Example #1
0
void KisNodeFacadeTest::testMove()
{
  TestGraphListener graphListener;

  KisNodeSP root = new TestNodeA();
  root->setGraphListener(&graphListener);

  KisNodeFacade facade(root);

  KisNodeSP node1 = new TestNodeA();
  node1->setName("node1");
  KisNodeSP node2 = new TestNodeA();
  node2->setName("node2");
  KisNodeSP node3 = new TestNodeA();
  node3->setName("node3");

  facade.addNode(node1);
  facade.addNode(node2);
  facade.addNode(node3);

  QVERIFY(root->at(0) == node1);
  QVERIFY(root->at(1) == node2);
  QVERIFY(root->at(2) == node3);

  facade.moveNode(node3, root, node1);

  QVERIFY(root->at(0) == node1);
  QVERIFY(root->at(1) == node3);
  QVERIFY(root->at(2) == node2);

}
Example #2
0
void KisNodeFacadeTest::testCreation()
{
  TestGraphListener graphListener;

  KisNodeSP node = new TestNodeA();
  QVERIFY(node->graphListener() == 0);

  KisNodeFacade facade(node);
  QVERIFY(facade.root() == node);

  node->setGraphListener(&graphListener);
  QVERIFY(node->graphListener() != 0);

  // Test contract for initial state
  QVERIFY(node->parent() == 0);
  QVERIFY(node->firstChild() == 0);
  QVERIFY(node->lastChild() == 0);
  QVERIFY(node->prevSibling() == 0);
  QVERIFY(node->nextSibling() == 0);
  QVERIFY(node->childCount() == 0);
  QVERIFY(node->at(0) == 0);
  QVERIFY(node->at(UINT_MAX) == 0);
  QVERIFY(node->index(0) == -1);

}
Example #3
0
void dumpNodeStack(KisNodeSP node, QString prefix = QString("\t"))
{
  for (uint i = 0; i < node->childCount(); ++i) {
    if (node->at(i)->parent())
      dbgImage << prefix << "\t" << node->at(i) << "node at" << i << " has index from parent:" << node->index(node->at(i));

    if (node->at(i)->childCount() > 0) {
      dumpNodeStack(node->at(i), prefix + "\t");
    }
  }

}
bool KisNodeFacade::addNode(KisNodeSP node, KisNodeSP parent, quint32 index)
{
  if (!node) return false;
  if (!parent) return false;

  if (index == parent->childCount())
    return parent->add(node, parent->lastChild());
  else if (index != 0)
    return parent->add(node, parent->at(index));
  else
    return parent->add(node, 0);
}
bool KisNodeFacade::moveNode(KisNodeSP node, KisNodeSP parent, quint32 newIndex)
{
  dbgImage << "moveNode " << node << " " << parent << " " << newIndex;
  int oldIndex = node->parent()->index(node);

  if (node->graphListener())
    node->graphListener()->aboutToMoveNode(node.data(), oldIndex, newIndex);
  KisNodeSP aboveThis = parent->at(newIndex - 1);
  if (aboveThis == node) return false;
  if (node->parent()) {
    if (!node->parent()->remove(node)) return false;
  }
  dbgImage << "moving node to " << newIndex;
  bool success = addNode(node, parent, aboveThis);
  if (node->graphListener())
    node->graphListener()->nodeHasBeenMoved(node.data(), oldIndex, newIndex);
  return success;
}
Example #6
0
void KisNodeFacadeTest::testOrdering()
{
  TestGraphListener graphListener;

  KisNodeSP root = new TestNodeA();
  root->setGraphListener(&graphListener);

  KisNodeFacade facade(root);

  KisNodeSP node1 = new TestNodeA();
  KisNodeSP node2 = new TestNodeA();
  KisNodeSP node3 = new TestNodeA();
  KisNodeSP node4 = new TestNodeA();
  KisNodeSP node5 = new TestNodeA();

  /*
   +---------+
   | node 4 |
   | node 2 |
   |  node 3|
   | node 1 |
   |root   |
   +---------+
  */

  graphListener.resetBools();
  QVERIFY(facade.addNode(node1, root, root->childCount()) == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node1);
  QVERIFY(root->childCount() == 1);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(facade.addNode(node2, root, root->childCount()) == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(root->childCount() == 2);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(facade.addNode(node3, node1) == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(root->childCount() == 2);
  QVERIFY(node1->childCount() == 1);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(facade.addNode(node4, root, root->lastChild()) == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node4);
  QVERIFY(root->childCount() == 3);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(node1->parent() == root);
  QVERIFY(node2->parent() == root);
  QVERIFY(node3->parent() == node1);
  QVERIFY(node4->parent() == root);

  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node4);

  QVERIFY(root->at(0) == node1);
  QVERIFY(root->at(1) == node2);
  QVERIFY(root->at(2) == node4);
  QVERIFY(node1->at(0) == node3);

  QVERIFY(root->index(node1) == 0);
  QVERIFY(root->index(node2) == 1);
  QVERIFY(root->index(node4) == 2);
  QVERIFY(node1->index(node3) == 0);

  QVERIFY(node4->prevSibling() == node2);
  QVERIFY(node2->prevSibling() == node1);
  QVERIFY(node1->prevSibling() == 0);
  QVERIFY(node3->prevSibling() == 0);

  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
  QVERIFY(node2->nextSibling() == node4);
  QVERIFY(node1->nextSibling() == node2);
  QVERIFY(node3->nextSibling() == 0);

  /*
     node 4
    node 2
     node 3
    node 1
    root
   */
  graphListener.resetBools();
  QVERIFY(facade.removeNode(node4) == true);
  QVERIFY(node4->parent() == 0);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == true);
  QVERIFY(root->childCount() == 2);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(node4->prevSibling() == 0);
  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(facade.addNode(node4, node3) == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->childCount() == 2);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(node3->childCount() == 1);
  QVERIFY(node3->firstChild() == node4);
  QVERIFY(node3->lastChild() == node4);
  QVERIFY(node4->prevSibling() == 0);
  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(facade.removeNode(node4) == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == true);
  QVERIFY(node3->childCount() == 0);
  QVERIFY(node4->parent() == 0);
  QVERIFY(root->childCount() == 2);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(node4->prevSibling() == 0);
  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(facade.addNode(node4, node2) == true);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(graphListener.beforeMove == false);
  QVERIFY(graphListener.afterMove == false);
  QVERIFY(facade.moveNode(node3, root, 0) == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeMove == true);
  QVERIFY(graphListener.afterMove == true);
  graphListener.resetBools();

  /*
      node4
     node2
     node1
    node 3
   root

   */

  QVERIFY(facade.moveNode(node1, node3, 0) == true);
  QVERIFY(facade.moveNode(node2, node3, node1) == true);

  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == true);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(facade.moveNode(node4, node4, node4) == false);

  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  graphListener.resetBools();

  QCOMPARE(root->childCount(), 1u);
  QVERIFY(root->firstChild() == node3);
  QVERIFY(root->lastChild() == node3);
  QVERIFY(node3->childCount() == 2);
  QVERIFY(node3->firstChild() == node1);
  QVERIFY(node3->lastChild() == node2);

  /*
    node4
   node2
   node5
   node1
   node3
  root
  */
  QVERIFY(facade.addNode(node5, node3, node1) == true);
  QVERIFY(node5->parent() == node3);
  QVERIFY(node5->prevSibling() == node1);
  QVERIFY(node5->nextSibling() == node2);

  /*
    node5
     node4
    node2
    node1
   node3
   root
  */

  QVERIFY(facade.raiseNode(node5) == true);
  QVERIFY(node5->parent() == node3);
  QVERIFY(node5->nextSibling() == 0);
  QVERIFY(node5->prevSibling() == node2);

  // Try raising topnode to top
  QVERIFY(facade.raiseNode(node5) == true);
  QVERIFY(node5->parent() == node3);
  QVERIFY(node5->nextSibling() == 0);
  QVERIFY(node5->prevSibling() == node2);

  /*
    node5
    node1
     node4
    node2
   node3
   root
  */
  QVERIFY(facade.lowerNode(node2) == true);
  QVERIFY(node2->nextSibling() == node1);
  QVERIFY(node2->prevSibling() == 0);

  // Try lowering bottomnode to bottomg
  QVERIFY(facade.lowerNode(node2) == true);
  QVERIFY(node2->nextSibling() == node1);
  QVERIFY(node2->prevSibling() == 0);

  /**
    node4
   node2
   node5
   node1
  node3
  root
  */
  QVERIFY(facade.toTop(node2) == true);
  QVERIFY(node2->nextSibling() == 0);
  QVERIFY(node2->prevSibling() == node5);

  /**
   node5
   node1
    node4
   node2
  node3
  root
  */
  QVERIFY(facade.toBottom(node2) == true);
  QVERIFY(node2->nextSibling() == node1);
  QVERIFY(node2->prevSibling() == 0);

}
Example #7
0
void KisNodeTest::testOrdering()
{
  TestUtil::TestGraphListener graphListener;

  KisNodeSP root = new TestNodeA();
  root->setGraphListener(&graphListener);
  KisNodeSP node1 = new TestNodeA();
  KisNodeSP node2 = new TestNodeA();
  KisNodeSP node3 = new TestNodeA();
  KisNodeSP node4 = new TestNodeA();

  /*
   +---------+
   | node 4 |
   | node 2 |
   | node 3 |
   | node 1 |
   |root   |
   +---------+
  */

  graphListener.resetBools();
  QVERIFY(root->lastChild() == 0);
  root->add(node1, root->lastChild());
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node1);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(root->lastChild() == node1);
  root->add(node2, root->lastChild());
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  root->add(node3, node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  graphListener.resetBools();

  root->add(node4, root->lastChild());
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node4);
  graphListener.resetBools();

  QVERIFY(root->childCount() == 4);

  QVERIFY(node1->parent() == root);
  QVERIFY(node2->parent() == root);
  QVERIFY(node3->parent() == root);
  QVERIFY(node4->parent() == root);

  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(root->lastChild() == node4);

  QVERIFY(root->at(0) == node1);
  QVERIFY(root->at(1) == node3);
  QVERIFY(root->at(2) == node2);
  QVERIFY(root->at(3) == node4);

  QVERIFY(root->index(node1) == 0);
  QVERIFY(root->index(node3) == 1);
  QVERIFY(root->index(node2) == 2);
  QVERIFY(root->index(node4) == 3);

  QVERIFY(node4->prevSibling() == node2);
  QVERIFY(node3->prevSibling() == node1);
  QVERIFY(node2->prevSibling() == node3);
  QVERIFY(node1->prevSibling() == 0);

  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
  QVERIFY(node3->nextSibling() == node2);
  QVERIFY(node2->nextSibling() == node4);
  QVERIFY(node1->nextSibling() == node3);

  /*
   +---------+
   | node 3 |
   | node 4 |
   | node 2 |
   | node 1 |
   |root   |
   +---------+
   */
  graphListener.resetBools();
  QVERIFY(root->remove(root->at(3)) == true);
  QVERIFY(node4->parent() == 0);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == true);
  QVERIFY(root->childCount() == 3);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(node4->prevSibling() == 0);
  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
  graphListener.resetBools();

  node3->add(node4, node3->lastChild());
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == true);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == false);
  QVERIFY(root->childCount() == 3);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(node3->childCount() == 1);
  QVERIFY(node3->firstChild() == node4);
  QVERIFY(node3->lastChild() == node4);
  QVERIFY(node4->prevSibling() == 0);
  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
  QVERIFY(root->remove(node4) == false);
  graphListener.resetBools();

  node3->remove(node4);
  QVERIFY(graphListener.beforeInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.afterInsertRow == false);
  QVERIFY(graphListener.beforeRemoveRow == true);
  QVERIFY(graphListener.afterRemoveRow == true);
  QVERIFY(node3->childCount() == 0);
  QVERIFY(node4->parent() == 0);
  QVERIFY(root->childCount() == 3);
  QVERIFY(root->lastChild() == node2);
  QVERIFY(root->firstChild() == node1);
  QVERIFY(node4->prevSibling() == 0);
  QVERIFY(node4->nextSibling() == 0);
}