/*
=================
UI_SPSkillMenu_Init
=================
*/
static void UI_SPSkillMenu_Init( void ) {
	int		skill;

	memset( &skillMenuInfo, 0, sizeof(skillMenuInfo) );
	skillMenuInfo.menu.fullscreen = qtrue;
#ifndef TA_MISC // SRB2_SKILLS
	skillMenuInfo.menu.key = UI_SPSkillMenu_Key;
#endif

	UI_SPSkillMenu_Cache();

	skillMenuInfo.art_frame.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	skillMenuInfo.art_frame.generic.name		= ART_FRAME;
	skillMenuInfo.art_frame.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_INACTIVE;
	skillMenuInfo.art_frame.generic.x			= 142;
	skillMenuInfo.art_frame.generic.y			= 118;
	skillMenuInfo.art_frame.width				= 359;
	skillMenuInfo.art_frame.height				= 256;

	skillMenuInfo.art_banner.generic.type		= MTYPE_BTEXT;
	skillMenuInfo.art_banner.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY;
	skillMenuInfo.art_banner.generic.x			= 320;
	skillMenuInfo.art_banner.generic.y			= 16;
	skillMenuInfo.art_banner.string				= "DIFFICULTY";
	skillMenuInfo.art_banner.color				= text_banner_color;
	skillMenuInfo.art_banner.style				= UI_CENTER;

	skillMenuInfo.item_baby.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	skillMenuInfo.item_baby.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	skillMenuInfo.item_baby.generic.x			= 320;
	skillMenuInfo.item_baby.generic.y			= 170;
	skillMenuInfo.item_baby.generic.callback	= UI_SPSkillMenu_SkillEvent;
	skillMenuInfo.item_baby.generic.id			= ID_BABY;
#ifdef TA_MISC // SRB2_SKILLS
	skillMenuInfo.item_baby.string				= "Easy";
#else
	skillMenuInfo.item_baby.string				= "I Can Win";
#endif
	skillMenuInfo.item_baby.color				= text_big_color;
	skillMenuInfo.item_baby.style				= UI_CENTER;

	skillMenuInfo.item_easy.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	skillMenuInfo.item_easy.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	skillMenuInfo.item_easy.generic.x			= 320;
	skillMenuInfo.item_easy.generic.y			= 198;
	skillMenuInfo.item_easy.generic.callback	= UI_SPSkillMenu_SkillEvent;
	skillMenuInfo.item_easy.generic.id			= ID_EASY;
#ifdef TA_MISC // SRB2_SKILLS
	skillMenuInfo.item_easy.string				= "Normal";
#else
	skillMenuInfo.item_easy.string				= "Bring It On";
#endif
	skillMenuInfo.item_easy.color				= text_big_color;
	skillMenuInfo.item_easy.style				= UI_CENTER;

	skillMenuInfo.item_medium.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	skillMenuInfo.item_medium.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	skillMenuInfo.item_medium.generic.x			= 320;
	skillMenuInfo.item_medium.generic.y			= 227;
	skillMenuInfo.item_medium.generic.callback	= UI_SPSkillMenu_SkillEvent;
	skillMenuInfo.item_medium.generic.id		= ID_MEDIUM;
#ifdef TA_MISC // SRB2_SKILLS
	skillMenuInfo.item_medium.string			= "Hard";
#else
	skillMenuInfo.item_medium.string			= "Hurt Me Plenty";
#endif
	skillMenuInfo.item_medium.color				= text_big_color;
	skillMenuInfo.item_medium.style				= UI_CENTER;

	skillMenuInfo.item_hard.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	skillMenuInfo.item_hard.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	skillMenuInfo.item_hard.generic.x			= 320;
	skillMenuInfo.item_hard.generic.y			= 255;
	skillMenuInfo.item_hard.generic.callback	= UI_SPSkillMenu_SkillEvent;
	skillMenuInfo.item_hard.generic.id			= ID_HARD;
#ifdef TA_MISC // SRB2_SKILLS
	skillMenuInfo.item_hard.string				= "Very Hard";
#else
	skillMenuInfo.item_hard.string				= "Hardcore";
#endif
	skillMenuInfo.item_hard.color				= text_big_color;
	skillMenuInfo.item_hard.style				= UI_CENTER;

	skillMenuInfo.item_nightmare.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	skillMenuInfo.item_nightmare.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	skillMenuInfo.item_nightmare.generic.x			= 320;
	skillMenuInfo.item_nightmare.generic.y			= 283;
	skillMenuInfo.item_nightmare.generic.callback	= UI_SPSkillMenu_SkillEvent;
	skillMenuInfo.item_nightmare.generic.id			= ID_NIGHTMARE;
#ifdef TA_MISC // SRB2_SKILLS
	skillMenuInfo.item_nightmare.string				= "Ultimate";
#else
	skillMenuInfo.item_nightmare.string				= "NIGHTMARE!";
#endif
	skillMenuInfo.item_nightmare.color				= text_big_color;
	skillMenuInfo.item_nightmare.style				= UI_CENTER;

	skillMenuInfo.item_back.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	skillMenuInfo.item_back.generic.name		= ART_BACK;
	skillMenuInfo.item_back.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	skillMenuInfo.item_back.generic.x			= 0;
	skillMenuInfo.item_back.generic.y			= 480-64;
	skillMenuInfo.item_back.generic.callback	= UI_SPSkillMenu_BackEvent;
	skillMenuInfo.item_back.generic.id			= ID_BACK;
	skillMenuInfo.item_back.width				= 128;
	skillMenuInfo.item_back.height				= 64;
	skillMenuInfo.item_back.focuspic			= ART_BACK_FOCUS;

#ifndef TA_MISC // SRB2_SKILLS
	skillMenuInfo.art_skillPic.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	skillMenuInfo.art_skillPic.generic.flags	= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_INACTIVE;
	skillMenuInfo.art_skillPic.generic.x		= 320-64;
	skillMenuInfo.art_skillPic.generic.y		= 368;
	skillMenuInfo.art_skillPic.width			= 128;
	skillMenuInfo.art_skillPic.height			= 96;
#endif

	skillMenuInfo.item_fight.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	skillMenuInfo.item_fight.generic.name		= ART_FIGHT;
	skillMenuInfo.item_fight.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	skillMenuInfo.item_fight.generic.callback	= UI_SPSkillMenu_FightEvent;
	skillMenuInfo.item_fight.generic.id			= ID_FIGHT;
	skillMenuInfo.item_fight.generic.x			= 640;
	skillMenuInfo.item_fight.generic.y			= 480-64;
	skillMenuInfo.item_fight.width				= 128;
	skillMenuInfo.item_fight.height				= 64;
	skillMenuInfo.item_fight.focuspic			= ART_FIGHT_FOCUS;

	Menu_AddItem( &skillMenuInfo.menu, ( void * )&skillMenuInfo.art_frame );
	Menu_AddItem( &skillMenuInfo.menu, ( void * )&skillMenuInfo.art_banner );
	Menu_AddItem( &skillMenuInfo.menu, ( void * )&skillMenuInfo.item_baby );
	Menu_AddItem( &skillMenuInfo.menu, ( void * )&skillMenuInfo.item_easy );
	Menu_AddItem( &skillMenuInfo.menu, ( void * )&skillMenuInfo.item_medium );
	Menu_AddItem( &skillMenuInfo.menu, ( void * )&skillMenuInfo.item_hard );
	Menu_AddItem( &skillMenuInfo.menu, ( void * )&skillMenuInfo.item_nightmare );
#ifndef TA_MISC // SRB2_SKILLS
	Menu_AddItem( &skillMenuInfo.menu, ( void * )&skillMenuInfo.art_skillPic );
#endif
	Menu_AddItem( &skillMenuInfo.menu, ( void * )&skillMenuInfo.item_back );
	Menu_AddItem( &skillMenuInfo.menu, ( void * )&skillMenuInfo.item_fight );

	skill = (int)Com_Clamp( 1, 5, trap_Cvar_VariableValue( "g_spSkill" ) );
#ifdef TURTLEARENA
	SetSkillColor( skill, color_orange );
#else
	SetSkillColor( skill, color_white );
#endif
#ifndef TA_MISC // SRB2_SKILLS
	skillMenuInfo.art_skillPic.shader = skillMenuInfo.skillpics[skill - 1];
	if( skill == 5 ) {
		trap_S_StartLocalSound( skillMenuInfo.nightmareSound, CHAN_ANNOUNCER );
	}
#endif
}
Example #2
0
/*
===============
UI_CinematicsMenu_Init
===============
*/
static void UI_CinematicsMenu_Init( void ) {
	int		y;

	UI_CinematicsMenu_Cache();

	memset( &cinematicsMenuInfo, 0, sizeof(cinematicsMenuInfo) );
	cinematicsMenuInfo.menu.fullscreen = qtrue;

	cinematicsMenuInfo.banner.generic.type		= MTYPE_BTEXT;
	cinematicsMenuInfo.banner.generic.x			= 320;
	cinematicsMenuInfo.banner.generic.y			= 16;
	cinematicsMenuInfo.banner.string			= "CINEMATICS";
	cinematicsMenuInfo.banner.color				= color_white;
	cinematicsMenuInfo.banner.style				= UI_CENTER;

	cinematicsMenuInfo.framel.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	cinematicsMenuInfo.framel.generic.name		= ART_FRAMEL;
	cinematicsMenuInfo.framel.generic.flags		= QMF_INACTIVE;
	cinematicsMenuInfo.framel.generic.x			= 0; 
	cinematicsMenuInfo.framel.generic.y			= 78;
	cinematicsMenuInfo.framel.width 			= 256;
	cinematicsMenuInfo.framel.height 			= 329;

	cinematicsMenuInfo.framer.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	cinematicsMenuInfo.framer.generic.name		= ART_FRAMER;
	cinematicsMenuInfo.framer.generic.flags		= QMF_INACTIVE;
	cinematicsMenuInfo.framer.generic.x			= 376;
	cinematicsMenuInfo.framer.generic.y			= 76;
	cinematicsMenuInfo.framer.width 			= 256;
	cinematicsMenuInfo.framer.height 			= 334;

	y = 100;
	cinematicsMenuInfo.cin_idlogo.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	cinematicsMenuInfo.cin_idlogo.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	cinematicsMenuInfo.cin_idlogo.generic.x			= 320;
	cinematicsMenuInfo.cin_idlogo.generic.y			= y;
	cinematicsMenuInfo.cin_idlogo.generic.id		= ID_CIN_IDLOGO;
	cinematicsMenuInfo.cin_idlogo.generic.callback	= UI_CinematicsMenu_Event; 
	cinematicsMenuInfo.cin_idlogo.string			= "ID LOGO";
	cinematicsMenuInfo.cin_idlogo.color				= color_red;
	cinematicsMenuInfo.cin_idlogo.style				= UI_CENTER;

	y += VERTICAL_SPACING;
	cinematicsMenuInfo.cin_intro.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	cinematicsMenuInfo.cin_intro.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	cinematicsMenuInfo.cin_intro.generic.x			= 320;
	cinematicsMenuInfo.cin_intro.generic.y			= y;
	cinematicsMenuInfo.cin_intro.generic.id			= ID_CIN_INTRO;
	cinematicsMenuInfo.cin_intro.generic.callback	= UI_CinematicsMenu_Event; 
	cinematicsMenuInfo.cin_intro.string				= "INTRO";
	cinematicsMenuInfo.cin_intro.color				= color_red;
	cinematicsMenuInfo.cin_intro.style				= UI_CENTER;
	if( uis.demoversion ) {
		cinematicsMenuInfo.cin_intro.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += VERTICAL_SPACING;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier1.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier1.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier1.generic.x			= 320;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier1.generic.y			= y;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier1.generic.id			= ID_CIN_TIER1;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier1.generic.callback	= UI_CinematicsMenu_Event; 
	cinematicsMenuInfo.cin_tier1.string				= "Tier 1";
	cinematicsMenuInfo.cin_tier1.color				= color_red;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier1.style				= UI_CENTER;
	if( !UI_CanShowTierVideo( 1 ) ) {
		cinematicsMenuInfo.cin_tier1.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += VERTICAL_SPACING;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier2.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier2.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier2.generic.x			= 320;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier2.generic.y			= y;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier2.generic.id			= ID_CIN_TIER2;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier2.generic.callback	= UI_CinematicsMenu_Event; 
	cinematicsMenuInfo.cin_tier2.string				= "Tier 2";
	cinematicsMenuInfo.cin_tier2.color				= color_red;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier2.style				= UI_CENTER;
	if( !UI_CanShowTierVideo( 2 ) ) {
		cinematicsMenuInfo.cin_tier2.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += VERTICAL_SPACING;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier3.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier3.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier3.generic.x			= 320;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier3.generic.y			= y;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier3.generic.id			= ID_CIN_TIER3;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier3.generic.callback	= UI_CinematicsMenu_Event; 
	cinematicsMenuInfo.cin_tier3.string				= "Tier 3";
	cinematicsMenuInfo.cin_tier3.color				= color_red;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier3.style				= UI_CENTER;
	if( !UI_CanShowTierVideo( 3 ) ) {
		cinematicsMenuInfo.cin_tier3.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += VERTICAL_SPACING;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier4.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier4.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier4.generic.x			= 320;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier4.generic.y			= y;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier4.generic.id			= ID_CIN_TIER4;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier4.generic.callback	= UI_CinematicsMenu_Event; 
	cinematicsMenuInfo.cin_tier4.string				= "Tier 4";
	cinematicsMenuInfo.cin_tier4.color				= color_red;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier4.style				= UI_CENTER;
	if( !UI_CanShowTierVideo( 4 ) ) {
		cinematicsMenuInfo.cin_tier4.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += VERTICAL_SPACING;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier5.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier5.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier5.generic.x			= 320;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier5.generic.y			= y;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier5.generic.id			= ID_CIN_TIER5;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier5.generic.callback	= UI_CinematicsMenu_Event; 
	cinematicsMenuInfo.cin_tier5.string				= "Tier 5";
	cinematicsMenuInfo.cin_tier5.color				= color_red;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier5.style				= UI_CENTER;
	if( !UI_CanShowTierVideo( 5 ) ) {
		cinematicsMenuInfo.cin_tier5.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += VERTICAL_SPACING;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier6.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier6.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier6.generic.x			= 320;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier6.generic.y			= y;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier6.generic.id			= ID_CIN_TIER6;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier6.generic.callback	= UI_CinematicsMenu_Event; 
	cinematicsMenuInfo.cin_tier6.string				= "Tier 6";
	cinematicsMenuInfo.cin_tier6.color				= color_red;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier6.style				= UI_CENTER;
	if( !UI_CanShowTierVideo( 6 ) ) {
		cinematicsMenuInfo.cin_tier6.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += VERTICAL_SPACING;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier7.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier7.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier7.generic.x			= 320;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier7.generic.y			= y;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier7.generic.id			= ID_CIN_TIER7;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier7.generic.callback	= UI_CinematicsMenu_Event; 
	cinematicsMenuInfo.cin_tier7.string				= "Tier 7";
	cinematicsMenuInfo.cin_tier7.color				= color_red;
	cinematicsMenuInfo.cin_tier7.style				= UI_CENTER;
	if( !UI_CanShowTierVideo( 7 ) ) {
		cinematicsMenuInfo.cin_tier7.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += VERTICAL_SPACING;
	cinematicsMenuInfo.cin_end.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	cinematicsMenuInfo.cin_end.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	cinematicsMenuInfo.cin_end.generic.x			= 320;
	cinematicsMenuInfo.cin_end.generic.y			= y;
	cinematicsMenuInfo.cin_end.generic.id			= ID_CIN_END;
	cinematicsMenuInfo.cin_end.generic.callback		= UI_CinematicsMenu_Event; 
	cinematicsMenuInfo.cin_end.string				= "END";
	cinematicsMenuInfo.cin_end.color				= color_red;
	cinematicsMenuInfo.cin_end.style				= UI_CENTER;
	if( !UI_CanShowTierVideo( 8 ) ) {
		cinematicsMenuInfo.cin_end.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	cinematicsMenuInfo.back.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	cinematicsMenuInfo.back.generic.name		= ART_BACK0;
	cinematicsMenuInfo.back.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	cinematicsMenuInfo.back.generic.id			= ID_BACK;
	cinematicsMenuInfo.back.generic.callback	= UI_CinematicsMenu_BackEvent;
	cinematicsMenuInfo.back.generic.x			= 0;
	cinematicsMenuInfo.back.generic.y			= 480-64;
	cinematicsMenuInfo.back.width				= 128;
	cinematicsMenuInfo.back.height				= 64;
	cinematicsMenuInfo.back.focuspic			= ART_BACK1;

	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.banner );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.framel );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.framer );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.cin_idlogo );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.cin_intro );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.cin_tier1 );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.cin_tier2 );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.cin_tier3 );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.cin_tier4 );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.cin_tier5 );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.cin_tier6 );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.cin_tier7 );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.cin_end );
	Menu_AddItem( &cinematicsMenuInfo.menu, &cinematicsMenuInfo.back );
}
Example #3
0
/*
 =================
 InGame_MenuInit
 =================
 */
void InGame_MenuInit(void) {
 int y;
 uiClientState_t cs;
 char info[MAX_INFO_STRING];
 int team;

 memset(&s_ingame, 0, sizeof(ingamemenu_t));

 InGame_Cache();

 s_ingame.menu.wrapAround = qtrue;
 s_ingame.menu.fullscreen = qfalse;

 s_ingame.frame.generic.type = MTYPE_BITMAP;
 s_ingame.frame.generic.flags = QMF_INACTIVE;
 s_ingame.frame.generic.name = INGAME_FRAME;
 s_ingame.frame.generic.x = 320 - 233; //142;
 s_ingame.frame.generic.y = 240 - 166; //118;
 s_ingame.frame.width = 466; //359;
 s_ingame.frame.height = 332; //256;

 //y = 96;
 y = 88;
 s_ingame.team.generic.type = MTYPE_PTEXT;
 s_ingame.team.generic.flags = QMF_CENTER_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
 s_ingame.team.generic.x = 320;
 s_ingame.team.generic.y = y;
 s_ingame.team.generic.id = ID_TEAM;
 s_ingame.team.generic.callback = InGame_Event;
 s_ingame.team.string = "START";
 s_ingame.team.color = color_red;
 s_ingame.team.style = UI_CENTER | UI_SMALLFONT;

 y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
 s_ingame.addbots.generic.type = MTYPE_PTEXT;
 s_ingame.addbots.generic.flags = QMF_CENTER_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
 s_ingame.addbots.generic.x = 320;
 s_ingame.addbots.generic.y = y;
 s_ingame.addbots.generic.id = ID_ADDBOTS;
 s_ingame.addbots.generic.callback = InGame_Event;
 s_ingame.addbots.string = "ADD BOTS";
 s_ingame.addbots.color = color_red;
 s_ingame.addbots.style = UI_CENTER | UI_SMALLFONT;
 if (!trap_Cvar_VariableValue("sv_running") || !trap_Cvar_VariableValue("bot_enable") || (trap_Cvar_VariableValue("g_gametype") == GT_SINGLE_PLAYER)) {
  s_ingame.addbots.generic.flags |= QMF_GRAYED;
 }

 y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
 s_ingame.removebots.generic.type = MTYPE_PTEXT;
 s_ingame.removebots.generic.flags = QMF_CENTER_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
 s_ingame.removebots.generic.x = 320;
 s_ingame.removebots.generic.y = y;
 s_ingame.removebots.generic.id = ID_REMOVEBOTS;
 s_ingame.removebots.generic.callback = InGame_Event;
 s_ingame.removebots.string = "REMOVE BOTS";
 s_ingame.removebots.color = color_red;
 s_ingame.removebots.style = UI_CENTER | UI_SMALLFONT;
 if (!trap_Cvar_VariableValue("sv_running") || !trap_Cvar_VariableValue("bot_enable") || (trap_Cvar_VariableValue("g_gametype") == GT_SINGLE_PLAYER)) {
  s_ingame.removebots.generic.flags |= QMF_GRAYED;
 }

 y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
 s_ingame.setup.generic.type = MTYPE_PTEXT;
 s_ingame.setup.generic.flags = QMF_CENTER_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
 s_ingame.setup.generic.x = 320;
 s_ingame.setup.generic.y = y;
 s_ingame.setup.generic.id = ID_SETUP;
 s_ingame.setup.generic.callback = InGame_Event;
 s_ingame.setup.string = "SETUP";
 s_ingame.setup.color = color_red;
 s_ingame.setup.style = UI_CENTER | UI_SMALLFONT;

 y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
 s_ingame.loadout.generic.type = MTYPE_PTEXT;
 s_ingame.loadout.generic.flags = QMF_CENTER_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
 s_ingame.loadout.generic.x = 320;
 s_ingame.loadout.generic.y = y;
 s_ingame.loadout.generic.id = ID_LOADOUT;
 s_ingame.loadout.generic.callback = InGame_Event;
 s_ingame.loadout.string = "LOADOUT";
 s_ingame.loadout.color = color_red;
 s_ingame.loadout.style = UI_CENTER | UI_SMALLFONT;

 y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
 s_ingame.server.generic.type = MTYPE_PTEXT;
 s_ingame.server.generic.flags = QMF_CENTER_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
 s_ingame.server.generic.x = 320;
 s_ingame.server.generic.y = y;
 s_ingame.server.generic.id = ID_SERVERINFO;
 s_ingame.server.generic.callback = InGame_Event;
 s_ingame.server.string = "SERVER INFO";
 s_ingame.server.color = color_red;
 s_ingame.server.style = UI_CENTER | UI_SMALLFONT;

 y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
 s_ingame.restart.generic.type = MTYPE_PTEXT;
 s_ingame.restart.generic.flags = QMF_CENTER_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
 s_ingame.restart.generic.x = 320;
 s_ingame.restart.generic.y = y;
 s_ingame.restart.generic.id = ID_RESTART;
 s_ingame.restart.generic.callback = InGame_Event;
 s_ingame.restart.string = "RESTART ARENA";
 s_ingame.restart.color = color_red;
 s_ingame.restart.style = UI_CENTER | UI_SMALLFONT;
 if (!trap_Cvar_VariableValue("sv_running")) {
  s_ingame.restart.generic.flags |= QMF_GRAYED;
 }

 y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
 s_ingame.resume.generic.type = MTYPE_PTEXT;
 s_ingame.resume.generic.flags = QMF_CENTER_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
 s_ingame.resume.generic.x = 320;
 s_ingame.resume.generic.y = y;
 s_ingame.resume.generic.id = ID_RESUME;
 s_ingame.resume.generic.callback = InGame_Event;
 s_ingame.resume.string = "RESUME GAME";
 s_ingame.resume.color = color_red;
 s_ingame.resume.style = UI_CENTER | UI_SMALLFONT;

 y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
 s_ingame.leave.generic.type = MTYPE_PTEXT;
 s_ingame.leave.generic.flags = QMF_CENTER_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
 s_ingame.leave.generic.x = 320;
 s_ingame.leave.generic.y = y;
 s_ingame.leave.generic.id = ID_LEAVEARENA;
 s_ingame.leave.generic.callback = InGame_Event;
 s_ingame.leave.string = "LEAVE ARENA";
 s_ingame.leave.color = color_red;
 s_ingame.leave.style = UI_CENTER | UI_SMALLFONT;

 y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
 s_ingame.quit.generic.type = MTYPE_PTEXT;
 s_ingame.quit.generic.flags = QMF_CENTER_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
 s_ingame.quit.generic.x = 320;
 s_ingame.quit.generic.y = y;
 s_ingame.quit.generic.id = ID_QUIT;
 s_ingame.quit.generic.callback = InGame_Event;
 s_ingame.quit.string = "EXIT GAME";
 s_ingame.quit.color = color_red;
 s_ingame.quit.style = UI_CENTER | UI_SMALLFONT;

 Menu_AddItem(&s_ingame.menu, &s_ingame.frame);
 Menu_AddItem(&s_ingame.menu, &s_ingame.team);
 Menu_AddItem(&s_ingame.menu, &s_ingame.addbots);
 Menu_AddItem(&s_ingame.menu, &s_ingame.removebots);
 Menu_AddItem(&s_ingame.menu, &s_ingame.setup);
 Menu_AddItem(&s_ingame.menu, &s_ingame.loadout);
 Menu_AddItem(&s_ingame.menu, &s_ingame.server);
 Menu_AddItem(&s_ingame.menu, &s_ingame.restart);
 Menu_AddItem(&s_ingame.menu, &s_ingame.resume);
 Menu_AddItem(&s_ingame.menu, &s_ingame.leave);
 Menu_AddItem(&s_ingame.menu, &s_ingame.quit);
}
Example #4
0
static void UI_AddBotsMenu_Init( void ) {
	int		n;
	int		y;
	int		gametype;
	int		count;
	char	info[MAX_INFO_STRING];

	UI_trap_GetConfigString(CS_SERVERINFO, info, MAX_INFO_STRING);  
	gametype = atoi( Info_ValueForKey( info,"g_gametype" ) );

	memset( &addBotsMenuInfo, 0 ,sizeof(addBotsMenuInfo) );
	addBotsMenuInfo.menu.draw = UI_AddBotsMenu_Draw;
	addBotsMenuInfo.menu.fullscreen = qfalse;
	addBotsMenuInfo.menu.wrapAround = qtrue;
	addBotsMenuInfo.delay = 1000;

	UI_AddBots_Cache();

	addBotsMenuInfo.numBots = UI_GetNumBots();
	count = addBotsMenuInfo.numBots < 7 ? addBotsMenuInfo.numBots : 7;

	addBotsMenuInfo.arrows.generic.type = MTYPE_BITMAP;
	addBotsMenuInfo.arrows.generic.name = ART_ARROWS;
	addBotsMenuInfo.arrows.generic.flags = QMF_INACTIVE;
	addBotsMenuInfo.arrows.generic.x	 = 200;
	addBotsMenuInfo.arrows.generic.y	 = 128;
	addBotsMenuInfo.arrows.width 	   = 64;
	addBotsMenuInfo.arrows.height 	   = 128;

	addBotsMenuInfo.up.generic.type	  = MTYPE_BITMAP;
	addBotsMenuInfo.up.generic.flags  = QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	addBotsMenuInfo.up.generic.x		= 200;
	addBotsMenuInfo.up.generic.y		= 128;
	addBotsMenuInfo.up.generic.id	  = ID_UP;
	addBotsMenuInfo.up.generic.callback = UI_AddBotsMenu_UpEvent;
	addBotsMenuInfo.up.width 		  = 64;
	addBotsMenuInfo.up.height 		  = 64;
	addBotsMenuInfo.up.focuspic     = ART_ARROWUP;

	addBotsMenuInfo.down.generic.type	 = MTYPE_BITMAP;
	addBotsMenuInfo.down.generic.flags  = QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	addBotsMenuInfo.down.generic.x		 = 200;
	addBotsMenuInfo.down.generic.y		 = 128+64;
	addBotsMenuInfo.down.generic.id	   = ID_DOWN;
	addBotsMenuInfo.down.generic.callback = UI_AddBotsMenu_DownEvent;
	addBotsMenuInfo.down.width 		 = 64;
	addBotsMenuInfo.down.height 		 = 64;
	addBotsMenuInfo.down.focuspic     = ART_ARROWDOWN;

	for( n = 0, y = 120; n < count; n++, y += 20 ) {
		addBotsMenuInfo.bots[n].generic.type		= MTYPE_PTEXT;
		addBotsMenuInfo.bots[n].generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
		addBotsMenuInfo.bots[n].generic.id			= ID_BOTNAME0 + n;
		addBotsMenuInfo.bots[n].generic.x			= 320 - 56;
		addBotsMenuInfo.bots[n].generic.y			= y;
		addBotsMenuInfo.bots[n].generic.callback	= UI_AddBotsMenu_BotEvent;
		addBotsMenuInfo.bots[n].string				= addBotsMenuInfo.botnames[n];
		addBotsMenuInfo.bots[n].color				= color_orange;
		addBotsMenuInfo.bots[n].style				= UI_LEFT|UI_SMALLFONT;
	}

	y += 12;
	addBotsMenuInfo.skill.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	addBotsMenuInfo.skill.generic.flags		= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	addBotsMenuInfo.skill.generic.x			= 320;
	addBotsMenuInfo.skill.generic.y			= y;
	addBotsMenuInfo.skill.generic.name		= "Skill:";
	addBotsMenuInfo.skill.generic.id		= ID_SKILL;
	addBotsMenuInfo.skill.itemnames			= skillNames;
	addBotsMenuInfo.skill.curvalue			= Com_Clamp( 0, 4, (int)UI_trap_Cvar_VariableValue( "g_spSkill" ) - 1 );

	y += SMALLCHAR_HEIGHT;
	addBotsMenuInfo.team.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	addBotsMenuInfo.team.generic.flags		= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	addBotsMenuInfo.team.generic.x			= 320;
	addBotsMenuInfo.team.generic.y			= y;
	addBotsMenuInfo.team.generic.name		= "Team: ";
	addBotsMenuInfo.team.generic.id			= ID_TEAM;
	if( gametype >= GT_TEAM ) {
		addBotsMenuInfo.team.itemnames		= teamNames2;
	}
	else {
		addBotsMenuInfo.team.itemnames		= teamNames1;
		addBotsMenuInfo.team.generic.flags	= QMF_GRAYED;
	}

	addBotsMenuInfo.go.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	addBotsMenuInfo.go.generic.name			= ART_FIGHT0;
	addBotsMenuInfo.go.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	addBotsMenuInfo.go.generic.id			= ID_GO;
	addBotsMenuInfo.go.generic.callback		= UI_AddBotsMenu_FightEvent;
	addBotsMenuInfo.go.generic.x			= 320+128-128;
	addBotsMenuInfo.go.generic.y			= 256+128-64;
	addBotsMenuInfo.go.width 				= 128;
	addBotsMenuInfo.go.height 				= 64;
	addBotsMenuInfo.go.focuspic				= ART_FIGHT1;

	addBotsMenuInfo.back.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	addBotsMenuInfo.back.generic.name		= ART_BACK0;
	addBotsMenuInfo.back.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	addBotsMenuInfo.back.generic.id			= ID_BACK;
	addBotsMenuInfo.back.generic.callback	= UI_AddBotsMenu_BackEvent;
	addBotsMenuInfo.back.generic.x			= 320-128;
	addBotsMenuInfo.back.generic.y			= 256+128-64;
	addBotsMenuInfo.back.width				= 128;
	addBotsMenuInfo.back.height				= 64;
	addBotsMenuInfo.back.focuspic			= ART_BACK1;

	addBotsMenuInfo.baseBotNum = 0;
	addBotsMenuInfo.selectedBotNum = 0;
	addBotsMenuInfo.bots[0].color = color_white;

	UI_AddBotsMenu_GetSortedBotNums();
	UI_AddBotsMenu_SetBotNames();

	Menu_AddItem( &addBotsMenuInfo.menu, &addBotsMenuInfo.arrows );

	Menu_AddItem( &addBotsMenuInfo.menu, &addBotsMenuInfo.up );
	Menu_AddItem( &addBotsMenuInfo.menu, &addBotsMenuInfo.down );
	for( n = 0; n < count; n++ ) {
		Menu_AddItem( &addBotsMenuInfo.menu, &addBotsMenuInfo.bots[n] );
	}
	Menu_AddItem( &addBotsMenuInfo.menu, &addBotsMenuInfo.skill );
	Menu_AddItem( &addBotsMenuInfo.menu, &addBotsMenuInfo.team );
	Menu_AddItem( &addBotsMenuInfo.menu, &addBotsMenuInfo.go );
	Menu_AddItem( &addBotsMenuInfo.menu, &addBotsMenuInfo.back );
}
Example #5
0
/*
========================
UI_DrawConnectScreen

This will also be overlaid on the cgame info screen during loading
to prevent it from blinking away too rapidly on local or lan games.
========================
*/
void UI_DrawConnectScreen( qboolean overlay ) {
	char			*s;
	uiClientState_t	cstate;
	char			info[MAX_INFO_VALUE];

	Menu_Cache();

	if ( !overlay ) {
		// draw the dialog background
		UI_SetColor( color_white );
		UI_DrawHandlePic( 0, 0, SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, uis.menuBackShader );
	}

	// see what information we should display
	trap_GetClientState( &cstate );

	info[0] = '\0';
	if( trap_GetConfigString( CS_SERVERINFO, info, sizeof(info) ) ) {
		UI_DrawProportionalString( 320, 16, va( "Loading %s", Info_ValueForKey( info, "mapname" ) ), UI_BIGFONT|UI_CENTER|UI_DROPSHADOW, color_white );
	}

	if (!cstate.demoplaying) {
		UI_DrawProportionalString( 320, 64, va("Connecting to %s", cstate.servername), UI_CENTER|UI_SMALLFONT|UI_DROPSHADOW, menu_text_color );
		//UI_DrawProportionalString( 320, 96, "Press Esc to abort", UI_CENTER|UI_SMALLFONT|UI_DROPSHADOW, menu_text_color );
	} else {
		//FIXME would need wrapping
		//UI_DrawProportionalString( 320, 64, va("Playing %s", UI_Cvar_VariableString("cl_demoFileBaseName")), UI_CENTER|UI_SMALLFONT|UI_DROPSHADOW, menu_text_color );

		if (cstate.connState == CA_DOWNLOADINGWORKSHOPS) {
			//FIXME maybe show current workshop number
			UI_DrawProportionalString(320, 64, "Downloading Workshops", UI_CENTER|UI_SMALLFONT|UI_DROPSHADOW, menu_text_color);
			trap_DrawConsoleLinesOver(10, 160, 10);
		} else {
			UI_DrawProportionalString(320, 64, "Playing demo", UI_CENTER|UI_SMALLFONT|UI_DROPSHADOW, menu_text_color);
		}
	}

	// display global MOTD at bottom
	UI_DrawProportionalString( SCREEN_WIDTH/2, SCREEN_HEIGHT-32, 
		Info_ValueForKey( cstate.updateInfoString, "motd" ), UI_CENTER|UI_SMALLFONT|UI_DROPSHADOW, menu_text_color );
	
	// print any server info (server full, bad version, etc)
	if ( cstate.connState < CA_CONNECTED ) {
		UI_DrawProportionalString_AutoWrapped( 320, 192, 630, 20, cstate.messageString, UI_CENTER|UI_SMALLFONT|UI_DROPSHADOW, menu_text_color );
	}

#if 0
	// display password field
	if ( passwordNeeded ) {
		s_ingame_menu.x = SCREEN_WIDTH * 0.50 - 128;
		s_ingame_menu.nitems = 0;
		s_ingame_menu.wrapAround = qtrue;

		passwordField.generic.type = MTYPE_FIELD;
		passwordField.generic.name = "Password:";
		passwordField.generic.callback = 0;
		passwordField.generic.x		= 10;
		passwordField.generic.y		= 180;
		Field_Clear( &passwordField.field );
		passwordField.width = 256;
		passwordField.field.widthInChars = 16;
		Q_strncpyz( passwordField.field.buffer, Cvar_VariableString("password"), 
			sizeof(passwordField.field.buffer) );

		Menu_AddItem( &s_ingame_menu, ( void * ) &s_customize_player_action );

		MField_Draw( &passwordField );
	}
#endif

	if ( lastConnState > cstate.connState ) {
		lastLoadingText[0] = '\0';
	}
	lastConnState = cstate.connState;

	switch ( cstate.connState ) {
	case CA_CONNECTING:
		s = va("Awaiting challenge...%i", cstate.connectPacketCount);
		break;
	case CA_CHALLENGING:
		s = va("Awaiting connection...%i", cstate.connectPacketCount);
		break;
	case CA_CONNECTED: {
		char downloadName[MAX_INFO_VALUE];

			trap_Cvar_VariableStringBuffer( "cl_downloadName", downloadName, sizeof(downloadName) );
			//Q_strncpyz(downloadName, "test download", sizeof(downloadName));
			if (*downloadName) {
				UI_DisplayDownloadInfo( downloadName );
				return;
			}
		}
		s = "Awaiting gamestate...";
		break;
	case CA_LOADING:
		//Com_Printf("loading ...\n");
		return;
	case CA_PRIMED:
		return;
	default:
		return;
	}

	UI_DrawProportionalString( 320, 128, s, UI_CENTER|UI_SMALLFONT|UI_DROPSHADOW, color_white );

	// password required / connection rejected information goes here
}
Example #6
0
/*
================
GraphicsOptions_MenuInit
================
*/
void GraphicsOptions_MenuInit( void )
{
	static const char *s_driver_names[] =
	{
		"Default",
		"Voodoo",
		NULL
	};

	static const char *tq_names[] =
	{
		"Default",
		"16 bit",
		"32 bit",
		NULL
	};

	static const char *s_graphics_options_names[] =
	{
		"High Quality",
		"Normal",
		"Fast",
		"Fastest",
		"Custom",
		NULL
	};

	static const char *lighting_names[] =
	{
		"Lightmap",
		"Vertex",
		NULL
	};

	static const char *colordepth_names[] =
	{
		"Default",
		"16 bit",
		"32 bit",
		NULL
	};

	static const char *resolutions[] = 
	{
		"320x240",
		"400x300",
		"512x384",
		"640x480",
		"800x600",
		"960x720",
		"1024x768",
		"1152x864",
		"1280x1024",
		"1600x1200",
		"2048x1536",
		"856x480 wide screen",
		NULL
	};
	static const char *filter_names[] =
	{
		"Bilinear",
		"Trilinear",
		NULL
	};
	static const char *quality_names[] =
	{
		"Low",
		"Medium",
		"High",
		NULL
	};
	static const char *enabled_names[] =
	{
		"Off",
		"On",
		NULL
	};

	int y;

	// zero set all our globals
	memset( &s_graphicsoptions, 0 ,sizeof(graphicsoptions_t) );

	GraphicsOptions_Cache();

	s_graphicsoptions.menu.wrapAround = qtrue;
	s_graphicsoptions.menu.fullscreen = qtrue;
	s_graphicsoptions.menu.draw    = GraphicsOptions_MenuDraw;

	s_graphicsoptions.banner.generic.type = MTYPE_BTEXT;
	s_graphicsoptions.banner.generic.x	  = 320;
	s_graphicsoptions.banner.generic.y	  = 16;
	s_graphicsoptions.banner.string 	  = "SYSTEM SETUP";
	s_graphicsoptions.banner.color     = color_white;
	s_graphicsoptions.banner.style     = UI_CENTER;

	s_graphicsoptions.framel.generic.type = MTYPE_BITMAP;
	s_graphicsoptions.framel.generic.name = GRAPHICSOPTIONS_FRAMEL;
	s_graphicsoptions.framel.generic.flags = QMF_INACTIVE;
	s_graphicsoptions.framel.generic.x	  = 0;
	s_graphicsoptions.framel.generic.y	  = 78;
	s_graphicsoptions.framel.width 	  = 256;
	s_graphicsoptions.framel.height 	  = 329;

	s_graphicsoptions.framer.generic.type = MTYPE_BITMAP;
	s_graphicsoptions.framer.generic.name = GRAPHICSOPTIONS_FRAMER;
	s_graphicsoptions.framer.generic.flags = QMF_INACTIVE;
	s_graphicsoptions.framer.generic.x	  = 376;
	s_graphicsoptions.framer.generic.y	  = 76;
	s_graphicsoptions.framer.width 	  = 256;
	s_graphicsoptions.framer.height 	  = 334;

	s_graphicsoptions.graphics.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_graphicsoptions.graphics.generic.flags	= QMF_RIGHT_JUSTIFY;
	s_graphicsoptions.graphics.generic.id		= ID_GRAPHICS;
	s_graphicsoptions.graphics.generic.callback	= GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.graphics.generic.x		= 216;
	s_graphicsoptions.graphics.generic.y		= 240 - 2 * PROP_HEIGHT;
	s_graphicsoptions.graphics.string			= "GRAPHICS";
	s_graphicsoptions.graphics.style			= UI_RIGHT;
	s_graphicsoptions.graphics.color			= color_red;

	s_graphicsoptions.display.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_graphicsoptions.display.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_graphicsoptions.display.generic.id		= ID_DISPLAY;
	s_graphicsoptions.display.generic.callback	= GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.display.generic.x			= 216;
	s_graphicsoptions.display.generic.y			= 240 - PROP_HEIGHT;
	s_graphicsoptions.display.string			= "DISPLAY";
	s_graphicsoptions.display.style				= UI_RIGHT;
	s_graphicsoptions.display.color				= color_red;

	s_graphicsoptions.sound.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_graphicsoptions.sound.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_graphicsoptions.sound.generic.id			= ID_SOUND;
	s_graphicsoptions.sound.generic.callback	= GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.sound.generic.x			= 216;
	s_graphicsoptions.sound.generic.y			= 240;
	s_graphicsoptions.sound.string				= "SOUND";
	s_graphicsoptions.sound.style				= UI_RIGHT;
	s_graphicsoptions.sound.color				= color_red;

	y = 240 - 6 * (BIGCHAR_HEIGHT + 2);
	s_graphicsoptions.list.generic.type   = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.list.generic.name   = "Graphics Settings:";
	s_graphicsoptions.list.generic.flags  = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.list.generic.x    = 400;
	s_graphicsoptions.list.generic.y    = y;
	s_graphicsoptions.list.generic.callback = GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.list.generic.id    = ID_LIST;
	s_graphicsoptions.list.itemnames    = s_graphics_options_names;
	y += 2 * ( BIGCHAR_HEIGHT + 2 );

	s_graphicsoptions.driver.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.driver.generic.name = "GL Driver:";
	s_graphicsoptions.driver.generic.flags = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.driver.generic.x   = 400;
	s_graphicsoptions.driver.generic.y   = y;
	s_graphicsoptions.driver.itemnames   = s_driver_names;
	s_graphicsoptions.driver.curvalue   = (uis.glconfig.driverType == GLDRV_VOODOO);
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_allowExtensions"
	s_graphicsoptions.allow_extensions.generic.type   = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.allow_extensions.generic.name	  = "GL Extensions:";
	s_graphicsoptions.allow_extensions.generic.flags	= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.allow_extensions.generic.x	  = 400;
	s_graphicsoptions.allow_extensions.generic.y	  = y;
	s_graphicsoptions.allow_extensions.itemnames    = enabled_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_mode"
	s_graphicsoptions.mode.generic.type   = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.mode.generic.name   = "Video Mode:";
	s_graphicsoptions.mode.generic.flags  = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.mode.generic.x    = 400;
	s_graphicsoptions.mode.generic.y    = y;
	s_graphicsoptions.mode.itemnames    = resolutions;
	s_graphicsoptions.mode.generic.callback = GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.mode.generic.id    = ID_MODE;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references "r_colorbits"
	s_graphicsoptions.colordepth.generic.type   = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.colordepth.generic.name   = "Color Depth:";
	s_graphicsoptions.colordepth.generic.flags  = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.colordepth.generic.x    = 400;
	s_graphicsoptions.colordepth.generic.y    = y;
	s_graphicsoptions.colordepth.itemnames    = colordepth_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_fullscreen"
	s_graphicsoptions.fs.generic.type   = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.fs.generic.name	 = "Fullscreen:";
	s_graphicsoptions.fs.generic.flags	 = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.fs.generic.x	   = 400;
	s_graphicsoptions.fs.generic.y	   = y;
	s_graphicsoptions.fs.itemnames	   = enabled_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_vertexLight"
	s_graphicsoptions.lighting.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.lighting.generic.name	 = "Lighting:";
	s_graphicsoptions.lighting.generic.flags = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.lighting.generic.x	 = 400;
	s_graphicsoptions.lighting.generic.y	 = y;
	s_graphicsoptions.lighting.itemnames   = lighting_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_lodBias" & "subdivisions"
	s_graphicsoptions.geometry.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.geometry.generic.name	 = "Geometric Detail:";
	s_graphicsoptions.geometry.generic.flags = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.geometry.generic.x	 = 400;
	s_graphicsoptions.geometry.generic.y	 = y;
	s_graphicsoptions.geometry.itemnames   = quality_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_picmip"
	s_graphicsoptions.tq.generic.type	= MTYPE_SLIDER;
	s_graphicsoptions.tq.generic.name	= "Texture Detail:";
	s_graphicsoptions.tq.generic.flags	= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.tq.generic.x		= 400;
	s_graphicsoptions.tq.generic.y		= y;
	s_graphicsoptions.tq.minvalue    = 0;
	s_graphicsoptions.tq.maxvalue    = 3;
	s_graphicsoptions.tq.generic.callback = GraphicsOptions_TQEvent;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_textureBits"
	s_graphicsoptions.texturebits.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.texturebits.generic.name	= "Texture Quality:";
	s_graphicsoptions.texturebits.generic.flags	= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.texturebits.generic.x	  = 400;
	s_graphicsoptions.texturebits.generic.y	  = y;
	s_graphicsoptions.texturebits.itemnames   = tq_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_textureMode"
	s_graphicsoptions.filter.generic.type  = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.filter.generic.name	= "Texture Filter:";
	s_graphicsoptions.filter.generic.flags	= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.filter.generic.x	  = 400;
	s_graphicsoptions.filter.generic.y	  = y;
	s_graphicsoptions.filter.itemnames   = filter_names;
	y += 2*BIGCHAR_HEIGHT;

	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.type   = MTYPE_PTEXT;
	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.flags  = QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.callback = GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.id    = ID_DRIVERINFO;
	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.x    = 320;
	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.y    = y;
	s_graphicsoptions.driverinfo.string      = "Driver Info";
	s_graphicsoptions.driverinfo.style      = UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.driverinfo.color      = color_red;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	s_graphicsoptions.back.generic.type	  = MTYPE_BITMAP;
	s_graphicsoptions.back.generic.name   = GRAPHICSOPTIONS_BACK0;
	s_graphicsoptions.back.generic.flags  = QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_graphicsoptions.back.generic.callback = GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.back.generic.id	  = ID_BACK2;
	s_graphicsoptions.back.generic.x		= 0;
	s_graphicsoptions.back.generic.y		= 480-64;
	s_graphicsoptions.back.width 		  = 128;
	s_graphicsoptions.back.height 		  = 64;
	s_graphicsoptions.back.focuspic     = GRAPHICSOPTIONS_BACK1;

	s_graphicsoptions.apply.generic.type   = MTYPE_BITMAP;
	s_graphicsoptions.apply.generic.name   = GRAPHICSOPTIONS_ACCEPT0;
	s_graphicsoptions.apply.generic.flags  = QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_HIDDEN|QMF_INACTIVE;
	s_graphicsoptions.apply.generic.callback = GraphicsOptions_ApplyChanges;
	s_graphicsoptions.apply.generic.x    = 640;
	s_graphicsoptions.apply.generic.y    = 480-64;
	s_graphicsoptions.apply.width 		   = 128;
	s_graphicsoptions.apply.height 		 = 64;
	s_graphicsoptions.apply.focuspic     = GRAPHICSOPTIONS_ACCEPT1;

	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.banner );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.framel );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.framer );

	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.graphics );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.display );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.sound );
	
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.list );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.driver );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.allow_extensions );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.mode );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.colordepth );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.fs );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.lighting );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.geometry );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.tq );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.texturebits );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.filter );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.driverinfo );

	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.back );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.apply );

	GraphicsOptions_SetMenuItems();
	GraphicsOptions_GetInitialVideo();

	if ( uis.glconfig.driverType == GLDRV_ICD &&
		 uis.glconfig.hardwareType == GLHW_3DFX_2D3D )
	{
		s_graphicsoptions.driver.generic.flags |= QMF_HIDDEN|QMF_INACTIVE;
	}
}
Example #7
0
static void M_Msgbox_Init( void )
{
	int i, j, s;
	int lineend, len;
	int n = 0;
	const char *p;
	menucommon_t *menuitem = NULL;
	char menuitem_name[40];
	char scnd_btn_name[120] = { '\0' }, scnd_btn_action[120] = { '\0' };
	int width = 0, yoffset = 40;

	s_msgbox_menu.nitems = 0;

	mbtext[0] = 0;

	for( i = 1; i < trap_Cmd_Argc(); i++ )
	{
		Q_strncpyz( mbtext, trap_Cmd_Argv(i), sizeof( mbtext ) );
		len = strlen( mbtext );

		// a secret second button
		if( !strncmp( mbtext, "\\btn\\", 5 ) )
		{
			p = strstr( mbtext + 6, "\\" );
			if( p ) {
				mbtext[p - mbtext] = '\0';

				Q_strncpyz( scnd_btn_name, mbtext + 5, sizeof( scnd_btn_name ) );
				Q_strncpyz( scnd_btn_action, p + 1, sizeof( scnd_btn_action ) );
			}

			continue;
		}

		// split the text into lines
		for( s = 0; s <= len; s += j + 1 )
		{
			lineend = min( len - s, M_MSGBOX_LINELEN );

			for( j = lineend; j && mbtext[s+j] && mbtext[s+j] != ' '; j-- );
			if( !j ) j = lineend;

			mbtext[s+j] = '\0';

			Q_snprintfz( menuitem_name, sizeof( menuitem_name ), "m_msgbox_textline_%i", n );
			menuitem = UI_InitMenuItem( menuitem_name, mbtext + s, 0, yoffset, MTYPE_SEPARATOR, ALIGN_CENTER_TOP, uis.fontSystemSmall, NULL );
			Menu_AddItem( &s_msgbox_menu, menuitem );
			yoffset += trap_SCR_strHeight( menuitem->font );

			n++;
		}
	}

	//if we printed something, add one line separation
	if( menuitem )
		yoffset += trap_SCR_strHeight( menuitem->font );

	if( scnd_btn_name[0] && scnd_btn_action[0] )
		width = UI_StringWidth( "close", uis.fontSystemBig );
	else
		width = 0;

	menuitem = UI_InitMenuItem( "m_msgbox_close", "close", -width, yoffset, MTYPE_ACTION, ALIGN_CENTER_TOP, uis.fontSystemBig, M_genericBackFunc );
	Menu_AddItem( &s_msgbox_menu, menuitem );

	if( scnd_btn_name[0] && scnd_btn_action[0] )
	{
		UI_SetupButton( menuitem, qtrue );

		menuitem = UI_InitMenuItem( "m_msgbox_connect", scnd_btn_name, width, yoffset, MTYPE_ACTION, ALIGN_CENTER_TOP, uis.fontSystemBig, M_Msgbox_SecondButton );
		menuitem->itemlocal = UI_CopyString( scnd_btn_action );
		Menu_AddItem( &s_msgbox_menu, menuitem );
	}

	yoffset += UI_SetupButton( menuitem, qtrue ) + UI_BUTTONBOX_VERTICAL_SPACE;

	Menu_Center( &s_msgbox_menu );
	Menu_Init( &s_msgbox_menu, qfalse );
	Menu_SetStatusBar( &s_msgbox_menu, NULL );
}
Example #8
0
/*
================
GraphicsOptions_MenuInit
================
*/
void GraphicsOptions_MenuInit( void )
{
	static const char *tq_names[] =
	{
		"Default",
		"16 bit",
		"32 bit",
		NULL
	};

	static const char *s_graphics_options_names[] =
	{
		"Very High Quality",
		"High Quality",
		"Normal",
		"Fast",
		"Fastest",
		"Custom",
		NULL
	};

	static const char *lighting_names[] =
	{
		"Lightmap (High)",
		"Vertex (Low)",
		NULL
	};

	static const char *filter_names[] =
	{
		"Bilinear",
		"Trilinear",
		"Anisotropic 2x",
		"Anisotropic 4x",
		"Anisotropic 8x",
		"Anisotropic 16x",
		NULL
	};
	static const char *quality_names[] =
	{
		"Low",
		"Medium",
		"High",
		"Very High",
		NULL
	};
	static const char *enabled_names[] =
	{
		"Off",
		"On",
		NULL
	};
	static const char *multisample_names[] =
	{
		"Off",
		"2x MSAA",
		"4x MSAA",
		NULL
	};
	static const char *detail_names[] =
	{
		"13%",
		"25%",
		"50%",
		"100%",
		NULL
	};

	int y;

	// zero set all our globals
	memset( &s_graphicsoptions, 0 ,sizeof(graphicsoptions_t) );

	GraphicsOptions_GetResolutions();
	GraphicsOptions_GetAspectRatios();
	
	GraphicsOptions_Cache();

	s_graphicsoptions.menu.wrapAround = qtrue;
	s_graphicsoptions.menu.fullscreen = qtrue;
	s_graphicsoptions.menu.draw    = GraphicsOptions_MenuDraw;

	s_graphicsoptions.banner.generic.type = MTYPE_BTEXT;
	s_graphicsoptions.banner.generic.x	  = 320;
	s_graphicsoptions.banner.generic.y	  = 16;
	s_graphicsoptions.banner.string 	  = "SYSTEM SETUP";
	s_graphicsoptions.banner.color     = text_banner_color;
	s_graphicsoptions.banner.style     = UI_CENTER;

	s_graphicsoptions.framel.generic.type = MTYPE_BITMAP;
	s_graphicsoptions.framel.generic.name = GRAPHICSOPTIONS_FRAMEL;
	s_graphicsoptions.framel.generic.flags = QMF_INACTIVE;
	s_graphicsoptions.framel.generic.x	  = 0;
	s_graphicsoptions.framel.generic.y	  = 78;
	s_graphicsoptions.framel.width 	  = 256;
	s_graphicsoptions.framel.height 	  = 329;

	s_graphicsoptions.framer.generic.type = MTYPE_BITMAP;
	s_graphicsoptions.framer.generic.name = GRAPHICSOPTIONS_FRAMER;
	s_graphicsoptions.framer.generic.flags = QMF_INACTIVE;
	s_graphicsoptions.framer.generic.x	  = 376;
	s_graphicsoptions.framer.generic.y	  = 76;
	s_graphicsoptions.framer.width 	  = 256;
	s_graphicsoptions.framer.height 	  = 334;

	s_graphicsoptions.graphics.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_graphicsoptions.graphics.generic.flags	= QMF_RIGHT_JUSTIFY;
	s_graphicsoptions.graphics.generic.id		= ID_GRAPHICS;
	s_graphicsoptions.graphics.generic.callback	= GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.graphics.generic.x		= 216;
	s_graphicsoptions.graphics.generic.y		= 240 - 2 * PROP_HEIGHT;
	s_graphicsoptions.graphics.string			= "GRAPHICS";
	s_graphicsoptions.graphics.style			= UI_RIGHT;
	s_graphicsoptions.graphics.color			= text_big_color;

	s_graphicsoptions.display.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_graphicsoptions.display.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_graphicsoptions.display.generic.id		= ID_DISPLAY;
	s_graphicsoptions.display.generic.callback	= GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.display.generic.x			= 216;
	s_graphicsoptions.display.generic.y			= 240 - PROP_HEIGHT;
	s_graphicsoptions.display.string			= "DISPLAY";
	s_graphicsoptions.display.style				= UI_RIGHT;
	s_graphicsoptions.display.color				= text_big_color;

	s_graphicsoptions.sound.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_graphicsoptions.sound.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_graphicsoptions.sound.generic.id			= ID_SOUND;
	s_graphicsoptions.sound.generic.callback	= GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.sound.generic.x			= 216;
	s_graphicsoptions.sound.generic.y			= 240;
	s_graphicsoptions.sound.string				= "SOUND";
	s_graphicsoptions.sound.style				= UI_RIGHT;
	s_graphicsoptions.sound.color				= text_big_color;

	s_graphicsoptions.network.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_graphicsoptions.network.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_graphicsoptions.network.generic.id		= ID_NETWORK;
	s_graphicsoptions.network.generic.callback	= GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.network.generic.x			= 216;
	s_graphicsoptions.network.generic.y			= 240 + PROP_HEIGHT;
	s_graphicsoptions.network.string			= "NETWORK";
	s_graphicsoptions.network.style				= UI_RIGHT;
	s_graphicsoptions.network.color				= text_big_color;

	y = 240 - 7 * (BIGCHAR_HEIGHT + 2);
	s_graphicsoptions.list.generic.type   = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.list.generic.name   = "Graphics Settings:";
	s_graphicsoptions.list.generic.flags  = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.list.generic.x    = 400;
	s_graphicsoptions.list.generic.y    = y;
	s_graphicsoptions.list.generic.callback = GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.list.generic.id    = ID_LIST;
	s_graphicsoptions.list.itemnames    = s_graphics_options_names;
	y += 2 * ( BIGCHAR_HEIGHT + 2 );

	s_graphicsoptions.ratio.generic.type   = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.ratio.generic.name   = "Aspect Ratio:";
	s_graphicsoptions.ratio.generic.flags  = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.ratio.generic.x    = 400;
	s_graphicsoptions.ratio.generic.y    = y;
	s_graphicsoptions.ratio.itemnames    = ratios;
	s_graphicsoptions.ratio.generic.callback = GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.ratio.generic.id    = ID_RATIO;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_mode"
	s_graphicsoptions.mode.generic.type   = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.mode.generic.name   = "Resolution:";
	s_graphicsoptions.mode.generic.flags  = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.mode.generic.x    = 400;
	s_graphicsoptions.mode.generic.y    = y;
	s_graphicsoptions.mode.itemnames    = resolutions;
	s_graphicsoptions.mode.generic.callback = GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.mode.generic.id    = ID_MODE;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_fullscreen"
	s_graphicsoptions.fs.generic.type   = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.fs.generic.name	 = "Fullscreen:";
	s_graphicsoptions.fs.generic.flags	 = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.fs.generic.x	   = 400;
	s_graphicsoptions.fs.generic.y	   = y;
	s_graphicsoptions.fs.itemnames	   = enabled_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_ext_multisample"
	s_graphicsoptions.multisample.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.multisample.generic.name = "Anti-aliasing:";
	s_graphicsoptions.multisample.generic.flags = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.multisample.generic.x   = 400;
	s_graphicsoptions.multisample.generic.y   = y;
	s_graphicsoptions.multisample.itemnames   = multisample_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_vertexLight"
	s_graphicsoptions.lighting.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.lighting.generic.name	 = "Lighting:";
	s_graphicsoptions.lighting.generic.flags = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.lighting.generic.x	 = 400;
	s_graphicsoptions.lighting.generic.y	 = y;
	s_graphicsoptions.lighting.itemnames   = lighting_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_flares"
	s_graphicsoptions.flares.generic.type  = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.flares.generic.name  = "Flares:";
	s_graphicsoptions.flares.generic.flags  = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.flares.generic.x    = 400;
	s_graphicsoptions.flares.generic.y    = y;
	s_graphicsoptions.flares.itemnames    = enabled_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_lodBias" & "subdivisions"
	s_graphicsoptions.geometry.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.geometry.generic.name	 = "Geometric Detail:";
	s_graphicsoptions.geometry.generic.flags = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.geometry.generic.x	 = 400;
	s_graphicsoptions.geometry.generic.y	 = y;
	s_graphicsoptions.geometry.itemnames   = quality_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_picmip"
	s_graphicsoptions.tq.generic.type	= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.tq.generic.name	= "Texture Detail:";
	s_graphicsoptions.tq.generic.flags	= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.tq.generic.x		= 400;
	s_graphicsoptions.tq.generic.y		= y;
	s_graphicsoptions.tq.itemnames		= detail_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_textureBits"
	s_graphicsoptions.texturebits.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.texturebits.generic.name	= "Texture Quality:";
	s_graphicsoptions.texturebits.generic.flags	= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.texturebits.generic.x	  = 400;
	s_graphicsoptions.texturebits.generic.y	  = y;
	s_graphicsoptions.texturebits.itemnames   = tq_names;
	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;

	// references/modifies "r_textureMode"
	s_graphicsoptions.filter.generic.type  = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_graphicsoptions.filter.generic.name	= "Texture Filter:";
	s_graphicsoptions.filter.generic.flags	= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.filter.generic.x	  = 400;
	s_graphicsoptions.filter.generic.y	  = y;
	s_graphicsoptions.filter.itemnames   = filter_names;
	y += 2*BIGCHAR_HEIGHT;

	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.type   = MTYPE_PTEXT;
	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.flags  = QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.callback = GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.id    = ID_DRIVERINFO;
	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.x    = 320;
	s_graphicsoptions.driverinfo.generic.y    = y;
	s_graphicsoptions.driverinfo.string      = "Driver Info";
	s_graphicsoptions.driverinfo.style      = UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
	s_graphicsoptions.driverinfo.color      = text_big_color;

	s_graphicsoptions.back.generic.type	  = MTYPE_BITMAP;
	s_graphicsoptions.back.generic.name   = GRAPHICSOPTIONS_BACK0;
	s_graphicsoptions.back.generic.flags  = QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_graphicsoptions.back.generic.callback = GraphicsOptions_Event;
	s_graphicsoptions.back.generic.id	  = ID_BACK2;
	s_graphicsoptions.back.generic.x		= 0;
	s_graphicsoptions.back.generic.y		= 480-64;
	s_graphicsoptions.back.width 		  = 128;
	s_graphicsoptions.back.height 		  = 64;
	s_graphicsoptions.back.focuspic     = GRAPHICSOPTIONS_BACK1;

	s_graphicsoptions.apply.generic.type   = MTYPE_BITMAP;
	s_graphicsoptions.apply.generic.name   = GRAPHICSOPTIONS_ACCEPT0;
	s_graphicsoptions.apply.generic.flags  = QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_HIDDEN|QMF_INACTIVE;
	s_graphicsoptions.apply.generic.callback = GraphicsOptions_ApplyChanges;
	s_graphicsoptions.apply.generic.x    = 640;
	s_graphicsoptions.apply.generic.y    = 480-64;
	s_graphicsoptions.apply.width 		   = 128;
	s_graphicsoptions.apply.height 		 = 64;
	s_graphicsoptions.apply.focuspic     = GRAPHICSOPTIONS_ACCEPT1;

	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.banner );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.framel );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.framer );

	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.graphics );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.display );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.sound );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.network );

	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.list );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.ratio );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.mode );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.fs );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.multisample );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.lighting );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.flares );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.geometry );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.tq );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.texturebits );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.filter );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.driverinfo );

	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.back );
	Menu_AddItem( &s_graphicsoptions.menu, ( void * ) &s_graphicsoptions.apply );

	GraphicsOptions_SetMenuItems();
	GraphicsOptions_GetInitialVideo();
}
Example #9
0
/*
===============
Signup_MenuInit
===============
*/
void Signup_MenuInit( void ) {
	grank_status_t	status;
	int				y;

	memset( &s_signup, 0, sizeof(s_signup) );

	Signup_Cache();

	s_signup.menu.wrapAround = qtrue;
	s_signup.menu.fullscreen = qfalse;

	s_signup.frame.generic.type				= MTYPE_BITMAP;
	s_signup.frame.generic.flags			= QMF_INACTIVE;
	s_signup.frame.generic.name				= SIGNUP_FRAME;
	s_signup.frame.generic.x				= 142; //320-233;
	s_signup.frame.generic.y				= 118; //240-166;
	s_signup.frame.width					= 359; //466;
	s_signup.frame.height					= 256; //332;

	y = 194;

	s_signup.name.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
	s_signup.name.generic.flags				= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_INACTIVE;
	s_signup.name.generic.id				= ID_NAME;
	s_signup.name.generic.x					= 310;
	s_signup.name.generic.y					= y;
	s_signup.name.string					= "NAME";
	s_signup.name.style						= UI_RIGHT|UI_SMALLFONT;
	s_signup.name.color						= s_signup_color_prompt;

	s_signup.name_box.generic.type			= MTYPE_FIELD;
	s_signup.name_box.generic.ownerdraw		= Rankings_DrawName;
	s_signup.name_box.generic.name			= "";
	s_signup.name_box.generic.flags			= 0;
	s_signup.name_box.generic.x				= 330;
	s_signup.name_box.generic.y				= y;
	s_signup.name_box.field.widthInChars	= 16;
	s_signup.name_box.field.maxchars		= 16;
	y += 20;
	
	s_signup.password.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_signup.password.generic.flags			= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_INACTIVE;
	s_signup.password.generic.id			= ID_PASSWORD;
	s_signup.password.generic.x				= 310;
	s_signup.password.generic.y				= y;
	s_signup.password.string				= "PASSWORD";
	s_signup.password.style					= UI_RIGHT|UI_SMALLFONT;
	s_signup.password.color					= s_signup_color_prompt;

	s_signup.password_box.generic.type			= MTYPE_FIELD;
	s_signup.password_box.generic.ownerdraw		= Rankings_DrawPassword;
	s_signup.password_box.generic.name			= "";
	s_signup.password_box.generic.flags			= 0;
	s_signup.password_box.generic.x				= 330;
	s_signup.password_box.generic.y				= y;
	s_signup.password_box.field.widthInChars	= 16;
	s_signup.password_box.field.maxchars		= 16;
	y += 20;

	s_signup.again.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
	s_signup.again.generic.flags			= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_INACTIVE;
	s_signup.again.generic.id				= ID_AGAIN;
	s_signup.again.generic.x				= 310;
	s_signup.again.generic.y				= y;
	s_signup.again.string					= "(AGAIN)";
	s_signup.again.style					= UI_RIGHT|UI_SMALLFONT;
	s_signup.again.color					= s_signup_color_prompt;

	s_signup.again_box.generic.type			= MTYPE_FIELD;
	s_signup.again_box.generic.ownerdraw	= Rankings_DrawPassword;
	s_signup.again_box.generic.name			= "";
	s_signup.again_box.generic.flags		= 0;
	s_signup.again_box.generic.x			= 330;
	s_signup.again_box.generic.y			= y;
	s_signup.again_box.field.widthInChars	= 16;
	s_signup.again_box.field.maxchars		= 16;
	y += 20;

	s_signup.email.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
	s_signup.email.generic.flags			= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_INACTIVE;
	s_signup.email.generic.id				= ID_EMAIL;
	s_signup.email.generic.x				= 310;
	s_signup.email.generic.y				= y;
	s_signup.email.string					= "EMAIL";
	s_signup.email.style					= UI_RIGHT|UI_SMALLFONT;
	s_signup.email.color					= s_signup_color_prompt;

	s_signup.email_box.generic.type			= MTYPE_FIELD;
	s_signup.email_box.generic.ownerdraw	= Rankings_DrawText;
	s_signup.email_box.generic.name			= "";
	s_signup.email_box.generic.flags		= 0;
	s_signup.email_box.generic.x			= 330;
	s_signup.email_box.generic.y			= y;
	s_signup.email_box.field.widthInChars	= 16;
	s_signup.email_box.field.maxchars		= MAX_EDIT_LINE;
	y += 40;

	s_signup.signup.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_signup.signup.generic.flags			= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_signup.signup.generic.id				= ID_SIGNUP;
	s_signup.signup.generic.callback		= Signup_MenuEvent;
	s_signup.signup.generic.x				= 310;
	s_signup.signup.generic.y				= y;
	s_signup.signup.string					= "SIGN UP";
	s_signup.signup.style					= UI_RIGHT|UI_SMALLFONT;
	s_signup.signup.color					= colorRed;

	s_signup.cancel.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_signup.cancel.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_signup.cancel.generic.id				= ID_CANCEL;
	s_signup.cancel.generic.callback		= Signup_MenuEvent;
	s_signup.cancel.generic.x				= 330;
	s_signup.cancel.generic.y				= y;
	s_signup.cancel.string					= "CANCEL";
	s_signup.cancel.style					= UI_LEFT|UI_SMALLFONT;
	s_signup.cancel.color					= colorRed;
	y += 20;

	status = (grank_status_t)_UI_trap_Cvar_VariableValue("client_status");
	if( (status != QGR_STATUS_NEW) && (status != QGR_STATUS_SPECTATOR) )
	{
		s_signup.name_box.generic.flags |= QMF_INACTIVE;	
		s_signup.password_box.generic.flags |= QMF_INACTIVE;	
		s_signup.again_box.generic.flags |= QMF_INACTIVE;	
		s_signup.email_box.generic.flags |= QMF_INACTIVE;	
		s_signup.signup.generic.flags |= QMF_INACTIVE;
		
		s_signup.signup.color = colorMdGrey;
	}
	
	Menu_AddItem( &s_signup.menu, (void*) &s_signup.frame );
	Menu_AddItem( &s_signup.menu, (void*) &s_signup.name );
	Menu_AddItem( &s_signup.menu, (void*) &s_signup.name_box );
	Menu_AddItem( &s_signup.menu, (void*) &s_signup.password );
	Menu_AddItem( &s_signup.menu, (void*) &s_signup.password_box );
	Menu_AddItem( &s_signup.menu, (void*) &s_signup.again );
	Menu_AddItem( &s_signup.menu, (void*) &s_signup.again_box );
	Menu_AddItem( &s_signup.menu, (void*) &s_signup.email );
	Menu_AddItem( &s_signup.menu, (void*) &s_signup.email_box );
	Menu_AddItem( &s_signup.menu, (void*) &s_signup.signup );
	Menu_AddItem( &s_signup.menu, (void*) &s_signup.cancel );
}
Example #10
0
/*
===============
UI_Mods_MenuInit
===============
*/
static void UI_Mods_MenuInit( void ) {
  UI_ModsMenu_Cache();

  memset( &s_mods, 0 ,sizeof(mods_t) );
  s_mods.menu.wrapAround = qtrue;
  s_mods.menu.fullscreen = qtrue;

  s_mods.banner.generic.type		= MTYPE_BTEXT;
  s_mods.banner.generic.x			= 320;
  s_mods.banner.generic.y			= 16;
  s_mods.banner.string			= "MODS";
  s_mods.banner.color				= color_white;
  s_mods.banner.style				= UI_CENTER;

  s_mods.framel.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
  s_mods.framel.generic.name		= ART_FRAMEL;
  s_mods.framel.generic.flags		= QMF_INACTIVE;
  s_mods.framel.generic.x			= 0;
  s_mods.framel.generic.y			= 78;
  s_mods.framel.width				= 256;
  s_mods.framel.height			= 329;

  s_mods.framer.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
  s_mods.framer.generic.name		= ART_FRAMER;
  s_mods.framer.generic.flags		= QMF_INACTIVE;
  s_mods.framer.generic.x			= 376;
  s_mods.framer.generic.y			= 76;
  s_mods.framer.width				= 256;
  s_mods.framer.height			= 334;

  s_mods.back.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
  s_mods.back.generic.name		= ART_BACK0;
  s_mods.back.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
  s_mods.back.generic.id			= ID_BACK;
  s_mods.back.generic.callback	= UI_Mods_MenuEvent;
  s_mods.back.generic.x			= 0;
  s_mods.back.generic.y			= 480-64;
  s_mods.back.width				= 128;
  s_mods.back.height				= 64;
  s_mods.back.focuspic			= ART_BACK1;

  s_mods.go.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
  s_mods.go.generic.name			= ART_FIGHT0;
  s_mods.go.generic.flags			= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
  s_mods.go.generic.id			= ID_GO;
  s_mods.go.generic.callback		= UI_Mods_MenuEvent;
  s_mods.go.generic.x				= 640;
  s_mods.go.generic.y				= 480-64;
  s_mods.go.width					= 128;
  s_mods.go.height				= 64;
  s_mods.go.focuspic				= ART_FIGHT1;

  // scan for mods
  s_mods.list.generic.type		= MTYPE_SCROLLLIST;
  s_mods.list.generic.flags		= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_CENTER_JUSTIFY;
  s_mods.list.generic.callback	= UI_Mods_MenuEvent;
  s_mods.list.generic.id			= ID_LIST;
  s_mods.list.generic.x			= 320;
  s_mods.list.generic.y			= 130;
  s_mods.list.width				= 48;
  s_mods.list.height				= 14;

  UI_Mods_LoadMods();

  Menu_AddItem( &s_mods.menu, &s_mods.banner );
  Menu_AddItem( &s_mods.menu, &s_mods.framel );
  Menu_AddItem( &s_mods.menu, &s_mods.framer );
  Menu_AddItem( &s_mods.menu, &s_mods.list );
  Menu_AddItem( &s_mods.menu, &s_mods.back );
  Menu_AddItem( &s_mods.menu, &s_mods.go );
}
Example #11
0
/*
===============
UI_SetupMenu_Init
===============
*/
static void UI_SetupMenu_Init( void ) {
	int				y;

	UI_SetupMenu_Cache();

	memset( &setupMenuInfo, 0, sizeof(setupMenuInfo) );
	setupMenuInfo.menu.wrapAround = qtrue;
	setupMenuInfo.menu.fullscreen = qtrue;

	setupMenuInfo.banner.generic.type				= MTYPE_BTEXT;
	setupMenuInfo.banner.generic.x					= 320;
	setupMenuInfo.banner.generic.y					= 16;
	setupMenuInfo.banner.string						= "SETUP";
	setupMenuInfo.banner.color						= color_blue;
	setupMenuInfo.banner.style						= UI_CENTER;

	setupMenuInfo.framel.generic.type				= MTYPE_BITMAP;
	setupMenuInfo.framel.generic.name				= ART_FRAMEL;
	setupMenuInfo.framel.generic.flags				= QMF_INACTIVE;
	setupMenuInfo.framel.generic.x					= 0; 
	setupMenuInfo.framel.generic.y					= 78;
	setupMenuInfo.framel.width 					= 256;
	setupMenuInfo.framel.height 					= 329;

	setupMenuInfo.framer.generic.type				= MTYPE_BITMAP;
	setupMenuInfo.framer.generic.name				= ART_FRAMER;
	setupMenuInfo.framer.generic.flags				= QMF_INACTIVE;
	setupMenuInfo.framer.generic.x					= 376;
	setupMenuInfo.framer.generic.y					= 76;
	setupMenuInfo.framer.width 					= 256;
	setupMenuInfo.framer.height 					= 334;

	y = 134;
	setupMenuInfo.setupplayer.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	setupMenuInfo.setupplayer.generic.flags			= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	setupMenuInfo.setupplayer.generic.x				= 320;
	setupMenuInfo.setupplayer.generic.y				= y;
	setupMenuInfo.setupplayer.generic.id			= ID_CUSTOMIZEPLAYER;
	setupMenuInfo.setupplayer.generic.callback		= UI_SetupMenu_Event; 
	setupMenuInfo.setupplayer.string				= "PLAYER";
	setupMenuInfo.setupplayer.color					= color_blue;
	setupMenuInfo.setupplayer.style					= UI_CENTER;

	y += SETUP_MENU_VERTICAL_SPACING;
	setupMenuInfo.setupcontrols.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	setupMenuInfo.setupcontrols.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	setupMenuInfo.setupcontrols.generic.x			= 320;
	setupMenuInfo.setupcontrols.generic.y			= y;
	setupMenuInfo.setupcontrols.generic.id			= ID_CUSTOMIZECONTROLS;
	setupMenuInfo.setupcontrols.generic.callback	= UI_SetupMenu_Event; 
	setupMenuInfo.setupcontrols.string				= "CONTROLS";
	setupMenuInfo.setupcontrols.color				= color_blue;
	setupMenuInfo.setupcontrols.style				= UI_CENTER;

	y += SETUP_MENU_VERTICAL_SPACING;
	setupMenuInfo.setupsystem.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	setupMenuInfo.setupsystem.generic.flags			= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	setupMenuInfo.setupsystem.generic.x				= 320;
	setupMenuInfo.setupsystem.generic.y				= y;
	setupMenuInfo.setupsystem.generic.id			= ID_SYSTEMCONFIG;
	setupMenuInfo.setupsystem.generic.callback		= UI_SetupMenu_Event; 
	setupMenuInfo.setupsystem.string				= "SYSTEM";
	setupMenuInfo.setupsystem.color					= color_blue;
	setupMenuInfo.setupsystem.style					= UI_CENTER;

	y += SETUP_MENU_VERTICAL_SPACING;
	setupMenuInfo.game.generic.type					= MTYPE_PTEXT;
	setupMenuInfo.game.generic.flags				= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	setupMenuInfo.game.generic.x					= 320;
	setupMenuInfo.game.generic.y					= y;
	setupMenuInfo.game.generic.id					= ID_GAME;
	setupMenuInfo.game.generic.callback				= UI_SetupMenu_Event; 
	setupMenuInfo.game.string						= "GAME OPTIONS";
	setupMenuInfo.game.color						= color_blue;
	setupMenuInfo.game.style						= UI_CENTER;

	y += SETUP_MENU_VERTICAL_SPACING;
	setupMenuInfo.cdkey.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
	setupMenuInfo.cdkey.generic.flags				= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	setupMenuInfo.cdkey.generic.x					= 320;
	setupMenuInfo.cdkey.generic.y					= y;
	setupMenuInfo.cdkey.generic.id					= ID_CDKEY;
	setupMenuInfo.cdkey.generic.callback			= UI_SetupMenu_Event; 
	setupMenuInfo.cdkey.string						= "CD Key";
	setupMenuInfo.cdkey.color						= color_blue;
	setupMenuInfo.cdkey.style						= UI_CENTER;

	if( !trap_Cvar_VariableValue( "cl_paused" ) ) {
#if 0
		y += SETUP_MENU_VERTICAL_SPACING;
		setupMenuInfo.load.generic.type					= MTYPE_PTEXT;
		setupMenuInfo.load.generic.flags				= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
		setupMenuInfo.load.generic.x					= 320;
		setupMenuInfo.load.generic.y					= y;
		setupMenuInfo.load.generic.id					= ID_LOAD;
		setupMenuInfo.load.generic.callback				= UI_SetupMenu_Event; 
		setupMenuInfo.load.string						= "LOAD";
		setupMenuInfo.load.color						= color_blue;
		setupMenuInfo.load.style						= UI_CENTER;

		y += SETUP_MENU_VERTICAL_SPACING;
		setupMenuInfo.save.generic.type					= MTYPE_PTEXT;
		setupMenuInfo.save.generic.flags				= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
		setupMenuInfo.save.generic.x					= 320;
		setupMenuInfo.save.generic.y					= y;
		setupMenuInfo.save.generic.id					= ID_SAVE;
		setupMenuInfo.save.generic.callback				= UI_SetupMenu_Event; 
		setupMenuInfo.save.string						= "SAVE";
		setupMenuInfo.save.color						= color_blue;
		setupMenuInfo.save.style						= UI_CENTER;
#endif

		y += SETUP_MENU_VERTICAL_SPACING;
		setupMenuInfo.defaults.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
		setupMenuInfo.defaults.generic.flags			= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
		setupMenuInfo.defaults.generic.x				= 320;
		setupMenuInfo.defaults.generic.y				= y;
		setupMenuInfo.defaults.generic.id				= ID_DEFAULTS;
		setupMenuInfo.defaults.generic.callback			= UI_SetupMenu_Event; 
		setupMenuInfo.defaults.string					= "DEFAULTS";
		setupMenuInfo.defaults.color					= color_blue;
		setupMenuInfo.defaults.style					= UI_CENTER;
	}

	setupMenuInfo.back.generic.type					= MTYPE_BITMAP;
	setupMenuInfo.back.generic.name					= ART_BACK0;
	setupMenuInfo.back.generic.flags				= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	setupMenuInfo.back.generic.id					= ID_BACK;
	setupMenuInfo.back.generic.callback				= UI_SetupMenu_Event;
	setupMenuInfo.back.generic.x					= 0;
	setupMenuInfo.back.generic.y					= 480-64;
	setupMenuInfo.back.width						= 128;
	setupMenuInfo.back.height						= 64;
	setupMenuInfo.back.focuspic						= ART_BACK1;

	Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.banner );
	Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.framel );
	Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.framer );
	Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.setupplayer );
	Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.setupcontrols );
	Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.setupsystem );
	Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.game );
//	Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.cdkey );
//	Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.load );
//	Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.save );
	if( !trap_Cvar_VariableValue( "cl_paused" ) ) {
		Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.defaults );
	}
	Menu_AddItem( &setupMenuInfo.menu, &setupMenuInfo.back );
}
/*
=================
PlayerSettings_MenuInit
=================
*/
static void PlayerSettings_MenuInit( void ) {
	int		y;

	memset(&s_playersettings,0,sizeof(playersettings_t));

	PlayerSettings_Cache();

	s_playersettings.menu.key    = PlayerSettings_MenuKey;
	s_playersettings.menu.wrapAround = qtrue;
	s_playersettings.menu.fullscreen = qtrue;
	s_playersettings.menu.showlogo = LOGO_AFTERWARDS;

	s_playersettings.banner.generic.type = MTYPE_BTEXT;
	s_playersettings.banner.generic.x   = 320;
	s_playersettings.banner.generic.y   = 16;
	s_playersettings.banner.string    = "PLAYER SETTINGS";
	s_playersettings.banner.color     = color_white;
	s_playersettings.banner.style     = UI_CENTER;

	y = 144;
	s_playersettings.name.generic.type			= MTYPE_FIELD;
	s_playersettings.name.generic.flags			= QMF_NODEFAULTINIT;
	s_playersettings.name.generic.ownerdraw		= PlayerSettings_DrawName;
	s_playersettings.name.field.widthInChars	= MAX_NAMELENGTH;
	s_playersettings.name.field.maxchars		= MAX_NAMELENGTH;
	s_playersettings.name.generic.x				= 192;
	s_playersettings.name.generic.y				= y;
	s_playersettings.name.generic.left			= 192 - 8;
	s_playersettings.name.generic.top			= y - 8;
	s_playersettings.name.generic.right			= 192 + 200;
	s_playersettings.name.generic.bottom		= y + 2 * PROP_HEIGHT;

	y += 3 * PROP_HEIGHT;
	s_playersettings.handicap.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_playersettings.handicap.generic.flags		= QMF_NODEFAULTINIT;
	s_playersettings.handicap.generic.id		= ID_HANDICAP;
	s_playersettings.handicap.generic.ownerdraw	= PlayerSettings_DrawHandicap;
	s_playersettings.handicap.generic.x			= 192;
	s_playersettings.handicap.generic.y			= y;
	s_playersettings.handicap.generic.left		= 192 - 8;
	s_playersettings.handicap.generic.top		= y - 8;
	s_playersettings.handicap.generic.right		= 192 + 200;
	s_playersettings.handicap.generic.bottom	= y + 2 * PROP_HEIGHT;
	s_playersettings.handicap.numitems			= 10;

	y += 3 * PROP_HEIGHT;
	s_playersettings.effects.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_playersettings.effects.generic.flags		= QMF_NODEFAULTINIT;
	s_playersettings.effects.generic.id			= ID_EFFECTS;
	s_playersettings.effects.generic.ownerdraw	= PlayerSettings_DrawEffects;
	s_playersettings.effects.generic.x			= 192;
	s_playersettings.effects.generic.y			= y;
	s_playersettings.effects.generic.left		= 192 - 8;
	s_playersettings.effects.generic.top		= y - 8;
	s_playersettings.effects.generic.right		= 192 + 200;
	s_playersettings.effects.generic.bottom		= y + 2* PROP_HEIGHT;
	s_playersettings.effects.numitems			= 7;

	s_playersettings.model.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	s_playersettings.model.generic.name			= ART_MODEL0;
	s_playersettings.model.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_playersettings.model.generic.id			= ID_MODEL;
	s_playersettings.model.generic.callback		= PlayerSettings_MenuEvent;
	s_playersettings.model.generic.x			= 640;
	s_playersettings.model.generic.y			= 480-64;
	s_playersettings.model.width				= 128;
	s_playersettings.model.height				= 64;
	s_playersettings.model.focuspic				= ART_MODEL1;

	s_playersettings.player.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_playersettings.player.generic.flags		= QMF_INACTIVE;
	s_playersettings.player.generic.ownerdraw	= PlayerSettings_DrawPlayer;
	s_playersettings.player.generic.x			= 400;
	s_playersettings.player.generic.y			= -40;
	s_playersettings.player.width				= 32*10;
	s_playersettings.player.height				= 56*10;

	s_playersettings.back.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	s_playersettings.back.generic.name			= ART_BACK0;
	s_playersettings.back.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_playersettings.back.generic.id			= ID_BACK;
	s_playersettings.back.generic.callback		= PlayerSettings_MenuEvent;
	s_playersettings.back.generic.x				= 0;
	s_playersettings.back.generic.y				= 480-64;
	s_playersettings.back.width					= 128;
	s_playersettings.back.height				= 64;
	s_playersettings.back.focuspic				= ART_BACK1;

	s_playersettings.item_null.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_playersettings.item_null.generic.flags	= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_MOUSEONLY|QMF_SILENT;
	s_playersettings.item_null.generic.x		= 0;
	s_playersettings.item_null.generic.y		= 0;
	s_playersettings.item_null.width			= 640;
	s_playersettings.item_null.height			= 480;

	Menu_AddItem( &s_playersettings.menu, &s_playersettings.banner );

	Menu_AddItem( &s_playersettings.menu, &s_playersettings.name );
	Menu_AddItem( &s_playersettings.menu, &s_playersettings.handicap );
	Menu_AddItem( &s_playersettings.menu, &s_playersettings.effects );
	Menu_AddItem( &s_playersettings.menu, &s_playersettings.model );
	Menu_AddItem( &s_playersettings.menu, &s_playersettings.back );

	Menu_AddItem( &s_playersettings.menu, &s_playersettings.player );

	Menu_AddItem( &s_playersettings.menu, &s_playersettings.item_null );

	PlayerSettings_SetMenuItems();
}
Example #13
0
/*
===============
Demos_MenuInit
===============
*/
static void Demos_MenuInit( void ) {
	int		i;
	int		len;
	char	*demoname, extension[32];

	memset( &s_demos, 0 ,sizeof(demos_t) );
	s_demos.menu.key = UI_DemosMenu_Key;

	Demos_Cache();

	s_demos.menu.fullscreen = qtrue;
	s_demos.menu.wrapAround = qtrue;

	s_demos.banner.generic.type		= MTYPE_BTEXT;
	s_demos.banner.generic.x		= 320;
	s_demos.banner.generic.y		= 16;
	s_demos.banner.string			= "DEMOS";
	s_demos.banner.color			= color_white;
	s_demos.banner.style			= UI_CENTER;

	s_demos.framel.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_demos.framel.generic.name		= ART_FRAMEL;
	s_demos.framel.generic.flags	= QMF_INACTIVE;
	s_demos.framel.generic.x		= 0; 
	s_demos.framel.generic.y		= 78;
	s_demos.framel.width			= 256;
	s_demos.framel.height			= 329;

	s_demos.framer.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_demos.framer.generic.name		= ART_FRAMER;
	s_demos.framer.generic.flags	= QMF_INACTIVE;
	s_demos.framer.generic.x		= 376;
	s_demos.framer.generic.y		= 76;
	s_demos.framer.width			= 256;
	s_demos.framer.height			= 334;

	s_demos.arrows.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_demos.arrows.generic.name		= ART_ARROWS;
	s_demos.arrows.generic.flags	= QMF_INACTIVE;
	s_demos.arrows.generic.x		= 320-ARROWS_WIDTH/2;
	s_demos.arrows.generic.y		= 400;
	s_demos.arrows.width			= ARROWS_WIDTH;
	s_demos.arrows.height			= ARROWS_HEIGHT;

	s_demos.left.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_demos.left.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_MOUSEONLY;
	s_demos.left.generic.x			= 320-ARROWS_WIDTH/2;
	s_demos.left.generic.y			= 400;
	s_demos.left.generic.id			= ID_LEFT;
	s_demos.left.generic.callback	= Demos_MenuEvent;
	s_demos.left.width				= ARROWS_WIDTH/2;
	s_demos.left.height				= ARROWS_HEIGHT;
	s_demos.left.focuspic			= ART_ARROWLEFT;

	s_demos.right.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_demos.right.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_MOUSEONLY;
	s_demos.right.generic.x			= 320;
	s_demos.right.generic.y			= 400;
	s_demos.right.generic.id		= ID_RIGHT;
	s_demos.right.generic.callback	= Demos_MenuEvent;
	s_demos.right.width				= ARROWS_WIDTH/2;
	s_demos.right.height			= ARROWS_HEIGHT;
	s_demos.right.focuspic			= ART_ARROWRIGHT;

	s_demos.back.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_demos.back.generic.name		= ART_BACK0;
	s_demos.back.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_demos.back.generic.id			= ID_BACK;
	s_demos.back.generic.callback	= Demos_MenuEvent;
	s_demos.back.generic.x			= 0;
	s_demos.back.generic.y			= 480-64;
	s_demos.back.width				= 128;
	s_demos.back.height				= 64;
	s_demos.back.focuspic			= ART_BACK1;

	s_demos.go.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	s_demos.go.generic.name			= ART_GO0;
	s_demos.go.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_demos.go.generic.id			= ID_GO;
	s_demos.go.generic.callback		= Demos_MenuEvent;
	s_demos.go.generic.x			= 640;
	s_demos.go.generic.y			= 480-64;
	s_demos.go.width				= 128;
	s_demos.go.height				= 64;
	s_demos.go.focuspic				= ART_GO1;

	s_demos.list.generic.type		= MTYPE_SCROLLLIST;
	s_demos.list.generic.flags		= QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_demos.list.generic.callback	= Demos_MenuEvent;
	s_demos.list.generic.id			= ID_LIST;
	s_demos.list.generic.x			= 118;
	s_demos.list.generic.y			= 130;
	s_demos.list.width				= 16;
	s_demos.list.height				= 14;
	Com_sprintf(extension, sizeof(extension), "dm_%d", (int)UI_trap_Cvar_VariableValue( "protocol" ) );
	s_demos.list.numitems			= UI_trap_FS_GetFileList( "demos", extension, s_demos.names, NAMEBUFSIZE );
	s_demos.list.itemnames			= (const char **)s_demos.demolist;
	s_demos.list.columns			= 3;

	if (!s_demos.list.numitems) {
		strcpy( s_demos.names, "No Demos Found." );
		s_demos.list.numitems = 1;

		//degenerate case, not selectable
		s_demos.go.generic.flags |= (QMF_INACTIVE|QMF_HIDDEN);
	}
	else if (s_demos.list.numitems > MAX_DEMOS)
		s_demos.list.numitems = MAX_DEMOS;

	demoname = s_demos.names;
	for ( i = 0; i < s_demos.list.numitems; i++ ) {
		s_demos.list.itemnames[i] = demoname;
		
		// strip extension
		len = strlen( demoname );
		if (!Q_stricmp(demoname + len - 4,".dm3"))
			demoname[len-4] = '\0';

		Q_strupr(demoname);

		demoname += len + 1;
	}

	Menu_AddItem( &s_demos.menu, &s_demos.banner );
	Menu_AddItem( &s_demos.menu, &s_demos.framel );
	Menu_AddItem( &s_demos.menu, &s_demos.framer );
	Menu_AddItem( &s_demos.menu, &s_demos.list );
	Menu_AddItem( &s_demos.menu, &s_demos.arrows );
	Menu_AddItem( &s_demos.menu, &s_demos.left );
	Menu_AddItem( &s_demos.menu, &s_demos.right );
	Menu_AddItem( &s_demos.menu, &s_demos.back );
	Menu_AddItem( &s_demos.menu, &s_demos.go );
}
Example #14
0
/*
=================
UI_SPLevelMenu_Init
=================
*/
static void UI_SPLevelMenu_Init( void ) {
	int		skill;
	int		n;
	int		x, y;
	int		count;
	char	buf[MAX_QPATH];

	skill = (int)trap_Cvar_VariableValue( "g_spSkill" );
	if( skill < 1 || skill > 5 ) {
		trap_Cvar_Set( "g_spSkill", "2" );
		skill = 2;
	}

	memset( &levelMenuInfo, 0, sizeof(levelMenuInfo) );
	levelMenuInfo.menu.fullscreen = qtrue;
	levelMenuInfo.menu.wrapAround = qtrue;
	levelMenuInfo.menu.draw = UI_SPLevelMenu_MenuDraw;

	UI_SPLevelMenu_Cache();

	levelMenuInfo.item_banner.generic.type			= MTYPE_BTEXT;
	levelMenuInfo.item_banner.generic.x				= 320;
	levelMenuInfo.item_banner.generic.y				= 16;
	levelMenuInfo.item_banner.string				= "CHOOSE LEVEL";
	levelMenuInfo.item_banner.color					= color_red;
	levelMenuInfo.item_banner.style					= UI_CENTER;

	levelMenuInfo.item_leftarrow.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_leftarrow.generic.name		= ART_ARROW;
	levelMenuInfo.item_leftarrow.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	levelMenuInfo.item_leftarrow.generic.x			= 18;
	levelMenuInfo.item_leftarrow.generic.y			= 64;
	levelMenuInfo.item_leftarrow.generic.callback	= UI_SPLevelMenu_LeftArrowEvent;
	levelMenuInfo.item_leftarrow.generic.id			= ID_LEFTARROW;
	levelMenuInfo.item_leftarrow.width				= 16;
	levelMenuInfo.item_leftarrow.height				= 114;
	levelMenuInfo.item_leftarrow.focuspic			= ART_ARROW_FOCUS;

	levelMenuInfo.item_maps[0].generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_maps[0].generic.name			= levelMenuInfo.levelPicNames[0];
	levelMenuInfo.item_maps[0].generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY;
	levelMenuInfo.item_maps[0].generic.x			= 46;
	levelMenuInfo.item_maps[0].generic.y			= 64;
	levelMenuInfo.item_maps[0].generic.id			= ID_PICTURE0;
	levelMenuInfo.item_maps[0].generic.callback		= UI_SPLevelMenu_LevelEvent;
	levelMenuInfo.item_maps[0].width				= 128;
	levelMenuInfo.item_maps[0].height				= 96;

	levelMenuInfo.item_maps[1].generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_maps[1].generic.name			= levelMenuInfo.levelPicNames[1];
	levelMenuInfo.item_maps[1].generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY;
	levelMenuInfo.item_maps[1].generic.x			= 186;
	levelMenuInfo.item_maps[1].generic.y			= 64;
	levelMenuInfo.item_maps[1].generic.id			= ID_PICTURE1;
	levelMenuInfo.item_maps[1].generic.callback		= UI_SPLevelMenu_LevelEvent;
	levelMenuInfo.item_maps[1].width				= 128;
	levelMenuInfo.item_maps[1].height				= 96;

	levelMenuInfo.item_maps[2].generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_maps[2].generic.name			= levelMenuInfo.levelPicNames[2];
	levelMenuInfo.item_maps[2].generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY;
	levelMenuInfo.item_maps[2].generic.x			= 326;
	levelMenuInfo.item_maps[2].generic.y			= 64;
	levelMenuInfo.item_maps[2].generic.id			= ID_PICTURE2;
	levelMenuInfo.item_maps[2].generic.callback		= UI_SPLevelMenu_LevelEvent;
	levelMenuInfo.item_maps[2].width				= 128;
	levelMenuInfo.item_maps[2].height				= 96;

	levelMenuInfo.item_maps[3].generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_maps[3].generic.name			= levelMenuInfo.levelPicNames[3];
	levelMenuInfo.item_maps[3].generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY;
	levelMenuInfo.item_maps[3].generic.x			= 466;
	levelMenuInfo.item_maps[3].generic.y			= 64;
	levelMenuInfo.item_maps[3].generic.id			= ID_PICTURE3;
	levelMenuInfo.item_maps[3].generic.callback		= UI_SPLevelMenu_LevelEvent;
	levelMenuInfo.item_maps[3].width				= 128;
	levelMenuInfo.item_maps[3].height				= 96;

	levelMenuInfo.item_rightarrow.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_rightarrow.generic.name		= ART_ARROW;
	levelMenuInfo.item_rightarrow.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	levelMenuInfo.item_rightarrow.generic.x			= 606;
	levelMenuInfo.item_rightarrow.generic.y			= 64;
	levelMenuInfo.item_rightarrow.generic.callback	= UI_SPLevelMenu_RightArrowEvent;
	levelMenuInfo.item_rightarrow.generic.id		= ID_RIGHTARROW;
	levelMenuInfo.item_rightarrow.width				= -16;
	levelMenuInfo.item_rightarrow.height			= 114;
	levelMenuInfo.item_rightarrow.focuspic			= ART_ARROW_FOCUS;

	trap_Cvar_VariableStringBuffer( "model", levelMenuInfo.playerModel, sizeof(levelMenuInfo.playerModel) );
	PlayerIcon( levelMenuInfo.playerModel, levelMenuInfo.playerPicName, sizeof(levelMenuInfo.playerPicName) );
	levelMenuInfo.item_player.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_player.generic.name			= levelMenuInfo.playerPicName;
	levelMenuInfo.item_player.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_MOUSEONLY;
	levelMenuInfo.item_player.generic.x				= 288;
	levelMenuInfo.item_player.generic.y				= AWARDS_Y;
	levelMenuInfo.item_player.generic.id			= ID_PLAYERPIC;
	levelMenuInfo.item_player.generic.callback		= UI_SPLevelMenu_PlayerEvent;
	levelMenuInfo.item_player.width					= 64;
	levelMenuInfo.item_player.height				= 64;

	for( n = 0; n < 6; n++ ) {
		levelMenuInfo.awardLevels[n] = UI_GetAwardLevel( n );
	}
	levelMenuInfo.awardLevels[AWARD_FRAGS] = 100 * (levelMenuInfo.awardLevels[AWARD_FRAGS] / 100);

	y = AWARDS_Y;
	count = 0;
	for( n = 0; n < 6; n++ ) {
		if( levelMenuInfo.awardLevels[n] ) {
			if( count & 1 ) {
				x = 224 - (count - 1 ) / 2 * (48 + 16);
			}
			else {
				x = 368 + count / 2 * (48 + 16);
			}

			levelMenuInfo.item_awards[count].generic.type		= MTYPE_BITMAP;
			levelMenuInfo.item_awards[count].generic.name		= ui_medalPicNames[n];
			levelMenuInfo.item_awards[count].generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_SILENT|QMF_MOUSEONLY;
			levelMenuInfo.item_awards[count].generic.x			= x;
			levelMenuInfo.item_awards[count].generic.y			= y;
			levelMenuInfo.item_awards[count].generic.id			= ID_AWARD1 + n;
			levelMenuInfo.item_awards[count].generic.callback	= UI_SPLevelMenu_AwardEvent;
			levelMenuInfo.item_awards[count].width				= 48;
			levelMenuInfo.item_awards[count].height				= 48;
			count++;
		}
	}

	levelMenuInfo.item_back.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_back.generic.name			= ART_BACK0;
	levelMenuInfo.item_back.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	levelMenuInfo.item_back.generic.x				= 0;
	levelMenuInfo.item_back.generic.y				= 480-64;
	levelMenuInfo.item_back.generic.callback		= UI_SPLevelMenu_BackEvent;
	levelMenuInfo.item_back.generic.id				= ID_BACK;
	levelMenuInfo.item_back.width					= 128;
	levelMenuInfo.item_back.height					= 64;
	levelMenuInfo.item_back.focuspic				= ART_BACK1;

	levelMenuInfo.item_reset.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_reset.generic.name			= ART_RESET0;
	levelMenuInfo.item_reset.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	levelMenuInfo.item_reset.generic.x				= 170;
	levelMenuInfo.item_reset.generic.y				= 480-64;
	levelMenuInfo.item_reset.generic.callback		= UI_SPLevelMenu_ResetEvent;
	levelMenuInfo.item_reset.generic.id				= ID_RESET;
	levelMenuInfo.item_reset.width					= 128;
	levelMenuInfo.item_reset.height					= 64;
	levelMenuInfo.item_reset.focuspic				= ART_RESET1;

	levelMenuInfo.item_custom.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_custom.generic.name			= ART_CUSTOM0;
	levelMenuInfo.item_custom.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	levelMenuInfo.item_custom.generic.x				= 342;
	levelMenuInfo.item_custom.generic.y				= 480-64;
	levelMenuInfo.item_custom.generic.callback		= UI_SPLevelMenu_CustomEvent;
	levelMenuInfo.item_custom.generic.id			= ID_CUSTOM;
	levelMenuInfo.item_custom.width					= 128;
	levelMenuInfo.item_custom.height				= 64;
	levelMenuInfo.item_custom.focuspic				= ART_CUSTOM1;

	levelMenuInfo.item_next.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_next.generic.name			= ART_FIGHT0;
	levelMenuInfo.item_next.generic.flags			= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	levelMenuInfo.item_next.generic.x				= 640;
	levelMenuInfo.item_next.generic.y				= 480-64;
	levelMenuInfo.item_next.generic.callback		= UI_SPLevelMenu_NextEvent;
	levelMenuInfo.item_next.generic.id				= ID_NEXT;
	levelMenuInfo.item_next.width					= 128;
	levelMenuInfo.item_next.height					= 64;
	levelMenuInfo.item_next.focuspic				= ART_FIGHT1;

	levelMenuInfo.item_null.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	levelMenuInfo.item_null.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_MOUSEONLY|QMF_SILENT;
	levelMenuInfo.item_null.generic.x				= 0;
	levelMenuInfo.item_null.generic.y				= 0;
	levelMenuInfo.item_null.width					= 640;
	levelMenuInfo.item_null.height					= 480;

	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_banner );

	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_leftarrow );
	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_maps[0] );
	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_maps[1] );
	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_maps[2] );
	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_maps[3] );
	levelMenuInfo.item_maps[0].generic.bottom += 18;
	levelMenuInfo.item_maps[1].generic.bottom += 18;
	levelMenuInfo.item_maps[2].generic.bottom += 18;
	levelMenuInfo.item_maps[3].generic.bottom += 18;
	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_rightarrow );

	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_player );

	for( n = 0; n < count; n++ ) {
		Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_awards[n] );
	}
	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_back );
	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_reset );
	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_custom );
	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_next );
	Menu_AddItem( &levelMenuInfo.menu, &levelMenuInfo.item_null );

	trap_Cvar_VariableStringBuffer( "ui_spSelection", buf, sizeof(buf) );
	if( *buf ) {
		n = atoi( buf );
		selectedArenaSet = n / ARENAS_PER_TIER;
		selectedArena = n % ARENAS_PER_TIER;
	}
	else {
		selectedArenaSet = currentSet;
		selectedArena = currentGame;
	}

	UI_SPLevelMenu_SetMenuItems();
}
/*
=================
ArenaServers_MenuInit
=================
*/
static void ArenaServers_MenuInit( void ) {
	int			i;
	int			type;
	int			y;
	int			value;
	static char	statusbuffer[MAX_STATUSLENGTH];

	// zero set all our globals
	memset( &g_arenaservers, 0 ,sizeof(arenaservers_t) );

	ArenaServers_Cache();

	g_arenaservers.menu.fullscreen = qtrue;
	g_arenaservers.menu.wrapAround = qtrue;
	g_arenaservers.menu.draw    = ArenaServers_MenuDraw;
	g_arenaservers.menu.key    = ArenaServers_MenuKey;

	g_arenaservers.banner.generic.type = MTYPE_BTEXT;
	g_arenaservers.banner.generic.flags = QMF_CENTER_JUSTIFY;
	g_arenaservers.banner.generic.x	  = 320;
	g_arenaservers.banner.generic.y	  = 16;
	g_arenaservers.banner.string 		= "ARENA SERVERS";
	g_arenaservers.banner.style 	  = UI_CENTER;
	g_arenaservers.banner.color 	  = color_white;

	y = 80;
	g_arenaservers.master.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	g_arenaservers.master.generic.name			= "Servers:";
	g_arenaservers.master.generic.flags			= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	g_arenaservers.master.generic.callback		= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.master.generic.id			= ID_MASTER;
	g_arenaservers.master.generic.x				= 320;
	g_arenaservers.master.generic.y				= y;
	g_arenaservers.master.itemnames				= master_items;

	y += SMALLCHAR_HEIGHT;
	g_arenaservers.gametype.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	g_arenaservers.gametype.generic.name		= "Game Type:";
	g_arenaservers.gametype.generic.flags		= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	g_arenaservers.gametype.generic.callback	= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.gametype.generic.id			= ID_GAMETYPE;
	g_arenaservers.gametype.generic.x			= 320;
	g_arenaservers.gametype.generic.y			= y;
	g_arenaservers.gametype.itemnames			= servertype_items;

	y += SMALLCHAR_HEIGHT;
	g_arenaservers.sortkey.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	g_arenaservers.sortkey.generic.name			= "Sort By:";
	g_arenaservers.sortkey.generic.flags		= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	g_arenaservers.sortkey.generic.callback		= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.sortkey.generic.id			= ID_SORTKEY;
	g_arenaservers.sortkey.generic.x			= 320;
	g_arenaservers.sortkey.generic.y			= y;
	g_arenaservers.sortkey.itemnames			= sortkey_items;

	y += SMALLCHAR_HEIGHT;
	g_arenaservers.showfull.generic.type		= MTYPE_RADIOBUTTON;
	g_arenaservers.showfull.generic.name		= "Show Full:";
	g_arenaservers.showfull.generic.flags		= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	g_arenaservers.showfull.generic.callback	= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.showfull.generic.id			= ID_SHOW_FULL;
	g_arenaservers.showfull.generic.x			= 320;
	g_arenaservers.showfull.generic.y			= y;

	y += SMALLCHAR_HEIGHT;
	g_arenaservers.showempty.generic.type		= MTYPE_RADIOBUTTON;
	g_arenaservers.showempty.generic.name		= "Show Empty:";
	g_arenaservers.showempty.generic.flags		= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	g_arenaservers.showempty.generic.callback	= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.showempty.generic.id			= ID_SHOW_EMPTY;
	g_arenaservers.showempty.generic.x			= 320;
	g_arenaservers.showempty.generic.y			= y;

	y += 3 * SMALLCHAR_HEIGHT;
	g_arenaservers.list.generic.type			= MTYPE_SCROLLLIST;
	g_arenaservers.list.generic.flags			= QMF_HIGHLIGHT_IF_FOCUS;
	g_arenaservers.list.generic.id				= ID_LIST;
	g_arenaservers.list.generic.callback		= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.list.generic.x				= 72;
	g_arenaservers.list.generic.y				= y;
	g_arenaservers.list.width					= MAX_LISTBOXWIDTH;
	g_arenaservers.list.height					= 11;
	g_arenaservers.list.itemnames				= (const char **)g_arenaservers.items;
	for( i = 0; i < MAX_LISTBOXITEMS; i++ ) {
		g_arenaservers.items[i] = g_arenaservers.table[i].buff;
	}

	g_arenaservers.mappic.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	g_arenaservers.mappic.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_INACTIVE;
	g_arenaservers.mappic.generic.x				= 72;
	g_arenaservers.mappic.generic.y				= 80;
	g_arenaservers.mappic.width					= 128;
	g_arenaservers.mappic.height				= 96;
	g_arenaservers.mappic.errorpic				= ART_UNKNOWNMAP;

	g_arenaservers.arrows.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	g_arenaservers.arrows.generic.name			= ART_ARROWS0;
	g_arenaservers.arrows.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_INACTIVE;
	g_arenaservers.arrows.generic.callback		= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.arrows.generic.x				= 512+48;
	g_arenaservers.arrows.generic.y				= 240-64+16;
	g_arenaservers.arrows.width					= 64;
	g_arenaservers.arrows.height				= 128;

	g_arenaservers.up.generic.type				= MTYPE_BITMAP;
	g_arenaservers.up.generic.flags				= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_MOUSEONLY;
	g_arenaservers.up.generic.callback			= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.up.generic.id				= ID_SCROLL_UP;
	g_arenaservers.up.generic.x					= 512+48;
	g_arenaservers.up.generic.y					= 240-64+16;
	g_arenaservers.up.width						= 64;
	g_arenaservers.up.height					= 64;
	g_arenaservers.up.focuspic					= ART_ARROWS_UP;

	g_arenaservers.down.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	g_arenaservers.down.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_MOUSEONLY;
	g_arenaservers.down.generic.callback		= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.down.generic.id				= ID_SCROLL_DOWN;
	g_arenaservers.down.generic.x				= 512+48;
	g_arenaservers.down.generic.y				= 240+16;
	g_arenaservers.down.width					= 64;
	g_arenaservers.down.height					= 64;
	g_arenaservers.down.focuspic				= ART_ARROWS_DOWN;

	y = 376;
	g_arenaservers.status.generic.type		= MTYPE_TEXT;
	g_arenaservers.status.generic.x			= 320;
	g_arenaservers.status.generic.y			= y;
	g_arenaservers.status.string			= statusbuffer;
	g_arenaservers.status.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
	g_arenaservers.status.color				= menu_text_color;

	y += SMALLCHAR_HEIGHT;
	g_arenaservers.statusbar.generic.type  = MTYPE_TEXT;
	g_arenaservers.statusbar.generic.x	  = 320;
	g_arenaservers.statusbar.generic.y	  = y;
	g_arenaservers.statusbar.string	    = "";
	g_arenaservers.statusbar.style	    = UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
	g_arenaservers.statusbar.color	    = text_color_normal;

	g_arenaservers.remove.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	g_arenaservers.remove.generic.name		= ART_REMOVE0;
	g_arenaservers.remove.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	g_arenaservers.remove.generic.callback	= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.remove.generic.id		= ID_REMOVE;
	g_arenaservers.remove.generic.x			= 450;
	g_arenaservers.remove.generic.y			= 86;
	g_arenaservers.remove.width				= 96;
	g_arenaservers.remove.height			= 48;
	g_arenaservers.remove.focuspic			= ART_REMOVE1;

	g_arenaservers.back.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	g_arenaservers.back.generic.name		= ART_BACK0;
	g_arenaservers.back.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	g_arenaservers.back.generic.callback	= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.back.generic.id			= ID_BACK;
	g_arenaservers.back.generic.x			= 0;
	g_arenaservers.back.generic.y			= 480-64;
	g_arenaservers.back.width				= 128;
	g_arenaservers.back.height				= 64;
	g_arenaservers.back.focuspic			= ART_BACK1;

	g_arenaservers.specify.generic.type	  = MTYPE_BITMAP;
	g_arenaservers.specify.generic.name		= ART_SPECIFY0;
	g_arenaservers.specify.generic.flags  = QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	g_arenaservers.specify.generic.callback = ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.specify.generic.id	  = ID_SPECIFY;
	g_arenaservers.specify.generic.x		= 128;
	g_arenaservers.specify.generic.y		= 480-64;
	g_arenaservers.specify.width 		  = 128;
	g_arenaservers.specify.height 		  = 64;
	g_arenaservers.specify.focuspic     = ART_SPECIFY1;

	g_arenaservers.refresh.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	g_arenaservers.refresh.generic.name		= ART_REFRESH0;
	g_arenaservers.refresh.generic.flags	= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	g_arenaservers.refresh.generic.callback	= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.refresh.generic.id		= ID_REFRESH;
	g_arenaservers.refresh.generic.x		= 256;
	g_arenaservers.refresh.generic.y		= 480-64;
	g_arenaservers.refresh.width			= 128;
	g_arenaservers.refresh.height			= 64;
	g_arenaservers.refresh.focuspic			= ART_REFRESH1;

	g_arenaservers.create.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	g_arenaservers.create.generic.name		= ART_CREATE0;
	g_arenaservers.create.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	g_arenaservers.create.generic.callback	= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.create.generic.id		= ID_CREATE;
	g_arenaservers.create.generic.x			= 384;
	g_arenaservers.create.generic.y			= 480-64;
	g_arenaservers.create.width				= 128;
	g_arenaservers.create.height			= 64;
	g_arenaservers.create.focuspic			= ART_CREATE1;

	g_arenaservers.go.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	g_arenaservers.go.generic.name			= ART_CONNECT0;
	g_arenaservers.go.generic.flags			= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	g_arenaservers.go.generic.callback		= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.go.generic.id			= ID_CONNECT;
	g_arenaservers.go.generic.x				= 640;
	g_arenaservers.go.generic.y				= 480-64;
	g_arenaservers.go.width					= 128;
	g_arenaservers.go.height				= 64;
	g_arenaservers.go.focuspic				= ART_CONNECT1;

	g_arenaservers.punkbuster.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	g_arenaservers.punkbuster.generic.name			= "Punkbuster:";
	g_arenaservers.punkbuster.generic.flags			= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	g_arenaservers.punkbuster.generic.callback		= ArenaServers_Event;
	g_arenaservers.punkbuster.generic.id			= ID_PUNKBUSTER;
	g_arenaservers.punkbuster.generic.x				= 480+32;
	g_arenaservers.punkbuster.generic.y				= 144;
	g_arenaservers.punkbuster.itemnames				= punkbuster_items;
	
	g_arenaservers.pblogo.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	g_arenaservers.pblogo.generic.name			= ART_PUNKBUSTER;
	g_arenaservers.pblogo.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_INACTIVE;
	g_arenaservers.pblogo.generic.x				= 526;
	g_arenaservers.pblogo.generic.y				= 176;
	g_arenaservers.pblogo.width					= 32;
	g_arenaservers.pblogo.height				= 16;
	g_arenaservers.pblogo.errorpic				= ART_UNKNOWNMAP;
	
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.banner );

	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.master );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.gametype );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.sortkey );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.showfull);
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.showempty );

	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.mappic );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.list );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.status );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.statusbar );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.arrows );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.up );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.down );

	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.remove );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.back );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.specify );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.refresh );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.create );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.go );

	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.punkbuster );
	Menu_AddItem( &g_arenaservers.menu, (void*) &g_arenaservers.pblogo );
	
	ArenaServers_LoadFavorites();

	g_servertype = Com_Clamp( 0, 3, ui_browserMaster.integer );
	// hack to get rid of MPlayer stuff
	value = g_servertype;
	if (value >= 1)
		value--;
	g_arenaservers.master.curvalue = value;

	g_gametype = Com_Clamp( 0, 4, ui_browserGameType.integer );
	g_arenaservers.gametype.curvalue = g_gametype;

	g_sortkey = Com_Clamp( 0, 4, ui_browserSortKey.integer );
	g_arenaservers.sortkey.curvalue = g_sortkey;

	g_fullservers = Com_Clamp( 0, 1, ui_browserShowFull.integer );
	g_arenaservers.showfull.curvalue = g_fullservers;

	g_emptyservers = Com_Clamp( 0, 1, ui_browserShowEmpty.integer );
	g_arenaservers.showempty.curvalue = g_emptyservers;
	
	g_arenaservers.punkbuster.curvalue = Com_Clamp( 0, 1, trap_Cvar_VariableValue( "cl_punkbuster" ) );

	// force to initial state and refresh
	type = g_servertype;
	g_servertype = -1;
	ArenaServers_SetType( type );

	trap_Cvar_Register(NULL, "debug_protocol", "", 0 );
}
Example #16
0
/*
===============
UI_DisplayOptionsMenu_Init
===============
*/
static void UI_DisplayOptionsMenu_Init( void ) {
	int		y;

	memset( &displayOptionsInfo, 0, sizeof(displayOptionsInfo) );

	UI_DisplayOptionsMenu_Cache();
	displayOptionsInfo.menu.wrapAround = qtrue;
	displayOptionsInfo.menu.fullscreen = qtrue;

	displayOptionsInfo.banner.generic.type		= MTYPE_BTEXT;
	displayOptionsInfo.banner.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY;
	displayOptionsInfo.banner.generic.x			= 320;
	displayOptionsInfo.banner.generic.y			= 16;
	displayOptionsInfo.banner.string			= "SYSTEM SETUP";
	displayOptionsInfo.banner.color				= color_white;
	displayOptionsInfo.banner.style				= UI_CENTER;

	displayOptionsInfo.framel.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	displayOptionsInfo.framel.generic.name		= ART_FRAMEL;
	displayOptionsInfo.framel.generic.flags		= QMF_INACTIVE;
	displayOptionsInfo.framel.generic.x			= 0; 
	displayOptionsInfo.framel.generic.y			= 78;
	displayOptionsInfo.framel.width				= 256;
	displayOptionsInfo.framel.height			= 329;

	displayOptionsInfo.framer.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	displayOptionsInfo.framer.generic.name		= ART_FRAMER;
	displayOptionsInfo.framer.generic.flags		= QMF_INACTIVE;
	displayOptionsInfo.framer.generic.x			= 376;
	displayOptionsInfo.framer.generic.y			= 76;
	displayOptionsInfo.framer.width				= 256;
	displayOptionsInfo.framer.height			= 334;

	displayOptionsInfo.graphics.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	displayOptionsInfo.graphics.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	displayOptionsInfo.graphics.generic.id			= ID_GRAPHICS;
	displayOptionsInfo.graphics.generic.callback	= UI_DisplayOptionsMenu_Event;
	displayOptionsInfo.graphics.generic.x			= 216;
	displayOptionsInfo.graphics.generic.y			= 240 - 2 * PROP_HEIGHT;
	displayOptionsInfo.graphics.string				= "GRAPHICS";
	displayOptionsInfo.graphics.style				= UI_RIGHT;
	displayOptionsInfo.graphics.color				= color_red;

	displayOptionsInfo.display.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	displayOptionsInfo.display.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY;
	displayOptionsInfo.display.generic.id			= ID_DISPLAY;
	displayOptionsInfo.display.generic.callback		= UI_DisplayOptionsMenu_Event;
	displayOptionsInfo.display.generic.x			= 216;
	displayOptionsInfo.display.generic.y			= 240 - PROP_HEIGHT;
	displayOptionsInfo.display.string				= "DISPLAY";
	displayOptionsInfo.display.style				= UI_RIGHT;
	displayOptionsInfo.display.color				= color_red;

	displayOptionsInfo.sound.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	displayOptionsInfo.sound.generic.flags			= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	displayOptionsInfo.sound.generic.id				= ID_SOUND;
	displayOptionsInfo.sound.generic.callback		= UI_DisplayOptionsMenu_Event;
	displayOptionsInfo.sound.generic.x				= 216;
	displayOptionsInfo.sound.generic.y				= 240;
	displayOptionsInfo.sound.string					= "SOUND";
	displayOptionsInfo.sound.style					= UI_RIGHT;
	displayOptionsInfo.sound.color					= color_red;

	displayOptionsInfo.network.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	displayOptionsInfo.network.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	displayOptionsInfo.network.generic.id			= ID_NETWORK;
	displayOptionsInfo.network.generic.callback		= UI_DisplayOptionsMenu_Event;
	displayOptionsInfo.network.generic.x			= 216;
	displayOptionsInfo.network.generic.y			= 240 + PROP_HEIGHT;
	displayOptionsInfo.network.string				= "NETWORK";
	displayOptionsInfo.network.style				= UI_RIGHT;
	displayOptionsInfo.network.color				= color_red;

	y = 240 - 1 * (BIGCHAR_HEIGHT+2);
	displayOptionsInfo.brightness.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	displayOptionsInfo.brightness.generic.name		= "Brightness:";
	displayOptionsInfo.brightness.generic.flags		= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	displayOptionsInfo.brightness.generic.callback	= UI_DisplayOptionsMenu_Event;
	displayOptionsInfo.brightness.generic.id		= ID_BRIGHTNESS;
	displayOptionsInfo.brightness.generic.x			= 400;
	displayOptionsInfo.brightness.generic.y			= y;
	displayOptionsInfo.brightness.minvalue			= 5;
	displayOptionsInfo.brightness.maxvalue			= 20;
	if( !uis.glconfig.deviceSupportsGamma ) {
		displayOptionsInfo.brightness.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += BIGCHAR_HEIGHT+2;
	displayOptionsInfo.screensize.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	displayOptionsInfo.screensize.generic.name		= "Screen Size:";
	displayOptionsInfo.screensize.generic.flags		= QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	displayOptionsInfo.screensize.generic.callback	= UI_DisplayOptionsMenu_Event;
	displayOptionsInfo.screensize.generic.id		= ID_SCREENSIZE;
	displayOptionsInfo.screensize.generic.x			= 400;
	displayOptionsInfo.screensize.generic.y			= y;
	displayOptionsInfo.screensize.minvalue			= 3;
  displayOptionsInfo.screensize.maxvalue			= 10;

	displayOptionsInfo.back.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	displayOptionsInfo.back.generic.name		= ART_BACK0;
	displayOptionsInfo.back.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	displayOptionsInfo.back.generic.callback	= UI_DisplayOptionsMenu_Event;
	displayOptionsInfo.back.generic.id			= ID_BACK;
	displayOptionsInfo.back.generic.x			= 0;
	displayOptionsInfo.back.generic.y			= 480-64;
	displayOptionsInfo.back.width				= 128;
	displayOptionsInfo.back.height				= 64;
	displayOptionsInfo.back.focuspic			= ART_BACK1;

	Menu_AddItem( &displayOptionsInfo.menu, ( void * ) &displayOptionsInfo.banner );
	Menu_AddItem( &displayOptionsInfo.menu, ( void * ) &displayOptionsInfo.framel );
	Menu_AddItem( &displayOptionsInfo.menu, ( void * ) &displayOptionsInfo.framer );
	Menu_AddItem( &displayOptionsInfo.menu, ( void * ) &displayOptionsInfo.graphics );
	Menu_AddItem( &displayOptionsInfo.menu, ( void * ) &displayOptionsInfo.display );
	Menu_AddItem( &displayOptionsInfo.menu, ( void * ) &displayOptionsInfo.sound );
	Menu_AddItem( &displayOptionsInfo.menu, ( void * ) &displayOptionsInfo.network );
	Menu_AddItem( &displayOptionsInfo.menu, ( void * ) &displayOptionsInfo.brightness );
	Menu_AddItem( &displayOptionsInfo.menu, ( void * ) &displayOptionsInfo.screensize );
	Menu_AddItem( &displayOptionsInfo.menu, ( void * ) &displayOptionsInfo.back );

	displayOptionsInfo.brightness.curvalue = trap_Cvar_VariableValue("r_gamma") * 10;
	displayOptionsInfo.screensize.curvalue = trap_Cvar_VariableValue( "cg_viewsize")/10;
}
Example #17
0
/*
=================
UI_DriverInfo_Menu
=================
*/
static void UI_DriverInfo_Menu( void )
{
	char*	eptr;
	int		i;
	int		len;

	// zero set all our globals
	memset( &s_driverinfo, 0 ,sizeof(driverinfo_t) );

	DriverInfo_Cache();

	s_driverinfo.menu.fullscreen = qtrue;
	s_driverinfo.menu.draw    = DriverInfo_MenuDraw;

	s_driverinfo.banner.generic.type = MTYPE_BTEXT;
	s_driverinfo.banner.generic.x	 = 320;
	s_driverinfo.banner.generic.y	 = 16;
	s_driverinfo.banner.string		 = "DRIVER INFO";
	s_driverinfo.banner.color	   = color_white;
	s_driverinfo.banner.style	   = UI_CENTER;

	s_driverinfo.framel.generic.type = MTYPE_BITMAP;
	s_driverinfo.framel.generic.name = DRIVERINFO_FRAMEL;
	s_driverinfo.framel.generic.flags = QMF_INACTIVE;
	s_driverinfo.framel.generic.x	 = 0;
	s_driverinfo.framel.generic.y	 = 78;
	s_driverinfo.framel.width 	   = 256;
	s_driverinfo.framel.height 	 = 329;

	s_driverinfo.framer.generic.type = MTYPE_BITMAP;
	s_driverinfo.framer.generic.name = DRIVERINFO_FRAMER;
	s_driverinfo.framer.generic.flags = QMF_INACTIVE;
	s_driverinfo.framer.generic.x	 = 376;
	s_driverinfo.framer.generic.y	 = 76;
	s_driverinfo.framer.width 	   = 256;
	s_driverinfo.framer.height 	 = 334;

	s_driverinfo.back.generic.type	  = MTYPE_BITMAP;
	s_driverinfo.back.generic.name   = DRIVERINFO_BACK0;
	s_driverinfo.back.generic.flags  = QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_driverinfo.back.generic.callback = DriverInfo_Event;
	s_driverinfo.back.generic.id	  = ID_DRIVERINFOBACK;
	s_driverinfo.back.generic.x		  = 0;
	s_driverinfo.back.generic.y		  = 480-64;
	s_driverinfo.back.width 		  = 128;
	s_driverinfo.back.height 		  = 64;
	s_driverinfo.back.focuspic     = DRIVERINFO_BACK1;

 // TTimo: overflow with particularly long GL extensions (such as the gf3)
 // https://zerowing.idsoftware.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=399
 // NOTE: could have pushed the size of stringbuff, but the list is already out of the screen
 // (no matter what your resolution)
 Q_strncpyz(s_driverinfo.stringbuff, uis.glconfig.extensions_string, 1024);

	// build null terminated extension strings
	eptr = s_driverinfo.stringbuff;
	while ( s_driverinfo.numstrings<40 && *eptr )
	{
		while ( *eptr && *eptr == ' ' )
			*eptr++ = '\0';

		// track start of valid string
		if (*eptr && *eptr != ' ')
			s_driverinfo.strings[s_driverinfo.numstrings++] = eptr;

		while ( *eptr && *eptr != ' ' )
			eptr++;
	}

	// safety length strings for display
	for (i=0; i<s_driverinfo.numstrings; i++) {
		len = strlen(s_driverinfo.strings[i]);
		if (len > 32) {
			s_driverinfo.strings[i][len-1] = '>';
			s_driverinfo.strings[i][len]  = '\0';
		}
	}

	Menu_AddItem( &s_driverinfo.menu, &s_driverinfo.banner );
	Menu_AddItem( &s_driverinfo.menu, &s_driverinfo.framel );
	Menu_AddItem( &s_driverinfo.menu, &s_driverinfo.framer );
	Menu_AddItem( &s_driverinfo.menu, &s_driverinfo.back );

	UI_PushMenu( &s_driverinfo.menu );
}
Example #18
0
/*
================
Menu_Video_Advanced_Init
================
*/
void Menu_Video_Advanced_Init (void)
{
	static const char *yesno_names[] =
	{
		"no",
		"yes",
		0
	};
	static const char *lighting_names[] =
	{
		"no",
		"vertex",
		"lightmap (if available)",
		0
	};
	static const char *shading_names[] =
	{
		"off",
		"low",
		"medium",
		"high",
		0
	};
	static const char *shadow_names[] =
	{
		"no",
		"static planar",
		"dynamic planar",
		"projection",
		0
	};
	static const char *ifsupported_names[] =
	{
		"no",
		"if supported",
		0
	};
	static const char *caustics_names[] =
	{
		"no",
		"standard",
		"hardware warp (if supported)",
		0
	};
	static const char *shell_names[] =
	{
		"solid",
		"flowing",
		"envmap",
		0
	};
	static const char *screenshotformat_names[] =
	{
		"JPEG",
		"PNG",
		"TGA",
		0
	};
	int y = 0;

	r_intensity = Cvar_Get ("r_intensity", "1", 0);

	s_video_advanced_menu.x = SCREEN_WIDTH*0.5;
	s_video_advanced_menu.y = SCREEN_HEIGHT*0.5 - 100;
	s_video_advanced_menu.nitems = 0;

	s_options_advanced_header.generic.type		= MTYPE_SEPARATOR;
	s_options_advanced_header.generic.name		= "Advanced Options";
	s_options_advanced_header.generic.x			= MENU_FONT_SIZE/2 * strlen(s_options_advanced_header.generic.name);
	s_options_advanced_header.generic.y			= y;

	s_lightmapscale_slider.generic.type			= MTYPE_SLIDER;
	s_lightmapscale_slider.generic.x			= 0;
	s_lightmapscale_slider.generic.y			= y += 2*MENU_LINE_SIZE;
	s_lightmapscale_slider.generic.name			= "lightmap scale";
	s_lightmapscale_slider.generic.callback		= LightMapScaleCallback;
	s_lightmapscale_slider.minvalue				= 0;
	s_lightmapscale_slider.maxvalue				= 10;
	s_lightmapscale_slider.generic.statusbar	= "leave at minimum, washes out textures";

	s_textureintensity_slider.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	s_textureintensity_slider.generic.x			= 0;
	s_textureintensity_slider.generic.y			= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_textureintensity_slider.generic.name		= "texture intensity";
	s_textureintensity_slider.generic.callback	= TextureIntensCallback;
	s_textureintensity_slider.minvalue			= 0;
	s_textureintensity_slider.maxvalue			= 10;
	s_textureintensity_slider.generic.statusbar	= "leave at minimum, washes out textures";

	s_rgbscale_box.generic.type				= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_rgbscale_box.generic.x				= 0;
	s_rgbscale_box.generic.y				= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_rgbscale_box.generic.name				= "RGB enhance";
	s_rgbscale_box.generic.callback			= RGBSCaleCallback;
	s_rgbscale_box.itemnames				= yesno_names;
	s_rgbscale_box.generic.statusbar		= "brightens textures without washing them out";

	s_trans_lighting_box.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_trans_lighting_box.generic.x			= 0;
	s_trans_lighting_box.generic.y			= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_trans_lighting_box.generic.name		= "translucent lighting";
	s_trans_lighting_box.generic.callback	= TransLightingCallback;
	s_trans_lighting_box.itemnames			= lighting_names;
	s_trans_lighting_box.generic.statusbar	= "lighting on translucent surfaces";

	s_warp_lighting_box.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_warp_lighting_box.generic.x			= 0;
	s_warp_lighting_box.generic.y			= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_warp_lighting_box.generic.name		= "warp surface lighting";
	s_warp_lighting_box.generic.callback	= WarpLightingCallback;
	s_warp_lighting_box.itemnames			= yesno_names;
	s_warp_lighting_box.generic.statusbar	= "vertex lighting on water and other warping surfaces";

	s_lightcutoff_slider.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	s_lightcutoff_slider.generic.x			= 0;
	s_lightcutoff_slider.generic.y			= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_lightcutoff_slider.generic.name		= "dynamic light cutoff";
	s_lightcutoff_slider.generic.callback	= LightCutoffCallback;
	s_lightcutoff_slider.minvalue			= 0;
	s_lightcutoff_slider.maxvalue			= 8;
	s_lightcutoff_slider.generic.statusbar	= "lower = smoother blend, higher = faster";

	s_glass_envmap_box.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_glass_envmap_box.generic.x			= 0;
	s_glass_envmap_box.generic.y			= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_glass_envmap_box.generic.name			= "glass envmaps";
	s_glass_envmap_box.generic.callback		= GlassEnvmapCallback;
	s_glass_envmap_box.itemnames			= yesno_names;
	s_glass_envmap_box.generic.statusbar	= "enable environment mapping on transparent surfaces";

	s_solidalpha_box.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_solidalpha_box.generic.x				= 0;
	s_solidalpha_box.generic.y				= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_solidalpha_box.generic.name			= "solid alphas";
	s_solidalpha_box.generic.callback		= SolidAlphaCallback;
	s_solidalpha_box.itemnames				= yesno_names;
	s_solidalpha_box.generic.statusbar		= "enable solid drawing of trans33 + trans66 surfaces";

	s_texshader_warp_box.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_texshader_warp_box.generic.x			= 0;
	s_texshader_warp_box.generic.y			= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_texshader_warp_box.generic.name		= "texture shader warp";
	s_texshader_warp_box.generic.callback	= TexShaderWarpCallback;
	s_texshader_warp_box.itemnames			= ifsupported_names;
	s_texshader_warp_box.generic.statusbar	= "enables hardware water warping effect";

	s_waterwave_slider.generic.type			= MTYPE_SLIDER;
	s_waterwave_slider.generic.x			= 0;
	s_waterwave_slider.generic.y			= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_waterwave_slider.generic.name			= "water wave size";
	s_waterwave_slider.generic.callback		= WaterWaveCallback;
	s_waterwave_slider.minvalue				= 0;
	s_waterwave_slider.maxvalue				= 24;
	s_waterwave_slider.generic.statusbar	= "size of waves on flat water surfaces";

	s_caustics_box.generic.type				= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_caustics_box.generic.x				= 0;
	s_caustics_box.generic.y				= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_caustics_box.generic.name				= "underwater caustics";
	s_caustics_box.generic.callback			= CausticsCallback;
	s_caustics_box.itemnames				= caustics_names;
	s_caustics_box.generic.statusbar		= "caustic effect on underwater surfaces";

	s_particle_overdraw_box.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_particle_overdraw_box.generic.x			= 0;
	s_particle_overdraw_box.generic.y			= y += 2*MENU_LINE_SIZE;
	s_particle_overdraw_box.generic.name		= "particle overdraw";
	s_particle_overdraw_box.generic.callback	= ParticleOverdrawCallback;
	s_particle_overdraw_box.itemnames			= yesno_names;
	s_particle_overdraw_box.generic.statusbar	= "redraw particles over trans surfaces";

	s_lightbloom_box.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_lightbloom_box.generic.x				= 0;
	s_lightbloom_box.generic.y				= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_lightbloom_box.generic.name			= "light blooms";
	s_lightbloom_box.generic.callback		= LightBloomCallback;
	s_lightbloom_box.itemnames				= yesno_names;
	s_lightbloom_box.generic.statusbar		= "enables blooming of bright lights";

	s_modelshading_box.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_modelshading_box.generic.x			= 0;
	s_modelshading_box.generic.y			= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_modelshading_box.generic.name			= "model shading";
	s_modelshading_box.generic.callback		= ModelShadingCallback;
	s_modelshading_box.itemnames			= shading_names;
	s_modelshading_box.generic.statusbar	= "level of shading to use on models";

	s_shadows_box.generic.type				= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_shadows_box.generic.x					= 0;
	s_shadows_box.generic.y					= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_shadows_box.generic.name				= "entity shadows";
	s_shadows_box.generic.callback			= ShadowsCallback;
	s_shadows_box.itemnames					= shadow_names;
	s_shadows_box.generic.statusbar			= "type of model shadows to draw";

	s_two_side_stencil_box.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_two_side_stencil_box.generic.x			= 0;
	s_two_side_stencil_box.generic.y			= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_two_side_stencil_box.generic.name			= "two-sided stenciling";
	s_two_side_stencil_box.generic.callback		= TwoSideStencilCallback;
	s_two_side_stencil_box.itemnames			= ifsupported_names;
	s_two_side_stencil_box.generic.statusbar	= "use single-pass shadow stenciling";

	s_ent_shell_box.generic.type				= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_ent_shell_box.generic.x					= 0;
	s_ent_shell_box.generic.y					= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_ent_shell_box.generic.name				= "entity shell type";
	s_ent_shell_box.generic.callback			= EntShellCallback;
	s_ent_shell_box.itemnames					= shell_names;
	s_ent_shell_box.generic.statusbar			= "envmap effect may cause instability on ATI cards";
/*
	s_screenshotjpeg_box.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_screenshotjpeg_box.generic.x				= 0;
	s_screenshotjpeg_box.generic.y				= y += 2*MENU_LINE_SIZE;
	s_screenshotjpeg_box.generic.name			= "JPEG screenshots";
	s_screenshotjpeg_box.generic.callback		= JPEGScreenshotCallback;
	s_screenshotjpeg_box.itemnames				= yesno_names;
	s_screenshotjpeg_box.generic.statusbar		= "whether to take JPG screenshots instead of TGA";
*/

	s_screenshotformat_box.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_screenshotformat_box.generic.x			= 0;
	s_screenshotformat_box.generic.y			= y += 2*MENU_LINE_SIZE;
	s_screenshotformat_box.generic.name			= "screenshot format";
	s_screenshotformat_box.generic.callback		= ScreenshotFormatCallback;
	s_screenshotformat_box.itemnames			= screenshotformat_names;
	s_screenshotformat_box.generic.statusbar	= "image format for screenshots";

	s_screenshotjpegquality_slider.generic.type			= MTYPE_SLIDER;
	s_screenshotjpegquality_slider.generic.x			= 0;
	s_screenshotjpegquality_slider.generic.y			= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_screenshotjpegquality_slider.generic.name			= "JPEG screenshot quality";
	s_screenshotjpegquality_slider.generic.callback		= JPEGScreenshotQualityCallback;
	s_screenshotjpegquality_slider.minvalue				= 0;
	s_screenshotjpegquality_slider.maxvalue				= 10;
	s_screenshotjpegquality_slider.generic.statusbar	= "quality of JPG screenshots, 50-100%";

	s_saveshotsize_box.generic.type				= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_saveshotsize_box.generic.x				= 0;
	s_saveshotsize_box.generic.y				= y += MENU_LINE_SIZE;
	s_saveshotsize_box.generic.name				= "hi-res saveshots";
	s_saveshotsize_box.generic.callback			= SaveshotSizeCallback;
	s_saveshotsize_box.itemnames				= yesno_names;
	s_saveshotsize_box.generic.statusbar		= "hi-res saveshots when running at 800x600 or higher";

	s_advanced_apply_action.generic.type		= MTYPE_ACTION;
	s_advanced_apply_action.generic.name		= "apply changes";
	s_advanced_apply_action.generic.x			= 0;
	s_advanced_apply_action.generic.y			= y += 2*MENU_LINE_SIZE;
	s_advanced_apply_action.generic.callback	= AdvancedMenuApplyChanges;

	s_back_action.generic.type = MTYPE_ACTION;
	s_back_action.generic.name = "back";
	s_back_action.generic.x  = 0;
	s_back_action.generic.y  = y += 2*MENU_LINE_SIZE;
	s_back_action.generic.callback = UI_BackMenu;

	Video_Advanced_MenuSetValues();

	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_options_advanced_header );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_lightmapscale_slider );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_textureintensity_slider );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_rgbscale_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_trans_lighting_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_warp_lighting_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_lightcutoff_slider );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_glass_envmap_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_solidalpha_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_texshader_warp_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_waterwave_slider );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_caustics_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_particle_overdraw_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_lightbloom_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_modelshading_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_shadows_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_two_side_stencil_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_ent_shell_box );
//	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_screenshotjpeg_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_screenshotformat_box );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_screenshotjpegquality_slider );
	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &	s_saveshotsize_box );

	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_advanced_apply_action );

	Menu_AddItem( &s_video_advanced_menu, ( void * ) &s_back_action );

//	Menu_Center( &s_video_advanced_menu );
//	s_video_advanced_menu.x -= MENU_FONT_SIZE;	
}
Example #19
0
/*
===============
Rankings_MenuInit
===============
*/
void Rankings_MenuInit( void )
{
  grank_status_t	status;
  int				y;

  memset( &s_rankings, 0, sizeof(s_rankings) );

  Rankings_Cache();

  s_rankings.menu.wrapAround = qtrue;
  s_rankings.menu.fullscreen = qfalse;

  s_rankings.frame.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
  s_rankings.frame.generic.flags		= QMF_INACTIVE;
  s_rankings.frame.generic.name		= RANKINGS_FRAME;
  s_rankings.frame.generic.x			= 142;
  s_rankings.frame.generic.y			= 118;
  s_rankings.frame.width				= 359;
  s_rankings.frame.height				= 256;

  y = 194;

  s_rankings.login.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
  s_rankings.login.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
  s_rankings.login.generic.id			= ID_LOGIN;
  s_rankings.login.generic.callback	= Rankings_MenuEvent;
  s_rankings.login.generic.x			= 320;
  s_rankings.login.generic.y			= y;
  s_rankings.login.string				= "LOGIN";
  s_rankings.login.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
  s_rankings.login.color				= colorRed;
  y += 20;

  s_rankings.logout.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
  s_rankings.logout.generic.flags		= QMF_HIDDEN|QMF_INACTIVE|QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
  s_rankings.logout.generic.id		= ID_LOGOUT;
  s_rankings.logout.generic.callback	= Rankings_MenuEvent;
  s_rankings.logout.generic.x			= 320;
  s_rankings.logout.generic.y			= y;
  s_rankings.logout.string				= "LOGOUT";
  s_rankings.logout.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
  s_rankings.logout.color				= colorRed;

  s_rankings.create.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
  s_rankings.create.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
  s_rankings.create.generic.id		= ID_CREATE;
  s_rankings.create.generic.callback	= Rankings_MenuEvent;
  s_rankings.create.generic.x			= 320;
  s_rankings.create.generic.y			= y;
  s_rankings.create.string			= "SIGN UP";
  s_rankings.create.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
  s_rankings.create.color				= colorRed;
  y += 20;

  s_rankings.spectate.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
  s_rankings.spectate.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
  s_rankings.spectate.generic.id			= ID_SPECTATE;
  s_rankings.spectate.generic.callback	= Rankings_MenuEvent;
  s_rankings.spectate.generic.x			= 320;
  s_rankings.spectate.generic.y			= y;
  s_rankings.spectate.string				= "SPECTATE";
  s_rankings.spectate.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
  s_rankings.spectate.color				= colorRed;
  y += 20;

  s_rankings.setup.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
  s_rankings.setup.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
  s_rankings.setup.generic.id			= ID_SETUP;
  s_rankings.setup.generic.callback	= Rankings_MenuEvent;
  s_rankings.setup.generic.x			= 320;
  s_rankings.setup.generic.y			= y;
  s_rankings.setup.string				= "SETUP";
  s_rankings.setup.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
  s_rankings.setup.color				= colorRed;
  y += 20;

  s_rankings.leave.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
  s_rankings.leave.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
  s_rankings.leave.generic.id			= ID_LEAVE;
  s_rankings.leave.generic.callback	= Rankings_MenuEvent;
  s_rankings.leave.generic.x			= 320;
  s_rankings.leave.generic.y			= y;
  s_rankings.leave.string				= "LEAVE ARENA";
  s_rankings.leave.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
  s_rankings.leave.color				= colorRed;
  y += 20;

  status = (grank_status_t)Cvar_VariableValue("client_status");
  if( (status != QGR_STATUS_NEW) && (status != QGR_STATUS_SPECTATOR) )
  {
    s_rankings.login.generic.flags |= QMF_HIDDEN | QMF_INACTIVE;
    s_rankings.create.generic.flags |= QMF_HIDDEN | QMF_INACTIVE;
    s_rankings.spectate.generic.flags |= QMF_HIDDEN | QMF_INACTIVE;

    s_rankings.logout.generic.flags &= ~(QMF_HIDDEN | QMF_INACTIVE);
  }

  if ( (status == QGR_STATUS_VALIDATING) ||
      (status == QGR_STATUS_PENDING) ||
      (status == QGR_STATUS_LEAVING) )
  {
    s_rankings.login.generic.flags |= QMF_GRAYED;
    s_rankings.create.generic.flags |= QMF_GRAYED;
    s_rankings.logout.generic.flags |= QMF_GRAYED;
  }

  //GRank FIXME -- don't need setup option any more
  s_rankings.setup.generic.flags |= QMF_HIDDEN | QMF_INACTIVE;

  Menu_AddItem( &s_rankings.menu, (void*) &s_rankings.frame );
  Menu_AddItem( &s_rankings.menu, (void*) &s_rankings.login );
  Menu_AddItem( &s_rankings.menu, (void*) &s_rankings.logout );
  Menu_AddItem( &s_rankings.menu, (void*) &s_rankings.create );
  Menu_AddItem( &s_rankings.menu, (void*) &s_rankings.spectate );
  Menu_AddItem( &s_rankings.menu, (void*) &s_rankings.setup );
  Menu_AddItem( &s_rankings.menu, (void*) &s_rankings.leave );
}
Example #20
0
/*
===============
UI_MainMenu

The main menu only comes up when not in a game,
so make sure that the attract loop server is down
and that local cinematics are killed
===============
*/
void UI_MainMenu( void ) {
	int		y;
	int		style = UI_CENTER | UI_DROPSHADOW;

	trap_Cvar_Set( "sv_killserver", "1" );

/* blud, commenting out the cdkey check since iourt doesn't need one
	if( !uis.demoversion && !ui_cdkeychecked.integer ) {
		char	key[17];

		trap_GetCDKey( key, sizeof(key) );
		if( trap_VerifyCDKey( key, NULL ) == qfalse ) {
			UI_CDKeyMenu();
			return;
		}
	}
*/

	memset( &s_main, 0 ,sizeof(mainmenu_t) );
	memset( &s_errorMessage, 0 ,sizeof(errorMessage_t) );

	// com_errorMessage would need that too
	MainMenu_Cache();

	trap_Cvar_VariableStringBuffer( "com_errorMessage", s_errorMessage.errorMessage, sizeof(s_errorMessage.errorMessage) );
	if (strlen(s_errorMessage.errorMessage))
	{
		s_errorMessage.menu.draw = Main_MenuDraw;
		s_errorMessage.menu.key = ErrorMessage_Key;
		s_errorMessage.menu.fullscreen = qtrue;
		s_errorMessage.menu.wrapAround = qtrue;
		s_errorMessage.menu.showlogo = qtrue;

		trap_Key_SetCatcher( KEYCATCH_UI );
		uis.menusp = 0;
		UI_PushMenu ( &s_errorMessage.menu );

		return;
	}

	s_main.menu.draw = Main_MenuDraw;
	s_main.menu.fullscreen = qtrue;
	s_main.menu.wrapAround = qtrue;
	s_main.menu.showlogo = qtrue;

	y = 134;
	s_main.singleplayer.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_main.singleplayer.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.singleplayer.generic.x			= 320;
	s_main.singleplayer.generic.y			= y;
	s_main.singleplayer.generic.id			= ID_SINGLEPLAYER;
	s_main.singleplayer.generic.callback	= Main_MenuEvent;
	s_main.singleplayer.string				= "SINGLE PLAYER";
	s_main.singleplayer.color				= color_white;
	s_main.singleplayer.style				= style;

	y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_main.multiplayer.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_main.multiplayer.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.multiplayer.generic.x			= 320;
	s_main.multiplayer.generic.y			= y;
	s_main.multiplayer.generic.id			= ID_MULTIPLAYER;
	s_main.multiplayer.generic.callback		= Main_MenuEvent;
	s_main.multiplayer.string				= "MULTIPLAYER";
	s_main.multiplayer.color				= color_white;
	s_main.multiplayer.style				= style;

	y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_main.setup.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
	s_main.setup.generic.flags				= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.setup.generic.x					= 320;
	s_main.setup.generic.y					= y;
	s_main.setup.generic.id					= ID_SETUP;
	s_main.setup.generic.callback			= Main_MenuEvent;
	s_main.setup.string						= "SETUP";
	s_main.setup.color						= color_white;
	s_main.setup.style						= style;

// blud commenting out these menu items below!
/*blud
	y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_main.demos.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
	s_main.demos.generic.flags				= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.demos.generic.x					= 320;
	s_main.demos.generic.y					= y;
	s_main.demos.generic.id					= ID_DEMOS;
	s_main.demos.generic.callback			= Main_MenuEvent;
	s_main.demos.string						= "DEMOS";
	s_main.demos.color						= color_red;
	s_main.demos.style						= style;

	y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_main.cinematics.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_main.cinematics.generic.flags			= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.cinematics.generic.x				= 320;
	s_main.cinematics.generic.y				= y;
	s_main.cinematics.generic.id			= ID_CINEMATICS;
	s_main.cinematics.generic.callback		= Main_MenuEvent;
	s_main.cinematics.string				= "CINEMATICS";
	s_main.cinematics.color					= color_red;
	s_main.cinematics.style					= style;

	if (UI_TeamArenaExists()) {
		teamArena = qtrue;
		y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
		s_main.teamArena.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
		s_main.teamArena.generic.flags			= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
		s_main.teamArena.generic.x				= 320;
		s_main.teamArena.generic.y				= y;
		s_main.teamArena.generic.id				= ID_TEAMARENA;
		s_main.teamArena.generic.callback		= Main_MenuEvent;
		s_main.teamArena.string					= "TEAM ARENA";
		s_main.teamArena.color					= color_red;
		s_main.teamArena.style					= style;
	}

	y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_main.mods.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_main.mods.generic.flags			= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.mods.generic.x				= 320;
	s_main.mods.generic.y				= y;
	s_main.mods.generic.id				= ID_MODS;
	s_main.mods.generic.callback		= Main_MenuEvent;
	s_main.mods.string					= "MODS";
	s_main.mods.color					= color_red;
	s_main.mods.style					= style;
// blud commenting out these menu items above!
*/

	y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_main.exit.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
	s_main.exit.generic.flags				= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.exit.generic.x					= 320;
	s_main.exit.generic.y					= y;
	s_main.exit.generic.id					= ID_EXIT;
	s_main.exit.generic.callback			= Main_MenuEvent;
	s_main.exit.string						= "EXIT";
	s_main.exit.color						= color_white;
	s_main.exit.style						= style;

	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.singleplayer );
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.multiplayer );
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.setup );
	/* also commented out by blud
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.demos );
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.cinematics );
	if (teamArena) {
		Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.teamArena );
	}
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.mods );
	*/
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.exit );

	trap_Key_SetCatcher( KEYCATCH_UI );
	uis.menusp = 0;
	UI_PushMenu ( &s_main.menu );

}
/*
===============
LoadConfig_MenuInit
===============
*/
static void LoadConfig_MenuInit( void ) {
	int		i;
	int		len;
	char	*configname;

	UI_LoadConfig_Cache();

	memset( &s_configs, 0 ,sizeof(configs_t) );
	s_configs.menu.wrapAround = qtrue;
	s_configs.menu.fullscreen = qtrue;

	s_configs.banner.generic.type	= MTYPE_BTEXT;
	s_configs.banner.generic.x		= 320;
	s_configs.banner.generic.y		= 16;
	s_configs.banner.string			= "LOAD CONFIG";
	s_configs.banner.color			= text_banner_color;
	s_configs.banner.style			= UI_CENTER;

	s_configs.framel.generic.type	= MTYPE_BITMAP;
	s_configs.framel.generic.name	= ART_FRAMEL;
	s_configs.framel.generic.flags	= QMF_INACTIVE;
	s_configs.framel.generic.x		= 0; 
	s_configs.framel.generic.y		= 78;
	s_configs.framel.width			= 256;
	s_configs.framel.height			= 329;

	s_configs.framer.generic.type	= MTYPE_BITMAP;
	s_configs.framer.generic.name	= ART_FRAMER;
	s_configs.framer.generic.flags	= QMF_INACTIVE;
	s_configs.framer.generic.x		= 376;
	s_configs.framer.generic.y		= 76;
	s_configs.framer.width			= 256;
	s_configs.framer.height			= 334;

	s_configs.arrows.generic.type	= MTYPE_BITMAP;
	s_configs.arrows.generic.name	= ART_ARROWS;
	s_configs.arrows.generic.flags	= QMF_INACTIVE;
	s_configs.arrows.generic.x		= 320-ARROWS_WIDTH/2;
	s_configs.arrows.generic.y		= 400;
	s_configs.arrows.width			= ARROWS_WIDTH;
	s_configs.arrows.height			= ARROWS_HEIGHT;

	s_configs.left.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_configs.left.generic.flags	= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_MOUSEONLY;
	s_configs.left.generic.x		= 320-ARROWS_WIDTH/2;
	s_configs.left.generic.y		= 400;
	s_configs.left.generic.id		= ID_LEFT;
	s_configs.left.generic.callback	= LoadConfig_MenuEvent;
	s_configs.left.width			= ARROWS_WIDTH/2;
	s_configs.left.height			= ARROWS_HEIGHT;
	s_configs.left.focuspic			= ART_ARROWLEFT;

	s_configs.right.generic.type	= MTYPE_BITMAP;
	s_configs.right.generic.flags	= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_MOUSEONLY;
	s_configs.right.generic.x		= 320;
	s_configs.right.generic.y		= 400;
	s_configs.right.generic.id		= ID_RIGHT;
	s_configs.right.generic.callback = LoadConfig_MenuEvent;
	s_configs.right.width			= ARROWS_WIDTH/2;
	s_configs.right.height			= ARROWS_HEIGHT;
	s_configs.right.focuspic		= ART_ARROWRIGHT;

	s_configs.back.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_configs.back.generic.name		= ART_BACK0;
	s_configs.back.generic.flags	= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_configs.back.generic.id		= ID_BACK;
	s_configs.back.generic.callback	= LoadConfig_MenuEvent;
	s_configs.back.generic.x		= 0;
	s_configs.back.generic.y		= 480-64;
	s_configs.back.width			= 128;
	s_configs.back.height			= 64;
	s_configs.back.focuspic			= ART_BACK1;

	s_configs.go.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_configs.go.generic.name		= ART_FIGHT0;
	s_configs.go.generic.flags		= QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_configs.go.generic.id			= ID_GO;
	s_configs.go.generic.callback	= LoadConfig_MenuEvent;
	s_configs.go.generic.x			= 640;
	s_configs.go.generic.y			= 480-64;
	s_configs.go.width				= 128;
	s_configs.go.height				= 64;
	s_configs.go.focuspic			= ART_FIGHT1;

	// scan for configs
	s_configs.list.generic.type		= MTYPE_SCROLLLIST;
	s_configs.list.generic.flags	= QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_configs.list.generic.callback	= LoadConfig_MenuEvent;
	s_configs.list.generic.id		= ID_LIST;
	s_configs.list.generic.x		= 118;
	s_configs.list.generic.y		= 130;
	s_configs.list.width			= 16;
	s_configs.list.height			= 14;
	s_configs.list.numitems			= trap_FS_GetFileList( "", "cfg", s_configs.names, NAMEBUFSIZE );
	s_configs.list.itemnames		= (const char **)s_configs.configlist;
	s_configs.list.columns			= 3;

	if (!s_configs.list.numitems) {
		strcpy(s_configs.names,"No Files Found.");
		s_configs.list.numitems = 1;

		//degenerate case, not selectable
		s_configs.go.generic.flags |= (QMF_INACTIVE|QMF_HIDDEN);
	}
	else if (s_configs.list.numitems > MAX_CONFIGS)
		s_configs.list.numitems = MAX_CONFIGS;
	
	configname = s_configs.names;
	for ( i = 0; i < s_configs.list.numitems; i++ ) {
		s_configs.list.itemnames[i] = configname;
		
		// strip extension
		len = strlen( configname );
		if (!Q_stricmp(configname + len - 4,".cfg"))
			configname[len-4] = '\0';

		configname += len + 1;
	}

	Menu_AddItem( &s_configs.menu, &s_configs.banner );
	Menu_AddItem( &s_configs.menu, &s_configs.framel );
	Menu_AddItem( &s_configs.menu, &s_configs.framer );
	Menu_AddItem( &s_configs.menu, &s_configs.list );
	Menu_AddItem( &s_configs.menu, &s_configs.arrows );
	Menu_AddItem( &s_configs.menu, &s_configs.left );
	Menu_AddItem( &s_configs.menu, &s_configs.right );
	Menu_AddItem( &s_configs.menu, &s_configs.back );
	Menu_AddItem( &s_configs.menu, &s_configs.go );
}
Example #22
0
void
VID_MenuInit(void)
{
  static const char *resolutions[] = {
    "[320 240 ]",
    "[400 300 ]",
    "[512 384 ]",
    "[640 400 ]",
    "[640 480 ]",
    "[800 500 ]",
    "[800 600 ]",
    "[960 720 ]",
    "[1024 480 ]",
    "[1024 640 ]",
    "[1024 768 ]",
    "[1152 768 ]",
    "[1152 864 ]",
    "[1280 800 ]",
    "[1280 854 ]",
    "[1280 960 ]",
    "[1280 1024]",
    "[1440 900 ]",
    "[1600 1200]",
    "[1680 1050]",
    "[1920 1080]",
    "[1920 1200]",
    "[2048 1536]",
    "[Custom  ]",
    0
  };

  static const char *yesno_names[] = {
    "no",
    "yes",
    0
  };

  static const char *aspect_names[] = {
    "Auto",
    "4:3",
    "5:4",
    "16:10",
    "16:9",
    "Custom",
    0
  };

  if (!gl_driver)
  {
    gl_driver = Cvar_Get("gl_driver", LIBGL, 0);
  }

  if (!gl_picmip)
  {
    gl_picmip = Cvar_Get("gl_picmip", "0", 0);
  }

  if (!gl_mode)
  {
    gl_mode = Cvar_Get("gl_mode", "4", 0);
  }

  if (!gl_ext_palettedtexture)
  {
    gl_ext_palettedtexture = Cvar_Get("gl_ext_palettedtexture",
                     "0", CVAR_ARCHIVE);
  }

  if (!windowed_mouse)
  {
    windowed_mouse = Cvar_Get("windowed_mouse", "1",
                 CVAR_USERINFO | CVAR_ARCHIVE);
  }

  if (!horplus)
  {
    horplus = Cvar_Get("horplus", "1", CVAR_ARCHIVE);
  }

  if (!fov)
  {
    fov = Cvar_Get("fov", "90", CVAR_USERINFO | CVAR_ARCHIVE);
  }

  if (horplus->value == 1)
  {
    s_aspect_list.curvalue = 0;
  }
  else if (fov->value == 90)
  {
    s_aspect_list.curvalue = 1;
  }
  else if (fov->value == 86)
  {
    s_aspect_list.curvalue = 2;
  }
  else if (fov->value == 100)
  {
    s_aspect_list.curvalue = 3;
  }
  else if (fov->value == 106)
  {
    s_aspect_list.curvalue = 4;
  }
  else
  {
    s_aspect_list.curvalue = 5;
  }

  /* custom mode */
  if (gl_mode->value >= 0)
  {
    s_mode_list.curvalue = gl_mode->value;
  }
  else
  {
    s_mode_list.curvalue = CUSTOM_MODE;
  }

  if (!scr_viewsize)
  {
    scr_viewsize = Cvar_Get("viewsize", "100", CVAR_ARCHIVE);
  }

  if (!vid_gamma)
  {
    vid_gamma = Cvar_Get("vid_gamma", "1.0", CVAR_ARCHIVE);
  }

  s_opengl_menu.x = viddef.width * 0.50;
  s_opengl_menu.nitems = 0;

  s_mode_list.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
  s_mode_list.generic.name = "video mode";
  s_mode_list.generic.x = 0;
  s_mode_list.generic.y = 0;
  s_mode_list.itemnames = resolutions;

  s_aspect_list.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
  s_aspect_list.generic.name = "aspect ratio";
  s_aspect_list.generic.x = 0;
  s_aspect_list.generic.y = 10;
  s_aspect_list.itemnames = aspect_names;

  s_screensize_slider.generic.type = MTYPE_SLIDER;
  s_screensize_slider.generic.x = 0;
  s_screensize_slider.generic.y = 20;
  s_screensize_slider.generic.name = "screen size";
  s_screensize_slider.minvalue = 3;
  s_screensize_slider.maxvalue = 12;
  s_screensize_slider.generic.callback = ScreenSizeCallback;
  s_screensize_slider.curvalue = scr_viewsize->value / 10;

  s_brightness_slider.generic.type = MTYPE_SLIDER;
  s_brightness_slider.generic.x = 0;
  s_brightness_slider.generic.y = 40;
  s_brightness_slider.generic.name = "brightness";
  s_brightness_slider.generic.callback = BrightnessCallback;
  s_brightness_slider.minvalue = 1;
  s_brightness_slider.maxvalue = 20;
  s_brightness_slider.curvalue = vid_gamma->value * 10;

  s_fs_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
  s_fs_box.generic.x = 0;
  s_fs_box.generic.y = 50;
  s_fs_box.generic.name = "fullscreen";
  s_fs_box.itemnames = yesno_names;
  s_fs_box.curvalue = vid_fullscreen->value;

  s_tq_slider.generic.type = MTYPE_SLIDER;
  s_tq_slider.generic.x = 0;
  s_tq_slider.generic.y = 70;
  s_tq_slider.generic.name = "texture quality";
  s_tq_slider.minvalue = 0;
  s_tq_slider.maxvalue = 3;
  s_tq_slider.curvalue = 3 - gl_picmip->value;

  s_paletted_texture_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
  s_paletted_texture_box.generic.x = 0;
  s_paletted_texture_box.generic.y = 80;
  s_paletted_texture_box.generic.name = "8-bit textures";
  s_paletted_texture_box.itemnames = yesno_names;
  s_paletted_texture_box.curvalue = gl_ext_palettedtexture->value;

  s_defaults_action.generic.type = MTYPE_ACTION;
  s_defaults_action.generic.name = "reset to default";
  s_defaults_action.generic.x = 0;
  s_defaults_action.generic.y = 100;
  s_defaults_action.generic.callback = ResetDefaults;

  s_apply_action.generic.type = MTYPE_ACTION;
  s_apply_action.generic.name = "apply";
  s_apply_action.generic.x = 0;
  s_apply_action.generic.y = 110;
  s_apply_action.generic.callback = ApplyChanges;

  Menu_AddItem(&s_opengl_menu, (void *)&s_mode_list);
  Menu_AddItem(&s_opengl_menu, (void *)&s_aspect_list);
  Menu_AddItem(&s_opengl_menu, (void *)&s_screensize_slider);
  Menu_AddItem(&s_opengl_menu, (void *)&s_brightness_slider);
  Menu_AddItem(&s_opengl_menu, (void *)&s_fs_box);
  Menu_AddItem(&s_opengl_menu, (void *)&s_tq_slider);
  Menu_AddItem(&s_opengl_menu, (void *)&s_paletted_texture_box);
  Menu_AddItem(&s_opengl_menu, (void *)&s_defaults_action);
  Menu_AddItem(&s_opengl_menu, (void *)&s_apply_action);

  Menu_Center(&s_opengl_menu);
  s_opengl_menu.x -= 8;
}
Example #23
0
/*
=================
UI_SPPostgameMenu_Init
=================
Sets up the exact look of the menu buttons at the bottom
*/
static void UI_SPPostgameMenu_Init( void ) {

	postgameMenuInfo.menu.wrapAround	= qtrue;
	postgameMenuInfo.menu.key			= UI_SPPostgameMenu_MenuKey;
//	postgameMenuInfo.menu.draw			= UI_SPPostgameMenu_MenuDraw;
	postgameMenuInfo.ignoreKeysTime		= uis.realtime + 1500;

	UI_SPPostgameMenu_Cache();

	postgameMenuInfo.item_menu.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	postgameMenuInfo.item_menu.generic.name			= BUTTON_GRAPHIC_LONGRIGHT;
	postgameMenuInfo.item_menu.generic.flags		= QMF_HIGHLIGHT_IF_FOCUS;
	postgameMenuInfo.item_menu.generic.x			= 33;
	postgameMenuInfo.item_menu.generic.y			= 446;
	postgameMenuInfo.item_menu.generic.callback		= UI_SPPostgameMenu_MenuEvent;
	postgameMenuInfo.item_menu.generic.id			= ID_MENU;
	postgameMenuInfo.item_menu.width				= MENU_BUTTON_MED_WIDTH;
	postgameMenuInfo.item_menu.height				= MENU_BUTTON_MED_HEIGHT;
	postgameMenuInfo.item_menu.color				= CT_DKPURPLE1;
	postgameMenuInfo.item_menu.color2				= CT_LTPURPLE1;
	postgameMenuInfo.item_menu.textX				= 5;
	postgameMenuInfo.item_menu.textY				= 1;
	postgameMenuInfo.item_menu.textEnum				= MBT_RETURNMENU;
	postgameMenuInfo.item_menu.textcolor			= CT_BLACK;
	postgameMenuInfo.item_menu.textcolor2			= CT_WHITE;

	postgameMenuInfo.item_again.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	postgameMenuInfo.item_again.generic.name		= BUTTON_GRAPHIC_LONGRIGHT;
	postgameMenuInfo.item_again.generic.flags		= QMF_HIGHLIGHT_IF_FOCUS;
	postgameMenuInfo.item_again.generic.x			= 256;
	postgameMenuInfo.item_again.generic.y			= 446;
	postgameMenuInfo.item_again.generic.callback	= UI_SPPostgameMenu_AgainEvent;
	postgameMenuInfo.item_again.generic.id			= ID_AGAIN;
	postgameMenuInfo.item_again.width				= MENU_BUTTON_MED_WIDTH;
	postgameMenuInfo.item_again.height				= MENU_BUTTON_MED_HEIGHT;
	postgameMenuInfo.item_again.color				= CT_DKPURPLE1;
	postgameMenuInfo.item_again.color2				= CT_LTPURPLE1;
	postgameMenuInfo.item_again.textX				= 5;
	postgameMenuInfo.item_again.textY				= 1;
	postgameMenuInfo.item_again.textEnum			= MBT_REPLAY;
	postgameMenuInfo.item_again.textcolor			= CT_BLACK;
	postgameMenuInfo.item_again.textcolor2			= CT_WHITE;

	postgameMenuInfo.item_next.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	postgameMenuInfo.item_next.generic.name			= BUTTON_GRAPHIC_LONGRIGHT;
	postgameMenuInfo.item_next.generic.flags		= QMF_HIGHLIGHT_IF_FOCUS;
	postgameMenuInfo.item_next.generic.x			= 477;
	postgameMenuInfo.item_next.generic.y			= 446;
	postgameMenuInfo.item_next.generic.callback		= UI_SPPostgameMenu_NextEvent;
	postgameMenuInfo.item_next.generic.id			= ID_NEXT;
	postgameMenuInfo.item_next.width				= MENU_BUTTON_MED_WIDTH;
	postgameMenuInfo.item_next.height				= MENU_BUTTON_MED_HEIGHT;
	postgameMenuInfo.item_next.color				= CT_DKPURPLE1;
	postgameMenuInfo.item_next.color2				= CT_LTPURPLE1;
	postgameMenuInfo.item_next.textX				= 5;
	postgameMenuInfo.item_next.textY				= 1;
	postgameMenuInfo.item_next.textEnum				= MBT_NEXTMATCH;
	postgameMenuInfo.item_next.textcolor			= CT_BLACK;
	postgameMenuInfo.item_next.textcolor2			= CT_WHITE;


	Menu_AddItem( &postgameMenuInfo.menu, ( void * )&postgameMenuInfo.item_menu );
	Menu_AddItem( &postgameMenuInfo.menu, ( void * )&postgameMenuInfo.item_next );
	Menu_AddItem( &postgameMenuInfo.menu, ( void * )&postgameMenuInfo.item_again );
}
Example #24
0
/*
===============
UI_MainMenu

The main menu only comes up when not in a game,
so make sure that the attract loop server is down
and that local cinematics are killed
===============
*/
void UI_MainMenu( void ) {
	int		y;
	qboolean teamArena = qfalse;
	int		style = UI_LEFT | UI_CURSORSHADOW;

	trap_Cvar_Set( "sv_killserver", "1" );

	if( !uis.demoversion && !ui_cdkeychecked.integer ) {
		char	key[17];

		trap_GetCDKey( key, sizeof(key) );
		if( trap_VerifyCDKey( key, NULL ) == qfalse ) {
			UI_CDKeyMenu();
			return;
		}
	}

	memset( &s_main, 0 ,sizeof(mainmenu_t) );

	MainMenu_Cache();

	s_main.menu.draw = Main_MenuDraw;
	s_main.menu.fullscreen = qtrue;
	s_main.menu.wrapAround = qtrue;

	s_main.backleft.generic.type	= MTYPE_BITMAP;
	s_main.backleft.generic.name	= MAIN_BACKGROUND_LEFT;
	s_main.backleft.generic.flags	= QMF_INACTIVE;
	s_main.backleft.generic.x		= 0; 
	s_main.backleft.generic.y		= 120;
	s_main.backleft.width			= 320;
	s_main.backleft.height			= 360;

	s_main.backright.generic.type	= MTYPE_BITMAP;
	s_main.backright.generic.name	= MAIN_BACKGROUND_RIGHT;
	s_main.backright.generic.flags	= QMF_INACTIVE;
	s_main.backright.generic.x		= 320; 
	s_main.backright.generic.y		= 120;
	s_main.backright.width			= 320;
	s_main.backright.height			= 360;

	y = 160;
	s_main.joingame.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_main.joingame.generic.flags			= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.joingame.generic.x				= 20;
	s_main.joingame.generic.y				= y;
	s_main.joingame.generic.id				= ID_JOINGAME;
	s_main.joingame.generic.callback		= Main_MenuEvent; 
	s_main.joingame.string					= "JOIN GAME";
	s_main.joingame.color					= color_orange;
	s_main.joingame.style					= style;

	y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_main.startserver.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_main.startserver.generic.flags		= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.startserver.generic.x			= 20;
	s_main.startserver.generic.y			= y;
	s_main.startserver.generic.id			= ID_STARTSERVER;
	s_main.startserver.generic.callback		= Main_MenuEvent; 
	s_main.startserver.string				= "START SERVER";
	s_main.startserver.color				= color_orange;
	s_main.startserver.style				= style;

	y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_main.setup.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
	s_main.setup.generic.flags				= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.setup.generic.x					= 20;
	s_main.setup.generic.y					= y;
	s_main.setup.generic.id					= ID_SETUP;
	s_main.setup.generic.callback			= Main_MenuEvent; 
	s_main.setup.string						= "SETUP";
	s_main.setup.color						= color_orange;
	s_main.setup.style						= style;

	y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_main.demos.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
	s_main.demos.generic.flags				= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.demos.generic.x					= 20;
	s_main.demos.generic.y					= y;
	s_main.demos.generic.id					= ID_DEMOS;
	s_main.demos.generic.callback			= Main_MenuEvent; 
	s_main.demos.string						= "DEMOS";
	s_main.demos.color						= color_orange;
	s_main.demos.style						= style;

	y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_main.mods.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
	s_main.mods.generic.flags				= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.mods.generic.x					= 20;
	s_main.mods.generic.y					= y;
	s_main.mods.generic.id					= ID_MODS;
	s_main.mods.generic.callback			= Main_MenuEvent; 
	s_main.mods.string						= "MODS";
	s_main.mods.color						= color_orange;
	s_main.mods.style						= style;

	y += MAIN_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_main.exit.generic.type				= MTYPE_PTEXT;
	s_main.exit.generic.flags				= QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_main.exit.generic.x					= 20;
	s_main.exit.generic.y					= y;
	s_main.exit.generic.id					= ID_EXIT;
	s_main.exit.generic.callback			= Main_MenuEvent; 
	s_main.exit.string						= "EXIT";
	s_main.exit.color						= color_orange;
	s_main.exit.style						= style;

	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.backleft );
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.backright );
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.joingame );
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.startserver );
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.setup );
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.demos );
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.mods );
	Menu_AddItem( &s_main.menu,	&s_main.exit );       

	uis.addToFavorites = qfalse;
	trap_Key_SetCatcher( KEYCATCH_UI );
	uis.menusp = 0;
	UI_PushMenu ( &s_main.menu );
}
Example #25
0
/*
=================
InGame_MenuInit
=================
*/
void InGame_MenuInit( void ) {
	int		y;
	uiClientState_t	cs;
	char	info[MAX_INFO_STRING];
	int		team;

	memset( &s_ingame, 0 ,sizeof(ingamemenu_t) );

	InGame_Cache();

	s_ingame.menu.wrapAround = qtrue;
	s_ingame.menu.fullscreen = qfalse;

	s_ingame.frame.generic.type			= MTYPE_BITMAP;
	s_ingame.frame.generic.flags		= QMF_INACTIVE;
	s_ingame.frame.generic.name			= INGAME_FRAME;
	s_ingame.frame.generic.x			= 320-233;//142;
	s_ingame.frame.generic.y			= 240-166;//118;
	s_ingame.frame.width				= 466;//359;
	s_ingame.frame.height				= 332;//256;

	if (UI_MaxSplitView() > 1) {
		y = 88;
	} else {
		y = 96;
	}
	s_ingame.team.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_ingame.team.generic.flags			= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_ingame.team.generic.x				= 320;
	s_ingame.team.generic.y				= y;
	s_ingame.team.generic.id			= ID_TEAM;
	s_ingame.team.generic.callback		= InGame_Event; 
	s_ingame.team.string				= "START";
	s_ingame.team.color					= color_red;
	s_ingame.team.style					= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_ingame.addbots.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_ingame.addbots.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_ingame.addbots.generic.x			= 320;
	s_ingame.addbots.generic.y			= y;
	s_ingame.addbots.generic.id			= ID_ADDBOTS;
	s_ingame.addbots.generic.callback	= InGame_Event; 
	s_ingame.addbots.string				= "ADD BOTS";
	s_ingame.addbots.color				= color_red;
	s_ingame.addbots.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
	if( !trap_Cvar_VariableValue( "sv_running" ) || !trap_Cvar_VariableValue( "bot_enable" ) || (trap_Cvar_VariableValue( "g_gametype" ) == GT_SINGLE_PLAYER)) {
		s_ingame.addbots.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_ingame.removebots.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_ingame.removebots.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_ingame.removebots.generic.x			= 320;
	s_ingame.removebots.generic.y			= y;
	s_ingame.removebots.generic.id			= ID_REMOVEBOTS;
	s_ingame.removebots.generic.callback	= InGame_Event; 
	s_ingame.removebots.string				= "REMOVE BOTS";
	s_ingame.removebots.color				= color_red;
	s_ingame.removebots.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
	if( !trap_Cvar_VariableValue( "sv_running" ) || !trap_Cvar_VariableValue( "bot_enable" ) || (trap_Cvar_VariableValue( "g_gametype" ) == GT_SINGLE_PLAYER)) {
		s_ingame.removebots.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_ingame.teamorders.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_ingame.teamorders.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_ingame.teamorders.generic.x			= 320;
	s_ingame.teamorders.generic.y			= y;
	s_ingame.teamorders.generic.id			= ID_TEAMORDERS;
	s_ingame.teamorders.generic.callback	= InGame_Event; 
	s_ingame.teamorders.string				= "TEAM ORDERS";
	s_ingame.teamorders.color				= color_red;
	s_ingame.teamorders.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
	if( !(trap_Cvar_VariableValue( "g_gametype" ) >= GT_TEAM) ) {
		s_ingame.teamorders.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}
	else {
		trap_GetClientState( &cs );
		trap_GetConfigString( CS_PLAYERS + cs.clientNums[0], info, MAX_INFO_STRING );
		team = atoi( Info_ValueForKey( info, "t" ) );
		if( team == TEAM_SPECTATOR ) {
			s_ingame.teamorders.generic.flags |= QMF_GRAYED;
		}
	}

	if (UI_MaxSplitView() > 1) {
		y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
		s_ingame.localPlayers.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
		s_ingame.localPlayers.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
		s_ingame.localPlayers.generic.x			= 320;
		s_ingame.localPlayers.generic.y			= y;
		s_ingame.localPlayers.generic.id		= ID_LOCALPLAYERS;
		s_ingame.localPlayers.generic.callback	= InGame_Event;
		s_ingame.localPlayers.string			= "LOCAL PLAYERS";
		s_ingame.localPlayers.color				= color_red;
		s_ingame.localPlayers.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;

		if (trap_Cvar_VariableValue( "g_gametype" ) == GT_SINGLE_PLAYER)
		{
			s_ingame.localPlayers.generic.flags |= QMF_GRAYED;
		}
	}

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_ingame.setup.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_ingame.setup.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_ingame.setup.generic.x			= 320;
	s_ingame.setup.generic.y			= y;
	s_ingame.setup.generic.id			= ID_SETUP;
	s_ingame.setup.generic.callback		= InGame_Event; 
	s_ingame.setup.string				= "SETUP";
	s_ingame.setup.color				= color_red;
	s_ingame.setup.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_ingame.server.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_ingame.server.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_ingame.server.generic.x			= 320;
	s_ingame.server.generic.y			= y;
	s_ingame.server.generic.id			= ID_SERVERINFO;
	s_ingame.server.generic.callback	= InGame_Event; 
	s_ingame.server.string				= "SERVER INFO";
	s_ingame.server.color				= color_red;
	s_ingame.server.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_ingame.restart.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_ingame.restart.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_ingame.restart.generic.x			= 320;
	s_ingame.restart.generic.y			= y;
	s_ingame.restart.generic.id			= ID_RESTART;
	s_ingame.restart.generic.callback	= InGame_Event; 
	s_ingame.restart.string				= "RESTART ARENA";
	s_ingame.restart.color				= color_red;
	s_ingame.restart.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
	if( !trap_Cvar_VariableValue( "sv_running" ) ) {
		s_ingame.restart.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_ingame.resume.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_ingame.resume.generic.flags			= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_ingame.resume.generic.x				= 320;
	s_ingame.resume.generic.y				= y;
	s_ingame.resume.generic.id				= ID_RESUME;
	s_ingame.resume.generic.callback		= InGame_Event; 
	s_ingame.resume.string					= "RESUME GAME";
	s_ingame.resume.color					= color_red;
	s_ingame.resume.style					= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_ingame.leave.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_ingame.leave.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_ingame.leave.generic.x			= 320;
	s_ingame.leave.generic.y			= y;
	s_ingame.leave.generic.id			= ID_LEAVEARENA;
	s_ingame.leave.generic.callback		= InGame_Event; 
	s_ingame.leave.string				= "LEAVE ARENA";
	s_ingame.leave.color				= color_red;
	s_ingame.leave.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_ingame.quit.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_ingame.quit.generic.flags			= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_ingame.quit.generic.x				= 320;
	s_ingame.quit.generic.y				= y;
	s_ingame.quit.generic.id			= ID_QUIT;
	s_ingame.quit.generic.callback		= InGame_Event; 
	s_ingame.quit.string				= "EXIT GAME";
	s_ingame.quit.color					= color_red;
	s_ingame.quit.style					= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;

	Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.frame );
	Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.team );
	Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.addbots );
	Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.removebots );
	Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.teamorders );
	if (UI_MaxSplitView() > 1) {
		Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.localPlayers);
	}
	Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.setup );
	Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.server );
	Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.restart );
	Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.resume );
	Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.leave );
	Menu_AddItem( &s_ingame.menu, &s_ingame.quit );
}
Example #26
0
void DMOptions_MenuInit( void )
{
	static const char *yes_no_names[] =
	{
		"no", "yes", 0
	};
	static const char *teamplay_names[] = 
	{
		"disabled", "by skin", "by model", 0
	};
	int dmflags = Cvar_VariableIntValue( "dmflags" );
	int y = 0;

	memset(&s_dmoptions_menu, 0, sizeof(s_dmoptions_menu));
	s_dmoptions_menu.x = viddef.width * 0.50;
	s_dmoptions_menu.nitems = 0;

	s_falls_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_falls_box.generic.x	= 0;
	s_falls_box.generic.y	= y;
	s_falls_box.generic.name	= "falling damage";
	s_falls_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_falls_box.itemnames = yes_no_names;
	s_falls_box.curvalue = ( dmflags & DF_NO_FALLING ) == 0;

	s_weapons_stay_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_weapons_stay_box.generic.x	= 0;
	s_weapons_stay_box.generic.y	= y += 10;
	s_weapons_stay_box.generic.name	= "weapons stay";
	s_weapons_stay_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_weapons_stay_box.itemnames = yes_no_names;
	s_weapons_stay_box.curvalue = ( dmflags & DF_WEAPONS_STAY ) != 0;

	s_instant_powerups_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_instant_powerups_box.generic.x	= 0;
	s_instant_powerups_box.generic.y	= y += 10;
	s_instant_powerups_box.generic.name	= "instant powerups";
	s_instant_powerups_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_instant_powerups_box.itemnames = yes_no_names;
	s_instant_powerups_box.curvalue = ( dmflags & DF_INSTANT_ITEMS ) != 0;

	s_powerups_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_powerups_box.generic.x	= 0;
	s_powerups_box.generic.y	= y += 10;
	s_powerups_box.generic.name	= "allow powerups";
	s_powerups_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_powerups_box.itemnames = yes_no_names;
	s_powerups_box.curvalue = ( dmflags & DF_NO_ITEMS ) == 0;

	s_health_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_health_box.generic.x	= 0;
	s_health_box.generic.y	= y += 10;
	s_health_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_health_box.generic.name	= "allow health";
	s_health_box.itemnames = yes_no_names;
	s_health_box.curvalue = ( dmflags & DF_NO_HEALTH ) == 0;

	s_armor_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_armor_box.generic.x	= 0;
	s_armor_box.generic.y	= y += 10;
	s_armor_box.generic.name	= "allow armor";
	s_armor_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_armor_box.itemnames = yes_no_names;
	s_armor_box.curvalue = ( dmflags & DF_NO_ARMOR ) == 0;

	s_spawn_farthest_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_spawn_farthest_box.generic.x	= 0;
	s_spawn_farthest_box.generic.y	= y += 10;
	s_spawn_farthest_box.generic.name	= "spawn farthest";
	s_spawn_farthest_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_spawn_farthest_box.itemnames = yes_no_names;
	s_spawn_farthest_box.curvalue = ( dmflags & DF_SPAWN_FARTHEST ) != 0;

	s_samelevel_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_samelevel_box.generic.x	= 0;
	s_samelevel_box.generic.y	= y += 10;
	s_samelevel_box.generic.name	= "same map";
	s_samelevel_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_samelevel_box.itemnames = yes_no_names;
	s_samelevel_box.curvalue = ( dmflags & DF_SAME_LEVEL ) != 0;

	s_force_respawn_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_force_respawn_box.generic.x	= 0;
	s_force_respawn_box.generic.y	= y += 10;
	s_force_respawn_box.generic.name	= "force respawn";
	s_force_respawn_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_force_respawn_box.itemnames = yes_no_names;
	s_force_respawn_box.curvalue = ( dmflags & DF_FORCE_RESPAWN ) != 0;

	s_teamplay_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_teamplay_box.generic.x	= 0;
	s_teamplay_box.generic.y	= y += 10;
	s_teamplay_box.generic.name	= "teamplay";
	s_teamplay_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_teamplay_box.itemnames = teamplay_names;

	s_allow_exit_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_allow_exit_box.generic.x	= 0;
	s_allow_exit_box.generic.y	= y += 10;
	s_allow_exit_box.generic.name	= "allow exit";
	s_allow_exit_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_allow_exit_box.itemnames = yes_no_names;
	s_allow_exit_box.curvalue = ( dmflags & DF_ALLOW_EXIT ) != 0;

	s_infinite_ammo_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_infinite_ammo_box.generic.x	= 0;
	s_infinite_ammo_box.generic.y	= y += 10;
	s_infinite_ammo_box.generic.name	= "infinite ammo";
	s_infinite_ammo_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_infinite_ammo_box.itemnames = yes_no_names;
	s_infinite_ammo_box.curvalue = ( dmflags & DF_INFINITE_AMMO ) != 0;

	s_fixed_fov_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_fixed_fov_box.generic.x	= 0;
	s_fixed_fov_box.generic.y	= y += 10;
	s_fixed_fov_box.generic.name	= "fixed FOV";
	s_fixed_fov_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_fixed_fov_box.itemnames = yes_no_names;
	s_fixed_fov_box.curvalue = ( dmflags & DF_FIXED_FOV ) != 0;

	s_quad_drop_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_quad_drop_box.generic.x	= 0;
	s_quad_drop_box.generic.y	= y += 10;
	s_quad_drop_box.generic.name	= "quad drop";
	s_quad_drop_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_quad_drop_box.itemnames = yes_no_names;
	s_quad_drop_box.curvalue = ( dmflags & DF_QUAD_DROP ) != 0;

	s_friendlyfire_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
	s_friendlyfire_box.generic.x	= 0;
	s_friendlyfire_box.generic.y	= y += 10;
	s_friendlyfire_box.generic.name	= "friendly fire";
	s_friendlyfire_box.generic.callback = DMFlagCallback;
	s_friendlyfire_box.itemnames = yes_no_names;
	s_friendlyfire_box.curvalue = ( dmflags & DF_NO_FRIENDLY_FIRE ) == 0;

//============
//ROGUE
	if(Developer_searchpath() == 2)
	{
		s_no_mines_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
		s_no_mines_box.generic.x	= 0;
		s_no_mines_box.generic.y	= y += 10;
		s_no_mines_box.generic.name	= "remove mines";
		s_no_mines_box.generic.callback = DMFlagCallback;
		s_no_mines_box.itemnames = yes_no_names;
		s_no_mines_box.curvalue = ( dmflags & DF_NO_MINES ) != 0;

		s_no_nukes_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
		s_no_nukes_box.generic.x	= 0;
		s_no_nukes_box.generic.y	= y += 10;
		s_no_nukes_box.generic.name	= "remove nukes";
		s_no_nukes_box.generic.callback = DMFlagCallback;
		s_no_nukes_box.itemnames = yes_no_names;
		s_no_nukes_box.curvalue = ( dmflags & DF_NO_NUKES ) != 0;

		s_stack_double_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
		s_stack_double_box.generic.x	= 0;
		s_stack_double_box.generic.y	= y += 10;
		s_stack_double_box.generic.name	= "2x/4x stacking off";
		s_stack_double_box.generic.callback = DMFlagCallback;
		s_stack_double_box.itemnames = yes_no_names;
		s_stack_double_box.curvalue = ( dmflags & DF_NO_STACK_DOUBLE ) != 0;

		s_no_spheres_box.generic.type = MTYPE_SPINCONTROL;
		s_no_spheres_box.generic.x	= 0;
		s_no_spheres_box.generic.y	= y += 10;
		s_no_spheres_box.generic.name	= "remove spheres";
		s_no_spheres_box.generic.callback = DMFlagCallback;
		s_no_spheres_box.itemnames = yes_no_names;
		s_no_spheres_box.curvalue = ( dmflags & DF_NO_SPHERES ) != 0;

	}
//ROGUE
//============

	s_dmoptions_menu.draw = NULL;
	s_dmoptions_menu.key = NULL;

	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_falls_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_weapons_stay_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_instant_powerups_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_powerups_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_health_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_armor_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_spawn_farthest_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_samelevel_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_force_respawn_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_teamplay_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_allow_exit_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_infinite_ammo_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_fixed_fov_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_quad_drop_box );
	Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_friendlyfire_box );

//=======
//ROGUE
	if(Developer_searchpath() == 2)
	{
		Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_no_mines_box );
		Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_no_nukes_box );
		Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_stack_double_box );
		Menu_AddItem( &s_dmoptions_menu, &s_no_spheres_box );
	}
//ROGUE
//=======

	Menu_Center( &s_dmoptions_menu );

	// set the original dmflags statusbar
	DMFlagCallback( 0 );
	Menu_SetStatusBar( &s_dmoptions_menu, dmoptions_statusbar );
}
Example #27
0
/*
=================
SpecifyServer_MenuInit
=================
*/
void SpecifyServer_MenuInit( void )
{
	// zero set all our globals
	memset( &s_specifyserver, 0 ,sizeof(specifyserver_t) );

	SpecifyServer_Cache();

	s_specifyserver.menu.wrapAround = qtrue;
	s_specifyserver.menu.fullscreen = qtrue;

	s_specifyserver.banner.generic.type	 = MTYPE_BTEXT;
	s_specifyserver.banner.generic.x   = 320;
	s_specifyserver.banner.generic.y   = 16;
	s_specifyserver.banner.string		 = "SPECIFY SERVER";
	s_specifyserver.banner.color 		 = color_white;
	s_specifyserver.banner.style 		 = UI_CENTER;

	s_specifyserver.framel.generic.type = MTYPE_BITMAP;
	s_specifyserver.framel.generic.name = SPECIFYSERVER_FRAMEL;
	s_specifyserver.framel.generic.flags = QMF_INACTIVE;
	s_specifyserver.framel.generic.x	 = 0; 
	s_specifyserver.framel.generic.y	 = 78;
	s_specifyserver.framel.width 	   = 256;
	s_specifyserver.framel.height 	   = 329;

	s_specifyserver.framer.generic.type = MTYPE_BITMAP;
	s_specifyserver.framer.generic.name = SPECIFYSERVER_FRAMER;
	s_specifyserver.framer.generic.flags = QMF_INACTIVE;
	s_specifyserver.framer.generic.x	 = 376;
	s_specifyserver.framer.generic.y	 = 76;
	s_specifyserver.framer.width 	   = 256;
	s_specifyserver.framer.height 	   = 334;

	s_specifyserver.domain.generic.type    = MTYPE_FIELD;
	s_specifyserver.domain.generic.name    = "Address:";
	s_specifyserver.domain.generic.flags   = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT;
	s_specifyserver.domain.generic.x	   = 206;
	s_specifyserver.domain.generic.y	   = 220;
	s_specifyserver.domain.field.widthInChars = 38;
	s_specifyserver.domain.field.maxchars   = 80;

	s_specifyserver.port.generic.type    = MTYPE_FIELD;
	s_specifyserver.port.generic.name	  = "Port:";
	s_specifyserver.port.generic.flags	  = QMF_PULSEIFFOCUS|QMF_SMALLFONT|QMF_NUMBERSONLY;
	s_specifyserver.port.generic.x	    = 206;
	s_specifyserver.port.generic.y	    = 250;
	s_specifyserver.port.field.widthInChars = 6;
	s_specifyserver.port.field.maxchars   = 5;

	s_specifyserver.go.generic.type	  = MTYPE_BITMAP;
	s_specifyserver.go.generic.name   = SPECIFYSERVER_FIGHT0;
	s_specifyserver.go.generic.flags  = QMF_RIGHT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_specifyserver.go.generic.callback = SpecifyServer_Event;
	s_specifyserver.go.generic.id	  = ID_SPECIFYSERVERGO;
	s_specifyserver.go.generic.x		= 640;
	s_specifyserver.go.generic.y		= 480-64;
	s_specifyserver.go.width 		  = 128;
	s_specifyserver.go.height 		  = 64;
	s_specifyserver.go.focuspic     = SPECIFYSERVER_FIGHT1;

	s_specifyserver.back.generic.type	 = MTYPE_BITMAP;
	s_specifyserver.back.generic.name   = SPECIFYSERVER_BACK0;
	s_specifyserver.back.generic.flags  = QMF_LEFT_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_specifyserver.back.generic.callback = SpecifyServer_Event;
	s_specifyserver.back.generic.id	   = ID_SPECIFYSERVERBACK;
	s_specifyserver.back.generic.x		 = 0;
	s_specifyserver.back.generic.y		 = 480-64;
	s_specifyserver.back.width 		 = 128;
	s_specifyserver.back.height 		 = 64;
	s_specifyserver.back.focuspic     = SPECIFYSERVER_BACK1;

	Menu_AddItem( &s_specifyserver.menu, &s_specifyserver.banner );
	Menu_AddItem( &s_specifyserver.menu, &s_specifyserver.framel );
	Menu_AddItem( &s_specifyserver.menu, &s_specifyserver.framer );
	Menu_AddItem( &s_specifyserver.menu, &s_specifyserver.domain );
	Menu_AddItem( &s_specifyserver.menu, &s_specifyserver.port );
	Menu_AddItem( &s_specifyserver.menu, &s_specifyserver.go );
	Menu_AddItem( &s_specifyserver.menu, &s_specifyserver.back );

	Com_sprintf( s_specifyserver.port.field.buffer, 6, "%i", 27960 );
}
Example #28
0
/*
===============
UI_LoadoutMenu_Init
===============
 */
static void UI_LoadoutMenu_Init(void) {
  int y;
  UI_LoadoutMenu_Cache();

  memset(&loadoutMenuInfo, 0, sizeof (loadoutMenuInfo));
  loadoutMenuInfo.menu.wrapAround = qtrue;
  loadoutMenuInfo.menu.fullscreen = qfalse;

  loadoutMenuInfo.banner.generic.type = MTYPE_BTEXT;
  loadoutMenuInfo.banner.generic.x = 320;
  loadoutMenuInfo.banner.generic.y = 16;
  loadoutMenuInfo.banner.string = "WEAPONS";
  loadoutMenuInfo.banner.color = color_white;
  loadoutMenuInfo.banner.style = UI_CENTER;

  loadoutMenuInfo.frame.generic.type = MTYPE_BITMAP;
  loadoutMenuInfo.frame.generic.name = ART_FRAME;
  loadoutMenuInfo.frame.generic.flags = QMF_INACTIVE;
  loadoutMenuInfo.frame.generic.x = 32;
  loadoutMenuInfo.frame.generic.y = 24;
  loadoutMenuInfo.frame.width = 576;
  loadoutMenuInfo.frame.height = 432;

  y = 64;
  loadoutMenuInfo.barrett.generic.type = MTYPE_PTEXT;
  loadoutMenuInfo.barrett.generic.flags = QMF_LEFT_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
  loadoutMenuInfo.barrett.generic.callback = UI_LoadoutMenu_Event;
  loadoutMenuInfo.barrett.generic.id = ID_BARRETT;
  loadoutMenuInfo.barrett.generic.x = 32;
  loadoutMenuInfo.barrett.generic.y = y;
  loadoutMenuInfo.barrett.string = "Barrett M82A1";
  loadoutMenuInfo.barrett.color = color_white;
  loadoutMenuInfo.barrett.style = UI_LEFT | UI_SMALLFONT;

  y += WEAPON_SPACING;
  loadoutMenuInfo.intervention.generic.type = MTYPE_PTEXT;
  loadoutMenuInfo.intervention.generic.flags = QMF_LEFT_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
  loadoutMenuInfo.intervention.generic.callback = UI_LoadoutMenu_Event;
  loadoutMenuInfo.intervention.generic.id = ID_INTERVENTION;
  loadoutMenuInfo.intervention.generic.x = 32;
  loadoutMenuInfo.intervention.generic.y = y;
  loadoutMenuInfo.intervention.string = "Cheytac M200 Intervention";
  loadoutMenuInfo.intervention.color = color_white;
  loadoutMenuInfo.intervention.style = UI_LEFT | UI_SMALLFONT;

  y += WEAPON_SPACING;
  loadoutMenuInfo.crossbow.generic.type = MTYPE_PTEXT;
  loadoutMenuInfo.crossbow.generic.flags = QMF_LEFT_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
  loadoutMenuInfo.crossbow.generic.callback = UI_LoadoutMenu_Event;
  loadoutMenuInfo.crossbow.generic.id = ID_CROSSBOW;
  loadoutMenuInfo.crossbow.generic.x = 32;
  loadoutMenuInfo.crossbow.generic.y = y;
  loadoutMenuInfo.crossbow.string = "Crossbow";
  loadoutMenuInfo.crossbow.color = color_white;
  loadoutMenuInfo.crossbow.style = UI_LEFT | UI_SMALLFONT;

  y += WEAPON_SPACING;
  loadoutMenuInfo.acr.generic.type = MTYPE_PTEXT;
  loadoutMenuInfo.acr.generic.flags = QMF_LEFT_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
  loadoutMenuInfo.acr.generic.callback = UI_LoadoutMenu_Event;
  loadoutMenuInfo.acr.generic.id = ID_ACR;
  loadoutMenuInfo.acr.generic.x = 32;
  loadoutMenuInfo.acr.generic.y = y;
  loadoutMenuInfo.acr.string = "Remington ACR";
  loadoutMenuInfo.acr.color = color_white;
  loadoutMenuInfo.acr.style = UI_LEFT | UI_SMALLFONT;

  y += WEAPON_SPACING * 2;
  loadoutMenuInfo.walther.generic.type = MTYPE_PTEXT;
  loadoutMenuInfo.walther.generic.flags = QMF_LEFT_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
  loadoutMenuInfo.walther.generic.callback = UI_LoadoutMenu_Event;
  loadoutMenuInfo.walther.generic.id = ID_WALTHER;
  loadoutMenuInfo.walther.generic.x = 32;
  loadoutMenuInfo.walther.generic.y = y;
  loadoutMenuInfo.walther.string = "Walther P22";
  loadoutMenuInfo.walther.color = color_white;
  loadoutMenuInfo.walther.style = UI_LEFT | UI_SMALLFONT;

  y += WEAPON_SPACING * 2;
  loadoutMenuInfo.he.generic.type = MTYPE_PTEXT;
  loadoutMenuInfo.he.generic.flags = QMF_LEFT_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
  loadoutMenuInfo.he.generic.callback = UI_LoadoutMenu_Event;
  loadoutMenuInfo.he.generic.id = ID_HE;
  loadoutMenuInfo.he.generic.x = 32;
  loadoutMenuInfo.he.generic.y = y;
  loadoutMenuInfo.he.string = "High-Explosive Grenade";
  loadoutMenuInfo.he.color = color_white;
  loadoutMenuInfo.he.style = UI_LEFT | UI_SMALLFONT;

  y += WEAPON_SPACING * 2;
  loadoutMenuInfo.bomb.generic.type = MTYPE_PTEXT;
  loadoutMenuInfo.bomb.generic.flags = QMF_LEFT_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
  loadoutMenuInfo.bomb.generic.callback = UI_LoadoutMenu_Event;
  loadoutMenuInfo.bomb.generic.id = ID_BOMB;
  loadoutMenuInfo.bomb.generic.x = 32;
  loadoutMenuInfo.bomb.generic.y = y;
  loadoutMenuInfo.bomb.string = "C4 Device";
  loadoutMenuInfo.bomb.color = color_white;
  loadoutMenuInfo.bomb.style = UI_LEFT | UI_SMALLFONT;

  y += WEAPON_SPACING;
  loadoutMenuInfo.injector.generic.type = MTYPE_PTEXT;
  loadoutMenuInfo.injector.generic.flags = QMF_LEFT_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
  loadoutMenuInfo.injector.generic.callback = UI_LoadoutMenu_Event;
  loadoutMenuInfo.injector.generic.id = ID_INJECTOR;
  loadoutMenuInfo.injector.generic.x = 32;
  loadoutMenuInfo.injector.generic.y = y;
  loadoutMenuInfo.injector.string = "Adrenaline Injector";
  loadoutMenuInfo.injector.color = color_white;
  loadoutMenuInfo.injector.style = UI_LEFT | UI_SMALLFONT;

  y += WEAPON_SPACING * 2;
  loadoutMenuInfo.clear.generic.type = MTYPE_PTEXT;
  loadoutMenuInfo.clear.generic.flags = QMF_LEFT_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
  loadoutMenuInfo.clear.generic.callback = UI_LoadoutMenu_Event;
  loadoutMenuInfo.clear.generic.id = ID_CLEAR;
  loadoutMenuInfo.clear.generic.x = 32;
  loadoutMenuInfo.clear.generic.y = y;
  loadoutMenuInfo.clear.string = "Clear Loadout";
  loadoutMenuInfo.clear.color = color_yellow;
  loadoutMenuInfo.clear.style = UI_LEFT | UI_SMALLFONT;

  loadoutMenuInfo.accept.generic.type = MTYPE_BITMAP;
  loadoutMenuInfo.accept.generic.name = ART_ACCEPT0;
  loadoutMenuInfo.accept.generic.flags = QMF_RIGHT_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
  loadoutMenuInfo.accept.generic.id = ID_ACCEPT;
  loadoutMenuInfo.accept.generic.callback = UI_LoadoutMenu_Event;
  loadoutMenuInfo.accept.generic.x = 640;
  loadoutMenuInfo.accept.generic.y = 480 - 64;
  loadoutMenuInfo.accept.width = 128;
  loadoutMenuInfo.accept.height = 64;
  loadoutMenuInfo.accept.focuspic = ART_ACCEPT1;

  loadoutMenuInfo.back.generic.type = MTYPE_BITMAP;
  loadoutMenuInfo.back.generic.name = ART_BACK0;
  loadoutMenuInfo.back.generic.flags = QMF_LEFT_JUSTIFY | QMF_PULSEIFFOCUS;
  loadoutMenuInfo.back.generic.id = ID_BACK;
  loadoutMenuInfo.back.generic.callback = UI_LoadoutMenu_Event;
  loadoutMenuInfo.back.generic.x = 0;
  loadoutMenuInfo.back.generic.y = 480 - 64;
  loadoutMenuInfo.back.width = 128;
  loadoutMenuInfo.back.height = 64;
  loadoutMenuInfo.back.focuspic = ART_BACK1;

  loadoutMenuInfo.frame.generic.ownerdraw = UI_LoadoutMenu_DrawWeapons;

  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.banner);
  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.frame);

  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.barrett);
  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.intervention);
  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.crossbow);
  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.acr);

  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.walther);

  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.he);

  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.bomb);
  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.injector);

  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.clear);
  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.accept);
  Menu_AddItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.back);

  UI_PushMenu(&loadoutMenuInfo.menu);

  Menu_SetCursorToItem(&loadoutMenuInfo.menu, &loadoutMenuInfo.barrett);
}
Example #29
0
void Options_MenuInit2( void )
{
	static const char *menu_items[] =
	{
		"[ console >",
		"< crosshair >",
		"< misc.   ]",
		0
	};

	static const char *yesno_names[] =
	{
		"no",
		"yes",
		0
	};

	static const char *drawthings_names[] =
	{
		"no",
		"color 1",
		"color 2",
		0
	};

	static const char *crosshair_names[] =
	{
		"none",
		"one",
		"two",
		"three",
		"four",
		"five",
		"six",
		"seven",
		"eight",
		0
	};

	static const char *timestamp_names[] =
	{
		"off",
		"chat text only",
		"all messages",
		0
	};

	int y, i;

	memset(&s_options_menu2, 0, sizeof(&s_options_menu2));
	/*
	** configure controls menu and menu items
	*/
	for (i=0 ; i<OPTS_TOTAL ; i++)
	{
		s_options_menu2[i].x = viddef.width / 2;
		s_options_menu2[i].y = viddef.height / 2 - 58;
		s_options_menu2[i].nitems = 0;
	}

	s_options_list.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_options_list.generic.x			= 0;
	s_options_list.generic.y			= 0;
	s_options_list.generic.name			= "";
	s_options_list.generic.callback		= UpdateMenuFunc;
	s_options_list.itemnames			= menu_items;
	s_options_list.generic.statusbar	= "Select Your Menu";


	/* ------------------------------------ */
	/*				CONSOLE					*/
	/* ------------------------------------ */

	s_console_notfade_box.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_console_notfade_box.generic.x			= 0;
	s_console_notfade_box.generic.y			= y = 20;
	s_console_notfade_box.generic.name		= "notify fading";
	s_console_notfade_box.generic.callback	= ConsoleNotFadeFunc;
	s_console_notfade_box.itemnames			= yesno_names;
	s_console_notfade_box.generic.statusbar	= "Notifyline Fading";

	s_console_notlines_slider.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	s_console_notlines_slider.generic.x			= 0;
	s_console_notlines_slider.generic.y			= y += 10;
	s_console_notlines_slider.generic.name		= "notify lines";
	s_console_notlines_slider.generic.callback	= ConsoleNotLinesFunc;
	s_console_notlines_slider.minvalue			= 1;
	s_console_notlines_slider.maxvalue			= 8;
	s_console_notlines_slider.generic.statusbar	= "Maximum Notifylines";

	s_console_alpha_slider.generic.type			= MTYPE_SLIDER;
	s_console_alpha_slider.generic.x			= 0;
	s_console_alpha_slider.generic.y			= y += 20;
	s_console_alpha_slider.generic.name			= "alpha";
	s_console_alpha_slider.generic.callback		= ConsoleAlphaFunc;
	s_console_alpha_slider.minvalue				= 0;
	s_console_alpha_slider.maxvalue				= 10;
	s_console_alpha_slider.generic.statusbar	= "Console Alpha";

	s_console_drop_slider.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	s_console_drop_slider.generic.x			= 0;
	s_console_drop_slider.generic.y			= y += 10;
	s_console_drop_slider.generic.name		= "drop height";
	s_console_drop_slider.generic.callback	= ConsoleDropFunc;
	s_console_drop_slider.minvalue			= 1;
	s_console_drop_slider.maxvalue			= 10;
	s_console_drop_slider.generic.statusbar	= "Console Drop Height";

	s_console_scroll_slider.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	s_console_scroll_slider.generic.x			= 0;
	s_console_scroll_slider.generic.y			= y += 10;
	s_console_scroll_slider.generic.name		= "scroll lines";
	s_console_scroll_slider.generic.callback	= ConsoleScrollFunc;
	s_console_scroll_slider.minvalue			= 1;
	s_console_scroll_slider.maxvalue			= 10;
	s_console_scroll_slider.generic.statusbar	= "Scrolling Lines with PGUP/DN or MWHEELUP/DN";

	s_console_defaults_action.generic.type		= MTYPE_ACTION;
	s_console_defaults_action.generic.x		= 0;
	s_console_defaults_action.generic.y		= y = 150;
	s_console_defaults_action.generic.name		= "reset defaults";
	s_console_defaults_action.generic.callback	= ResetConsoleDefaultsFunc;
	s_console_defaults_action.generic.statusbar= "Reset Console Changes";

	/* ------------------------------------ */
	/*				CROSSHAIR				*/
	/* ------------------------------------ */

	s_crosshair_number_box.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_crosshair_number_box.generic.x			= 0;
	s_crosshair_number_box.generic.y			= y = 20;
	s_crosshair_number_box.generic.name			= "crosshair";
	s_crosshair_number_box.generic.callback		= CrosshairFunc2;
	s_crosshair_number_box.itemnames			= crosshair_names;
	s_crosshair_number_box.generic.statusbar	= "Crosshair Number";

	s_crosshair_alpha_slider.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	s_crosshair_alpha_slider.generic.x			= 0;
	s_crosshair_alpha_slider.generic.y			= y += 20;
	s_crosshair_alpha_slider.generic.name		= "alpha";
	s_crosshair_alpha_slider.generic.callback	= CrosshairAlphaFunc;
	s_crosshair_alpha_slider.minvalue			= 0;
	s_crosshair_alpha_slider.maxvalue			= 10;
	s_crosshair_alpha_slider.generic.statusbar	= "Crosshair Alpha";

	s_crosshair_pulse_slider.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	s_crosshair_pulse_slider.generic.x			= 0;
	s_crosshair_pulse_slider.generic.y			= y += 10;
	s_crosshair_pulse_slider.generic.name		= "pulse";
	s_crosshair_pulse_slider.generic.callback	= CrosshairPulseFunc;
	s_crosshair_pulse_slider.minvalue			= 0;
	s_crosshair_pulse_slider.maxvalue			= 40;
	s_crosshair_pulse_slider.generic.statusbar	= "Crosshair Alpha Pulsing";

	s_crosshair_scale_slider.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	s_crosshair_scale_slider.generic.x			= 0;
	s_crosshair_scale_slider.generic.y			= y += 10;
	s_crosshair_scale_slider.generic.name		= "scale";
	s_crosshair_scale_slider.generic.callback	= CrosshairScaleFunc;
	s_crosshair_scale_slider.minvalue			= 10;
	s_crosshair_scale_slider.maxvalue			= 80;
	s_crosshair_scale_slider.generic.statusbar	= "Crosshair Scale";

	s_crosshair_red_slider.generic.type			= MTYPE_SLIDER;
	s_crosshair_red_slider.generic.x			= 0;
	s_crosshair_red_slider.generic.y			= y += 20;
	s_crosshair_red_slider.generic.name			= "red";
	s_crosshair_red_slider.generic.callback		= CrosshairRedFunc;
	s_crosshair_red_slider.minvalue				= 0;
	s_crosshair_red_slider.maxvalue				= 10;
	s_crosshair_red_slider.generic.statusbar	= "Crosshair Red Amount";

	s_crosshair_green_slider.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	s_crosshair_green_slider.generic.x			= 0;
	s_crosshair_green_slider.generic.y			= y += 10;
	s_crosshair_green_slider.generic.name		= "green";
	s_crosshair_green_slider.generic.callback	= CrosshairGreenFunc;
	s_crosshair_green_slider.minvalue			= 0;
	s_crosshair_green_slider.maxvalue			= 10;
	s_crosshair_green_slider.generic.statusbar	= "Crosshair Green Amount";

	s_crosshair_blue_slider.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	s_crosshair_blue_slider.generic.x			= 0;
	s_crosshair_blue_slider.generic.y			= y += 10;
	s_crosshair_blue_slider.generic.name		= "blue";
	s_crosshair_blue_slider.generic.callback	= CrosshairBlueFunc;
	s_crosshair_blue_slider.minvalue			= 0;
	s_crosshair_blue_slider.maxvalue			= 10;
	s_crosshair_blue_slider.generic.statusbar	= "Crosshair Blue Amount";

	s_crosshair_defaults_action.generic.type	= MTYPE_ACTION;
	s_crosshair_defaults_action.generic.x		= 0;
	s_crosshair_defaults_action.generic.y		= y = 150;
	s_crosshair_defaults_action.generic.name	= "reset defaults";
	s_crosshair_defaults_action.generic.callback= ResetCrosshairDefaultsFunc;
	s_crosshair_defaults_action.generic.statusbar= "Reset Crosshair Changes";

	/* ------------------------------------ */
	/*				MISC					*/
	/* ------------------------------------ */

	s_misc_showclock_box.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_misc_showclock_box.generic.x			= 0;
	s_misc_showclock_box.generic.y			= y = 20;
	s_misc_showclock_box.generic.name		= "clock";
	s_misc_showclock_box.generic.callback	= ShowCLOCKFunc;
	s_misc_showclock_box.itemnames			= drawthings_names;
	s_misc_showclock_box.generic.statusbar	= "Clock";

	s_misc_showfps_box.generic.type			= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_misc_showfps_box.generic.x			= 0;
	s_misc_showfps_box.generic.y			= y += 10;
	s_misc_showfps_box.generic.name			= "fps display";
	s_misc_showfps_box.generic.callback		= ShowFPSFunc;
	s_misc_showfps_box.itemnames			= drawthings_names;
	s_misc_showfps_box.generic.statusbar	= "Framerate Display";

	s_misc_showchat_box.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_misc_showchat_box.generic.x			= 0;
	s_misc_showchat_box.generic.y			= y += 10;
	s_misc_showchat_box.generic.name		= "chat hud";
	s_misc_showchat_box.generic.callback	= ShowCHATFunc;
	s_misc_showchat_box.itemnames			= drawthings_names;
	s_misc_showchat_box.generic.statusbar	= "Chat HUD";

	s_misc_showtime_box.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_misc_showtime_box.generic.x			= 0;
	s_misc_showtime_box.generic.y			= y += 10;
	s_misc_showtime_box.generic.name		= "map timer";
	s_misc_showtime_box.generic.callback	= ShowTIMEFunc;
	s_misc_showtime_box.itemnames			= drawthings_names;
	s_misc_showtime_box.generic.statusbar	= "Map Timer";

	s_misc_timestamp_box.generic.type		= MTYPE_SPINCONTROL;
	s_misc_timestamp_box.generic.x			= 0;
	s_misc_timestamp_box.generic.y			= y += 10;
	s_misc_timestamp_box.generic.name		= "timestamp";
	s_misc_timestamp_box.generic.callback	= TimeStampFunc;
	s_misc_timestamp_box.itemnames			= timestamp_names;
	s_misc_timestamp_box.generic.statusbar	= "Message Timestamping";

	s_misc_hudalpha_slider.generic.type		= MTYPE_SLIDER;
	s_misc_hudalpha_slider.generic.x		= 0;
	s_misc_hudalpha_slider.generic.y		= y += 10;
	s_misc_hudalpha_slider.generic.name		= "hud alpha";
	s_misc_hudalpha_slider.generic.callback	= HudAlphaFunc;
	s_misc_hudalpha_slider.minvalue			= 0;
	s_misc_hudalpha_slider.maxvalue			= 10;
	s_misc_hudalpha_slider.generic.statusbar= "Hud Alpha";

	s_misc_defaults_action.generic.type		= MTYPE_ACTION;
	s_misc_defaults_action.generic.x		= 0;
	s_misc_defaults_action.generic.y		= y = 150;
	s_misc_defaults_action.generic.name		= "reset defaults";
	s_misc_defaults_action.generic.callback	= ResetMiscDefaultsFunc;
	s_misc_defaults_action.generic.statusbar= "Reset Misc Changes";


	/* ------------------------------------ */
	/*				ADD ITEMS				*/
	/* ------------------------------------ */

	SetMenuItemValues();

	for (i=0 ; i<OPTS_TOTAL ; i++) {
		s_options_menu2[i].draw = NewOptions_MenuDraw;
		s_options_menu2[i].key = NULL;
		Menu_AddItem( &s_options_menu2[i],			(void *) &s_options_list );
	}

	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CROSSHAIR],	(void *) &s_crosshair_number_box );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CROSSHAIR],	(void *) &s_crosshair_alpha_slider );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CROSSHAIR],	(void *) &s_crosshair_pulse_slider );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CROSSHAIR],	(void *) &s_crosshair_scale_slider );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CROSSHAIR],	(void *) &s_crosshair_red_slider );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CROSSHAIR],	(void *) &s_crosshair_green_slider );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CROSSHAIR],	(void *) &s_crosshair_blue_slider );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CROSSHAIR],	(void *) &s_crosshair_defaults_action );

	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CONSOLE],	(void *) &s_console_notfade_box);
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CONSOLE],	(void *) &s_console_notlines_slider);
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CONSOLE],	(void *) &s_console_alpha_slider);
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CONSOLE],	(void *) &s_console_drop_slider);
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CONSOLE],	(void *) &s_console_scroll_slider);
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_CONSOLE],	(void *) &s_console_defaults_action);

	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_MISC],		(void *) &s_misc_showclock_box );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_MISC],		(void *) &s_misc_showfps_box );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_MISC],		(void *) &s_misc_showchat_box );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_MISC],		(void *) &s_misc_showtime_box );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_MISC],		(void *) &s_misc_timestamp_box );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_MISC],		(void *) &s_misc_hudalpha_slider );
	Menu_AddItem( &s_options_menu2[OPTS_MISC],		(void *) &s_misc_defaults_action );

}
/*
=================
InServer_MenuInit
=================
*/
void InServer_MenuInit( void ) {
	int		y;

	memset( &s_inserver, 0 ,sizeof(inservermenu_t) );

	InServer_Cache();

	s_inserver.menu.draw = UI_InServerMenu_Draw;
	s_inserver.menu.wrapAround = qtrue;
	s_inserver.menu.fullscreen = qfalse;

	s_inserver.frame.generic.type		= MTYPE_BITMAP;
	s_inserver.frame.generic.flags		= QMF_INACTIVE;
	s_inserver.frame.generic.name		= INGAME_FRAME;
	s_inserver.frame.generic.x			= 320-233;//142;
	s_inserver.frame.generic.y			= 240-166;//118;
	s_inserver.frame.width				= 466;//359;
	s_inserver.frame.height				= 332;//256;

	y = 96;
	//y = 88;

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING*2;

	s_inserver.map.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_inserver.map.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_inserver.map.generic.x			= 320;
	s_inserver.map.generic.y			= y;
	s_inserver.map.generic.id			= ID_CHANGEMAP;
	s_inserver.map.generic.callback		= InServer_Event;
	s_inserver.map.string				= "Change Map";
	s_inserver.map.color				= text_big_color;
	s_inserver.map.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
	if( !trap_Cvar_VariableValue( "sv_running" ) ) {
		s_inserver.map.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_inserver.addbots.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_inserver.addbots.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_inserver.addbots.generic.x			= 320;
	s_inserver.addbots.generic.y			= y;
	s_inserver.addbots.generic.id			= ID_ADDBOTS;
	s_inserver.addbots.generic.callback		= InServer_Event; 
	s_inserver.addbots.string				= "Add Bots";
	s_inserver.addbots.color				= text_big_color;
	s_inserver.addbots.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
	if( !trap_Cvar_VariableValue( "bot_enable" )
#ifdef TA_SP
	|| ui_singlePlayerActive.integer
#else
	|| (trap_Cvar_VariableValue( "g_gametype" ) == GT_SINGLE_PLAYER)
#endif
	) {
		s_inserver.addbots.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_inserver.removebots.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_inserver.removebots.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_inserver.removebots.generic.x			= 320;
	s_inserver.removebots.generic.y			= y;
	s_inserver.removebots.generic.id		= ID_REMOVEBOTS;
	s_inserver.removebots.generic.callback	= InServer_Event; 
	s_inserver.removebots.string			= "Remove Bots";
	s_inserver.removebots.color				= text_big_color;
	s_inserver.removebots.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;
	if( !trap_Cvar_VariableValue( "bot_enable" )
#ifdef TA_SP
	|| ui_singlePlayerActive.integer
#else
	|| (trap_Cvar_VariableValue( "g_gametype" ) == GT_SINGLE_PLAYER)
#endif
	) {
		s_inserver.removebots.generic.flags |= QMF_GRAYED;
	}

	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING;
	s_inserver.restart.generic.type			= MTYPE_PTEXT;
	s_inserver.restart.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_inserver.restart.generic.x			= 320;
	s_inserver.restart.generic.y			= y;
	s_inserver.restart.generic.id			= ID_RESTART;
	s_inserver.restart.generic.callback		= InServer_Event; 
	s_inserver.restart.string				= "Restart Level";
	s_inserver.restart.color				= text_big_color;
	s_inserver.restart.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;


	y += INGAME_MENU_VERTICAL_SPACING*2;
	s_inserver.back.generic.type		= MTYPE_PTEXT;
	s_inserver.back.generic.flags		= QMF_CENTER_JUSTIFY|QMF_PULSEIFFOCUS;
	s_inserver.back.generic.x			= 320;
	s_inserver.back.generic.y			= y;
	s_inserver.back.generic.id			= ID_BACK;
	s_inserver.back.generic.callback	= InServer_Event; 
	s_inserver.back.string				= "Back";
	s_inserver.back.color				= text_big_color;
	s_inserver.back.style				= UI_CENTER|UI_SMALLFONT;

	Menu_AddItem( &s_inserver.menu, &s_inserver.frame );
	Menu_AddItem( &s_inserver.menu, &s_inserver.map );
	Menu_AddItem( &s_inserver.menu, &s_inserver.addbots );
	Menu_AddItem( &s_inserver.menu, &s_inserver.removebots );
	Menu_AddItem( &s_inserver.menu, &s_inserver.restart );
	Menu_AddItem( &s_inserver.menu, &s_inserver.back );
}