Example #1
0
void SkDisplayEvent::dumpEvent(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  SkString str;
  SkDump::GetEnumString(SkType_EventKind, kind, &str);
  SkDebugf("kind=\"%s\" ", str.c_str());
  if (kind == SkDisplayEvent::kKeyPress || kind == SkDisplayEvent::kKeyPressUp) {
    if (code >= 0)
      SkDump::GetEnumString(SkType_EventCode, code, &str);
    else
      str.set("none");
    SkDebugf("code=\"%s\" ", str.c_str());
  }
  if (kind == SkDisplayEvent::kKeyChar) {
    if (fMax != (SkKey) -1 && fMax != code)
      SkDebugf("keys=\"%c - %c\" ", code, fMax);
    else
      SkDebugf("key=\"%c\" ", code);
  }
  if (fTarget != NULL) {
    SkDebugf("target=\"%s\" ", fTarget->id);
  }
  if (kind >= SkDisplayEvent::kMouseDown && kind <= SkDisplayEvent::kMouseUp) {
    SkDebugf("x=\"%g\" y=\"%g\" ", SkScalarToFloat(x), SkScalarToFloat(y));
  }
  if (disable)
    SkDebugf("disable=\"true\" ");
  SkDebugf("/>\n");
}
Example #2
0
void SkDrawPaint::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  dumpAttrs(maker);
  bool closedYet = false;
  SkDisplayList::fIndent +=4;
  //should i say if (maskFilter && ...?
  if (maskFilter != (SkDrawMaskFilter*)-1) {
    SkDebugf(">\n");
    maskFilter->dump(maker);
    closedYet = true;
  }
  if (pathEffect != (SkDrawPathEffect*) -1) {
    if (closedYet == false) {
      SkDebugf(">\n");
      closedYet = true;
    }
    pathEffect->dump(maker);
  }
  if (fOwnsTypeface) {
    if (closedYet == false) {
      SkDebugf(">\n");
      closedYet = true;
    }
    typeface->dump(maker);
  }
  SkDisplayList::fIndent -= 4;
  dumpChildren(maker, closedYet);
}
Example #3
0
static void dumpDirect(     // DUMP DIRECT BASE
  BASE_CLASS* dbase,     // - direct base
  void * _di )       // - dump information
{
  DUMP_INFO* di = _di;
  dumpBase( dbase, di, "Direct Base:" );
}
Example #4
0
void SkDrawTo::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  dumpAttrs(maker);
  if (use)
    SkDebugf("use=\"%s\" ", use->id);
  dumpDrawables(maker);
}
Example #5
0
void SkDisplayRandom::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  SkDebugf("min=\"%g\" ", SkScalarToFloat(min));
  SkDebugf("max=\"%g\" ", SkScalarToFloat(max));
  SkDebugf("blend=\"%g\" ", SkScalarToFloat(blend));
  SkDebugf("/>\n");
}
Example #6
0
static void dumpVirtual(    // DUMP VIRTUAL BASE
  BASE_CLASS* vbase,     // - virtual base
  void * _di )       // - dump information
{
  DUMP_INFO* di = _di;
  dumpBase( vbase, di, "Virtual Base:" );
}
void SkDrawMatrix::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  if (fMatrix.isIdentity()) {
    SkDebugf("matrix=\"identity\"/>\n");
    return;
  }
  SkScalar result;
  result = fMatrix[SkMatrix::kMScaleX];
  if (result != SK_Scalar1)
    SkDebugf("sx=\"%g\" ", SkScalarToFloat(result));
  result = fMatrix.getScaleY();
  if (result != SK_Scalar1)
    SkDebugf("sy=\"%g\" ", SkScalarToFloat(result));
  result = fMatrix.getSkewX();
  if (result)
    SkDebugf("skew-x=\"%g\" ", SkScalarToFloat(result));
  result = fMatrix.getSkewY();
  if (result)
    SkDebugf("skew-y=\"%g\" ", SkScalarToFloat(result));
  result = fMatrix.getTranslateX();
  if (result)
    SkDebugf("tx=\"%g\" ", SkScalarToFloat(result));
  result = fMatrix.getTranslateY();
  if (result)
    SkDebugf("ty=\"%g\" ", SkScalarToFloat(result));
  result = SkPerspToScalar(fMatrix.getPerspX());
  if (result)
    SkDebugf("perspect-x=\"%g\" ", SkScalarToFloat(result));
  result = SkPerspToScalar(fMatrix.getPerspY());
  if (result)
    SkDebugf("perspect-y=\"%g\" ", SkScalarToFloat(result));
  SkDebugf("/>\n");
}
Example #8
0
void SkDisplayable::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
#if SK_USE_CONDENSED_INFO == 0
  this->dumpAttrs(maker);
  this->dumpChildren(maker);
#endif
}
Example #9
0
void SkGroup::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  if (condition.size() > 0)
    SkDebugf("condition=\"%s\" ", condition.c_str());
  if (enableCondition.size() > 0)
    SkDebugf("enableCondition=\"%s\" ", enableCondition.c_str());
  dumpDrawables(maker);
}
Example #10
0
void SkDisplayMovie::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  SkDebugf("src=\"%s\"/>\n", src.c_str());
  SkAnimateMaker* movieMaker = fMovie.fMaker;
  SkDisplayList::fIndent += 4;
  movieMaker->fDisplayList.dumpInner(movieMaker);
  SkDisplayList::fIndent -= 4;
  dumpEnd(maker);
}
Example #11
0
void SkSaveLayer::dump(SkAnimateMaker* maker)
{
  dumpBase(maker);
  //would dump enabled be defined but not debug?
#ifdef SK_DEBUG
  if (paint)
    SkDebugf("paint=\"%s\" ", paint->id);
  if (bounds)
    SkDebugf("bounds=\"%s\" ", bounds->id);
#endif
  dumpDrawables(maker);
}
void SkDisplayRandom::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
#ifdef SK_CAN_USE_FLOAT
  SkDebugf("min=\"%g\" ", SkScalarToFloat(min));
  SkDebugf("max=\"%g\" ", SkScalarToFloat(max));
  SkDebugf("blend=\"%g\" ", SkScalarToFloat(blend));  
#else
  SkDebugf("min=\"%x\" ", min);
  SkDebugf("max=\"%x\" ", max);
  SkDebugf("blend=\"%x\" ", blend);  
#endif
  SkDebugf("/>\n");
}
Example #13
0
void SkApply::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  if (dynamicScope.isEmpty() == false)
    SkDebugf("dynamicScope=\"%s\" ", dynamicScope.c_str());
  if (dontDraw)
    SkDebugf("dontDraw=\"true\" ");
  if (begin != 0) //perhaps we want this no matter what?
    SkDebugf("begin=\"%g\" ", (float) begin/1000.0f);  //is this correct?
  if (interval != (SkMSec) -1)
    SkDebugf("interval=\"%g\" ", (float) interval/1000.0f);
  if (steps != -1)
    SkDebugf("steps=\"%d\" ", steps);
  if (restore)
    SkDebugf("restore=\"true\" ");
  if (transition == kTransition_reverse)
    SkDebugf("transition=\"reverse\" ");
  if (mode == kMode_immediate) {
    SkDebugf("mode=\"immediate\" ");
  }
  else if (mode == kMode_create) {
    SkDebugf("mode=\"create\" ");
  }
  bool closedYet = false;
  SkDisplayList::fIndent += 4;
  int save = SkDisplayList::fDumpIndex;
  if (scope) {
    if (closedYet == false) {
      SkDebugf(">\n");
      closedYet = true;
    }
    scope->dump(maker);
  }
  int index;
// if (fActive) {
    for (index = 0; index < fAnimators.count(); index++) {
      if (closedYet == false) {
        SkDebugf(">\n");
        closedYet = true;
      }
      SkAnimateBase* animator = fAnimators[index];
      animator->dump(maker);
//   }
  }
  SkDisplayList::fIndent -= 4;
  SkDisplayList::fDumpIndex = save;
  if (closedYet)
    dumpEnd(maker);
  else
    SkDebugf("/>\n");
}
Example #14
0
void SkAdd::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  dumpAttrs(maker);
  if (where)
    SkDebugf("where=\"%s\" ", where->id);
  if (mode == kMode_immediate)
    SkDebugf("mode=\"immediate\" ");
  SkDebugf(">\n");
  SkDisplayList::fIndent += 4;
  int save = SkDisplayList::fDumpIndex;
  if (use)  //just in case
    use->dump(maker);
  SkDisplayList::fIndent -= 4;
  SkDisplayList::fDumpIndex = save;
  dumpEnd(maker);
}
Example #15
0
void SkDrawPath::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  dumpAttrs(maker);
  bool closedYet = false;
  SkDisplayList::fIndent += 4;
  for(SkPathPart** part = fParts.begin(); part < fParts.end(); part++) {
    if (closedYet == false) {
      SkDebugf(">\n");
      closedYet = true;
    }
    (*part)->dump(maker);
  }
  SkDisplayList::fIndent -= 4;
  if (closedYet)
    dumpEnd(maker);
  else
    SkDebugf("/>\n");
}
Example #16
0
void SkDrawBitmap::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  dumpAttrs(maker);
  if (fColorSet)
    SkDebugf("erase=\"argb(%d,%d,%d,%d)\" ", SkColorGetA(fColor)/255, SkColorGetR(fColor),
      SkColorGetG(fColor), SkColorGetB(fColor));
  if (rowBytes > 0)
    SkDebugf("rowBytes=\"%d\" ", rowBytes);
  const char* formatName;
  switch (format) {
    case 0: formatName = "none"; break;
    case 1: formatName = "A8"; break;
    case 2: formatName = "Index8"; break;
    case 3: formatName = "RGB16"; break;
    case 4: formatName = "RGB32"; break;
  }
  SkDebugf("format=\"%s\" />\n", formatName);
}
Example #17
0
bool SkGroup::ifCondition(SkAnimateMaker& maker, SkDrawable* drawable,
    SkString& conditionString) {
  if (conditionString.size() == 0)
    return true;
  int32_t result;
  bool success = SkAnimatorScript::EvaluateInt(maker, this, conditionString.c_str(), &result);
#ifdef SK_DUMP_ENABLED
  if (maker.fDumpGConditions) {
    SkDebugf("group: ");
    dumpBase(&maker);
    SkDebugf("condition=%s ", conditionString.c_str());
    if (success == false)
      SkDebugf("(script failed)\n");
    else
      SkDebugf("success=%s\n", result != 0 ? "true" : "false");
  }
#endif
  return success && result != 0;
}
Example #18
0
void SkAnimateBase::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  if (target.size() > 0)
    SkDebugf("target=\"%s\" ", target.c_str());
  else if (fTarget && strcmp(fTarget->id, ""))
    SkDebugf("target=\"%s\" ", fTarget->id);
  if (lval.size() > 0)
    SkDebugf("lval=\"%s\" ", lval.c_str());
  if (field.size() > 0)
    SkDebugf("field=\"%s\" ", field.c_str());
  else if (fFieldInfo)
    SkDebugf("field=\"%s\" ", fFieldInfo->fName);
  if (formula.size() > 0)
    SkDebugf("formula=\"%s\" ", formula.c_str());
  else {
    if (from.size() > 0)
      SkDebugf("from=\"%s\" ", from.c_str());
    SkDebugf("to=\"%s\" ", to.c_str());
  }
  if (begin != 0) {
    SkDebugf("begin=\"%g\" ", SkScalarToFloat(SkScalarDiv(begin,1000)));
  }
}
Example #19
0
void SkDisplayBoolean::dump(SkAnimateMaker* maker){
  dumpBase(maker);
  SkDebugf("value=\"%s\" />\n", value ? "true" : "false");
}
Example #20
0
void SkDisplayFloat::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  SkDebugf("value=\"%g\" />\n", SkScalarToFloat(value));
}
bool
aBackup::exportData(const QString& rcfile, const QString &archfile, bool withTemplates )
{
	QDir dir;
	int prg=0;
	int totalSteps=10;
    QString temp;
	QString tmpDirName;
	QString srcDirName;
	QStringList templatesName;

#ifndef _Windows
	temp = getenv("TMPDIR");
	if(temp=="" || temp.isEmpty())
		temp = P_tmpdir;
#else
	temp = getenv("TEMP");
#endif
	tmpDirName = QString(temp+"/%1").arg(QDateTime::currentDateTime().toTime_t());
	tmpDirName = QDir::convertSeparators(tmpDirName);
	//printf("copy name = %s\n",tmpDirName.ascii());
	if(!dir.mkdir(tmpDirName))
	{
		setLastError(tr("Can't create directory %s").arg(tmpDirName));
		aLog::print(aLog::Error, tr("aBackup create temporary directory"));
		return true;
	}
	else
	{
		aLog::print(aLog::Debug, tr("aBackup create temporary directory %1").arg(tmpDirName));

	}
	if(!dir.mkdir(tmpDirName+"/META-INF"))
	{
		setLastError(tr("Can't create directory %s").arg(tmpDirName+"/META-INF"));
		aLog::print(aLog::Error, tr("aBackup create temporary directory"));
		cleanupTmpFiles(tmpDirName, &templatesName);
		return true;
	}
	else
	{
		aLog::print(aLog::Debug, tr("aBackup create temporary directory %1").arg(tmpDirName+"/META-INF"));
	}
	aCfg cfg;
	// create copy of metadata
	if(cfg.readrc( rcfile ))
	{
		setLastError(tr("Invalid resource file"));
		aLog::print(aLog::Error, tr("aBackup invalid *.rc file"));
		cleanupTmpFiles(tmpDirName, &templatesName);
		return true;
	}
	else
	{
		aLog::print(aLog::Debug, tr("aBackup valid *.rc file"));
	}
	qApp->processEvents();

	if(withTemplates)
	{
		srcDirName = QDir::convertSeparators(cfg.rc.value("workdir"));
		aLog::print(aLog::Debug, tr("aBackup workdir=%1").arg(srcDirName));
		dir.setPath(srcDirName);
		templatesName = dir.entryList("templ_*.odt;templ_*.ods");
		for(uint i=0; i<templatesName.count(); i++)
		{
			//ayTests::print2log("f:\\ERROR.log", "aBackup", tmpDirName + "/templates/"+templatesName[i]);
			aLog::print(aLog::Debug, tr("aBackup template %1 %2").arg(i).arg(tmpDirName + "/templates/"+templatesName[i]));
//			file.remove();
		}
	}


	emit(progress(++prg,totalSteps));
	if(cfg.write( tmpDirName+"/busines-schema.cfg" ))
	{
		setLastError(tr("Can't write resource file"));
		aLog::print(aLog::Error, tr("aBackup write %1 file").arg(tmpDirName+"/busines-schema.cfg"));
		cleanupTmpFiles(tmpDirName, &templatesName);
		return true;
	}
	else
	{
		aLog::print(aLog::Debug, tr("aBackup write %1 file").arg(tmpDirName+"/busines-schema.cfg"));

	}
	qApp->processEvents();
	emit(progress(++prg,totalSteps));
	// create dump
	if(dumpBase(rcfile,tmpDirName, prg, totalSteps )==true)
	{
		cleanupTmpFiles(tmpDirName, &templatesName);
		aLog::print(aLog::Error, tr("aBackup dump base error"));
		return true;
	}
	else
	{
		aLog::print(aLog::Debug, tr("aBackup bump base"));
	}

	if(writeXml(QDir::convertSeparators(tmpDirName+"/META-INF/manifest.xml"), createManifest(templatesName))==true)
	{
		setLastError(tr("Can't write file META-INF/manifest.xml"));
		aLog::print(aLog::Error, tr("aBackup write manifest.xml"));
		cleanupTmpFiles(tmpDirName, &templatesName);
		return true;
	}
	else
	{
		aLog::print(aLog::Debug, tr("aBackup write manifest.xml"));
	}
//	printf("%s\n",(createManifest(templatesName)).toString().ascii());
	if(withTemplates)
	{
		QString destNamePref = tmpDirName + "/templates";
		dir.mkdir(destNamePref);
		bool res = false;
		for(uint i=0; i<templatesName.count(); i++)
		{
//				printf("copy %s to %s\n", QString(srcDirName+"/"+templatesName[i]).ascii(), QString(destNamePref+"/"+templatesName[i]).ascii());
			if(!aService::copyFile(QDir::convertSeparators(srcDirName+"/"+templatesName[i]), QDir::convertSeparators(destNamePref+"/"+templatesName[i]), true))
			{
				setLastError(tr("Can't copy template file"));
				res&=true;
			}

		}
	}

	if(zipArchive(archfile + ".bsa", tmpDirName)==true)
	{
//		setLastError(tr("Can't zip archive"));
		cleanupTmpFiles(tmpDirName, &templatesName);
		aLog::print(aLog::Error, tr("aBackup zip archive"));
		return true;
	}
	else
	{
		aLog::print(aLog::Debug, tr("aBackup zip archive"));
	}
	// remove files and directories
	cleanupTmpFiles(tmpDirName, &templatesName);
	emit (progress(++prg,totalSteps));
	setLastError(tr("Data export done without errors"));
	aLog::print(aLog::Debug, tr("aBackup export data ok"));

	return false;
}
Example #22
0
void SkDrawRect::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  SkDebugf("left=\"%g\" top=\"%g\" right=\"%g\" bottom=\"%g\" />\n",
    SkScalarToFloat(fRect.fLeft), SkScalarToFloat(fRect.fTop), SkScalarToFloat(fRect.fRight),
    SkScalarToFloat(fRect.fBottom));
}
void SkDrawColor::dump(SkAnimateMaker* maker) {
  dumpBase(maker);
  SkDebugf("alpha=\"%d\" red=\"%d\" green=\"%d\" blue=\"%d\" />\n", 
    SkColorGetA(color)/255, SkColorGetR(color),
    SkColorGetG(color), SkColorGetB(color));
}
Example #24
0
void SkDisplayInt::dump(SkAnimateMaker* maker){
  dumpBase(maker);
  SkDebugf("value=\"%d\" />\n", value);
}