Example #1
0
lInterestPoints HarrisPointDetector::computeInterestPoints(KisPaintDeviceSP device, const QRect& rect)
// lHarrisPoints computeHarrisPoints(KisPaintDeviceSP device, QRect rect)
{
  dbgPlugins << "Compute Harris points on the rect :" << rect;
  Q_ASSERT(device->colorSpace()->id() == "GRAYA");
  lInterestPoints points;

  // Compute the derivatives
  KisEightFloatColorSpace* floatCs = new KisEightFloatColorSpace();
  KisPaintDeviceSP infoDevice = new KisPaintDevice(floatCs, "infoDevice");

  float g_var = DERIVATION_SIGMA * DERIVATION_SIGMA ;
  float sqrt2pi = sqrt(2 * M_PI);
  float beta0 = 1 / (sqrt2pi * DERIVATION_SIGMA);

  float beta1 = beta0 * exp(-1 / (2 * g_var));
  float beta2 = beta0 * exp(-4 / (2 * g_var));

  float alpha1 = beta1 / g_var;
  float alpha2 = 2 * beta2 / g_var;  {
    KisHLineConstIteratorPixel hitDevice = device->createHLineConstIterator(rect.left(), rect.top() + 2, rect.width() - 4);
    KisHLineIteratorPixel hitinfoDevice = infoDevice-> createHLineIterator(rect.left() + 2, 2, rect.width());

    quint8 pixelvalue[5];

    dbgPlugins << " Compute the derivatives";
    dbgPlugins << " horizontal derivatives";
    /* Horizontal computation of derivatives */
    for (int y = rect.top() + 2; y < rect.bottom() - 2; y++) {
      pixelvalue[LEFTLEFT] = *hitDevice.rawData();
      ++hitDevice;
      pixelvalue[LEFT] = *hitDevice.rawData();
      ++hitDevice;
      pixelvalue[CENTER] = *hitDevice.rawData();
      ++hitDevice;
      pixelvalue[RIGHT] = *hitDevice.rawData();
      ++hitDevice;
      while (!hitDevice.isDone()) {
        pixelvalue[RIGHTRIGHT] = *hitDevice.rawData();
        float* infoValues = reinterpret_cast<float*>(hitinfoDevice.rawData());
        infoValues[INFO_HDIFF] = alpha1 * (pixelvalue[LEFT] - pixelvalue[RIGHT]) + alpha2 * (pixelvalue[LEFTLEFT] - pixelvalue[RIGHTRIGHT]);
        infoValues[INFO_HADD] = beta0 * (pixelvalue[CENTER]) + beta1 * (pixelvalue[LEFT] + pixelvalue[RIGHT]) + beta2 * (pixelvalue[LEFTLEFT] + pixelvalue[RIGHTRIGHT]);
        infoValues[INFO_INTENSITY] = pixelvalue[CENTER];
//           dbgPlugins << hitDevice.x() <<"" << hitDevice.y() <<"" << infoValues[INFO_HDIFF] <<"" << infoValues[INFO_HADD] <<"" << (int)pixelvalue[CENTER] <<"" << infoValues[INFO_INTENSITY];
        memmove(pixelvalue, pixelvalue + 1, 4*sizeof(quint8));
        ++hitDevice;
        ++hitinfoDevice;
      }
      hitDevice.nextRow();
      hitinfoDevice.nextRow();
    }
  }

  KisTransaction a("", infoDevice);
  {
    KisVLineConstIteratorPixel vitinfoDeviceRead = infoDevice-> createVLineConstIterator(rect.left() + 4, rect.top(), rect.height());
    KisVLineIteratorPixel vitinfoDevice = infoDevice-> createVLineIterator(rect.left() + 4, rect.top() + 2, rect.height() - 2);

    float hdiffValue[5];
    float haddValue[5];
    dbgPlugins << " vertical derivatives";
    /* Vertical computation of derivatives */
    for (int x = rect.left() + 4; x < rect.right() - 4; x++) {
      const float* infoValue = reinterpret_cast<const float*>(vitinfoDeviceRead.oldRawData());
      hdiffValue[TOPTOP] = infoValue[INFO_HDIFF];
      haddValue[TOPTOP] = infoValue[INFO_HADD];
      ++vitinfoDeviceRead;
      infoValue = reinterpret_cast<const float*>(vitinfoDeviceRead.oldRawData());
      hdiffValue[TOP] = infoValue[INFO_HDIFF];
      haddValue[TOP] = infoValue[INFO_HADD];
      ++vitinfoDeviceRead;
      infoValue = reinterpret_cast<const float*>(vitinfoDeviceRead.oldRawData());
      hdiffValue[CENTER] = infoValue[INFO_HDIFF];
      haddValue[CENTER] = infoValue[INFO_HADD];
      ++vitinfoDeviceRead;
      infoValue = reinterpret_cast<const float*>(vitinfoDeviceRead.oldRawData());
      hdiffValue[RIGHT] = infoValue[INFO_HDIFF];
      haddValue[RIGHT] = infoValue[INFO_HADD];
      ++vitinfoDeviceRead;

      while (!vitinfoDevice.isDone()) {
        infoValue = reinterpret_cast<const float*>(vitinfoDeviceRead.oldRawData());
        hdiffValue[RIGHTRIGHT] = infoValue[INFO_HDIFF];
        haddValue[RIGHTRIGHT] = infoValue[INFO_HADD];

        float c_grdy = beta0 * hdiffValue[ CENTER ] + beta1 * (hdiffValue[ TOP ] + hdiffValue[ BOTTOM ]) + beta2 * (hdiffValue[ TOPTOP ] + hdiffValue[ BOTTOMBOTTOM ]);
        float c_grdx = alpha1 * (haddValue[ TOP ] - haddValue[ BOTTOM ]) + alpha2 * (haddValue[ TOPTOP ] - haddValue[ BOTTOMBOTTOM ]);

        float* infoValueDst = reinterpret_cast<float*>(vitinfoDevice.rawData());
        infoValueDst[ INFO_XX ] = c_grdx * c_grdx;
        infoValueDst[ INFO_YY ] = c_grdy * c_grdy;
        infoValueDst[ INFO_X ] = c_grdx;
        infoValueDst[ INFO_Y ] = c_grdy;
        infoValueDst[ INFO_XY ] = c_grdx * c_grdy;

        memmove(hdiffValue, hdiffValue + 1, 4 * sizeof(float));
        memmove(haddValue , haddValue + 1 , 4 * sizeof(float));
        ++vitinfoDeviceRead;
        ++vitinfoDevice;
      }
      vitinfoDeviceRead.nextCol();
      vitinfoDevice.nextCol();
    }
  }

  // Apply a blur

  // Apply a blur
  KisTransaction("", infoDevice);

#if 1
  {
    KisHLineConstIteratorPixel hitDevice = infoDevice->createHLineConstIterator(rect.left(), rect.top() + 2, rect.width() - 4);
    KisHLineIteratorPixel hitinfoDevice = infoDevice-> createHLineIterator(rect.left() + 2, rect.top() + 2, rect.width() - 4);

    float pixelvalue[6][6];

    dbgPlugins << " Compute the blur";
    dbgPlugins << " horizontal blur";
    /* Horizontal computation of derivatives */
    for (int y = rect.top() + 2; y < rect.bottom() - 2; y++) {
      memcpy(pixelvalue[LEFTLEFT], hitDevice.rawData(), 6*sizeof(float));
      ++hitDevice;
      memcpy(pixelvalue[LEFT], hitDevice.rawData(), 6*sizeof(float));
      ++hitDevice;
      memcpy(pixelvalue[CENTER], hitDevice.rawData(), 6*sizeof(float));
      ++hitDevice;
      memcpy(pixelvalue[RIGHT], hitDevice.rawData(), 6*sizeof(float));
      ++hitDevice;
      while (!hitDevice.isDone()) {
        memcpy(pixelvalue[RIGHTRIGHT], hitDevice.rawData(), 6*sizeof(float));
        float* infoValues = reinterpret_cast<float*>(hitinfoDevice.rawData());
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          infoValues[i] = beta0 * pixelvalue[CENTER][i] + beta1 * (pixelvalue[LEFT][i] + pixelvalue[RIGHT][i]) + beta2 * (pixelvalue[LEFTLEFT][i] + pixelvalue[RIGHTRIGHT][i]);
//          infoValues[i] =2 * pixelvalue[CENTER][i] + ( pixelvalue[LEFT][i] + pixelvalue[RIGHT][i] );
        }
//         memmove(pixelvalue, pixelvalue + 1, 4*sizeof(float[6]));
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          memcpy(pixelvalue[i], pixelvalue[i+1], 6*sizeof(float));
        }
        ++hitDevice;
        ++hitinfoDevice;
      }
      hitDevice.nextRow();
      hitinfoDevice.nextRow();
    }
  }
  KisTransaction b("", infoDevice);
  {
    KisVLineConstIteratorPixel vitinfoDeviceRead = infoDevice-> createVLineConstIterator(rect.left() + 4, rect.top(), rect.height());
    KisVLineIteratorPixel vitinfoDevice = infoDevice-> createVLineIterator(rect.left() + 4, rect.top() + 2, rect.height() - 4);

    float infoValue[6][6];
    dbgPlugins << " vertical blur";
    /* Vertical computation of derivatives */
    for (int x = rect.left() + 4; x < rect.right() - 4; x++) {
      memcpy(infoValue[TOPTOP], vitinfoDeviceRead.oldRawData(), 6*sizeof(float));
      ++vitinfoDeviceRead;
      memcpy(infoValue[TOP], vitinfoDeviceRead.oldRawData(), 6*sizeof(float));
      ++vitinfoDeviceRead;
      memcpy(infoValue[CENTER], vitinfoDeviceRead.oldRawData(), 6*sizeof(float));
      ++vitinfoDeviceRead;
      memcpy(infoValue[BOTTOM], vitinfoDeviceRead.oldRawData(), 6*sizeof(float));
      ++vitinfoDeviceRead;
      while (!vitinfoDevice.isDone()) {
        memcpy(infoValue[BOTTOMBOTTOM], vitinfoDeviceRead.oldRawData(), 6*sizeof(float));
        float* dst = reinterpret_cast<float*>(vitinfoDevice.rawData());
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          dst[i] = beta0 * infoValue[CENTER][i] + beta1 * (infoValue[BOTTOM][i] + infoValue[TOP][i]) + beta2 * (infoValue[TOPTOP][i] + infoValue[BOTTOMBOTTOM][i]);
//          dst[i] = (2*infoValue[CENTER][i] + ( infoValue[BOTTOM][i] + infoValue[TOP][i] )) / 16;
        }
//         memmove(infoValue, infoValue + 1, 4*sizeof(float[6]));
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          memcpy(infoValue[i], infoValue[i+1], 6*sizeof(float));
        }
        ++vitinfoDeviceRead;
        ++vitinfoDevice;
      }
      vitinfoDeviceRead.nextCol();
      vitinfoDevice.nextCol();
    }
  }
#endif

#if 0
  KisTransaction("", infoDevice);
  dbgPlugins << " Blur";
  {
    // Compute the blur mask
    KisAutobrushShape* kas = new KisAutobrushCircleShape(5, 5, 2, 2);

    QImage mask;
    kas->createBrush(&mask);
    KisKernelSP kernel = KisKernel::fromQImage(mask);
    // Apply the convolution to xxDevice
    KisConvolutionPainter infoDevicePainter(infoDevice);
    infoDevicePainter.beginTransaction("bouuh");
    infoDevicePainter.applyMatrix(kernel, 2, 2, rect.width() - 4, rect.height() - 4, BORDER_REPEAT);
    delete kas;
  }
#endif
  dbgPlugins << " compute curvatures";
  // Compute the curvatures
  {
    KisRectIteratorPixel vitinfoDeviceRect = infoDevice->createRectIterator(2, 0, rect.width() - 2, rect.height() - 2);
    for (;!vitinfoDeviceRect.isDone(); ++vitinfoDeviceRect) {
      float* infoValue = reinterpret_cast<float*>(vitinfoDeviceRect.rawData());

      float det = infoValue[INFO_XX] * infoValue[INFO_YY] - infoValue[INFO_XY] * infoValue[INFO_XY];
      float trace = infoValue[INFO_XX] + infoValue[INFO_YY];
      float temp = sqrt(trace * trace - 4 * det);

      infoValue[ INFO_HIGH ] = 0.5 * (trace + temp);
      infoValue[ INFO_LOW ] = 0.5 * (trace - temp);
      if (infoValue[ INFO_HIGH ] < infoValue[ INFO_LOW ]) {
        float a = infoValue[ INFO_HIGH ];
        infoValue[ INFO_HIGH ] = infoValue[ INFO_LOW ];
        infoValue[ INFO_LOW ] = a;
      }
//         dbgPlugins << vitinfoDeviceRect.x() <<"" << vitinfoDeviceRect.y() <<"" << infoValue[INFO_XX] <<"" << infoValue[INFO_YY] <<"" << infoValue[INFO_XY] <<"" << infoValue[INFO_HIGH] <<"" << infoValue[INFO_LOW] <<"" << trace <<"" << temp <<"" << det;
    }
  }
  HarrisPoints zones(5, 5, rect.width(), rect.height(), FEATURES_QUANTITY);
  // Detect Harris Points
  {
    int margin = 8;
    KisHLineIterator hitinfoDevice = infoDevice-> createHLineIterator(margin, margin, rect.width() - 2 * margin);
    for (int y = margin + rect.top(); y < rect.bottom() - margin; y++) {
      for (int x = margin + rect.left(); x < rect.right() - margin; x++, ++hitinfoDevice) {
        float* infoValue = reinterpret_cast<float*>(hitinfoDevice.rawData());
        float low = infoValue[ INFO_LOW ];
//           dbgPlugins << low;
        if (low > THRESHOLD_LAMBDA) {
          KisRectIteratorPixel vitinfoDeviceRect = infoDevice->createRectIterator(x - 1, y - 1, 3, 3);
          bool greater = true;
          for (;!vitinfoDeviceRect.isDone(); ++vitinfoDeviceRect) {
            if (reinterpret_cast<float*>(vitinfoDeviceRect.rawData())[ INFO_LOW ] > low) {
              greater = false;
              break;
            }
          }
          if (greater) {
//               dbgPlugins <<"new point";
            HarrisPoint* hp = new HarrisPoint(x, y, infoValue[INFO_INTENSITY], infoValue[INFO_HIGH], infoValue[INFO_LOW], device);
#if 0
            points.push_back(hp);
#endif
#if 0
            if (points.empty()) {
              points.push_back(hp);
            } else {
              if (points.size() >= FEATURES_QUANTITY && hp->low() > static_cast<HarrisPoint*>(points.back())->low()) { // remove last element, the totalNumber stay equal to FEATURES_QUANTITY
                points.pop_back();
              }
              if (points.size() != FEATURES_QUANTITY) {
                lInterestPoints::iterator it;
                if (hp->low() < static_cast<HarrisPoint*>(points.back())->low()) {
                  points.push_back(hp);
                } else {
                  // insert the new corner at his right place
                  bool inserted = false;
                  for (it = points.begin(); it != points.end(); it++) {
                    if (hp->low() >= static_cast<HarrisPoint*>(*it)->low()) {
                      //                       dbgPlugins <<"insert point";
                      points.insert(it, hp);
                      inserted = true;
                      break;
                    }
                  }
                  if (!inserted) delete hp;
                }
              } else { // hp wasn't added to the list, remove it
                delete hp;
              }
            }
#endif
#if 1
            zones.instertPoint(hp);
#endif
          }
        }
      }
      hitinfoDevice.nextRow();
    }
  }
  points = zones.points();
  dbgPlugins << "Harris detector has found :" << points.size() << " harris points";

  delete floatCs;
  return points;
}