bool KisNodeFacade::addNode(KisNodeSP node, KisNodeSP parent, quint32 index)
{
  if (!node) return false;
  if (!parent) return false;

  if (index == parent->childCount())
    return parent->add(node, parent->lastChild());
  else if (index != 0)
    return parent->add(node, parent->at(index));
  else
    return parent->add(node, 0);
}
bool KisNodeFacade::addNode(KisNodeSP node, KisNodeSP parent, KisNodeSP aboveThis)
{
  if (!node) return false;
  if (!parent) return false;

  return parent->add(node, aboveThis);
}
bool KisNodeFacade::addNode(KisNodeSP node, KisNodeSP parent)
{
  dbgImage << "Add node " << node << " to " << parent;
  if (!node) return false;
  if (!parent && !m_d->root) return false;

  if (parent)
    return parent->add(node, parent->lastChild());
  else
    return m_d->root->add(node, m_d->root->lastChild());
}
Example #4
0
void KisNodeTest::testChildNodes()
{
  KisNodeSP root = new TestNodeA();
  KisNodeSP a = new TestNodeA();
  root->add(a, 0);
  a->setVisible(true);
  a->setUserLocked(true);

  KisNodeSP b = new TestNodeB();
  root->add(b, 0);
  b->setVisible(false);
  b->setUserLocked(true);

  KisNodeSP c = new TestNodeC();
  root->add(c, 0);
  c->setVisible(false);
  c->setVisible(false);

  QList<KisNodeSP> allNodes = root->childNodes(QStringList(), KoProperties());
  QCOMPARE((int) allNodes.count(), 3);  // a, b, c

  QStringList nodeTypes;
  nodeTypes << "TestNodeA" << "TestNodeB";
  QList<KisNodeSP> subSetOfNodeTypes = root->childNodes(nodeTypes, KoProperties());
  QVERIFY(subSetOfNodeTypes.count() == 2);  // a, b

  nodeTypes.clear();
  nodeTypes << "TestNodeB" << "TestNodeC";
  KoProperties props;
  props.setProperty("visibile", false);
  props.setProperty("locked", true);
  QList<KisNodeSP> subsetOfTypesAndProps = root->childNodes(nodeTypes, props);
  QVERIFY(subsetOfTypesAndProps.count() == 1);  // b

  KoProperties props2;
  props.setProperty("visibile", false);
  QList<KisNodeSP> subSetOfProps = root->childNodes(QStringList(), props);
  QVERIFY(subSetOfProps.count() == 2);  // b, c
}
bool KisNodeFacade::toBottom(KisNodeSP node)
{
  if (!node) return false;
  if (!node->parent()) return false;

  KisNodeSP parent = node->parent();

  if (node == parent->firstChild()) return true;

  // Sets the parent of this node to 0
  if (!parent->remove(node)) return false;

  return parent->add(node, 0);

}
Example #6
0
void KisNodeTest::testOrdering()
{
  TestUtil::TestGraphListener graphListener;

  KisNodeSP root = new TestNodeA();
  root->setGraphListener(&graphListener);
  KisNodeSP node1 = new TestNodeA();
  KisNodeSP node2 = new TestNodeA();
  KisNodeSP node3 = new TestNodeA();
  KisNodeSP node4 = new TestNodeA();

  /*
   +---------+
   | node 4 |
   | node 2 |
   | node 3 |
   | node 1 |
   |root   |
   +---------+
  */

  graphListener.resetBools();
  QVERIFY(root->lastChild() == 0);
  root->add(node1, root->lastChild());
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node1);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(root->lastChild() == node1);
  root->add(node2, root->lastChild());
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  root->add(node3, node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  graphListener.resetBools();

  root->add(node4, root->lastChild());
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node4);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(root->childCount() == 4);

  QVERIFY(node1->parent() == root);
  QVERIFY(node2->parent() == root);
  QVERIFY(node3->parent() == root);
  QVERIFY(node4->parent() == root);

  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node4);

  QVERIFY(root->at(0) == node1);
  QVERIFY(root->at(1) == node3);
  QVERIFY(root->at(2) == node2);
  QVERIFY(root->at(3) == node4);

  QVERIFY(root->index(node1) == 0);
  QVERIFY(root->index(node3) == 1);
  QVERIFY(root->index(node2) == 2);
  QVERIFY(root->index(node4) == 3);

  QVERIFY(node4->prevSibling() == node2);
  QVERIFY(node3->prevSibling() == node1);
  QVERIFY(node2->prevSibling() == node3);
  QVERIFY(node1->prevSibling() == 0);

  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
  QVERIFY(node3->nextSibling() == node2);
  QVERIFY(node2->nextSibling() == node4);
  QVERIFY(node1->nextSibling() == node3);

  /*
   +---------+
   | node 3 |
   | node 4 |
   | node 2 |
   | node 1 |
   |root   |
   +---------+
   */
  graphListener.resetBools();
  QVERIFY(root->remove(root->at(3)) == true);
  QVERIFY(node4->parent() == 0);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == true);
  QVERIFY(root->childCount() == 3);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(node4->prevSibling() == 0);
  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
  graphListener.resetBools();

  node3->add(node4, node3->lastChild());
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->childCount() == 3);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(node3->childCount() == 1);
  QVERIFY(node3->firstChild() == node4);
  QVERIFY(node3->lastChild() == node4);
  QVERIFY(node4->prevSibling() == 0);
  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
  QVERIFY(root->remove(node4) == false);
  graphListener.resetBools();

  node3->remove(node4);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == true);
  QVERIFY(node3->childCount() == 0);
  QVERIFY(node4->parent() == 0);
  QVERIFY(root->childCount() == 3);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(node4->prevSibling() == 0);
  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
}
Example #7
0
void KisNodeTest::testSetDirty()
{
  // Create a node graph with two branches

  /*
    node2
     node4
       node6
       node5
      node5
     node3
    node1
   root
   */
  KisNodeSP root = new TestNode();
  root->setName("root");

  KisNodeSP node1 = new TestNode();
  node1->setName("node1");
  QVERIFY(root->add(node1, 0));

  KisNodeSP node2 = new TestNode();
  node2->setName("node2");
  QVERIFY(root->add(node2, node1));

  KisNodeSP node3 = new TestNode();
  node3->setName("node3");
  QVERIFY(node1->add(node3, 0));

  KisNodeSP node4 = new TestNode();
  node4->setName("node4");
  QVERIFY(node1->add(node4, node3));

  KisNodeSP node5 = new TestNode();
  node5->setName("node5");
  QVERIFY(node3->add(node5, 0));

  KisNodeSP node6 = new TestNode();
  node6->setName("node6");
  QVERIFY(node5->add(node6, 0));

  KisNodeSP node7 = new TestNode();
  node7->setName("node7");
  QVERIFY(node6->add(node7, 0));
#if 0 // XXX: rewrite tests after redesign to update strategies
  node1->setDirty();
  QVERIFY(node1->isDirty());
  QVERIFY(!node2->isDirty());
  QVERIFY(root->isDirty());
  root->setClean();
  QVERIFY(!root->isDirty());
  node1->setClean();
  QVERIFY(!node1->isDirty());

  node7->setDirty(QRect(10, 10, 100, 100));
  QVERIFY(node7->isDirty());
  QVERIFY(node7->isDirty(QRect(5, 5, 15, 15)));
  QVERIFY(root->isDirty(QRect(5, 5, 15, 15)));
  QVERIFY(!root->isDirty(QRect(-10, -10, 20, 20)));
  QVERIFY(!node2->isDirty());

  node7->setClean(QRect(10, 10, 10, 10));
  QVERIFY(!node7->isDirty(QRect(10, 10, 10, 10)));
  QVERIFY(node7->isDirty());
  QVERIFY(node7->isDirty(QRect(0, 0, 50, 50)));
#endif

}