Пример #1
0
void TSession::SaveValue(
	const TStr &Cookie,
	const TStr &Name,
	TSessionValue *p)
{
	TStr s;
	m_ssi::TStringList sl;
	p->SaveValues(sl);
	for( int i = 0; i < sl.Count(); i++ )
	{
		TStr l(sl.Names(i) + "=" + sl.Values(i));
		s += TStr(l.Length()) + "-" + l;
	}
	SaveValue(Cookie,Name,s.c_str(),s.Length());
}