void PacketBuilder::WriteMonsterMove(const MoveSpline& moveSpline, WorldPacket& data, Unit* unit)
  {
    ObjectGuid guid = unit->GetGUID();
    ObjectGuid transport = unit->GetTransGUID();
    MonsterMoveType type = GetMonsterMoveType(moveSpline);
    G3D::Vector3 const& firstPoint = moveSpline.spline.getPoint(moveSpline.spline.first());

    data << float(firstPoint.z);
    data << float(firstPoint.x);
    data << uint32(moveSpline.GetId());
    data << float(firstPoint.y);
    data << float(0.f); // Most likely transport Y
    data << float(0.f); // Most likely transport Z
    data << float(0.f); // Most likely transport X

    data.WriteBit(1); // Parabolic speed // esi+4Ch
    data.WriteBit(guid[0]);
    data.WriteBits(type, 3);

    if (type == MonsterMoveFacingTarget)
    {
      ObjectGuid targetGuid = moveSpline.facing.target;
      data.WriteBit(targetGuid[6]);
      data.WriteBit(targetGuid[4]);
      data.WriteBit(targetGuid[3]);
      data.WriteBit(targetGuid[0]);
      data.WriteBit(targetGuid[5]);
      data.WriteBit(targetGuid[7]);
      data.WriteBit(targetGuid[1]);
      data.WriteBit(targetGuid[2]);
    }

    data.WriteBit(1);
    data.WriteBit(1);
    data.WriteBit(1);

    uint32 uncompressedSplineCount = moveSpline.splineflags & MoveSplineFlag::UncompressedPath ? moveSpline.splineflags.cyclic ? moveSpline.spline.getPointCount() - 3 : moveSpline.spline.getPointCount() - 2 : 1;
    data.WriteBits(uncompressedSplineCount, 20);

    data.WriteBit(!moveSpline.splineflags.raw());
    data.WriteBit(guid[3]);
    data.WriteBit(1);
    data.WriteBit(1);
    data.WriteBit(1);
    data.WriteBit(!moveSpline.Duration());
    data.WriteBit(guid[7]);
    data.WriteBit(guid[4]);
    data.WriteBit(1);
    data.WriteBit(guid[5]);

    int32 compressedSplineCount = moveSpline.splineflags & MoveSplineFlag::UncompressedPath ? 0 : moveSpline.spline.getPointCount() - 3;
    data.WriteBits(compressedSplineCount, 22); // WP count

    data.WriteBit(guid[6]);
    data.WriteBit(0); // Fake bit

    data.WriteBit(transport[7]);
    data.WriteBit(transport[1]);
    data.WriteBit(transport[3]);
    data.WriteBit(transport[0]);
    data.WriteBit(transport[6]);
    data.WriteBit(transport[4]);
    data.WriteBit(transport[5]);
    data.WriteBit(transport[2]);

    data.WriteBit(0); // Send no block
    data.WriteBit(0);
    data.WriteBit(guid[2]);
    data.WriteBit(guid[1]);

    data.FlushBits();

    if (compressedSplineCount)
      WriteLinearPath(moveSpline.spline, data);

    data.WriteByteSeq(guid[1]);
    data.WriteByteSeq(transport[6]);
    data.WriteByteSeq(transport[4]);
    data.WriteByteSeq(transport[1]);
    data.WriteByteSeq(transport[7]);
    data.WriteByteSeq(transport[0]);
    data.WriteByteSeq(transport[3]);
    data.WriteByteSeq(transport[5]);
    data.WriteByteSeq(transport[2]);

    if (moveSpline.splineflags & MoveSplineFlag::UncompressedPath)
    {
      if (moveSpline.splineflags.cyclic)
        WriteUncompressedCyclicPath(moveSpline.spline, data);
      else
        WriteUncompressedPath(moveSpline.spline, data);
    }
    else
    {
      G3D::Vector3 const& point = moveSpline.spline.getPoint(moveSpline.spline.getPointCount() - 2);
      data << point.y << point.x << point.z;
    }

    if (type == MonsterMoveFacingTarget)
    {
      ObjectGuid targetGuid = moveSpline.facing.target;
      data.WriteByteSeq(targetGuid[5]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[7]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[0]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[4]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[3]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[2]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[6]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[1]);
    }

    data.WriteByteSeq(guid[5]);

    if (type == MonsterMoveFacingAngle)
      data << float(moveSpline.facing.angle);

    data.WriteByteSeq(guid[3]);

    if (moveSpline.splineflags.raw())
      data << uint32(moveSpline.splineflags.raw());

    data.WriteByteSeq(guid[6]);

    if (type == MonsterMoveFacingPoint)
      data << moveSpline.facing.f.x << moveSpline.facing.f.y << moveSpline.facing.f.z;

    data.WriteByteSeq(guid[0]);
    data.WriteByteSeq(guid[7]);
    data.WriteByteSeq(guid[2]);
    data.WriteByteSeq(guid[4]);

    if (moveSpline.Duration())
      data << uint32(moveSpline.Duration());
  }
	void PacketBuilder::WriteMonsterMove(const MoveSpline& move_spline, WorldPacket& data)
	{
		ObjectGuid moverGuid;
		ObjectGuid transportGuid;
		MoveSplineFlag splineflags = move_spline.splineflags;
		G3D::Vector3 const& firstPoint = move_spline.spline.getPoint(move_spline.spline.first());

		uint8 splineType = 0;

		switch (splineflags & MoveSplineFlag::Mask_Final_Facing)
		{
		case MoveSplineFlag::Final_Target:
			splineType = MonsterMoveFacingTarget;
			break;
		case MoveSplineFlag::Final_Angle:
			splineType = MonsterMoveFacingAngle;
			break;
		case MoveSplineFlag::Final_Point:
			splineType = MonsterMoveFacingSpot;
			break;
		default:
			splineType = MonsterMoveNormal;
			break;
		}

		data << float(firstPoint.z);
		data << float(firstPoint.x);
		data << uint32(move_spline.GetId());
		data << float(firstPoint.y);
		data << float(0.f); // Most likely transport Y
		data << float(0.f); // Most likely transport Z
		data << float(0.f); // Most likely transport X

		data.WriteBit(1); // Parabolic speed 21
		data.WriteBit(moverGuid[0]); // 32
		data.WriteBits(splineType, 3); // 68

		if (splineType == MonsterMoveFacingTarget)
		{
			ObjectGuid targetGuid = move_spline.facing.target;

			data.WriteBit(targetGuid[6]); // 190
			data.WriteBit(targetGuid[4]); // 188
			data.WriteBit(targetGuid[3]); // 187
			data.WriteBit(targetGuid[0]); // 184
			data.WriteBit(targetGuid[5]); // 189
			data.WriteBit(targetGuid[7]); // 191
			data.WriteBit(targetGuid[1]); // 185
			data.WriteBit(targetGuid[2]); // 186
		}

		data.WriteBit(1); // 19
		data.WriteBit(1); // 69
		data.WriteBit(1); // 120

		uint32 uncompressedSplineCount = move_spline.splineflags & MoveSplineFlag::UncompressedPath ? move_spline.splineflags.cyclic ? move_spline.spline.getPointCount() - 2 : move_spline.spline.getPointCount() - 3 : 1;
		data.WriteBits(uncompressedSplineCount, 20);

		data.WriteBit(!move_spline.splineflags.raw()); // 16
		data.WriteBit(moverGuid[3]); // 35
		data.WriteBit(1); // 108
		data.WriteBit(1); // 22
		data.WriteBit(1); // 109

		data.WriteBit(!move_spline.Duration()); // 20
		data.WriteBit(moverGuid[7]); // 39
		data.WriteBit(moverGuid[4]); // 36
		data.WriteBit(1); // 18
		data.WriteBit(moverGuid[5]); // 37

		int32 compressedSplineCount = move_spline.splineflags & MoveSplineFlag::UncompressedPath ? 0 : move_spline.spline.getPointCount() - 3;
		data.WriteBits(compressedSplineCount, 22); // WP count

		data.WriteBit(moverGuid[6]); // 38

		data.WriteBit(0); // unk

		data.WriteBit(transportGuid[7]); // 119
		data.WriteBit(transportGuid[1]); // 113
		data.WriteBit(transportGuid[3]); // 115
		data.WriteBit(transportGuid[0]); // 112
		data.WriteBit(transportGuid[6]); // 118
		data.WriteBit(transportGuid[4]); // 116
		data.WriteBit(transportGuid[5]); // 117
		data.WriteBit(transportGuid[2]); // 114

		data.WriteBit(0); // 176 unk
		data.WriteBit(0); // 56 unk

		data.WriteBit(moverGuid[2]); // 34
		data.WriteBit(moverGuid[1]); // 33

		data.FlushBits();

		if (compressedSplineCount)
			WriteLinearPath(move_spline.spline, data);

		data.WriteByteSeq(moverGuid[1]);

		data.WriteByteSeq(transportGuid[6]); // 118
		data.WriteByteSeq(transportGuid[4]); // 116
		data.WriteByteSeq(transportGuid[1]); // 113
		data.WriteByteSeq(transportGuid[7]); // 119
		data.WriteByteSeq(transportGuid[0]); // 112
		data.WriteByteSeq(transportGuid[3]); // 115
		data.WriteByteSeq(transportGuid[5]); // 117
		data.WriteByteSeq(transportGuid[2]); // 114

		if (splineflags & MoveSplineFlag::UncompressedPath)
		{
			if (splineflags.cyclic)
				WriteCatmullRomCyclicPath(move_spline.spline, data);
			else
				WriteCatmullRomPath(move_spline.spline, data);
		}
		else
		{
			G3D::Vector3 const& point = move_spline.spline.getPoint(move_spline.spline.getPointCount() - 2);
			data << point.y << point.x << point.z;
		}
		
		if (splineType == MonsterMoveFacingTarget)
		{
			ObjectGuid targetGuid = move_spline.facing.target;

			data.WriteByteSeq(targetGuid[5]); // 189
			data.WriteByteSeq(targetGuid[7]); // 191
			data.WriteByteSeq(targetGuid[0]); // 184
			data.WriteByteSeq(targetGuid[4]); // 188
			data.WriteByteSeq(targetGuid[3]); // 187
			data.WriteByteSeq(targetGuid[2]); // 186
			data.WriteByteSeq(targetGuid[6]); // 190
			data.WriteByteSeq(targetGuid[1]); // 185
		}

		data.WriteByteSeq(moverGuid[5]); // 37

		if (splineType == MonsterMoveFacingAngle)
			data << float(move_spline.facing.angle); // 45

		data.WriteByteSeq(moverGuid[3]); // 35

		data.WriteBit(0);        // 16

		if (move_spline.splineflags.raw())
			data << uint32(move_spline.splineflags.raw()); // 69

		data.WriteByteSeq(moverGuid[6]); // 38

		if (splineType == MonsterMoveFacingSpot)
			data << move_spline.facing.f.x << move_spline.facing.f.y << move_spline.facing.f.z;

		data.WriteByteSeq(moverGuid[0]); // 32
		data.WriteByteSeq(moverGuid[7]); // 39
		data.WriteByteSeq(moverGuid[2]); // 34
		data.WriteByteSeq(moverGuid[4]); // 36

		if (move_spline.Duration())
			data << uint32(move_spline.Duration());
  }
  void PacketBuilder::WriteMonsterMove(const MoveSpline& move_spline, WorldPacket& data, Unit* unit)
  {
    ObjectGuid guid = unit->GetGUID();
    ObjectGuid transport = unit->GetTransGUID();
    uint32 type;

    data << float(0.f); // Most likely transport Y
    data << uint32(getMSTime());
    data << float(0.f); // Most likely transport Z
    data << float(0.f); // Most likely transport X

    if (!move_spline.isCyclic())
    {
      Vector3 dest = move_spline.FinalDestination();
      data << float(dest.x);
      data << float(dest.y);
      data << float(dest.z);
    }
    else
      data << Vector3::zero();
    
    data.WriteBit(guid[3]);
    data.WriteBit(!move_spline.splineflags.raw());
    data.WriteBit(guid[6]);

    data.WriteBit(1);
    data.WriteBit(1);

    switch (move_spline.splineflags & MoveSplineFlag::Mask_Final_Facing)
    {
      case MoveSplineFlag::Final_Target:
        type = 3;
        break;
      case MoveSplineFlag::Final_Angle:
        type = 4;
        break;
      case MoveSplineFlag::Final_Point:
        type = 2;
        break;
      default:
        type = 0;
        break;
    }

    data.WriteBits(type, 3);
    data.WriteBit(1);
    data.WriteBit(guid[2]);
    data.WriteBit(guid[7]);
    data.WriteBit(guid[5]);

    if (type == 3)
    {
      ObjectGuid targetGuid = move_spline.facing.target;
      data.WriteBit(targetGuid[6]);
      data.WriteBit(targetGuid[7]);
      data.WriteBit(targetGuid[0]);
      data.WriteBit(targetGuid[5]);
      data.WriteBit(targetGuid[2]);
      data.WriteBit(targetGuid[3]);
      data.WriteBit(targetGuid[4]);
      data.WriteBit(targetGuid[1]);
    }

    data.WriteBit(1);
    data.WriteBit(guid[4]);
    
    int32 splineWpCount = move_spline.splineflags & MoveSplineFlag::UncompressedPath ? 0 : move_spline.spline.getPointCount() - 3;
    //int32 splineWpCount = move_spline.splineflags & MoveSplineFlag::UncompressedPath ? 1 : move_spline.spline.getPointCount() - 3;
    data.WriteBits(splineWpCount, 22); // WP count
    data.WriteBit(1);
    data.WriteBit(0);

    data.WriteBit(guid[0]);
    data.WriteBit(transport[3]);
    data.WriteBit(transport[6]);
    data.WriteBit(transport[5]);
    data.WriteBit(transport[0]);
    data.WriteBit(transport[1]);
    data.WriteBit(transport[2]);
    data.WriteBit(transport[4]);
    data.WriteBit(transport[7]);

    data.WriteBit(1);
    data.WriteBit(1); // Parabolic speed // esi+4Ch
    data.WriteBit(1);

    //data.WriteBits(!splineWpCount ? move_spline.spline.getPointCount() - 2 : 1, 20);
    data.WriteBits(!splineWpCount ? move_spline.spline.getPointCount() - (move_spline.splineflags.cyclic ? 2 : 3) : 1, 20);

    data.WriteBit(guid[1]);
    data.WriteBit(0); // Send no block
    data.WriteBit(0);
    data.WriteBit(!move_spline.Duration());

    data.FlushBits();

    if (type == 3)
    {
      ObjectGuid targetGuid = move_spline.facing.target;
      data.WriteByteSeq(targetGuid[5]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[3]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[6]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[1]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[4]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[2]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[0]);
      data.WriteByteSeq(targetGuid[7]);
    }

    data.WriteByteSeq(guid[3]);
    data.WriteByteSeq(transport[7]);
    data.WriteByteSeq(transport[3]);
    data.WriteByteSeq(transport[2]);
    data.WriteByteSeq(transport[0]);
    data.WriteByteSeq(transport[6]);
    data.WriteByteSeq(transport[4]);
    data.WriteByteSeq(transport[5]);
    data.WriteByteSeq(transport[1]);

    if (type == 4)
      data << float(move_spline.facing.angle);

    if (move_spline.splineflags.raw())
      data << uint32(move_spline.splineflags.raw());

    data.WriteByteSeq(guid[7]);

    if (!(move_spline.splineflags & MoveSplineFlag::UncompressedPath))
      WriteLinearPath(move_spline.spline, data);

    data.WriteByteSeq(guid[5]);
    data.WriteByteSeq(guid[1]);
    data.WriteByteSeq(guid[2]);

    if (move_spline.splineflags & MoveSplineFlag::UncompressedPath)
    {
      if (move_spline.splineflags.cyclic)
        WriteUncompressedCyclicPath(move_spline.spline, data);
      else
        WriteUncompressedPath(move_spline.spline, data);
    }
    else
    {
      uint32 last_idx = move_spline.spline.getPointCount() - 2;
      const Vector3 * real_path = &move_spline.spline.getPoint(1);
      data << real_path[last_idx].x << real_path[last_idx].y << real_path[last_idx].z; // destination
    }

    data.WriteByteSeq(guid[6]);

    if (move_spline.Duration())
      data << uint32(move_spline.Duration());

    if (type == 2)
      data << move_spline.facing.f.x << move_spline.facing.f.y << move_spline.facing.f.z;

    data.WriteByteSeq(guid[0]);
    data.WriteByteSeq(guid[4]);

  }
Example #4
0
size_t ChatHandler::BuildChatPacket(WorldPacket& data, ChatMsg chatType, Language language, ObjectGuid senderGUID, ObjectGuid receiverGUID, std::string const& message, uint8 chatTag,
                 std::string const& senderName /*= ""*/, std::string const& receiverName /*= ""*/,
                 uint32 achievementId /*= 0*/, bool gmMessage /*= false*/, std::string const& channelName /*= ""*/,
                 std::string const& addonPrefix /*= ""*/)
{
  bool hasAchievementId = (chatType == CHAT_MSG_ACHIEVEMENT || chatType == CHAT_MSG_GUILD_ACHIEVEMENT) && achievementId;
  bool hasSenderName = false;
  bool hasReceiverName = false;
  bool hasChannelName = false;
  bool hasGroupGUID = false;
  bool hasGuildGUID = false;
  bool hasPrefix = false;

  switch (chatType)
  {
    case CHAT_MSG_BATTLEGROUND:
    case CHAT_MSG_BATTLEGROUND_LEADER:
    case CHAT_MSG_PARTY:
    case CHAT_MSG_PARTY_LEADER:
    case CHAT_MSG_RAID:
    case CHAT_MSG_RAID_LEADER:
    case CHAT_MSG_RAID_WARNING:
      hasGroupGUID = true;
      break;
    case CHAT_MSG_GUILD:
    case CHAT_MSG_OFFICER:
    case CHAT_MSG_GUILD_ACHIEVEMENT:
      hasGuildGUID = true;
      break;
    case CHAT_MSG_MONSTER_WHISPER:
    case CHAT_MSG_RAID_BOSS_WHISPER:
    case CHAT_MSG_BATTLENET:
      if (receiverGUID && !IS_PLAYER_GUID(receiverGUID) && !IS_PET_GUID(receiverGUID))
        hasReceiverName = receiverName.length();
    case CHAT_MSG_MONSTER_SAY:
    case CHAT_MSG_MONSTER_PARTY:
    case CHAT_MSG_MONSTER_YELL:
    case CHAT_MSG_MONSTER_EMOTE:
    case CHAT_MSG_RAID_BOSS_EMOTE:
      hasSenderName = senderName.length();
      break;
    case CHAT_MSG_WHISPER_FOREIGN:
      hasSenderName = senderName.length();
      break;
    case CHAT_MSG_BG_SYSTEM_NEUTRAL:
    case CHAT_MSG_BG_SYSTEM_ALLIANCE:
    case CHAT_MSG_BG_SYSTEM_HORDE:
      if (receiverGUID && !IS_PLAYER_GUID(receiverGUID))
        hasReceiverName = receiverName.length();
      break;

    case CHAT_MSG_CHANNEL:
      hasChannelName = channelName.length();
      hasSenderName = senderName.length();
      break;
    default:
      if (gmMessage)
        hasSenderName = senderName.length();
      break;
  }

  if (language == LANG_ADDON)
    hasPrefix = addonPrefix.length();

  Player* sender = sObjectAccessor->FindPlayer(senderGUID);

  ObjectGuid guildGUID = hasGuildGUID && sender && sender->GetGuildId() ? MAKE_NEW_GUID(sender->GetGuildId(), 0, HIGHGUID_GUILD) : 0;
  ObjectGuid groupGUID = hasGroupGUID && sender && sender->GetGroup() ? sender->GetGroup()->GetGUID() : 0;


  data.Initialize(SMSG_MESSAGECHAT);
  data.WriteBit(!hasSenderName);
  data.WriteBit(0); // HideInChatLog - only bubble shows

  if (hasSenderName)
    data.WriteBits(senderName.length(), 11);

  data.WriteBit(0); // Fake Bit
  data.WriteBit(!hasChannelName);
  data.WriteBit(0); // Unk
  data.WriteBit(1); // SendFakeTime - float later
  data.WriteBit(!chatTag); // ChatFlags
  data.WriteBit(1); // RealmID ?

  data.WriteBit(groupGUID[0]);
  data.WriteBit(groupGUID[1]);
  data.WriteBit(groupGUID[5]);
  data.WriteBit(groupGUID[4]);
  data.WriteBit(groupGUID[3]);
  data.WriteBit(groupGUID[2]);
  data.WriteBit(groupGUID[6]);
  data.WriteBit(groupGUID[7]);

   if (chatTag)
    data.WriteBits(chatTag, 9);

  data.WriteBit(0); // Fake Bit

  data.WriteBit(receiverGUID[7]);
  data.WriteBit(receiverGUID[6]);
  data.WriteBit(receiverGUID[1]);
  data.WriteBit(receiverGUID[4]);
  data.WriteBit(receiverGUID[0]);
  data.WriteBit(receiverGUID[2]);
  data.WriteBit(receiverGUID[3]);
  data.WriteBit(receiverGUID[5]);

  data.WriteBit(0); // Fake Bit
  data.WriteBit(!language);
  data.WriteBit(!hasPrefix);

  data.WriteBit(senderGUID[0]);
  data.WriteBit(senderGUID[3]);
  data.WriteBit(senderGUID[7]);
  data.WriteBit(senderGUID[2]);
  data.WriteBit(senderGUID[1]);
  data.WriteBit(senderGUID[5]);
  data.WriteBit(senderGUID[4]);
  data.WriteBit(senderGUID[6]);

  data.WriteBit(!hasAchievementId);
  data.WriteBit(!message.length());

  if (hasChannelName)
    data.WriteBits(channelName.length(), 7);

  if (message.length())
    data.WriteBits(message.length(), 12);

  data.WriteBit(!hasReceiverName);

  if (hasPrefix)
    data.WriteBits(addonPrefix.length(), 5);

  data.WriteBit(1); // RealmID ?

  if (hasReceiverName)
    data.WriteBits(receiverName.length(), 11);

  data.WriteBit(0); // Fake Bit

  data.WriteBit(guildGUID[2]);
  data.WriteBit(guildGUID[5]);
  data.WriteBit(guildGUID[7]);
  data.WriteBit(guildGUID[4]);
  data.WriteBit(guildGUID[0]);
  data.WriteBit(guildGUID[1]);
  data.WriteBit(guildGUID[3]);
  data.WriteBit(guildGUID[6]);

  data.WriteByteSeq(guildGUID[4]);
  data.WriteByteSeq(guildGUID[5]);
  data.WriteByteSeq(guildGUID[7]);
  data.WriteByteSeq(guildGUID[3]);
  data.WriteByteSeq(guildGUID[2]);
  data.WriteByteSeq(guildGUID[6]);
  data.WriteByteSeq(guildGUID[0]);
  data.WriteByteSeq(guildGUID[1]);

  if (hasChannelName)
    data.WriteString(channelName);

  if (hasPrefix)
    data.WriteString(addonPrefix);

  // if (hasFakeTime)
  //   data << float(fakeTime);

  data.WriteByteSeq(senderGUID[4]);
  data.WriteByteSeq(senderGUID[7]);
  data.WriteByteSeq(senderGUID[1]);
  data.WriteByteSeq(senderGUID[5]);
  data.WriteByteSeq(senderGUID[0]);
  data.WriteByteSeq(senderGUID[6]);
  data.WriteByteSeq(senderGUID[2]);
  data.WriteByteSeq(senderGUID[3]);

  data << uint8(chatType);

  if (hasAchievementId)
    data << uint32(achievementId);

  data.WriteByteSeq(groupGUID[1]);
  data.WriteByteSeq(groupGUID[3]);
  data.WriteByteSeq(groupGUID[4]);
  data.WriteByteSeq(groupGUID[6]);
  data.WriteByteSeq(groupGUID[0]);
  data.WriteByteSeq(groupGUID[2]);
  data.WriteByteSeq(groupGUID[5]);
  data.WriteByteSeq(groupGUID[7]);

  data.WriteByteSeq(receiverGUID[2]);
  data.WriteByteSeq(receiverGUID[5]);
  data.WriteByteSeq(receiverGUID[3]);
  data.WriteByteSeq(receiverGUID[6]);
  data.WriteByteSeq(receiverGUID[7]);
  data.WriteByteSeq(receiverGUID[4]);
  data.WriteByteSeq(receiverGUID[1]);
  data.WriteByteSeq(receiverGUID[0]);

  if (language)
    data << uint8(language);

  if (message.length())
    data.WriteString(message);

  if (hasReceiverName)
    data.WriteString(receiverName);

  if (hasSenderName)
    data.WriteString(senderName);

  return data.wpos();
}