Ejemplo n.º 1
0
void WebFrameLoaderClient::updateGlobalHistory()
{
  DocumentLoader* loader = core(m_webFrame)->loader()->documentLoader();

  WebView* webView = m_webFrame->webView();
  SharedPtr<WebHistoryDelegate> historyDelegate = webView->historyDelegate();
  if (historyDelegate) {
    String url(loader->urlForHistory().string());
    String title(loader->title());
    String redirectSource(loader->clientRedirectSourceForHistory());
    OwnPtr<WebURLResponse> urlResponse(WebURLResponse::createInstance(loader->response()));
    OwnPtr<WebMutableURLRequest> urlRequest(WebMutableURLRequest::createInstance(loader->originalRequestCopy()));
    OwnPtr<WebNavigationData> navigationData(WebNavigationData::createInstance(url.utf8().data(), title.utf8().data(), urlRequest.get(), urlResponse.get(), loader->substituteData().isValid(), redirectSource.utf8().data()));

    historyDelegate->didNavigateWithNavigationData(webView, navigationData.get(), m_webFrame);
    return;
  }


  WebHistory* history = WebHistory::sharedHistory();
  if (!history)
    return;

  history->visitedURL(strdup(loader->urlForHistory().string().utf8().data()), strdup(loader->title().utf8().data()), strdup(loader->originalRequestCopy().httpMethod().utf8().data()), loader->urlForHistoryReflectsFailure());
}
Ejemplo n.º 2
0
void WebFrameLoaderClient::updateGlobalHistory()
{
  WebHistory* history = WebHistory::sharedHistory();
  if (!history)
    return;
  DocumentLoader* loader = core(m_webFrame)->loader()->documentLoader();
  history->addItem(loader->urlForHistory(), loader->title(), loader->urlForHistoryReflectsFailure());
}
Ejemplo n.º 3
0
void WebFrameLoaderClient::updateGlobalHistory()
{
  WebHistory* history = WebHistory::sharedHistory();
  if (!history)
    return;

  DocumentLoader* loader = core(m_webFrame)->loader()->documentLoader();
  history->visitedURL(loader->urlForHistory(), loader->title(), loader->originalRequestCopy().httpMethod(), loader->urlForHistoryReflectsFailure(), !loader->clientRedirectSourceForHistory());
}
void FrameLoaderClientAndroid::updateGlobalHistory() {
  ASSERT(m_frame);

  DocumentLoader* docLoader = m_frame->loader()->documentLoader();
  ASSERT(docLoader);

  // Code copied from FrameLoader.cpp:createHistoryItem
  // Only add this URL to the database if it is a valid page
  if (docLoader->unreachableURL().isEmpty()
      && docLoader->response().httpStatusCode() < 400) {
    m_webFrame->updateVisitedHistory(docLoader->urlForHistory(), false);
    if (!docLoader->serverRedirectSourceForHistory().isNull())
      m_webFrame->updateVisitedHistory(KURL(ParsedURLString, docLoader->serverRedirectDestinationForHistory()), false);
  }
}
Ejemplo n.º 5
0
void WebFrameLoaderClient::updateGlobalHistory()
{
  DocumentLoader* loader = core(m_webFrame)->loader()->documentLoader();
  WebView* webView = m_webFrame->webView();
  COMPtr<IWebHistoryDelegate> historyDelegate;
  webView->historyDelegate(&historyDelegate);

  if (historyDelegate) {
    COMPtr<IWebURLResponse> urlResponse(AdoptCOM, WebURLResponse::createInstance(loader->response()));
    COMPtr<IWebURLRequest> urlRequest(AdoptCOM, WebMutableURLRequest::createInstance(loader->originalRequestCopy()));
    
    COMPtr<IWebNavigationData> navigationData(AdoptCOM, WebNavigationData::createInstance(
      loader->urlForHistory(), loader->title(), urlRequest.get(), urlResponse.get(), loader->substituteData().isValid(), loader->clientRedirectSourceForHistory()));

    historyDelegate->didNavigateWithNavigationData(webView, navigationData.get(), m_webFrame);
    return;
  }

  WebHistory* history = WebHistory::sharedHistory();
  if (!history)
    return;

  history->visitedURL(loader->urlForHistory(), loader->title(), loader->originalRequestCopy().httpMethod(), loader->urlForHistoryReflectsFailure(), !loader->clientRedirectSourceForHistory());
}
Ejemplo n.º 6
0
void WebFrameLoaderClient::updateGlobalHistory()
{
  WebPage* webPage = m_frame->page();
  if (!webPage)
    return;

  DocumentLoader* loader = m_frame->coreFrame()->loader()->documentLoader();

  WebNavigationDataStore data;
  data.url = loader->urlForHistory().string();
  data.title = loader->title();

  WebProcess::shared().connection()->send(WebProcessProxyMessage::DidNavigateWithNavigationData,
                      0,
                      CoreIPC::In(webPage->pageID(), data, m_frame->frameID()));
}
Ejemplo n.º 7
0
void WebFrameLoaderClient::updateGlobalHistory()
{
  WebPage* webPage = m_frame->page();
  if (!webPage || !webPage->pageGroup()->isVisibleToHistoryClient())
    return;

  DocumentLoader* loader = m_frame->coreFrame()->loader()->documentLoader();

  WebNavigationDataStore data;
  data.url = loader->urlForHistory().string();
  // FIXME: use direction of title.
  data.title = loader->title().string();
  data.originalRequest = loader->originalRequestCopy();

  WebProcess::shared().connection()->send(Messages::WebContext::DidNavigateWithNavigationData(webPage->pageID(), data, m_frame->frameID()), 0);
}