Example #1
0
void MemeSingleGameType::OnBoxDestroy(uint32 x, uint32 y, bool by_bomb)
{
  BillboardDisplayListRecord* templ = BillboardDisplayListRecord::Create(31, 0, 0, 0, 0.8f, 0.8f, true, true);
  sParticleEmitterMgr->AddEmitter(templ, x-0.5f, 0.0f, y-0.5f, 0.6f, 0.6f, 90.0f, 0.0f, 0, 0, 150, 30, 5.0f, 0.1f, 10, 5, 0, 0, 0, 1500);

  if (by_bomb)
  {
    // vytvorit bonus na dynamic mape
    Map* pMap = (Map*)sMapManager->GetMap();
    if (!pMap)
      return;

    // sance 1:1, pozdeji asi doladit
    if (rand()%2 > 0)
    {
      uint32 which = rand()%3;
      pMap->AddDynamicCell(x,y,DYNAMIC_TYPE_BONUS,0,which);
      sMapManager->FillDynamicRecords();
    }
  }

  sGameplayMgr->localPlayerStats.MemeSingleStats.boxesDestroyed += 1;
}
Example #2
0
void MemeSingleGameType::OnGameInit(ModelDisplayListRecord* pPlayerRec)
{
  Map* pMap = (Map*)sMapManager->GetMap();
  if (!pMap)
    return;

  m_enemies.clear();

  pMap->DestroyAllDynamicRecords();

  uint32 startlocpos = 0; // vzdy je jedna vyhrazena pro hrace + se inkrementuje s poctem nepratel

  for (uint32 i = 0; i < pMap->field.size(); i++)
  {
    for (uint32 j = 0; j < pMap->field[0].size(); j++)
    {
      // Muzeme dat bednu jen na misto kde nebude stat hrac, ani pevny objekt mapy
      if (pMap->field[i][j].type == TYPE_GROUND && !pMap->NearStartPos(i,j))
      {
        // pri 10ti se deli dvema, pri 1 se deli 11ti, asi nejjednodussi
        if ((rand()%(12-sGameplayMgr->GetSetting(SETTING_BOX_DENSITY))) == 0)
        {
          pMap->AddDynamicCell(i,j,DYNAMIC_TYPE_BOX);
        }
      }
    }
  }

  sMapManager->FillDynamicRecords();

  // Pole vsech moznych modelu nepratel
  uint32 EnemyModelMap[] = {11};
  uint32 count = sizeof(EnemyModelMap)/sizeof(uint32);

  uint32 enemycount = 0;

  for (uint32 i = 0; i < pMap->field.size(); i++)
  {
    for (uint32 j = 0; j < pMap->field[0].size(); j++)
    {
      if (pMap->field[i][j].type == TYPE_STARTLOC)
      {
        // Pokud je vetsi nez 0, muzeme tam dat nepritele, jinak se jedna o hracovu pozici
        if (startlocpos > 0 && startlocpos <= sGameplayMgr->GetSetting(SETTING_ENEMY_COUNT))
        {
          // TODO: lepsi vyber modelu a tak.. asi to bude lepsi presunout do funkce
          // TODO2: vyber AI urovne podle zvolene v nastaveni.. asi derivovat podtridu, ale je to fuk, de to zapodminkovat
          EnemyTemplate* pEnemy = new EnemyTemplate;
          pEnemy->Init(EnemyModelMap[(rand()%count)], i, j, ++enemycount);
          pEnemy->m_movement->SetSpeedMod(1.0f - (float(sGameplayMgr->GetSetting(SETTING_ENEMY_SPEED)) / 10.0f));
          pEnemy->m_movement->Mutate(MOVEMENT_TARGETTED);
          m_enemies.push_back(pEnemy);
          startlocpos++;
        }
        else
        {
          pPlayerRec->x = i-0.5f;
          pPlayerRec->z = j-0.5f;
          startlocpos++;
        }
      }
    }
  }
}