FLA_Error FLA_Gemm_hn_unb_var2( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj AL,  AR,    A0, a1, A2;

 FLA_Obj CT,       C0,
     CB,       c1t,
              C2;

 FLA_Scal_external( beta, C );

 FLA_Part_1x2( A,  &AL, &AR,   0, FLA_RIGHT );

 FLA_Part_2x1( C,  &CT, 
           &CB,      0, FLA_BOTTOM );

 while ( FLA_Obj_width( AR ) < FLA_Obj_width( A ) ){

  FLA_Repart_1x2_to_1x3( AL, /**/ AR,    &A0, &a1, /**/ &A2,
              1, FLA_LEFT );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( CT,        &C0, 
                       &c1t, 
            /* ** */      /* *** */
              CB,        &C2,    1, FLA_TOP );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* c1t = a1' * B + c1t */
  /* c1t' = B' * a1 + c1t' */
  FLA_Gemvc_external( FLA_TRANSPOSE, FLA_CONJUGATE, alpha, B, a1, FLA_ONE, c1t );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &AL, /**/ &AR,    A0, /**/ a1, A2,
               FLA_RIGHT );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &CT,        C0, 
              /* ** */      /* *** */
                         c1t, 
               &CB,        C2,   FLA_BOTTOM );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #2
0
FLA_Error FLA_Copyt_h_blk_var3( FLA_Obj A, FLA_Obj B, fla_copyt_t* cntl )
{
 FLA_Obj AT,       A0,
     AB,       A1,
              A2;

 FLA_Obj BL,  BR,    B0, B1, B2;

 dim_t b;

 FLA_Part_2x1( A,  &AT, 
           &AB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_1x2( B,  &BL, &BR,   0, FLA_LEFT );

 while ( FLA_Obj_length( AT ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Determine_blocksize( AB, FLA_BOTTOM, FLA_Cntl_blocksize( cntl ) );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( AT,        &A0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &A1, 
              AB,        &A2,    b, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_1x2_to_1x3( BL, /**/ BR,    &B0, /**/ &B1, &B2,
              b, FLA_RIGHT );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Copyt_internal( FLA_CONJ_TRANSPOSE, A1, B1,
            FLA_Cntl_sub_copyt( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &AT,        A0, 
                         A1, 
              /* ** */      /* ** */
               &AB,        A2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &BL, /**/ &BR,    B0, B1, /**/ B2,
               FLA_LEFT );
 }

 return FLA_SUCCESS;
}
FLA_Error FLA_Gemm_nc_unb_var5( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj AL,  AR,    A0, a1, A2;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       b1t,
              B2;

 FLA_Scal_external( beta, C );

 FLA_Part_1x2( A,  &AL, &AR,   0, FLA_LEFT );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_width( AL ) < FLA_Obj_width( A ) ){

  FLA_Repart_1x2_to_1x3( AL, /**/ AR,    &A0, /**/ &a1, &A2,
              1, FLA_RIGHT );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
            /* ** */      /* *** */
                       &b1t, 
              BB,        &B2,    1, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* C = a1 * b1t + C */
  FLA_Gerc_external( FLA_NO_CONJUGATE, FLA_CONJUGATE, alpha, a1, b1t, C );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &AL, /**/ &AR,    A0, a1, /**/ A2,
               FLA_LEFT );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
                         b1t, 
              /* ** */      /* *** */
               &BB,        B2,   FLA_TOP );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
FLA_Error FLA_Gemm_ht_unb_var4( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       b1t,
              B2;

 FLA_Obj CL,  CR,    C0, c1, C2;

 FLA_Scal_external( beta, C );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_BOTTOM );

 FLA_Part_1x2( C,  &CL, &CR,   0, FLA_RIGHT );

 while ( FLA_Obj_length( BB ) < FLA_Obj_length( B ) ){

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
                       &b1t, 
            /* ** */      /* *** */
              BB,        &B2,    1, FLA_TOP );

  FLA_Repart_1x2_to_1x3( CL, /**/ CR,    &C0, &c1, /**/ &C2,
              1, FLA_LEFT );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* c1 = A' * b1t' + c1 */
  FLA_Gemv_external( FLA_CONJ_TRANSPOSE, alpha, A, b1t, FLA_ONE, c1 );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
              /* ** */      /* *** */
                         b1t, 
               &BB,        B2,   FLA_BOTTOM );

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &CL, /**/ &CR,    C0, /**/ c1, C2,
               FLA_RIGHT );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
FLA_Error FLA_Gemm_tt_unb_var5( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj AT,       A0,
     AB,       a1t,
              A2;

 FLA_Obj BL,  BR,    B0, b1, B2;

 FLA_Scal_external( beta, C );

 FLA_Part_2x1( A,  &AT, 
           &AB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_1x2( B,  &BL, &BR,   0, FLA_LEFT );

 while ( FLA_Obj_length( AT ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( AT,        &A0, 
            /* ** */      /* *** */
                       &a1t, 
              AB,        &A2,    1, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_1x2_to_1x3( BL, /**/ BR,    &B0, /**/ &b1, &B2,
              1, FLA_RIGHT );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* C = a1t' * b1' + C */
  FLA_Ger_external( alpha, a1t, b1, C );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &AT,        A0, 
                         a1t, 
              /* ** */      /* *** */
               &AB,        A2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &BL, /**/ &BR,    B0, b1, /**/ B2,
               FLA_LEFT );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #6
0
int Gemm_unb_var1( FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj AL,  AR,    A0, a1, A2;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       b1t,
              B2;

 FLA_Part_1x2( A,  &AL, &AR,   0, FLA_LEFT );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_width( AL ) < FLA_Obj_width( A ) ){

  FLA_Repart_1x2_to_1x3( AL, /**/ AR,    &A0, /**/ &a1, &A2,
              1, FLA_RIGHT );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
            /* ** */      /* *** */
                       &b1t, 
              BB,        &B2,    1, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Ger( FLA_ONE, a1, b1t, C );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &AL, /**/ &AR,    A0, a1, /**/ A2,
               FLA_LEFT );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
                         b1t, 
              /* ** */      /* *** */
               &BB,        B2,   FLA_TOP );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #7
0
FLA_Error FLA_Syrk_ut_blk_var5( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj beta, FLA_Obj C, fla_syrk_t* cntl )
{
 FLA_Obj AT,       A0,
     AB,       A1,
              A2;

 dim_t b;

 FLA_Scalr_internal( FLA_UPPER_TRIANGULAR, beta, C,
           FLA_Cntl_sub_scalr( cntl ) );

 FLA_Part_2x1( A,  &AT, 
           &AB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_length( AT ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Determine_blocksize( AB, FLA_BOTTOM, FLA_Cntl_blocksize( cntl ) );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( AT,        &A0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &A1, 
              AB,        &A2,    b, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* C = C + A1' * A1 */
  FLA_Syrk_internal( FLA_UPPER_TRIANGULAR, FLA_TRANSPOSE, 
            alpha, A1, FLA_ONE, C,
            FLA_Cntl_sub_syrk( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &AT,        A0, 
                         A1, 
              /* ** */      /* ** */
               &AB,        A2,   FLA_TOP );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #8
0
FLA_Error FLA_Trsm_rlt_blk_var3_ht( FLA_Diag diagA, FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Trsm_t* cntl )
{
 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       B1,
              B2;

 int b;

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_length( BT ) < FLA_Obj_length( B ) ){

  b = 1;

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &B1, 
              BB,        &B2,    b, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* B1 = B1 / tril( A'); */
  FLA_Trsm_external( FLA_RIGHT, FLA_LOWER_TRIANGULAR, FLA_TRANSPOSE, diagA,
            alpha, *FLASH_OBJ_PTR_AT( A ), *FLASH_OBJ_PTR_AT( B1 ),
            NULL );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
                         B1, 
              /* ** */      /* ** */
               &BB,        B2,   FLA_TOP );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #9
0
FLA_Error FLA_Trsm_ruc_blk_var3( FLA_Diag diagA, FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, fla_trsm_t* cntl )
{
  FLA_Obj BT,       B0,
      BB,       B1,
      B2;

  dim_t b;

  FLA_Part_2x1( B,  &BT,
         &BB,      0, FLA_TOP );

  while ( FLA_Obj_length( BT ) < FLA_Obj_length( B ) ) {

    b = FLA_Determine_blocksize( BB, FLA_BOTTOM, FLA_Cntl_blocksize( cntl ) );

    FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0,
                /* ** */      /* ** */
                &B1,
                BB,        &B2,    b, FLA_BOTTOM );

    /*------------------------------------------------------------*/

    /* B1 = B1 * triu( A ); */
    FLA_Trsm_internal( FLA_RIGHT, FLA_UPPER_TRIANGULAR, FLA_CONJ_NO_TRANSPOSE, diagA,
              alpha, A, B1,
              FLA_Cntl_sub_trsm( cntl ) );

    /*------------------------------------------------------------*/

    FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0,
                 B1,
                 /* ** */      /* ** */
                 &BB,        B2,   FLA_TOP );

  }

  return FLA_SUCCESS;
}
Example #10
0
void fill_eigenvalues( FLA_Obj l )
{
 FLA_Obj lT,       l0,
     lB,       lambda1,
              l2;
 FLA_Obj alpha;

 FLA_Obj_create( FLA_Obj_datatype( l ), 1, 1, 0, 0, &alpha );
 FLA_Copy( FLA_ONE, alpha );

 FLA_Part_2x1( l,  &lT, 
           &lB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_length( lT ) < FLA_Obj_length( l ) ){

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( lT,        &l0, 
            /* ** */      /* ******* */
                       &lambda1, 
              lB,        &l2,    1, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Copy( alpha, lambda1 );
  FLA_Mult_add( FLA_ONE, FLA_ONE, alpha );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &lT,        l0, 
                         lambda1, 
              /* ** */      /* ******* */
               &lB,        l2,   FLA_TOP );

 }

 FLA_Obj_free( &alpha );
}
FLA_Error FLA_Eig_gest_nl_blk_var1( FLA_Obj A, FLA_Obj Y, FLA_Obj B, fla_eig_gest_t* cntl )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, A01, A02,
     ABL,  ABR,   A10, A11, A12,
              A20, A21, A22;

 FLA_Obj BTL,  BTR,   B00, B01, B02,
     BBL,  BBR,   B10, B11, B12,
              B20, B21, B22;

 FLA_Obj YT,       Y01,
     YB,       Y11,
              Y21;

 FLA_Obj Y21_l, Y21_r;

 dim_t b;

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_TL );

 FLA_Part_2x2( B,  &BTL, &BTR,
           &BBL, &BBR,   0, 0, FLA_TL );

 FLA_Part_2x1( Y,  &YT, 
           &YB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_length( ATL ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Determine_blocksize( ABR, FLA_BR, FLA_Cntl_blocksize( cntl ) );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, /**/ &A01, &A02,
            /* ************* */  /* ******************** */
                        &A10, /**/ &A11, &A12,
              ABL, /**/ ABR,    &A20, /**/ &A21, &A22,
              b, b, FLA_BR );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( BTL, /**/ BTR,    &B00, /**/ &B01, &B02,
            /* ************* */  /* ******************** */
                        &B10, /**/ &B11, &B12,
              BBL, /**/ BBR,    &B20, /**/ &B21, &B22,
              b, b, FLA_BR );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( YT,         &Y01,
            /* ** */       /* *** */
                        &Y11,
              YB,         &Y21,    b, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Part_1x2( Y21,  &Y21_l, &Y21_r,   b, FLA_LEFT );

  // Y21 = A22 * B21;
  FLA_Hemm_internal( FLA_LEFT, FLA_LOWER_TRIANGULAR,
            FLA_ONE, A22, B21, FLA_ZERO, Y21_l,
            FLA_Cntl_sub_hemm( cntl ) );

  // A21 = A21 * tril( B11 );
  FLA_Trmm_internal( FLA_RIGHT, FLA_LOWER_TRIANGULAR,
            FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_NONUNIT_DIAG,
            FLA_ONE, B11, A21,
            FLA_Cntl_sub_trmm1( cntl ) );

  // A21 = A21 + 1/2 * Y21;
  FLA_Axpy_internal( FLA_ONE_HALF, Y21_l, A21,
            FLA_Cntl_sub_axpy1( cntl ) );

  // A11 = tril( B11 )' * A11 * tril( B11 );
  FLA_Eig_gest_internal( FLA_NO_INVERSE, FLA_LOWER_TRIANGULAR,
              A11, Y11, B11,
              FLA_Cntl_sub_eig_gest( cntl ) );

  // A11 = A11 + A21' * B21 + B21' * A21;
  FLA_Her2k_internal( FLA_LOWER_TRIANGULAR, FLA_CONJ_TRANSPOSE,
            FLA_ONE, A21, B21, FLA_ONE, A11,
            FLA_Cntl_sub_her2k( cntl ) );

  // A21 = A21 + 1/2 * Y21;
  FLA_Axpy_internal( FLA_ONE_HALF, Y21_l, A21,
            FLA_Cntl_sub_axpy2( cntl ) );

  // A21 = tril( B22 )' * A21;
  FLA_Trmm_internal( FLA_LEFT, FLA_LOWER_TRIANGULAR,
            FLA_CONJ_TRANSPOSE, FLA_NONUNIT_DIAG,
            FLA_ONE, B22, A21,
            FLA_Cntl_sub_trmm2( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, A01, /**/ A02,
                           A10, A11, /**/ A12,
              /* ************** */ /* ****************** */
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, A21, /**/ A22,
               FLA_TL );

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &BTL, /**/ &BTR,    B00, B01, /**/ B02,
                           B10, B11, /**/ B12,
              /* ************** */ /* ****************** */
               &BBL, /**/ &BBR,    B20, B21, /**/ B22,
               FLA_TL );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &YT,          Y01,
                           Y11,
              /* ** */       /* *** */
               &YB,          Y21,   FLA_TOP );
 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #12
0
FLA_Error FLA_Trsv_lc_blk_var1( FLA_Diag diagA, FLA_Obj A, FLA_Obj x, fla_trsv_t* cntl )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, A01, A02, 
     ABL,  ABR,   A10, A11, A12,
              A20, A21, A22;

 FLA_Obj xT,       x0,
     xB,       x1,
              x2;

 dim_t b;

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_BR );

 FLA_Part_2x1( x,  &xT, 
           &xB,      0, FLA_BOTTOM );

 while ( FLA_Obj_length( ABR ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Determine_blocksize( ATL, FLA_TL, FLA_Cntl_blocksize( cntl ) );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, &A01, /**/ &A02,
                        &A10, &A11, /**/ &A12,
            /* ************* */  /* ******************** */
              ABL, /**/ ABR,    &A20, &A21, /**/ &A22,
              b, b, FLA_TL );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( xT,        &x0, 
                       &x1, 
            /* ** */      /* ** */
              xB,        &x2,    b, FLA_TOP );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* x1 = x1 - A21' * x2; */
  FLA_Gemv_internal( FLA_CONJ_TRANSPOSE, 
            FLA_MINUS_ONE, A21, x2, FLA_ONE, x1,
            FLA_Cntl_sub_gemv( cntl ) );

  /* x1 = tril( A11' ) \ x1; */
  FLA_Trsv_internal( FLA_LOWER_TRIANGULAR, FLA_CONJ_TRANSPOSE, diagA,
            A11, x1,
            FLA_Cntl_sub_trsv( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, /**/ A01, A02,
              /* ************** */ /* ****************** */
                           A10, /**/ A11, A12,
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, /**/ A21, A22,
               FLA_BR );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &xT,        x0, 
              /* ** */      /* ** */
                         x1, 
               &xB,        x2,   FLA_BOTTOM );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #13
0
FLA_Error FLA_Hemm_lu_blk_var3( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C, fla_hemm_t* cntl )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, A01, A02, 
     ABL,  ABR,   A10, A11, A12,
              A20, A21, A22;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       B1,
              B2;

 FLA_Obj CT,       C0,
     CB,       C1,
              C2;

 dim_t b;

 FLA_Scal_internal( beta, C,
           FLA_Cntl_sub_scal( cntl ) );

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_TL );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_2x1( C,  &CT, 
           &CB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_length( ATL ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Determine_blocksize( ABR, FLA_BR, FLA_Cntl_blocksize( cntl ) );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, /**/ &A01, &A02,
            /* ************* */  /* ******************** */
                        &A10, /**/ &A11, &A12,
              ABL, /**/ ABR,    &A20, /**/ &A21, &A22,
              b, b, FLA_BR );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &B1, 
              BB,        &B2,    b, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( CT,        &C0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &C1, 
              CB,        &C2,    b, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* C1 = C1 + A11 * B1 */
  FLA_Hemm_internal( FLA_LEFT, FLA_UPPER_TRIANGULAR, 
            alpha, A11, B1, FLA_ONE, C1,
            FLA_Cntl_sub_hemm( cntl ) );

  /* C1 = C1 + A12 * B2 */
  FLA_Gemm_internal( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE, 
            alpha, A12, B2, FLA_ONE, C1,
            FLA_Cntl_sub_gemm1( cntl ) );

  /* C2 = C2 + A12' * B1 */
  FLA_Gemm_internal( FLA_CONJ_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE, 
            alpha, A12, B1, FLA_ONE, C2,
            FLA_Cntl_sub_gemm2( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, A01, /**/ A02,
                           A10, A11, /**/ A12,
              /* ************** */ /* ****************** */
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, A21, /**/ A22,
               FLA_TL );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
                         B1, 
              /* ** */      /* ** */
               &BB,        B2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &CT,        C0, 
                         C1, 
              /* ** */      /* ** */
               &CB,        C2,   FLA_TOP );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
int Symm_ll1_unb_var2( FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, a01,   A02, 
     ABL,  ABR,   a10t, alpha11, a12t,
     A20, a21,   A22;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       b1t,
     B2;

 FLA_Obj CT,       C0,
     CB,       c1t,
     C2;

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
   &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_TL );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
   &BB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_2x1( C,  &CT, 
   &CB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_length( ATL ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, /**/ &a01,   &A02,
    /* ************* */  /* ************************** */
    &a10t, /**/ &alpha11, &a12t,
    ABL, /**/ ABR,    &A20, /**/ &a21,   &A22,
    1, 1, FLA_BR );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
    /* ** */      /* *** */
    &b1t, 
    BB,        &B2,    1, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( CT,        &C0, 
    /* ** */      /* *** */
    &c1t, 
    CB,        &C2,    1, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/
  C0 = C0 + FLA_Transpose(A20T)*B2; 
  c1t = c1t - a10t*B0 - alpha11*b1t;

  /*            update line 1            */
  /*               :               */
  /*            update line n            */

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, a01,   /**/ A02,
    a10t, alpha11, /**/ a12t,
    /* ************** */ /* ************************ */
    &ABL, /**/ &ABR,    A20, a21,   /**/ A22,
    FLA_TL );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
    b1t, 
    /* ** */      /* *** */
    &BB,        B2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &CT,        C0, 
    c1t, 
    /* ** */      /* *** */
    &CB,        C2,   FLA_TOP );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
FLA_Error FLA_Apply_Q_UT_lhfr_blk_var1( FLA_Obj A, FLA_Obj T, FLA_Obj W, FLA_Obj B, fla_apqut_t* cntl )
{
/*
 Apply the conjugate-transpose of a unitary matrix Q to a matrix B from the
 left,

  B := Q' B

 where Q is the forward product of Householder transformations:

  Q = H(0) H(1) ... H(k-1)

 where H(i) corresponds to the Householder vector stored above the diagonal
 in the ith row of A. Thus, the operation becomes:

  B := Q' B
    = ( H(0) H(1) ... H(k-1) )' B
    = H(k-1)' ... H(1)' H(0)' B

 From this, we can see that we must move through A from top-left to bottom-
 right, since the Householder vector for H(0) was stored in the first row
 of A. We intend to apply blocks of reflectors at a time, where a block
 reflector H of b consecutive Householder transforms may be expressed as:

  H = ( H(i) H(i+1) ... H(i+b-1) )'
    = ( I - U inv(T) U' )'

 where:
  - U^T is the strictly upper trapezoidal (with implicit unit diagonal) matrix
   of Householder vectors, stored above the diagonal of A in rows i through
   i+b-1, corresponding to H(i) through H(i+b-1).
  - T is the upper triangular block Householder matrix corresponding to
   Householder vectors i through i+b-1.

 Consider applying H to B as an intermediate step towards applying all of Q':

  B := H B
    = ( I - U inv(T) U' )' B
    = ( I - U inv(T)' U' ) B
    = B - U inv(T)' U' B

 We must move from top-left to bottom-right. So, we partition:

  U^T -> ( U11 U12 ) B -> / B1 \ T -> ( T1 T2 )
               \ B2 /

 where:
  - U11 is stored in the strictly upper triangle of A11 with implicit unit
   diagonal.
  - U12 is stored in A12.
  - T1 is an upper triangular block of row-panel matrix T.

 Substituting repartitioned U, B, and T, we have:

  / B1 \ :=  / B1 \ - ( U11 U12 )^T inv(T1)' conj( U11 U12 ) / B1 \
  \ B2 /    \ B2 /                     \ B2 /
       =  / B1 \ - / U11^T \ inv(T1)' conj( U11 U12 ) / B1 \
         \ B2 /  \ U12^T /             \ B2 /
       =  / B1 \ - / U11^T \ inv(T1)' ( conj(U11) B1 + conj(U12) B2 )
         \ B2 /  \ U12^T /

 Thus, B1 is updated as:

   B1  :=   B1  -  U11^T inv(T1)' ( conj(U11) B1 + conj(U12) B2 )

 And B2 is updated as:

   B2  :=   B2  -  U12^T inv(T1)' ( conj(U11) B1 + conj(U12) B2 )

 Note that:

  inv(T1)' ( conj(U11) B1 + conj(U12) B2 )

 is common to both updates, and thus may be computed and stored in
 workspace, and then re-used.

 -FGVZ
*/
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, A01, A02, 
     ABL,  ABR,   A10, A11, A12,
              A20, A21, A22;

 FLA_Obj TL,  TR,    T0, T1, T2;

 FLA_Obj T1T,
     T2B;

 FLA_Obj WTL, WTR,
     WBL, WBR;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       B1,
              B2;

 dim_t  b_alg, b;

 // Query the algorithmic blocksize by inspecting the length of T.
 b_alg = FLA_Obj_length( T );

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_TL );

 FLA_Part_1x2( T,  &TL, &TR,   0, FLA_LEFT );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_min_dim( ABR ) > 0 ){

  b = min( b_alg, FLA_Obj_min_dim( ABR ) );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, /**/ &A01, &A02,
            /* ************* */  /* ******************** */
                        &A10, /**/ &A11, &A12,
              ABL, /**/ ABR,    &A20, /**/ &A21, &A22,
              b, b, FLA_BR );

  FLA_Repart_1x2_to_1x3( TL, /**/ TR,    &T0, /**/ &T1, &T2,
              b, FLA_RIGHT );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &B1, 
              BB,        &B2,    b, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Part_2x1( T1,  &T1T, 
             &T2B,   b, FLA_TOP );

  FLA_Part_2x2( W,   &WTL, &WTR,
             &WBL, &WBR,   b, FLA_Obj_width( B1 ), FLA_TL );

  // WTL = B1;

  FLA_Copyt_internal( FLA_NO_TRANSPOSE, B1, WTL,
            FLA_Cntl_sub_copyt( cntl ) );

  // U11 = triuu( A11 );
  // U12 = A12;
  //
  // WTL = inv( triu(T1T) )' * ( conj(U11) * B1 + conj(U12) * B2 );

  FLA_Trmm_internal( FLA_LEFT, FLA_UPPER_TRIANGULAR,
            FLA_CONJ_NO_TRANSPOSE, FLA_UNIT_DIAG,
            FLA_ONE, A11, WTL,
            FLA_Cntl_sub_trmm1( cntl ) );

  FLA_Gemm_internal( FLA_CONJ_NO_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE, 
            FLA_ONE, A12, B2, FLA_ONE, WTL,
            FLA_Cntl_sub_gemm1( cntl ) );

  FLA_Trsm_internal( FLA_LEFT, FLA_UPPER_TRIANGULAR,
            FLA_CONJ_TRANSPOSE, FLA_NONUNIT_DIAG,
            FLA_ONE, T1T, WTL,
            FLA_Cntl_sub_trsm( cntl ) );

  // B2 = B2 - U12^T * WTL;
  // B1 = B1 - U11^T * WTL;

  FLA_Gemm_internal( FLA_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE,
            FLA_MINUS_ONE, A12, WTL, FLA_ONE, B2,
            FLA_Cntl_sub_gemm2( cntl ) );

  FLA_Trmm_internal( FLA_LEFT, FLA_UPPER_TRIANGULAR,
            FLA_TRANSPOSE, FLA_UNIT_DIAG,
            FLA_MINUS_ONE, A11, WTL,
            FLA_Cntl_sub_trmm2( cntl ) );

  FLA_Axpyt_internal( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_ONE, WTL, B1,
            FLA_Cntl_sub_axpyt( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, A01, /**/ A02,
                           A10, A11, /**/ A12,
              /* ************** */ /* ****************** */
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, A21, /**/ A22,
               FLA_TL );

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &TL, /**/ &TR,    T0, T1, /**/ T2,
               FLA_LEFT );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
                         B1, 
              /* ** */      /* ** */
               &BB,        B2,   FLA_TOP );
 }

 return FLA_SUCCESS;
}
FLA_Error FLA_Syr2k_ln_unb_var4( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj AT,       A0,
     AB,       a1t,
              A2;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       b1t,
              B2;

 FLA_Obj CTL,  CTR,   C00, c01,   C02, 
     CBL,  CBR,   c10t, gamma11, c12t,
              C20, c21,   C22;


 FLA_Scalr_external( FLA_LOWER_TRIANGULAR, beta, C );

 FLA_Part_2x1( A,  &AT, 
           &AB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_2x2( C,  &CTL, &CTR,
           &CBL, &CBR,   0, 0, FLA_TL );

 while ( FLA_Obj_length( AT ) < FLA_Obj_length( A ) ){


  FLA_Repart_2x1_to_3x1( AT,        &A0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &a1t, 
              AB,        &A2,    1, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &b1t, 
              BB,        &B2,    1, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( CTL, /**/ CTR,    &C00, /**/ &c01,   &C02,
            /* ************* */  /* ************************** */
                        &c10t, /**/ &gamma11, &c12t,
              CBL, /**/ CBR,    &C20, /**/ &c21,   &C22,
              1, 1, FLA_BR );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* c21 = c21 + A2 * b1t' */
  FLA_Gemv_external( FLA_NO_TRANSPOSE, alpha, A2, b1t, FLA_ONE, c21 );  

  /* c21 = c21 + B2 * a1t' */
  FLA_Gemv_external( FLA_NO_TRANSPOSE, alpha, B2, a1t, FLA_ONE, c21 );  

  /* gamma11 = gamma11 + a1t * b1t' + b1t * a1t' */
  FLA_Dot2s_external( alpha, a1t, b1t, FLA_ONE, gamma11 );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &AT,        A0, 
                         a1t, 
              /* ** */      /* ** */
               &AB,        A2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
                         b1t, 
              /* ** */      /* ** */
               &BB,        B2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &CTL, /**/ &CTR,    C00, c01,   /**/ C02,
                           c10t, gamma11, /**/ c12t,
              /* ************** */ /* ************************ */
               &CBL, /**/ &CBR,    C20, c21,   /**/ C22,
               FLA_TL );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #17
0
FLA_Error FLA_Svd_uv_unb_var1( dim_t n_iter_max, FLA_Obj A, FLA_Obj s, FLA_Obj U, FLA_Obj V, dim_t k_accum, dim_t b_alg )
{
  FLA_Error  r_val = FLA_SUCCESS;
  FLA_Datatype dt;
  FLA_Datatype dt_real;
  FLA_Datatype dt_comp;
  FLA_Obj   scale, T, S, rL, rR, d, e, G, H;
  dim_t    m_A, n_A;
  dim_t    min_m_n;
  dim_t    n_GH;
  double    crossover_ratio = 17.0 / 9.0;

  n_GH  = k_accum;

  m_A   = FLA_Obj_length( A );
  n_A   = FLA_Obj_width( A );
  min_m_n = FLA_Obj_min_dim( A );
  dt   = FLA_Obj_datatype( A );
  dt_real = FLA_Obj_datatype_proj_to_real( A );
  dt_comp = FLA_Obj_datatype_proj_to_complex( A );

  // Create matrices to hold block Householder transformations.
  FLA_Bidiag_UT_create_T( A, &T, &S );

  // Create vectors to hold the realifying scalars.
  FLA_Obj_create( dt,   min_m_n,   1, 0, 0, &rL );
  FLA_Obj_create( dt,   min_m_n,   1, 0, 0, &rR );

  // Create vectors to hold the diagonal and sub-diagonal.
  FLA_Obj_create( dt_real, min_m_n,   1, 0, 0, &d );
  FLA_Obj_create( dt_real, min_m_n-1,  1, 0, 0, &e );

  // Create matrices to hold the left and right Givens scalars.
  FLA_Obj_create( dt_comp, min_m_n-1, n_GH, 0, 0, &G );
  FLA_Obj_create( dt_comp, min_m_n-1, n_GH, 0, 0, &H );

  // Create a real scaling factor.
  FLA_Obj_create( dt_real, 1, 1, 0, 0, &scale );

  // Compute a scaling factor; If none is needed, sigma will be set to one.
  FLA_Svd_compute_scaling( A, scale );

  // Scale the matrix if scale is non-unit.
  if ( !FLA_Obj_equals( scale, FLA_ONE ) )
    FLA_Scal( scale, A );

  if ( m_A < crossover_ratio * n_A )
  {
    // Reduce the matrix to bidiagonal form.
    // Apply scalars to rotate elements on the superdiagonal to the real domain.
    // Extract the diagonal and superdiagonal from A.
    FLA_Bidiag_UT( A, T, S );
    FLA_Bidiag_UT_realify( A, rL, rR );
    FLA_Bidiag_UT_extract_real_diagonals( A, d, e );

    // Form U and V.
    FLA_Bidiag_UT_form_U( A, T, U );
    FLA_Bidiag_UT_form_V( A, S, V );

    // Apply the realifying scalars in rL and rR to U and V, respectively.
    {
      FLA_Obj UL, UR;
      FLA_Obj VL, VR;

      FLA_Part_1x2( U,  &UL, &UR,  min_m_n, FLA_LEFT );
      FLA_Part_1x2( V,  &VL, &VR,  min_m_n, FLA_LEFT );

      FLA_Apply_diag_matrix( FLA_RIGHT, FLA_CONJUGATE,  rL, UL );
      FLA_Apply_diag_matrix( FLA_RIGHT, FLA_NO_CONJUGATE, rR, VL );
    }

    // Perform a singular value decomposition on the bidiagonal matrix.
    r_val = FLA_Bsvd_v_opt_var1( n_iter_max, d, e, G, H, U, V, b_alg );
  }
  else // if ( crossover_ratio * n_A <= m_A )
  {
    FLA_Obj TQ, R;
    FLA_Obj AT,
        AB;
    FLA_Obj UL, UR;

    // Perform a QR factorization on A and form Q in U.
    FLA_QR_UT_create_T( A, &TQ );
    FLA_QR_UT( A, TQ );
    FLA_QR_UT_form_Q( A, TQ, U );
    FLA_Obj_free( &TQ );

    // Set the lower triangle of R to zero and then copy the upper
    // triangle of A to R.
    FLA_Part_2x1( A,  &AT,
              &AB,  n_A, FLA_TOP );
    FLA_Obj_create( dt, n_A, n_A, 0, 0, &R );
    FLA_Setr( FLA_LOWER_TRIANGULAR, FLA_ZERO, R );
    FLA_Copyr( FLA_UPPER_TRIANGULAR, AT, R );

    // Reduce the matrix to bidiagonal form.
    // Apply scalars to rotate elements on the superdiagonal to the real domain.
    // Extract the diagonal and superdiagonal from A.
    FLA_Bidiag_UT( R, T, S );
    FLA_Bidiag_UT_realify( R, rL, rR );
    FLA_Bidiag_UT_extract_real_diagonals( R, d, e );

    // Form V from right Householder vectors in upper triangle of R.
    FLA_Bidiag_UT_form_V( R, S, V );

    // Form U in R.
    FLA_Bidiag_UT_form_U( R, T, R );

    // Apply the realifying scalars in rL and rR to U and V, respectively.
    FLA_Apply_diag_matrix( FLA_RIGHT, FLA_CONJUGATE,  rL, R );
    FLA_Apply_diag_matrix( FLA_RIGHT, FLA_NO_CONJUGATE, rR, V );

    // Perform a singular value decomposition on the bidiagonal matrix.
    r_val = FLA_Bsvd_v_opt_var1( n_iter_max, d, e, G, H, R, V, b_alg );

    // Multiply R into U, storing the result in A and then copying back
    // to U.
    FLA_Part_1x2( U,  &UL, &UR,  n_A, FLA_LEFT );
    FLA_Gemm( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE,
         FLA_ONE, UL, R, FLA_ZERO, A );
    FLA_Copy( A, UL );

    FLA_Obj_free( &R );
  }

  // Copy the converged eigenvalues to the output vector.
  FLA_Copy( d, s );

  // Sort the singular values and singular vectors in descending order.
  FLA_Sort_svd( FLA_BACKWARD, s, U, V );

  // If the matrix was scaled, rescale the singular values.
  if ( !FLA_Obj_equals( scale, FLA_ONE ) )
    FLA_Inv_scal( scale, s );

  FLA_Obj_free( &scale );
  FLA_Obj_free( &T );
  FLA_Obj_free( &S );
  FLA_Obj_free( &rL );
  FLA_Obj_free( &rR );
  FLA_Obj_free( &d );
  FLA_Obj_free( &e );
  FLA_Obj_free( &G );
  FLA_Obj_free( &H );

  return r_val;
}
FLA_Error FLA_Apply_Q_UT_lnfc_blk_var1( FLA_Obj A, FLA_Obj T, FLA_Obj W, FLA_Obj B, fla_apqut_t* cntl )
/*
 Apply a unitary matrix Q to a matrix B from the left,

  B := Q B

 where Q is the forward product of Householder transformations:

  Q = H(0) H(1) ... H(k-1)

 where H(i) corresponds to the Householder vector stored below the diagonal
 in the ith column of A. Thus, the operation becomes:

  B := Q B
    = H(0) H(1) ... H(k-1) B

 From this, we can see that we must move through A from bottom-right to top-
 left, since the Householder vector for H(k-1) was stored in the last column
 of A. We intend to apply blocks of reflectors at a time, where a block
 reflector H of b consecutive Householder transforms may be expressed as:

  H = ( H(i) H(i+1) ... H(i+b-1) )
    = ( I - U inv(T) U' )

 where:
  - U is the strictly lower trapezoidal (with implicit unit diagonal) matrix
   of Householder vectors, stored below the diagonal of A in columns i through
   i+b-1, corresponding to H(i) through H(i+b-1).
  - T is the upper triangular block Householder matrix corresponding to
   Householder vectors i through i+b-1.

 Consider applying H to B as an intermediate step towards applying all of Q:

  B := H B
    = ( I - U inv(T) U' ) B
    = B - U inv(T) U' B

 We must move from bottom-right to top-left. So, we partition:

  U -> / U11 \ B -> / B1 \ T -> ( T2 T1 )
     \ U21 /    \ B2 / 

 where:
  - U11 is stored in strictly lower triangle of A11 with implicit unit
   diagonal.
  - U21 is stored in A21.
  - T1 is an upper triangular block of row-panel matrix T.

 Substituting repartitioned U, B, and T, we have:

  / B1 \ :=  / B1 \ - / U11 \ inv(T1) / U11 \' / B1 \
  \ B2 /    \ B2 /  \ U21 /     \ U21 / \ B2 /
       =  / B1 \ - / U11 \ inv(T1) ( U11' U21' ) / B1 \
         \ B2 /  \ U21 /            \ B2 /
       =  / B1 \ - / U11 \ inv(T1) ( U11' B1 + U21' B2 )
         \ B2 /  \ U21 /

 Thus, B1 is updated as:

   B1  :=   B1  -  U11 inv(T1) ( U11' B1 + U21' B2 )

 And B2 is updated as:

   B2  :=   B2  -  U21 inv(T1) ( U11' B1 + U21' B2 )

 Note that:

  inv(T1) ( U11' B1 + U21' B2 )

 is common to both updates, and thus may be computed and stored in
 workspace, and then re-used.

 -FGVZ
*/
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, A01, A02, 
     ABL,  ABR,   A10, A11, A12,
              A20, A21, A22;

 FLA_Obj TL,  TR,    T0, T1, T2;

 FLA_Obj T1T,
     T2B;

 FLA_Obj WTL, WTR,
     WBL, WBR;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       B1,
              B2;

 dim_t  b_alg, b;
 dim_t  m_BR, n_BR;

 // Query the algorithmic blocksize by inspecting the length of T.
 b_alg = FLA_Obj_length( T );

 // If m > n, then we have to initialize our partitionings carefully so
 // that we begin in the proper location in A and B (since we traverse
 // matrix A from BR to TL).
 if ( FLA_Obj_length( A ) > FLA_Obj_width( A ) )
 {
  m_BR = FLA_Obj_length( A ) - FLA_Obj_width( A );
  n_BR = 0;
 }
 else if ( FLA_Obj_length( A ) < FLA_Obj_width( A ) )
 {
  m_BR = 0;
  n_BR = FLA_Obj_width( A ) - FLA_Obj_length( A );
 }
 else
 {
  m_BR = 0;
  n_BR = 0;
 }

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   m_BR, n_BR, FLA_BR );

 // A and T are dependent; we determine T matrix w.r.t. A
 FLA_Part_1x2( T,  &TL, &TR,   FLA_Obj_min_dim( A ), FLA_LEFT );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      m_BR, FLA_BOTTOM );

 while ( FLA_Obj_min_dim( ATL ) > 0 ){

  b = min( b_alg, FLA_Obj_min_dim( ATL ) );

  // Since T was filled from left to right, and since we need to access them
  // in reverse order, we need to handle the case where the last block is
  // smaller than the other b x b blocks.
  if ( FLA_Obj_width( TR ) == 0 && FLA_Obj_width( T ) % b_alg > 0 )
   b = FLA_Obj_width( T ) % b_alg;

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, &A01, /**/ &A02,
                        &A10, &A11, /**/ &A12,
            /* ************* */  /* ******************** */
              ABL, /**/ ABR,    &A20, &A21, /**/ &A22,
              b, b, FLA_TL );

  FLA_Repart_1x2_to_1x3( TL, /**/ TR,    &T0, &T1, /**/ &T2,
              b, FLA_LEFT );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
                       &B1, 
            /* ** */      /* ** */
              BB,        &B2,    b, FLA_TOP );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Part_2x1( T1,  &T1T, 
             &T2B,   b, FLA_TOP );

  FLA_Part_2x2( W,   &WTL, &WTR,
             &WBL, &WBR,   b, FLA_Obj_width( B1 ), FLA_TL );

  // WTL = B1;

  FLA_Copyt_internal( FLA_NO_TRANSPOSE, B1, WTL,
            FLA_Cntl_sub_copyt( cntl ) );

  // U11 = trilu( A11 );
  // U21 = A21;
  // 
  // WTL = inv( triu(T1T) ) * ( U11' * B1 + U21' * B2 );

  FLA_Trmm_internal( FLA_LEFT, FLA_LOWER_TRIANGULAR,
            FLA_CONJ_TRANSPOSE, FLA_UNIT_DIAG,
            FLA_ONE, A11, WTL,
            FLA_Cntl_sub_trmm1( cntl ) );

  FLA_Gemm_internal( FLA_CONJ_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE,
            FLA_ONE, A21, B2, FLA_ONE, WTL,
            FLA_Cntl_sub_gemm1( cntl ) );

  FLA_Trsm_internal( FLA_LEFT, FLA_UPPER_TRIANGULAR,
            FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_NONUNIT_DIAG,
            FLA_ONE, T1T, WTL,
            FLA_Cntl_sub_trsm( cntl ) );

  // B2 = B2 - U21 * WTL;
  // B1 = B1 - U11 * WTL;

  FLA_Gemm_internal( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE,
            FLA_MINUS_ONE, A21, WTL, FLA_ONE, B2,
            FLA_Cntl_sub_gemm2( cntl ) );

  FLA_Trmm_internal( FLA_LEFT, FLA_LOWER_TRIANGULAR,
            FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_UNIT_DIAG,
            FLA_MINUS_ONE, A11, WTL,
            FLA_Cntl_sub_trmm2( cntl ) );

  FLA_Axpyt_internal( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_ONE, WTL, B1,
            FLA_Cntl_sub_axpyt( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, /**/ A01, A02,
              /* ************** */ /* ****************** */
                           A10, /**/ A11, A12,
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, /**/ A21, A22,
               FLA_BR );

  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &TL, /**/ &TR,    T0, /**/ T1, T2,
               FLA_RIGHT );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
              /* ** */      /* ** */
                         B1, 
               &BB,        B2,   FLA_BOTTOM );
 }

 return FLA_SUCCESS;
}
FLA_Error FLA_Trmm_llt_blk_var1( FLA_Diag diagA, FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, fla_trmm_t* cntl )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, A01, A02, 
     ABL,  ABR,   A10, A11, A12,
              A20, A21, A22;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       B1,
              B2;

 dim_t b;

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_TL );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_length( ATL ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Determine_blocksize( ABR, FLA_BR, FLA_Cntl_blocksize( cntl ) );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, /**/ &A01, &A02,
            /* ************* */  /* ******************** */
                        &A10, /**/ &A11, &A12,
              ABL, /**/ ABR,    &A20, /**/ &A21, &A22,
              b, b, FLA_BR );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &B1, 
              BB,        &B2,    b, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* B1 = tril( A11 )' * B1; */
  FLA_Trmm_internal( FLA_LEFT, FLA_LOWER_TRIANGULAR, FLA_TRANSPOSE, diagA,
            alpha, A11, B1,
            FLA_Cntl_sub_trmm( cntl ) );

  /* B1 = B1 + A21' * B2; */
  FLA_Gemm_internal( FLA_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE,
            alpha, A21, B2, FLA_ONE, B1,
            FLA_Cntl_sub_gemm( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, A01, /**/ A02,
                           A10, A11, /**/ A12,
              /* ************** */ /* ****************** */
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, A21, /**/ A22,
               FLA_TL );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
                         B1, 
              /* ** */      /* ** */
               &BB,        B2,   FLA_TOP );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #20
0
void time_QR_UT(
         int variant, int type, int nrepeats, int m, int n,
         FLA_Obj A, FLA_Obj A_ref, FLA_Obj t, FLA_Obj T, FLA_Obj W, FLA_Obj b, FLA_Obj b_orig,
         double *dtime, double *diff, double *gflops )
{
 int
  irep;

 double
  dtime_old = 1.0e9;

 FLA_Obj
  A_save, b_save, norm;


 FLA_Obj_create_conf_to( FLA_NO_TRANSPOSE, A, &A_save );
 FLA_Obj_create_conf_to( FLA_NO_TRANSPOSE, b, &b_save );

 if ( FLA_Obj_is_single_precision( A ) )
  FLA_Obj_create( FLA_FLOAT, 1, 1, 0, 0, &norm );
 else
  FLA_Obj_create( FLA_DOUBLE, 1, 1, 0, 0, &norm );

 FLA_Copy_external( A, A_save );
 FLA_Copy_external( b, b_save );


 for ( irep = 0 ; irep < nrepeats; irep++ ){

  FLA_Copy_external( A_save, A );

  *dtime = FLA_Clock();

  switch( variant ){

  case 0:{
   switch( type ){
   case FLA_ALG_REFERENCE:
    REF_QR_UT( A, t );
    break;
   case FLA_ALG_FRONT:
    FLA_QR_UT( A, T );
    break;
   default:
    printf("trouble\n");
   }

   break;
  }

  }

  *dtime = FLA_Clock() - *dtime;
  dtime_old = min( *dtime, dtime_old );

 }

 if ( type == FLA_ALG_REFERENCE )
 {
  FLA_Obj AT, AB;
  FLA_Obj bT, bB;
  FLA_Obj y;

  FLA_Obj_create( FLA_Obj_datatype( b ), n, 1, 0, 0, &y );

  FLA_Copy_external( b, b_orig );

  if ( FLA_Obj_is_real( A ) )
   FLA_Apply_Q_blk_external( FLA_LEFT, FLA_TRANSPOSE, FLA_COLUMNWISE, A, t, b );
  else
   FLA_Apply_Q_blk_external( FLA_LEFT, FLA_CONJ_TRANSPOSE, FLA_COLUMNWISE, A, t, b );

  FLA_Part_2x1( A,  &AT,
            &AB,  FLA_Obj_width( A ), FLA_TOP );
  FLA_Part_2x1( b,  &bT,
            &bB,  FLA_Obj_width( A ), FLA_TOP );
  FLA_Trsm_external( FLA_LEFT, FLA_UPPER_TRIANGULAR, FLA_NO_TRANSPOSE,
            FLA_NONUNIT_DIAG, FLA_ONE, AT, bT );
  FLA_Gemv_external( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_MINUS_ONE, A_save, bT, FLA_ONE, b_orig );
  FLA_Gemv_external( FLA_CONJ_TRANSPOSE, FLA_ONE, A_save, b_orig, FLA_ZERO, y );
  FLA_Nrm2_external( y, norm );
  FLA_Obj_extract_real_scalar( norm, diff );

  FLA_Obj_free( &y );
 }
 else
 {
  FLA_Obj x, y;

  FLA_Obj_create( FLA_Obj_datatype( b ), n, 1, 0, 0, &y );
  FLA_Obj_create( FLA_Obj_datatype( b ), n, 1, 0, 0, &x );

  FLA_Copy_external( b, b_orig );

  FLA_QR_UT_solve( A, T, b, x );

  FLA_Gemv_external( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_MINUS_ONE, A_save, x, FLA_ONE, b_orig );
  FLA_Gemv_external( FLA_CONJ_TRANSPOSE, FLA_ONE, A_save, b_orig, FLA_ZERO, y );
  FLA_Nrm2_external( y, norm );
  FLA_Obj_extract_real_scalar( norm, diff );

  FLA_Obj_free( &x );
  FLA_Obj_free( &y );
 }

 *gflops = (     2.0  * m * n * n -
       ( 2.0 / 3.0 ) * n * n * n ) /
      dtime_old / 1e9;
 if ( FLA_Obj_is_complex( A ) )
  *gflops *= 4.0;

 *dtime = dtime_old;

 FLA_Copy_external( A_save, A );
 FLA_Copy_external( b_save, b );

 FLA_Obj_free( &A_save );
 FLA_Obj_free( &b_save );
 FLA_Obj_free( &norm );
}
FLA_Error FLA_Eig_gest_nl_opt_var5( FLA_Obj A, FLA_Obj Y, FLA_Obj B )
{
 FLA_Datatype datatype;
 int     m_AB;
 int     rs_A, cs_A;
 int     rs_B, cs_B;
 int     inc_y;
 FLA_Obj   yT, yB;

 datatype = FLA_Obj_datatype( A );

 m_AB   = FLA_Obj_length( A );

 rs_A   = FLA_Obj_row_stride( A );
 cs_A   = FLA_Obj_col_stride( A );

 rs_B   = FLA_Obj_row_stride( B );
 cs_B   = FLA_Obj_col_stride( B );
 
 FLA_Part_2x1( Y,  &yT,
           &yB,   1, FLA_TOP );

 inc_y  = FLA_Obj_vector_inc( yT );

 switch ( datatype )
 {
  case FLA_FLOAT:
  {
   float* buff_A = FLA_FLOAT_PTR( A );
   float* buff_y = FLA_FLOAT_PTR( yT );
   float* buff_B = FLA_FLOAT_PTR( B );

   FLA_Eig_gest_nl_ops_var5( m_AB,
                buff_A, rs_A, cs_A,
                buff_y, inc_y,
                buff_B, rs_B, cs_B );

   break;
  }

  case FLA_DOUBLE:
  {
   double* buff_A = FLA_DOUBLE_PTR( A );
   double* buff_y = FLA_DOUBLE_PTR( yT );
   double* buff_B = FLA_DOUBLE_PTR( B );

   FLA_Eig_gest_nl_opd_var5( m_AB,
                buff_A, rs_A, cs_A,
                buff_y, inc_y,
                buff_B, rs_B, cs_B );

   break;
  }

  case FLA_COMPLEX:
  {
   scomplex* buff_A = FLA_COMPLEX_PTR( A );
   scomplex* buff_y = FLA_COMPLEX_PTR( yT );
   scomplex* buff_B = FLA_COMPLEX_PTR( B );

   FLA_Eig_gest_nl_opc_var5( m_AB,
                buff_A, rs_A, cs_A,
                buff_y, inc_y,
                buff_B, rs_B, cs_B );

   break;
  }

  case FLA_DOUBLE_COMPLEX:
  {
   dcomplex* buff_A = FLA_DOUBLE_COMPLEX_PTR( A );
   dcomplex* buff_y = FLA_DOUBLE_COMPLEX_PTR( yT );
   dcomplex* buff_B = FLA_DOUBLE_COMPLEX_PTR( B );

   FLA_Eig_gest_nl_opz_var5( m_AB,
                buff_A, rs_A, cs_A,
                buff_y, inc_y,
                buff_B, rs_B, cs_B );

   break;
  }
 }

 return FLA_SUCCESS;
}
FLA_Error FLA_Svd_uv_var2_components( dim_t n_iter_max, dim_t k_accum, dim_t b_alg,
                   FLA_Obj A, FLA_Obj s, FLA_Obj U, FLA_Obj V,
                   double* dtime_bred, double* dtime_bsvd, double* dtime_appq,
                   double* dtime_qrfa, double* dtime_gemm )
{
	FLA_Error  r_val = FLA_SUCCESS;
	FLA_Datatype dt;
	FLA_Datatype dt_real;
	FLA_Datatype dt_comp;
	FLA_Obj   T, S, rL, rR, d, e, G, H, RG, RH, W;
	dim_t    m_A, n_A;
	dim_t    min_m_n;
	dim_t    n_GH;
	double    crossover_ratio = 17.0 / 9.0;
	double    dtime_temp;

	n_GH  = k_accum;

	m_A   = FLA_Obj_length( A );
	n_A   = FLA_Obj_width( A );
	min_m_n = FLA_Obj_min_dim( A );
	dt   = FLA_Obj_datatype( A );
	dt_real = FLA_Obj_datatype_proj_to_real( A );
	dt_comp = FLA_Obj_datatype_proj_to_complex( A );

	// If the matrix is a scalar, then the SVD is easy.
	if ( min_m_n == 1 )
	{
		FLA_Copy( A, s );
		FLA_Set_to_identity( U );
		FLA_Set_to_identity( V );

		return FLA_SUCCESS;
	}

	// Create matrices to hold block Householder transformations.
	FLA_Bidiag_UT_create_T( A, &T, &S );

	// Create vectors to hold the realifying scalars.
	FLA_Obj_create( dt,   min_m_n,   1, 0, 0, &rL );
	FLA_Obj_create( dt,   min_m_n,   1, 0, 0, &rR );

	// Create vectors to hold the diagonal and sub-diagonal.
	FLA_Obj_create( dt_real, min_m_n,   1, 0, 0, &d );
	FLA_Obj_create( dt_real, min_m_n-1,  1, 0, 0, &e );

	// Create matrices to hold the left and right Givens scalars.
	FLA_Obj_create( dt_comp, min_m_n-1, n_GH, 0, 0, &G );
	FLA_Obj_create( dt_comp, min_m_n-1, n_GH, 0, 0, &H );

	// Create matrices to hold the left and right Givens matrices.
	FLA_Obj_create( dt_real, min_m_n, min_m_n, 0, 0, &RG );
	FLA_Obj_create( dt_real, min_m_n, min_m_n, 0, 0, &RH );
	FLA_Obj_create( dt,   m_A,   n_A,   0, 0, &W );

	if ( m_A >= n_A )
	{
		if ( m_A < crossover_ratio * n_A )
		{
			dtime_temp = FLA_Clock();
			{
			// Reduce the matrix to bidiagonal form.
			// Apply scalars to rotate elements on the sub-diagonal to the real domain.
			// Extract the diagonal and sub-diagonal from A.
			FLA_Bidiag_UT( A, T, S );
			FLA_Bidiag_UT_realify( A, rL, rR );
			FLA_Bidiag_UT_extract_diagonals( A, d, e );
			}
			*dtime_bred = FLA_Clock() - dtime_temp;

			dtime_temp = FLA_Clock();
			{
			// Form U and V.
			FLA_Bidiag_UT_form_U( A, T, U );
			FLA_Bidiag_UT_form_V( A, S, V );
			}
			*dtime_appq = FLA_Clock() - dtime_temp;

			// Apply the realifying scalars in rL and rR to U and V, respectively.
			{
				FLA_Obj UL, UR;
				FLA_Obj VL, VR;

				FLA_Part_1x2( U,  &UL, &UR,  min_m_n, FLA_LEFT );
				FLA_Part_1x2( V,  &VL, &VR,  min_m_n, FLA_LEFT );

				FLA_Apply_diag_matrix( FLA_RIGHT, FLA_CONJUGATE,  rL, UL );
				FLA_Apply_diag_matrix( FLA_RIGHT, FLA_NO_CONJUGATE, rR, VL );
			}

			dtime_temp = FLA_Clock();
			{
			// Perform a singular value decomposition on the bidiagonal matrix.
			r_val = FLA_Bsvd_v_opt_var2( n_iter_max, d, e, G, H, RG, RH, W, U, V, b_alg );
			}
			*dtime_bsvd = FLA_Clock() - dtime_temp;
		}
		else // if ( crossover_ratio * n_A <= m_A )
		{
			FLA_Obj TQ, R;
			FLA_Obj AT,
			    AB;
			FLA_Obj UL, UR;

			//FLA_QR_UT_create_T( A, &TQ );
			FLA_Obj_create( dt, 32, n_A, 0, 0, &TQ );

			dtime_temp = FLA_Clock();
			{
			// Perform a QR factorization on A and form Q in U.
			FLA_QR_UT( A, TQ );
			}
			*dtime_qrfa = FLA_Clock() - dtime_temp;

			dtime_temp = FLA_Clock();
			{
			FLA_QR_UT_form_Q( A, TQ, U );
			}
			*dtime_appq = FLA_Clock() - dtime_temp;

			FLA_Obj_free( &TQ );

			// Set the lower triangle of R to zero and then copy the upper
			// triangle of A to R.
			FLA_Part_2x1( A,  &AT,
			          &AB,  n_A, FLA_TOP );
			FLA_Obj_create( dt, n_A, n_A, 0, 0, &R );
			FLA_Setr( FLA_LOWER_TRIANGULAR, FLA_ZERO, R );
			FLA_Copyr( FLA_UPPER_TRIANGULAR, AT, R );

			dtime_temp = FLA_Clock();
			{
			// Reduce the matrix to bidiagonal form.
			// Apply scalars to rotate elements on the superdiagonal to the real domain.
			// Extract the diagonal and superdiagonal from A.
			FLA_Bidiag_UT( R, T, S );
			FLA_Bidiag_UT_realify( R, rL, rR );
			FLA_Bidiag_UT_extract_diagonals( R, d, e );
			}
			*dtime_bred = FLA_Clock() - dtime_temp;

			dtime_temp = FLA_Clock();
			{
			// Form V from right Householder vectors in upper triangle of R.
			FLA_Bidiag_UT_form_V( R, S, V );

			// Form U in R.
			FLA_Bidiag_UT_form_U( R, T, R );
			}
			*dtime_appq += FLA_Clock() - dtime_temp;

			// Apply the realifying scalars in rL and rR to U and V, respectively.
			FLA_Apply_diag_matrix( FLA_RIGHT, FLA_CONJUGATE,  rL, R );
			FLA_Apply_diag_matrix( FLA_RIGHT, FLA_NO_CONJUGATE, rR, V );

			dtime_temp = FLA_Clock();
			{
			// Perform a singular value decomposition on the bidiagonal matrix.
			r_val = FLA_Bsvd_v_opt_var2( n_iter_max, d, e, G, H, RG, RH, W, R, V, b_alg );
			}
			*dtime_bsvd = FLA_Clock() - dtime_temp;

			dtime_temp = FLA_Clock();
			{
			// Multiply R into U, storing the result in A and then copying back
			// to U.
			FLA_Part_1x2( U,  &UL, &UR,  n_A, FLA_LEFT );
			FLA_Gemm( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE,
			     FLA_ONE, UL, R, FLA_ZERO, A );
			FLA_Copy( A, UL );
			}
			*dtime_gemm = FLA_Clock() - dtime_temp;

			FLA_Obj_free( &R );
		}
	}
	else // if ( m_A < n_A )
	{
		FLA_Check_error_code( FLA_NOT_YET_IMPLEMENTED );
	}

	// Copy the converged eigenvalues to the output vector.
	FLA_Copy( d, s );

	// Sort the singular values and singular vectors in descending order.
	FLA_Sort_svd( FLA_BACKWARD, s, U, V );

	FLA_Obj_free( &T );
	FLA_Obj_free( &S );
	FLA_Obj_free( &rL );
	FLA_Obj_free( &rR );
	FLA_Obj_free( &d );
	FLA_Obj_free( &e );
	FLA_Obj_free( &G );
	FLA_Obj_free( &H );
	FLA_Obj_free( &RG );
	FLA_Obj_free( &RH );
	FLA_Obj_free( &W );

	return r_val;
}
Example #23
0
FLA_Error FLA_Her2k_un_unb_var6( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj AT,       A0,
     AB,       a1t,
              A2;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       b1t,
              B2;

 FLA_Obj CTL,  CTR,   C00, c01,   C02, 
     CBL,  CBR,   c10t, gamma11, c12t,
              C20, c21,   C22;


 FLA_Scalr_external( FLA_UPPER_TRIANGULAR, beta, C );

 FLA_Part_2x1( A,  &AT, 
           &AB,      0, FLA_BOTTOM );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_BOTTOM );

 FLA_Part_2x2( C,  &CTL, &CTR,
           &CBL, &CBR,   0, 0, FLA_BR );

 while ( FLA_Obj_length( AB ) < FLA_Obj_length( A ) ){


  FLA_Repart_2x1_to_3x1( AT,        &A0, 
                       &a1t, 
            /* ** */      /* ** */
              AB,        &A2,    1, FLA_TOP );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
                       &b1t, 
            /* ** */      /* ** */
              BB,        &B2,    1, FLA_TOP );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( CTL, /**/ CTR,    &C00, &c01,   /**/ &C02,
                        &c10t, &gamma11, /**/ &c12t,
            /* ************* */  /* ************************** */
              CBL, /**/ CBR,    &C20, &c21,   /**/ &C22,
              1, 1, FLA_TL );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* c01 = c01 + A0 * b1t' */
  FLA_Gemvc_external( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_CONJUGATE, alpha, A0, b1t, FLA_ONE, c01 );  

  /* c12t = c12t + b1t * A2' */
  FLA_Gemv_external( FLA_CONJ_NO_TRANSPOSE, alpha, A2, b1t, FLA_ONE, c12t );

  /* gamma11 = gamma11 + a1t * b1t' + b1t * a1t' */
  FLA_Dot2cs_external( FLA_CONJUGATE, alpha, a1t, b1t, FLA_ONE, gamma11 );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &AT,        A0, 
              /* ** */      /* ** */
                         a1t, 
               &AB,        A2,   FLA_BOTTOM );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
              /* ** */      /* ** */
                         b1t, 
               &BB,        B2,   FLA_BOTTOM );

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &CTL, /**/ &CTR,    C00, /**/ c01,   C02,
              /* ************** */ /* ************************ */
                           c10t, /**/ gamma11, c12t,
               &CBL, /**/ &CBR,    C20, /**/ c21,   C22,
               FLA_BR );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
FLA_Error FLA_Her2k_un_blk_var6( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C, fla_her2k_t* cntl )
{
 FLA_Obj AT,       A0,
     AB,       A1,
              A2;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       B1,
              B2;

 FLA_Obj CTL,  CTR,   C00, C01, C02, 
     CBL,  CBR,   C10, C11, C12,
              C20, C21, C22;

 dim_t b;

 FLA_Scalr_internal( FLA_UPPER_TRIANGULAR, beta, C,
           FLA_Cntl_sub_scalr( cntl ) );

 FLA_Part_2x1( A,  &AT, 
           &AB,      0, FLA_BOTTOM );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_BOTTOM );

 FLA_Part_2x2( C,  &CTL, &CTR,
           &CBL, &CBR,   0, 0, FLA_BR );

 while ( FLA_Obj_length( AB ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Determine_blocksize( AT, FLA_TOP, FLA_Cntl_blocksize( cntl ) );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( AT,        &A0, 
                       &A1, 
            /* ** */      /* ** */
              AB,        &A2,    b, FLA_TOP );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
                       &B1, 
            /* ** */      /* ** */
              BB,        &B2,    b, FLA_TOP );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( CTL, /**/ CTR,    &C00, &C01, /**/ &C02,
                        &C10, &C11, /**/ &C12,
            /* ************* */  /* ******************** */
              CBL, /**/ CBR,    &C20, &C21, /**/ &C22,
              b, b, FLA_TL );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* C01 = C01 + A0 * B1' */
  FLA_Gemm_internal( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_CONJ_TRANSPOSE, 
            alpha, A0, B1, FLA_ONE, C01,
            FLA_Cntl_sub_gemm1( cntl ) );

  /* C12 = C12 + B1 * A2' */
  FLA_Gemm_internal( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_CONJ_TRANSPOSE, 
            alpha, B1, A2, FLA_ONE, C12,
            FLA_Cntl_sub_gemm2( cntl ) );

  /* C11 = C11 + A1 * B1' + B1 * A1' */
  FLA_Her2k_internal( FLA_UPPER_TRIANGULAR, FLA_NO_TRANSPOSE, 
            alpha, A1, B1, FLA_ONE, C11,
            FLA_Cntl_sub_her2k( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &AT,        A0, 
              /* ** */      /* ** */
                         A1, 
               &AB,        A2,   FLA_BOTTOM );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
              /* ** */      /* ** */
                         B1, 
               &BB,        B2,   FLA_BOTTOM );

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &CTL, /**/ &CTR,    C00, /**/ C01, C02,
              /* ************** */ /* ****************** */
                           C10, /**/ C11, C12,
               &CBL, /**/ &CBR,    C20, /**/ C21, C22,
               FLA_BR );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #25
0
FLA_Error FLA_Syrk_ln_omp2l_var1( FLA_Obj A, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj AT,       A0,
     AB,       A1,
              A2;

 FLA_Obj CTL,  CTR,   C00, C01, C02, 
     CBL,  CBR,   C10, C11, C12,
              C20, C21, C22;

 int b;

 FLA_Part_2x1( A,  &AT, 
           &AB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_2x2( C,  &CTL, &CTR,
           &CBL, &CBR,   0, 0, FLA_TL );

 #pragma intel omp parallel taskq
 {
 while ( FLA_Obj_length( AT ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Task_compute_blocksize( 0, A, AT, FLA_TOP );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( AT,        &A0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &A1, 
              AB,        &A2,    b, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( CTL, /**/ CTR,    &C00, /**/ &C01, &C02,
            /* ************* */  /* ******************** */
                        &C10, /**/ &C11, &C12,
              CBL, /**/ CBR,    &C20, /**/ &C21, &C22,
              b, b, FLA_BR );

  /*------------------------------------------------------------*/

  #pragma intel omp task captureprivate(A1, A0, C10)
  {
  /* C10 = C10 + A1 * A0' */
  FLA_Gemm_external( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_TRANSPOSE, FLA_ONE, A1, A0, FLA_ONE, C10 );
  }

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &AT,        A0, 
                         A1, 
              /* ** */      /* ** */
               &AB,        A2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &CTL, /**/ &CTR,    C00, C01, /**/ C02,
                           C10, C11, /**/ C12,
              /* ************** */ /* ****************** */
               &CBL, /**/ &CBR,    C20, C21, /**/ C22,
               FLA_TL );

 }

 FLA_Part_2x1( A,  &AT, 
           &AB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_2x2( C,  &CTL, &CTR,
           &CBL, &CBR,   0, 0, FLA_TL );

 while ( FLA_Obj_length( AT ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Task_compute_blocksize( 0, A, AT, FLA_TOP );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( AT,        &A0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &A1, 
              AB,        &A2,    b, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( CTL, /**/ CTR,    &C00, /**/ &C01, &C02,
            /* ************* */  /* ******************** */
                        &C10, /**/ &C11, &C12,
              CBL, /**/ CBR,    &C20, /**/ &C21, &C22,
              b, b, FLA_BR );

  /*------------------------------------------------------------*/

  #pragma intel omp task captureprivate(C11, A1)
  {
  /* C11 = C11 + A1 * A1' */
  FLA_Syrk_external( FLA_LOWER_TRIANGULAR, FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_ONE, A1, FLA_ONE, C11 );
  }

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &AT,        A0, 
                         A1, 
              /* ** */      /* ** */
               &AB,        A2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &CTL, /**/ &CTR,    C00, C01, /**/ C02,
                           C10, C11, /**/ C12,
              /* ************** */ /* ****************** */
               &CBL, /**/ &CBR,    C20, C21, /**/ C22,
               FLA_TL );

 }
 }
 return FLA_SUCCESS;
}
Example #26
0
FLA_Error FLA_Hess_UT_blk_var4( FLA_Obj A, FLA_Obj T )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, A01, A02, 
      ABL,  ABR,   A10, A11, A12,
              A20, A21, A22;
 FLA_Obj UT,       U0,
      UB,       U1,
              U2;
 FLA_Obj YT,       Y0,
      YB,       Y1,
              Y2;
 FLA_Obj ZT,       Z0,
      ZB,       Z1,
              Z2;
 FLA_Obj TL,  TR,    T0, T1, T2; 

 FLA_Obj U, Y, Z;
 FLA_Obj ABR_l;
 FLA_Obj UB_l, U2_l;
 FLA_Obj YB_l, Y2_l;
 FLA_Obj ZB_l, Z2_l;
 FLA_Obj WT_l;
 FLA_Obj T1_tl;
 FLA_Obj none, none2, none3;
 FLA_Obj UB_tl,
      UB_bl;
 FLA_Datatype datatype_A;
 dim_t    m_A;
 dim_t    b_alg, b, bb;

 b_alg   = FLA_Obj_length( T );

 datatype_A = FLA_Obj_datatype( A );
 m_A    = FLA_Obj_length( A );

 FLA_Obj_create( datatype_A, m_A,  b_alg, 0, 0, &U );
 FLA_Obj_create( datatype_A, m_A,  b_alg, 0, 0, &Y );
 FLA_Obj_create( datatype_A, m_A,  b_alg, 0, 0, &Z );

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_TL );
 FLA_Part_2x1( U,  &UT, 
           &UB,      0, FLA_TOP );
 FLA_Part_2x1( Y,  &YT, 
           &YB,      0, FLA_TOP );
 FLA_Part_2x1( Z,  &ZT, 
           &ZB,      0, FLA_TOP );
 FLA_Part_1x2( T,  &TL, &TR,   0, FLA_LEFT ); 

 while ( FLA_Obj_length( ATL ) < FLA_Obj_length( A ) )
 {
  b = min( FLA_Obj_length( ABR ), b_alg );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, /**/ &A01, &A02,
            /* ************* */  /* ******************** */
                        &A10, /**/ &A11, &A12,
              ABL, /**/ ABR,    &A20, /**/ &A21, &A22,
              b, b, FLA_BR );
  FLA_Repart_2x1_to_3x1( UT,        &U0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &U1, 
              UB,        &U2,    b, FLA_BOTTOM );
  FLA_Repart_2x1_to_3x1( YT,        &Y0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &Y1, 
              YB,        &Y2,    b, FLA_BOTTOM );
  FLA_Repart_2x1_to_3x1( ZT,        &Z0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &Z1, 
              ZB,        &Z2,    b, FLA_BOTTOM );
  FLA_Repart_1x2_to_1x3( TL, /**/ TR,    &T0, /**/ &T1, &T2,
              b, FLA_RIGHT );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Part_2x2( T1,   &T1_tl, &none,  
             &none2, &none3,  b, b, FLA_TL ); 

  bb = min( FLA_Obj_length( ABR ) - 1, b_alg );

  FLA_Part_1x2( ABR,  &ABR_l, &none,  bb, FLA_LEFT ); 
  FLA_Part_1x2( UB,   &UB_l, &none,  bb, FLA_LEFT ); 
  FLA_Part_1x2( YB,   &YB_l, &none,  bb, FLA_LEFT ); 
  FLA_Part_1x2( ZB,   &ZB_l, &none,  bb, FLA_LEFT ); 

  FLA_Part_2x1( UB_l,  &none,
             &U2_l,       b, FLA_TOP );
  FLA_Part_2x1( YB_l,  &none,
             &Y2_l,       b, FLA_TOP );
  FLA_Part_2x1( ZB_l,  &none,
             &Z2_l,       b, FLA_TOP );

  // [ ABR, YB, ZB, T1 ] = FLA_Hess_UT_step_unb_var4( ABR, YB, ZB, T1, b );
  //FLA_Hess_UT_step_unb_var4( ABR, YB, ZB, T1_tl );
  //FLA_Hess_UT_step_ofu_var4( ABR, YB, ZB, T1_tl );
  FLA_Hess_UT_step_opt_var4( ABR, YB, ZB, T1_tl );

  // Build UB from ABR, with explicit unit subdiagonal and zeros.
  FLA_Copy_external( ABR_l, UB_l );
  FLA_Part_2x1( UB_l,  &UB_tl, 
             &UB_bl,      1, FLA_TOP );
  FLA_Triangularize( FLA_LOWER_TRIANGULAR, FLA_UNIT_DIAG, UB_bl );
  FLA_Set( FLA_ZERO, UB_tl );

  // ATR = ATR - ATR * UB * inv( triu( T ) ) * UB' );
  if ( FLA_Obj_length( ATR ) > 0 )
  {
   // NOTE: We use ZT as temporary workspace.
   FLA_Part_1x2( ZT,   &WT_l, &none,  bb, FLA_LEFT ); 
   FLA_Part_2x2( T1,   &T1_tl, &none,  
              &none2, &none3,  bb, bb, FLA_TL ); 

   // WT_l = ATR * UB_l * inv( triu( T ) ).
   FLA_Gemm_external( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_NO_TRANSPOSE,
             FLA_ONE, ATR, UB_l, FLA_ZERO, WT_l );
   FLA_Trsm_external( FLA_RIGHT, FLA_UPPER_TRIANGULAR, 
             FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_NONUNIT_DIAG, FLA_ONE, T1_tl, WT_l );

   // ATR = ATR - WT_l * UB_l'
   FLA_Gemm_external( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_CONJ_TRANSPOSE,
             FLA_MINUS_ONE, WT_l, UB_l, FLA_ONE, ATR );
  }

  // A22 = A22 - U2 * Y2' - Z2 * U2';
  FLA_Gemm_external( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_CONJ_TRANSPOSE,
            FLA_MINUS_ONE, U2_l, Y2_l, FLA_ONE, A22 );
  FLA_Gemm_external( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_CONJ_TRANSPOSE,
            FLA_MINUS_ONE, Z2_l, U2_l, FLA_ONE, A22 );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, A01, /**/ A02,
                           A10, A11, /**/ A12,
              /* ************** */ /* ****************** */
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, A21, /**/ A22,
               FLA_TL );
  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &UT,        U0, 
                         U1, 
              /* ** */      /* ** */
               &UB,        U2,   FLA_TOP );
  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &YT,        Y0, 
                         Y1, 
              /* ** */      /* ** */
               &YB,        Y2,   FLA_TOP );
  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &ZT,        Z0, 
                         Z1, 
              /* ** */      /* ** */
               &ZB,        Z2,   FLA_TOP );
  FLA_Cont_with_1x3_to_1x2( &TL, /**/ &TR,    T0, T1, /**/ T2,
               FLA_LEFT );
 }

 FLA_Obj_free( &U );
 FLA_Obj_free( &Y );
 FLA_Obj_free( &Z );

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #27
0
FLA_Error FLA_Syrk_ln_blk_var1( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj beta, FLA_Obj C, fla_syrk_t* cntl )
{
 FLA_Obj AT,       A0,
     AB,       A1,
              A2;

 FLA_Obj CTL,  CTR,   C00, C01, C02, 
     CBL,  CBR,   C10, C11, C12,
              C20, C21, C22;

 dim_t b;

 FLA_Part_2x1( A,  &AT, 
           &AB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_2x2( C,  &CTL, &CTR,
           &CBL, &CBR,   0, 0, FLA_TL );

 while ( FLA_Obj_length( AT ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  b = FLA_Determine_blocksize( AB, FLA_BOTTOM, FLA_Cntl_blocksize( cntl ) );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( AT,        &A0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &A1, 
              AB,        &A2,    b, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( CTL, /**/ CTR,    &C00, /**/ &C01, &C02,
            /* ************* */  /* ******************** */
                        &C10, /**/ &C11, &C12,
              CBL, /**/ CBR,    &C20, /**/ &C21, &C22,
              b, b, FLA_BR );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* C10 = C10 + A1 * A0' */
  FLA_Gemm_internal( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_TRANSPOSE, 
            alpha, A1, A0, beta, C10,
            FLA_Cntl_sub_gemm( cntl ) );

  /* C11 = C11 + A1 * A1' */
  FLA_Syrk_internal( FLA_LOWER_TRIANGULAR, FLA_NO_TRANSPOSE, 
            alpha, A1, beta, C11,
            FLA_Cntl_sub_syrk( cntl ) );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &AT,        A0, 
                         A1, 
              /* ** */      /* ** */
               &AB,        A2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &CTL, /**/ &CTR,    C00, C01, /**/ C02,
                           C10, C11, /**/ C12,
              /* ************** */ /* ****************** */
               &CBL, /**/ &CBR,    C20, C21, /**/ C22,
               FLA_TL );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #28
0
FLA_Error FLA_Symm_lu_unb_var1( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, a01,   A02, 
     ABL,  ABR,   a10t, alpha11, a12t,
              A20, a21,   A22;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       b1t,
              B2;

 FLA_Obj CT,       C0,
     CB,       c1t,
              C2;

 FLA_Scal_external( beta, C );

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_TL );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_TOP );

 FLA_Part_2x1( C,  &CT, 
           &CB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_length( ATL ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, /**/ &a01,   &A02,
            /* ************* */  /* ************************** */
                        &a10t, /**/ &alpha11, &a12t,
              ABL, /**/ ABR,    &A20, /**/ &a21,   &A22,
              1, 1, FLA_BR );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &b1t, 
              BB,        &B2,    1, FLA_BOTTOM );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( CT,        &C0, 
            /* ** */      /* ** */
                       &c1t, 
              CB,        &C2,    1, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* C0 = C0 + a01 * b1t */
  FLA_Ger_external( alpha, a01, b1t, C0 );

  /* c1t = c1t + a01' * B0 */
  /* c1t' = c1t' + B0' * a01 */
  FLA_Gemv_external( FLA_TRANSPOSE, alpha, B0, a01, FLA_ONE, c1t );

  /* c1t = c1t + alpha11 * b1t */
  FLA_Axpys_external( alpha, alpha11, b1t, FLA_ONE, c1t );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, a01,   /**/ A02,
                           a10t, alpha11, /**/ a12t,
              /* ************** */ /* ************************ */
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, a21,   /**/ A22,
               FLA_TL );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
                         b1t, 
              /* ** */      /* ** */
               &BB,        B2,   FLA_TOP );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &CT,        C0, 
                         c1t, 
              /* ** */      /* ** */
               &CB,        C2,   FLA_TOP );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #29
0
FLA_Error FLA_Hemm_ll_unb_var5( FLA_Obj alpha, FLA_Obj A, FLA_Obj B, FLA_Obj beta, FLA_Obj C )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, a01,   A02, 
     ABL,  ABR,   a10t, alpha11, a12t,
              A20, a21,   A22;

 FLA_Obj BT,       B0,
     BB,       b1t,
              B2;

 FLA_Obj CT,       C0,
     CB,       c1t,
              C2;

 FLA_Scal_external( beta, C );

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_BR );

 FLA_Part_2x1( B,  &BT, 
           &BB,      0, FLA_BOTTOM );

 FLA_Part_2x1( C,  &CT, 
           &CB,      0, FLA_BOTTOM );

 while ( FLA_Obj_length( ABR ) < FLA_Obj_length( A ) ){

  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, &a01,   /**/ &A02,
                        &a10t, &alpha11, /**/ &a12t,
            /* ************* */  /* ************************** */
              ABL, /**/ ABR,    &A20, &a21,   /**/ &A22,
              1, 1, FLA_TL );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( BT,        &B0, 
                       &b1t, 
            /* ** */      /* ** */
              BB,        &B2,    1, FLA_TOP );

  FLA_Repart_2x1_to_3x1( CT,        &C0, 
                       &c1t, 
            /* ** */      /* ** */
              CB,        &C2,    1, FLA_TOP );

  /*------------------------------------------------------------*/

  /* c1t = c1t + alpha11 * b1t */
  FLA_Axpys_external( alpha, alpha11, b1t, FLA_ONE, c1t );

  /* c1t = c1t + a21' * B2 */
  /* c1t' = c1t' + B2' * a21 */
  FLA_Gemvc_external( FLA_TRANSPOSE, FLA_CONJUGATE, alpha, B2, a21, FLA_ONE, c1t );

  /* C2 = C2 + a21 * b1t */
  FLA_Ger_external( alpha, a21, b1t, C2 );

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, /**/ a01,   A02,
              /* ************** */ /* ************************ */
                           a10t, /**/ alpha11, a12t,
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, /**/ a21,   A22,
               FLA_BR );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &BT,        B0, 
              /* ** */      /* ** */
                         b1t, 
               &BB,        B2,   FLA_BOTTOM );

  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &CT,        C0, 
              /* ** */      /* ** */
                         c1t, 
               &CB,        C2,   FLA_BOTTOM );

 }

 return FLA_SUCCESS;
}
Example #30
0
FLA_Error FLA_Hess_UT_step_unb_var2( FLA_Obj A, FLA_Obj T )
{
 FLA_Obj ATL,  ATR,   A00, a01,   A02, 
      ABL,  ABR,   a10t, alpha11, a12t,
              A20, a21,   A22;
 FLA_Obj TTL,  TTR,   T00, t01,  T02, 
      TBL,  TBR,   t10t, tau11, t12t,
              T20, t21,  T22;
 FLA_Obj yT,       y0,
      yB,       psi1,
              y2;
 FLA_Obj zT,       z0,
      zB,       zeta1,
              z2;
 FLA_Obj y, z;
      
 FLA_Obj inv_tau11;
 FLA_Obj minus_inv_tau11;
 FLA_Obj first_elem;
 FLA_Obj beta;
 FLA_Obj conj_beta;
 FLA_Obj dot_product;

 FLA_Obj a21_t,
      a21_b;

 FLA_Datatype datatype_A;
 dim_t    m_A;
 dim_t    b_alg;


 b_alg   = FLA_Obj_length( T );

 datatype_A = FLA_Obj_datatype( A );
 m_A    = FLA_Obj_length( A );

 FLA_Obj_create( datatype_A, 1,  1, 0, 0, &inv_tau11 );
 FLA_Obj_create( datatype_A, 1,  1, 0, 0, &minus_inv_tau11 );
 FLA_Obj_create( datatype_A, 1,  1, 0, 0, &first_elem );
 FLA_Obj_create( datatype_A, 1,  1, 0, 0, &beta );
 FLA_Obj_create( datatype_A, 1,  1, 0, 0, &conj_beta );
 FLA_Obj_create( datatype_A, 1,  1, 0, 0, &dot_product );
 FLA_Obj_create( datatype_A, m_A, 1, 0, 0, &y );
 FLA_Obj_create( datatype_A, m_A, 1, 0, 0, &z );

 FLA_Part_2x2( A,  &ATL, &ATR,
           &ABL, &ABR,   0, 0, FLA_TL );
 FLA_Part_2x2( T,  &TTL, &TTR,
           &TBL, &TBR,   0, 0, FLA_TL );
 FLA_Part_2x1( y,  &yT, 
           &yB,      0, FLA_TOP );
 FLA_Part_2x1( z,  &zT, 
           &zB,      0, FLA_TOP );

 while ( FLA_Obj_length( ATL ) < b_alg )
 {
  FLA_Repart_2x2_to_3x3( ATL, /**/ ATR,    &A00, /**/ &a01,   &A02,
            /* ************* */  /* ************************** */
                        &a10t, /**/ &alpha11, &a12t,
              ABL, /**/ ABR,    &A20, /**/ &a21,   &A22,
              1, 1, FLA_BR );
  FLA_Repart_2x2_to_3x3( TTL, /**/ TTR,    &T00, /**/ &t01,  &T02,
            /* ************* */  /* ************************** */
                        &t10t, /**/ &tau11, &t12t,
              TBL, /**/ TBR,    &T20, /**/ &t21,  &T22,
              1, 1, FLA_BR );
  FLA_Repart_2x1_to_3x1( yT,        &y0, 
            /* ** */      /* **** */
                       &psi1, 
              yB,        &y2,    1, FLA_BOTTOM );
  FLA_Repart_2x1_to_3x1( zT,        &z0, 
            /* ** */      /* ***** */
                       &zeta1, 
              zB,        &z2,    1, FLA_BOTTOM );

  /*------------------------------------------------------------*/

  if ( FLA_Obj_length( A22 ) > 0 )
  {
   FLA_Part_2x1( a21,  &a21_t,
              &a21_b,    1, FLA_TOP );

   // [ u21, tau11, a21 ] = House( a21 );
   FLA_Househ2_UT( FLA_LEFT,
           a21_t,
           a21_b, tau11 );

   // inv_tau11      = 1 / tau11;
   // minus_inv_tau11   = -1 / tau11;
   FLA_Set( FLA_ONE, inv_tau11 );
   FLA_Inv_scalc( FLA_NO_CONJUGATE, tau11, inv_tau11 );
   FLA_Copy( inv_tau11, minus_inv_tau11 );
   FLA_Scal( FLA_MINUS_ONE, minus_inv_tau11 );

   // Save first element of a21_t and set it to one so we can use a21 as
   // u21 in subsequent computations. We will restore a21_t later on.
   FLA_Copy( a21_t, first_elem );
   FLA_Set( FLA_ONE, a21_t );

   // y21 = A22' * u21;
   FLA_Gemv( FLA_CONJ_TRANSPOSE, FLA_ONE, A22, a21, FLA_ZERO, y2 );

   // z21 = A22 * u21;
   FLA_Gemv( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_ONE, A22, a21, FLA_ZERO, z2 );

   // beta   = u21' * z21 / 2;
   // conj_beta = conj(beta);
   FLA_Dotc( FLA_CONJUGATE, a21, z2, beta );
   FLA_Inv_scal( FLA_TWO, beta );
   FLA_Copyt( FLA_CONJ_NO_TRANSPOSE, beta, conj_beta );

   // y21' = ( y21' - beta / tau * u21' ) / tau;
   // y21 = ( y21 - conj(beta) / tau * u21 ) / tau;
   FLA_Scal( minus_inv_tau11, conj_beta );
   FLA_Axpy( conj_beta, a21, y2 );
   FLA_Scal( inv_tau11, y2 );

   // z21 = ( z21 - beta / tau * u21 ) / tau;
   FLA_Scal( minus_inv_tau11, beta );
   FLA_Axpy( beta, a21, z2 );
   FLA_Scal( inv_tau11, z2 );

   // a12t = a12t * ( I - u21 * u21' / tau );
   //   = a12t - ( a12t * u21 ) * u21' / tau;
   FLA_Dot( a12t, a21, dot_product );
   FLA_Scal( minus_inv_tau11, dot_product );
   FLA_Axpyt( FLA_CONJ_TRANSPOSE, dot_product, a21, a12t );

   // A02 = A02 * ( I - u21 * u21' / tau );
   //   = A02 - ( A02 * u21 ) * u21' / tau;
   FLA_Gemv( FLA_NO_TRANSPOSE, FLA_ONE, A02, a21, FLA_ZERO, y0 );
   FLA_Gerc( FLA_NO_CONJUGATE, FLA_CONJUGATE, minus_inv_tau11, y0, a21, A02 );

   // A22 = A22 - u21 * y21' - z21 * u21';
   FLA_Gerc( FLA_NO_CONJUGATE, FLA_CONJUGATE, FLA_MINUS_ONE, a21, y2, A22 );
   FLA_Gerc( FLA_NO_CONJUGATE, FLA_CONJUGATE, FLA_MINUS_ONE, z2, a21, A22 );

   // t01 = U20' * u21;
   FLA_Gemv( FLA_CONJ_TRANSPOSE, FLA_ONE, A20, a21, FLA_ZERO, t01 );

   // Restore first element of a21.
   FLA_Copy( first_elem, a21_t );
  }

  /*------------------------------------------------------------*/

  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &ATL, /**/ &ATR,    A00, a01,   /**/ A02,
                           a10t, alpha11, /**/ a12t,
              /* ************** */ /* ************************ */
               &ABL, /**/ &ABR,    A20, a21,   /**/ A22,
               FLA_TL );
  FLA_Cont_with_3x3_to_2x2( &TTL, /**/ &TTR,    T00, t01,  /**/ T02,
                           t10t, tau11, /**/ t12t,
              /* ************** */ /* ************************ */
               &TBL, /**/ &TBR,    T20, t21,  /**/ T22,
               FLA_TL );
  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &yT,        y0, 
                         psi1, 
              /* ** */      /* **** */
               &yB,        y2,   FLA_TOP );
  FLA_Cont_with_3x1_to_2x1( &zT,        z0, 
                         zeta1, 
              /* ** */      /* ***** */
               &zB,        z2,   FLA_TOP );
 }

 FLA_Obj_free( &inv_tau11 );
 FLA_Obj_free( &minus_inv_tau11 );
 FLA_Obj_free( &first_elem );
 FLA_Obj_free( &beta );
 FLA_Obj_free( &conj_beta );
 FLA_Obj_free( &dot_product );
 FLA_Obj_free( &y );
 FLA_Obj_free( &z );

 return FLA_SUCCESS;
}