Example #1
0
SEXP ogrDeleteLayer (SEXP ogrSource, SEXP Layer, SEXP ogrDriver) {
  OGRLayer *poLayer;
#ifdef GDALV2
  GDALDataset *poDS;
  GDALDriver *poDriver;
#else
  OGRDataSource *poDS;
  OGRSFDriver *poDriver;
#endif
  int iLayer = -1;
  int flag = 0;

  installErrorHandler();
#ifdef GDALV2
  poDriver = GetGDALDriverManager()->GetDriverByName(CHAR(STRING_ELT(ogrDriver, 0)));
#else
  poDriver = OGRSFDriverRegistrar::GetRegistrar()->GetDriverByName(
          CHAR(STRING_ELT(ogrDriver, 0)) );
#endif
  uninstallErrorHandlerAndTriggerError();
  if (poDriver == NULL) {
    error("Driver not available");
  }

  installErrorHandler();
#ifdef GDALV2
  poDS=(GDALDataset*) GDALOpenEx(CHAR(STRING_ELT(ogrSource, 0)), GDAL_OF_VECTOR, NULL, NULL, NULL);
  if(poDS==NULL) {
    error("Cannot open data source");
  }
  if (!EQUAL(CHAR(STRING_ELT(ogrDriver, 0)),
        poDS->GetDriver()->GetDescription())) {
    GDALClose( poDS );
    poDS = NULL;
  }
#else
  poDS = poDriver->Open(CHAR(STRING_ELT(ogrSource, 0)),
             TRUE);
#endif
  uninstallErrorHandlerAndTriggerError();

  if (poDS==NULL)
    error("Cannot open data source for update");

  installErrorHandler();
  for(iLayer = 0; iLayer < poDS->GetLayerCount(); iLayer++) {
    poLayer = poDS->GetLayer(iLayer);
#ifdef GDALV2
    if (poLayer != NULL && EQUAL(poLayer->GetName(),
                   CHAR(STRING_ELT(Layer, 0)))) {
      flag = 1;
      break;
    }
#else
    if (poLayer != NULL && EQUAL(poLayer->GetLayerDefn()->GetName(),
                   CHAR(STRING_ELT(Layer, 0)))) {
      flag = 1;
      break;
    }
#endif
  }
  uninstallErrorHandlerAndTriggerError();
  installErrorHandler();
  if (flag != 0) {
    int res = poDS->DeleteLayer(iLayer);
    if (res != OGRERR_NONE) {
#ifdef GDALV2
      GDALClose( poDS );
#else
      OGRDataSource::DestroyDataSource( poDS );
#endif
      uninstallErrorHandlerAndTriggerError();
      error("ogrDeleteLayer: failed to delete layer");
    }
  } else {
    warning("ogrDeleteLayer: no such layer");
  }
#ifdef GDALV2
  GDALClose( poDS );
#else
  OGRDataSource::DestroyDataSource( poDS );
#endif
  uninstallErrorHandlerAndTriggerError();
  return(R_NilValue);
}