Ejemplo n.º 1
0
FLA_Error FLA_Her2k_lh_unb_var4( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj AL,  AR,    A0, a1, A2;

 FLA_Obj BL,  BR,    B0, b1, B2;

 FLA_Obj CTL,  CTR,   C00, c01,   C02, 
     CBL,  CBR,   c10t, gamma11, c12t,
              C20, c21,   C22;


 FLA_Scalr_external( FLA_LOWER_TRIANGULAR, beta, C );

 FLA_Part_1x2( A,  &AL, &AR,   0, FLA_LEFT );

 FLA_Part_1x2( B,  &BL, &BR,   0, FLA_LEFT );

 FLA_Part_2x2( C,  &CTL, &CTR,
           &CBL, &CBR,   0, 0, FLA_TL );

 while ( FLA_Obj_width( AL ) < FLA_Obj_width( A ) ){


  FLA_Repart_1x2_to_1x3( AL, /**/ AR,    &A0, /**/ &a1, &A2,
              1, FLA_RIGHT );

  FLA_Repart_1x2_to_1x3( BL, /**/ BR,    &B0, /**/ &b1, &B2,
              1, FLA_RIGHT );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( CTL, /**/ CTR,    &C00, /**/ &c01,   &C02,
            /* ************* */  /* ************************** */
                        &c10t, /**/ &gamma11, &c12t,
              CBL, /**/ CBR,    &C20, /**/ &c21,   &C22,
              1, 1, FLA_BR );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* c21 = c21 + A2' * b1 */
  FLA_Gemv_external( FLA_CONJ_TRANSPOSE, alpha, A2, b1, FLA_ONE, c21 );  

  /* c21 = c21 + B2' * a1 */
  FLA_Gemv_external( FLA_CONJ_TRANSPOSE, alpha, B2, a1, FLA_ONE, c21 );  

  /* gamma11 = gamma11 + a1' * b1 + b1' * a1 */
  FLA_Dot2cs_external( FLA_CONJUGATE, alpha, a1, b1, FLA_ONE, gamma11 );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &AL, /**/ &AR,    A0, a1, /**/ A2,
               FLA_LEFT );

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &BL, /**/ &BR,    B0, b1, /**/ B2,
               FLA_LEFT );

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &CTL, /**/ &CTR,    C00, c01,   /**/ C02,
                           c10t, gamma11, /**/ c12t,
              /* ************** */ /* ************************ */
               &CBL, /**/ &CBR,    C20, c21,   /**/ C22,
               FLA_TL );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Ejemplo n.º 2
0
FLA_Error FLA_Trsv_un_blk_var2( FLA_Diag diagA, FLA_Obj A, FLA_Obj x, fla_trsv_t* cntl )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, A01, A02, 
     ABL,  ABR,   A10, A11, A12,
              A20, A21, A22;

 FLA_Obj xT,       x0,
     xB,       x1,
              x2;

 dim_t b;

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_BR );

 FLA_Part_2x1( x,  &xT, 
           &xB,      0, FLA_BOTTOM );

 while ( FLA_Obj_length( ABR ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Determine_blocksize( ATL, FLA_TL, FLA_Cntl_blocksize( cntl ) );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, &A01, /**/ &A02,
                        &A10, &A11, /**/ &A12,
            /* ************* */  /* ******************** */
              ABL, /**/ ABR,    &A20, &A21, /**/ &A22,
              b, b, FLA_TL );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( xT,        &x0, 
                       &x1, 
            /* ** */      /* ** */
              xB,        &x2,    b, FLA_TOP );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* x1 = triu( A11 ) \ x1; */
  FLA_Trsv_internal( FLA_UPPER_TRIANGULAR, FLA_NO_TRANSPOSE, diagA,
            A11, x1,
            FLA_Cntl_sub_trsv( cntl ) );

  /* x0 = x0 - A01 * x1; */
  FLA_Gemv_internal( FLA_NO_TRANSPOSE,
            FLA_MINUS_ONE, A01, x1, FLA_ONE, x0,
            FLA_Cntl_sub_gemv( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, /**/ A01, A02,
              /* ************** */ /* ****************** */
                           A10, /**/ A11, A12,
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, /**/ A21, A22,
               FLA_BR );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &xT,        x0, 
              /* ** */      /* ** */
                         x1, 
               &xB,        x2,   FLA_BOTTOM );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Ejemplo n.º 3
0
FLA_Error FLA_Symm_lu_blk_var7( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C, fla_symm_t* cntl )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, A01, A02, 
     ABL,  ABR,   A10, A11, A12,
              A20, A21, A22;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       B1,
              B2;

 FLA_Obj CT,       C0,
     CB,       C1,
              C2;

 dim_t b;

 FLA_Scal_internal( beta, C,
           FLA_Cntl_sub_scal( cntl ) );

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_BR );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_BOTTOM );

 FLA_Part_2x1( C,  &CT, 
           &CB,      0, FLA_BOTTOM );

 while ( FLA_Obj_length( ABR ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Determine_blocksize( ATL, FLA_TL, FLA_Cntl_blocksize( cntl ) );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, &A01, /**/ &A02,
                        &A10, &A11, /**/ &A12,
            /* ************* */  /* ******************** */
              ABL, /**/ ABR,    &A20, &A21, /**/ &A22,
              b, b, FLA_TL );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
                       &B1, 
            /* ** */      /* ** */
              BB,        &B2,    b, FLA_TOP );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( CT,        &C0, 
                       &C1, 
            /* ** */      /* ** */
              CB,        &C2,    b, FLA_TOP );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* C0 = C0 + A01 * B1 */
  FLA_Gemm_internal( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE, 
            alpha, A01, B1, FLA_ONE, C0,
            FLA_Cntl_sub_gemm1( cntl ) );

  /* C1 = C1 + A01' * B0 */
  FLA_Gemm_internal( FLA_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE, 
            alpha, A01, B0, FLA_ONE, C1,
            FLA_Cntl_sub_gemm2( cntl ) );

  /* C1 = C1 + A11 * B1 */
  FLA_Symm_internal( FLA_LEFT, FLA_UPPER_TRIANGULAR, 
            alpha, A11, B1, FLA_ONE, C1,
            FLA_Cntl_sub_symm( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, /**/ A01, A02,
              /* ************** */ /* ****************** */
                           A10, /**/ A11, A12,
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, /**/ A21, A22,
               FLA_BR );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
              /* ** */      /* ** */
                         B1, 
               &BB,        B2,   FLA_BOTTOM );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &CT,        C0, 
              /* ** */      /* ** */
                         C1, 
               &CB,        C2,   FLA_BOTTOM );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Ejemplo n.º 4
0
FLA_Error FLA_Symm_rl_unb_var4( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, a01,   A02, 
     ABL,  ABR,   a10t, alpha11, a12t,
              A20, a21,   A22;

 FLA_Obj BL,  BR,    B0, b1t, B2;

 FLA_Obj CL,  CR,    C0, c1t, C2;

 FLA_Scal_external( beta, C );

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_TL );

 FLA_Part_1x2( B,  &BL, &BR,   0, FLA_LEFT );

 FLA_Part_1x2( C,  &CL, &CR,   0, FLA_LEFT );

 while ( FLA_Obj_length( ATL ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, /**/ &a01,   &A02,
            /* ************* */  /* ************************** */
                        &a10t, /**/ &alpha11, &a12t,
              ABL, /**/ ABR,    &A20, /**/ &a21,   &A22,
              1, 1, FLA_BR );

  FLA_Repart_1x2_to_1x3( BL, /**/ BR,    &B0, /**/ &b1t, &B2,
              1, FLA_RIGHT );

  FLA_Repart_1x2_to_1x3( CL, /**/ CR,    &C0, /**/ &c1t, &C2,
              1, FLA_RIGHT );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* C0 = C0 + b1t * a10t */
  FLA_Ger_external( alpha, b1t, a10t, C0 );
  
  /* c1t = c1t + b1t * alpha11 */
  FLA_Axpys_external( alpha, alpha11, b1t, FLA_ONE, c1t );

  /* C2 = C2 + b1t * a21' */
  FLA_Ger_external( alpha, b1t, a21, C2 );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, a01,   /**/ A02,
                           a10t, alpha11, /**/ a12t,
              /* ************** */ /* ************************ */
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, a21,   /**/ A22,
               FLA_TL );

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &BL, /**/ &BR,    B0, b1t, /**/ B2,
               FLA_LEFT );

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &CL, /**/ &CR,    C0, c1t, /**/ C2,
               FLA_LEFT );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Ejemplo n.º 5
0
FLA_Error FLA_QR_UT_unb_var2( FLA_Obj A, FLA_Obj T )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, a01,   A02, 
     ABL,  ABR,   a10t, alpha11, a12t,
              A20, a21,   A22;

 FLA_Obj TTL,  TTR,   T00, t01,  T02, 
     TBL,  TBR,   t10t, tau11, t12t,
              T20, t21,  T22;


 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_TL );

 FLA_Part_2x2( T,  &TTL, &TTR,
           &TBL, &TBR,   0, 0, FLA_TL );

 while ( FLA_Obj_min_dim( ABR ) > 0 ){

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, /**/ &a01,   &A02,
            /* ************* */  /* ************************** */
                        &a10t, /**/ &alpha11, &a12t,
              ABL, /**/ ABR,    &A20, /**/ &a21,   &A22,
              1, 1, FLA_BR );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( TTL, /**/ TTR,    &T00, /**/ &t01,  &T02,
            /* ************* */  /* ************************ */
                        &t10t, /**/ &tau11, &t12t,
              TBL, /**/ TBR,    &T20, /**/ &t21,  &T22,
              1, 1, FLA_BR );

  /*------------------------------------------------------------*/

  // Compute tau11 and u21 from alpha11 and a21 such that tau11 and u21
  // determine a Householder transform H such that applying H from the
  // left to the column vector consisting of alpha11 and a21 annihilates
  // the entries in a21 (and updates alpha11).
  FLA_Househ2_UT( FLA_LEFT,
          alpha11,
          a21, tau11 );

  // / a12t \ = H / a12t \
  // \ A22 /   \ A22 /
  //
  // where H is formed from tau11 and u21.
  FLA_Apply_H2_UT( FLA_LEFT, tau11, a21, a12t,
                      A22 );

  // t01 = a10t' + A20' * u21;
  FLA_Copyt_external( FLA_CONJ_TRANSPOSE, a10t, t01 );
  FLA_Gemv_external( FLA_CONJ_TRANSPOSE, FLA_ONE, A20, a21, FLA_ONE, t01 );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, a01,   /**/ A02,
                           a10t, alpha11, /**/ a12t,
              /* ************** */ /* ************************ */
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, a21,   /**/ A22,
               FLA_TL );

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &TTL, /**/ &TTR,    T00, t01,  /**/ T02,
                           t10t, tau11, /**/ t12t,
              /* ************** */ /* ********************** */
               &TBL, /**/ &TBR,    T20, t21,  /**/ T22,
               FLA_TL );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Ejemplo n.º 6
0
FLA_Error FLA_Syr2k_ln_unb_var3( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj AT,       A0,
     AB,       a1t,
              A2;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       b1t,
              B2;

 FLA_Obj CTL,  CTR,   C00, c01,   C02, 
     CBL,  CBR,   c10t, gamma11, c12t,
              C20, c21,   C22;


 FLA_Scalr_external( FLA_LOWER_TRIANGULAR, beta, C );

 FLA_Part_2x1( A,  &AT, 
           &AB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_2x2( C,  &CTL, &CTR,
           &CBL, &CBR,   0, 0, FLA_TL );

 while ( FLA_Obj_length( AT ) < FLA_Obj_length( A ) ){


  FLA_Repart_2x1_to_3x1( AT,        &A0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &a1t, 
              AB,        &A2,    1, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &b1t, 
              BB,        &B2,    1, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( CTL, /**/ CTR,    &C00, /**/ &c01,   &C02,
            /* ************* */  /* ************************** */
                        &c10t, /**/ &gamma11, &c12t,
              CBL, /**/ CBR,    &C20, /**/ &c21,   &C22,
              1, 1, FLA_BR );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* c10t = c10t + a1t * B0' */
  FLA_Gemv_external( FLA_NO_TRANSPOSE, alpha, B0, a1t, FLA_ONE, c10t );

  /* c21 = c21 + B2 * a1t' */
  FLA_Gemv_external( FLA_NO_TRANSPOSE, alpha, B2, a1t, FLA_ONE, c21 );  

  /* gamma11 = gamma11 + a1t * b1t' + b1t * a1t' */
  FLA_Dot2s_external( alpha, a1t, b1t, FLA_ONE, gamma11 );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &AT,        A0, 
                         a1t, 
              /* ** */      /* ** */
               &AB,        A2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
                         b1t, 
              /* ** */      /* ** */
               &BB,        B2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &CTL, /**/ &CTR,    C00, c01,   /**/ C02,
                           c10t, gamma11, /**/ c12t,
              /* ************** */ /* ************************ */
               &CBL, /**/ &CBR,    C20, c21,   /**/ C22,
               FLA_TL );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}