Example #1
0
static void hwmp_preq_frame_process(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
				  struct ieee80211_mgmt *mgmt,
				  u8 *preq_elem, u32 metric)
{
	struct ieee80211_if_mesh *ifmsh = &sdata->u.mesh;
	struct mesh_path *mpath = NULL;
	u8 *target_addr, *orig_addr;
	const u8 *da;
	u8 target_flags, ttl, flags;
	u32 orig_sn, target_sn, lifetime, orig_metric;
	bool reply = false;
	bool forward = true;
	bool root_is_gate;

	/* Update target SN, if present */
	target_addr = PREQ_IE_TARGET_ADDR(preq_elem);
	orig_addr = PREQ_IE_ORIG_ADDR(preq_elem);
	target_sn = PREQ_IE_TARGET_SN(preq_elem);
	orig_sn = PREQ_IE_ORIG_SN(preq_elem);
	target_flags = PREQ_IE_TARGET_F(preq_elem);
	orig_metric = metric;
	/* Proactive PREQ gate announcements */
	flags = PREQ_IE_FLAGS(preq_elem);
	root_is_gate = !!(flags & RANN_FLAG_IS_GATE);

	mhwmp_dbg(sdata, "received PREQ from %pM\n", orig_addr);

	if (ether_addr_equal(target_addr, sdata->vif.addr)) {
		mhwmp_dbg(sdata, "PREQ is for us\n");
		forward = false;
		reply = true;
		metric = 0;
		if (time_after(jiffies, ifmsh->last_sn_update +
					net_traversal_jiffies(sdata)) ||
		  time_before(jiffies, ifmsh->last_sn_update)) {
			target_sn = ++ifmsh->sn;
			ifmsh->last_sn_update = jiffies;
		}
	} else if (is_broadcast_ether_addr(target_addr) &&
		  (target_flags & IEEE80211_PREQ_TO_FLAG)) {
		rcu_read_lock();
		mpath = mesh_path_lookup(orig_addr, sdata);
		if (mpath) {
			if (flags & IEEE80211_PREQ_PROACTIVE_PREP_FLAG) {
				reply = true;
				target_addr = sdata->vif.addr;
				target_sn = ++ifmsh->sn;
				metric = 0;
				ifmsh->last_sn_update = jiffies;
			}
			if (root_is_gate)
				mesh_path_add_gate(mpath);
		}
		rcu_read_unlock();
	} else {
		rcu_read_lock();
		mpath = mesh_path_lookup(target_addr, sdata);
		if (mpath) {
			if ((!(mpath->flags & MESH_PATH_SN_VALID)) ||
					SN_LT(mpath->sn, target_sn)) {
				mpath->sn = target_sn;
				mpath->flags |= MESH_PATH_SN_VALID;
			} else if ((!(target_flags & MP_F_DO)) &&
					(mpath->flags & MESH_PATH_ACTIVE)) {
				reply = true;
				metric = mpath->metric;
				target_sn = mpath->sn;
				if (target_flags & MP_F_RF)
					target_flags |= MP_F_DO;
				else
					forward = false;
			}
		}
		rcu_read_unlock();
	}

	if (reply) {
		lifetime = PREQ_IE_LIFETIME(preq_elem);
		ttl = ifmsh->mshcfg.element_ttl;
		if (ttl != 0) {
			mhwmp_dbg(sdata, "replying to the PREQ\n");
			mesh_path_sel_frame_tx(MPATH_PREP, 0, orig_addr,
				cpu_to_le32(orig_sn), 0, target_addr,
				cpu_to_le32(target_sn), mgmt->sa, 0, ttl,
				cpu_to_le32(lifetime), cpu_to_le32(metric),
				0, sdata);
		} else {
			ifmsh->mshstats.dropped_frames_ttl++;
		}
	}

	if (forward && ifmsh->mshcfg.dot11MeshForwarding) {
		u32 preq_id;
		u8 hopcount;

		ttl = PREQ_IE_TTL(preq_elem);
		lifetime = PREQ_IE_LIFETIME(preq_elem);
		if (ttl <= 1) {
			ifmsh->mshstats.dropped_frames_ttl++;
			return;
		}
		mhwmp_dbg(sdata, "forwarding the PREQ from %pM\n", orig_addr);
		--ttl;
		preq_id = PREQ_IE_PREQ_ID(preq_elem);
		hopcount = PREQ_IE_HOPCOUNT(preq_elem) + 1;
		da = (mpath && mpath->is_root) ?
			mpath->rann_snd_addr : broadcast_addr;

		if (flags & IEEE80211_PREQ_PROACTIVE_PREP_FLAG) {
			target_addr = PREQ_IE_TARGET_ADDR(preq_elem);
			target_sn = PREQ_IE_TARGET_SN(preq_elem);
			metric = orig_metric;
		}

		mesh_path_sel_frame_tx(MPATH_PREQ, flags, orig_addr,
				cpu_to_le32(orig_sn), target_flags, target_addr,
				cpu_to_le32(target_sn), da,
				hopcount, ttl, cpu_to_le32(lifetime),
				cpu_to_le32(metric), cpu_to_le32(preq_id),
				sdata);
		if (!is_multicast_ether_addr(da))
			ifmsh->mshstats.fwded_unicast++;
		else
			ifmsh->mshstats.fwded_mcast++;
		ifmsh->mshstats.fwded_frames++;
	}
}
Example #2
0
static void hwmp_preq_frame_process(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
				  struct ieee80211_mgmt *mgmt,
				  u8 *preq_elem, u32 metric)
{
	struct ieee80211_if_mesh *ifmsh = &sdata->u.mesh;
	struct mesh_path *mpath;
	u8 *dst_addr, *orig_addr;
	u8 dst_flags, ttl;
	u32 orig_dsn, dst_dsn, lifetime;
	bool reply = false;
	bool forward = true;

	/* Update destination DSN, if present */
	dst_addr = PREQ_IE_DST_ADDR(preq_elem);
	orig_addr = PREQ_IE_ORIG_ADDR(preq_elem);
	dst_dsn = PREQ_IE_DST_DSN(preq_elem);
	orig_dsn = PREQ_IE_ORIG_DSN(preq_elem);
	dst_flags = PREQ_IE_DST_F(preq_elem);

	if (memcmp(dst_addr, sdata->dev->dev_addr, ETH_ALEN) == 0) {
		forward = false;
		reply = true;
		metric = 0;
		if (time_after(jiffies, ifmsh->last_dsn_update +
					net_traversal_jiffies(sdata)) ||
		  time_before(jiffies, ifmsh->last_dsn_update)) {
			dst_dsn = ++ifmsh->dsn;
			ifmsh->last_dsn_update = jiffies;
		}
	} else {
		rcu_read_lock();
		mpath = mesh_path_lookup(dst_addr, sdata);
		if (mpath) {
			if ((!(mpath->flags & MESH_PATH_DSN_VALID)) ||
					DSN_LT(mpath->dsn, dst_dsn)) {
				mpath->dsn = dst_dsn;
				mpath->flags |= MESH_PATH_DSN_VALID;
			} else if ((!(dst_flags & MP_F_DO)) &&
					(mpath->flags & MESH_PATH_ACTIVE)) {
				reply = true;
				metric = mpath->metric;
				dst_dsn = mpath->dsn;
				if (dst_flags & MP_F_RF)
					dst_flags |= MP_F_DO;
				else
					forward = false;
			}
		}
		rcu_read_unlock();
	}

	if (reply) {
		lifetime = PREQ_IE_LIFETIME(preq_elem);
		ttl = ifmsh->mshcfg.dot11MeshTTL;
		if (ttl != 0)
			mesh_path_sel_frame_tx(MPATH_PREP, 0, dst_addr,
				cpu_to_le32(dst_dsn), 0, orig_addr,
				cpu_to_le32(orig_dsn), mgmt->sa, 0, ttl,
				cpu_to_le32(lifetime), cpu_to_le32(metric),
				0, sdata);
		else
			ifmsh->mshstats.dropped_frames_ttl++;
	}

	if (forward) {
		u32 preq_id;
		u8 hopcount, flags;

		ttl = PREQ_IE_TTL(preq_elem);
		lifetime = PREQ_IE_LIFETIME(preq_elem);
		if (ttl <= 1) {
			ifmsh->mshstats.dropped_frames_ttl++;
			return;
		}
		--ttl;
		flags = PREQ_IE_FLAGS(preq_elem);
		preq_id = PREQ_IE_PREQ_ID(preq_elem);
		hopcount = PREQ_IE_HOPCOUNT(preq_elem) + 1;
		mesh_path_sel_frame_tx(MPATH_PREQ, flags, orig_addr,
				cpu_to_le32(orig_dsn), dst_flags, dst_addr,
				cpu_to_le32(dst_dsn), sdata->dev->broadcast,
				hopcount, ttl, cpu_to_le32(lifetime),
				cpu_to_le32(metric), cpu_to_le32(preq_id),
				sdata);
		ifmsh->mshstats.fwded_mcast++;
		ifmsh->mshstats.fwded_frames++;
	}
}
Example #3
0
static void hwmp_preq_frame_process(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
				  struct ieee80211_mgmt *mgmt,
				  u8 *preq_elem, u32 metric)
{
	struct ieee80211_if_mesh *ifmsh = &sdata->u.mesh;
	struct mesh_path *mpath;
	u8 *target_addr, *orig_addr;
	u8 target_flags, ttl;
	u32 orig_sn, target_sn, lifetime;
	bool reply = false;
	bool forward = true;

	/* Update target SN, if present */
	target_addr = PREQ_IE_TARGET_ADDR(preq_elem);
	orig_addr = PREQ_IE_ORIG_ADDR(preq_elem);
	target_sn = PREQ_IE_TARGET_SN(preq_elem);
	orig_sn = PREQ_IE_ORIG_SN(preq_elem);
	target_flags = PREQ_IE_TARGET_F(preq_elem);

	mhwmp_dbg("received PREQ from %pM\n", orig_addr);

	if (memcmp(target_addr, sdata->vif.addr, ETH_ALEN) == 0) {
		mhwmp_dbg("PREQ is for us\n");
		forward = false;
		reply = true;
		metric = 0;
		if (time_after(jiffies, ifmsh->last_sn_update +
					net_traversal_jiffies(sdata)) ||
		  time_before(jiffies, ifmsh->last_sn_update)) {
			target_sn = ++ifmsh->sn;
			ifmsh->last_sn_update = jiffies;
		}
	} else {
		rcu_read_lock();
		mpath = mesh_path_lookup(target_addr, sdata);
		if (mpath) {
			if ((!(mpath->flags & MESH_PATH_SN_VALID)) ||
					SN_LT(mpath->sn, target_sn)) {
				mpath->sn = target_sn;
				mpath->flags |= MESH_PATH_SN_VALID;
			} else if ((!(target_flags & MP_F_DO)) &&
					(mpath->flags & MESH_PATH_ACTIVE)) {
				reply = true;
				metric = mpath->metric;
				target_sn = mpath->sn;
				if (target_flags & MP_F_RF)
					target_flags |= MP_F_DO;
				else
					forward = false;
			}
		}
		rcu_read_unlock();
	}

	if (reply) {
		lifetime = PREQ_IE_LIFETIME(preq_elem);
		ttl = ifmsh->mshcfg.element_ttl;
		if (ttl != 0) {
			mhwmp_dbg("replying to the PREQ\n");
			mesh_path_sel_frame_tx(MPATH_PREP, 0, target_addr,
				cpu_to_le32(target_sn), 0, orig_addr,
				cpu_to_le32(orig_sn), mgmt->sa, 0, ttl,
				cpu_to_le32(lifetime), cpu_to_le32(metric),
				0, sdata);
		} else
			ifmsh->mshstats.dropped_frames_ttl++;
	}

	if (forward) {
		u32 preq_id;
		u8 hopcount, flags;

		ttl = PREQ_IE_TTL(preq_elem);
		lifetime = PREQ_IE_LIFETIME(preq_elem);
		if (ttl <= 1) {
			ifmsh->mshstats.dropped_frames_ttl++;
			return;
		}
		mhwmp_dbg("forwarding the PREQ from %pM\n", orig_addr);
		--ttl;
		flags = PREQ_IE_FLAGS(preq_elem);
		preq_id = PREQ_IE_PREQ_ID(preq_elem);
		hopcount = PREQ_IE_HOPCOUNT(preq_elem) + 1;
		mesh_path_sel_frame_tx(MPATH_PREQ, flags, orig_addr,
				cpu_to_le32(orig_sn), target_flags, target_addr,
				cpu_to_le32(target_sn), broadcast_addr,
				hopcount, ttl, cpu_to_le32(lifetime),
				cpu_to_le32(metric), cpu_to_le32(preq_id),
				sdata);
		ifmsh->mshstats.fwded_mcast++;
		ifmsh->mshstats.fwded_frames++;
	}
}