Example #1
0
TH2D* GetJetCorrFunc2D_ZYAM(int itrg, int jass)
{
          TH2D* hcorr = (TH2D*)GetRawCorrFunc2D_ratio(itrg,jass);
          TH2D* hcorr_clone = (TH2D*)hcorr->Clone(Form("corr_clone_itrg%d_jass%d",itrg,jass));
          hcorr_clone->Reset();
		  for(int ietabin=1;ietabin<=hcorr->GetNbinsX();ietabin++)
		  {
           TH1D* hcorrphi = (TH1D*)hcorr->ProjectionY(Form("corrphi_%d",ietabin),ietabin,ietabin,"e"); 
           // hcorrphi->SetAxisRange(0.35,1.57,"X");
           double histminX = hcorrphi->GetBinCenter(hcorrphi->GetMinimumBin());
           double histminY = hcorrphi->GetBinContent(hcorrphi->GetMinimumBin());
	  	   fitfunc = new TF1(Form("fitfunc_%d",ietabin),"[0]+[1]*(x-[2])*(x-[2])",0.6,1.2);		  
           fitfunc->SetParameters(histminY,1,histminX);
           fitfunc->SetParLimits(1,0,0.10000);
         //  fitfunc->SetParLimits(2,0.35,1.57);
		   for(int ifit=0;ifit<3;ifit++) hcorrphi->Fit(Form("fitfunc_%d",ietabin),"RNO");           		 
		   float level = fitfunc->GetParameter(0);
		   for(int iphibin=1;iphibin<=hcorr->GetNbinsY();iphibin++) 
            hcorr_clone->SetBinContent(ietabin,iphibin,hcorr->GetBinContent(ietabin,iphibin)-level);
		  }
          
          float max = hcorr_clone->GetBinContent(hcorr_clone->GetMaximumBin());
          hcorr_clone->SetAxisRange(ymin,max*1.3,"Z");		  
          return hcorr_clone;
}
Example #2
0
TF1* fit(float ptmin, float ptmax, int s, int b, int widVar)
{

  static int count=0;
  count++;

 TCanvas* c = new TCanvas(Form("c_%.0f_%.0f",ptmin,ptmax),"",400,400);
 TFile* infile = new TFile(Form("%s/%s_%.0f_%.0f.root",infname.Data(),collisionsystem.Data(),ptmin,ptmax));
 TH1D* h = (TH1D*)infile->Get("h");          h->SetName(Form("h_%.0f_%.0f",ptmin,ptmax));
 TH1D* hMCSignal = (TH1D*)infile->Get("hMCSignal");  hMCSignal->SetName(Form("hMCSignal_%.0f_%.0f",ptmin,ptmax));
  
 TF1* f; 
 TF1* background;
 TF1* bkpi;
 TF1* mass;

 if(b==0) f = new TF1(Form("f%d",count),Form("%s+%s+%s",sig[s].Data(),sig_bkg[s].Data(),bkgerf.Data()), 5.0, 6.0);
 else f = new TF1(Form("f%d",count),Form("%s+%s+%s",sig[s].Data(),bkg[b].Data(),bkgerf.Data()), 5.0, 6.0);

  clean0(h);
  h->Draw();

  double hmin = h->GetBinContent(h->GetMinimumBin());
  double hmax = h->GetBinContent(h->GetMaximumBin());
  double havg = h->Integral();

  double mcmin = hMCSignal->GetBinContent(h->GetMinimumBin());
  double mcmax = hMCSignal->GetBinContent(h->GetMaximumBin());
  double mcavg = hMCSignal->Integral();

  f->SetParLimits(0,0,2*hmax);
  f->SetParLimits(1,5.27,5.29);
  f->SetParLimits(2,0.01,0.05);
  f->SetParLimits(8,0.01,0.05);
  f->SetParLimits(7,0,1);
  f->SetParLimits(6,0,1);
  if(s==1) f->SetParLimits(9,0,1);
  //if(s==2) f->SetParLimits(10,1,10);
  if(b==0 && sigmax[s]==8)
  {
	//f->SetParLimits(9,0.5*hmin,1.5*hmax);
	f->SetParLimits(10,-1000,0);
  }
  if(b==0 && sigmax[s]==10)
  {
	//f->SetParLimits(11,0.5*hmin,1.5*hmax);
	f->SetParLimits(12,-1000,0);
  }
  if(b==3)
  {
	//f->SetParLimits(9,0,1.5*hmax);
	f->SetParLimits(10,-100,0);
  }

  f->SetParLimits(3,0,1000);
  f->FixParameter(4,NPpar[0]);
  f->FixParameter(5,NPpar[1]);

  f->SetParameter(0,100);
  f->SetParameter(1,5.28);
  f->SetParameter(2,0.05);
  f->SetParameter(8,0.03);

  f->FixParameter(1,5.279);
  f->FixParameter(3,0);
  if(s==2) f->FixParameter(7,0);

  if(s>0 && bkgmax[b]>=11) f->FixParameter(11,0);
  if(s>0 && bkgmax[b]>=12) f->FixParameter(12,0); 
 
  h->GetEntries();
  hMCSignal->Fit(Form("f%d",count),"q","",minhisto,maxhisto);
  hMCSignal->Fit(Form("f%d",count),"q","",minhisto,maxhisto);
  f->ReleaseParameter(1);
  f->SetParLimits(1,5.27,5.29);
  hMCSignal->Fit(Form("f%d",count),"L q","",minhisto,maxhisto);
  hMCSignal->Fit(Form("f%d",count),"L q","",minhisto,maxhisto);
  hMCSignal->Fit(Form("f%d",count),"L q","",minhisto,maxhisto);
  hMCSignal->Fit(Form("f%d",count),"L m","",minhisto,maxhisto);

  f->FixParameter(1,f->GetParameter(1));
  f->FixParameter(2,f->GetParameter(2)); 
  f->FixParameter(7,f->GetParameter(7)); 
  f->FixParameter(8,f->GetParameter(8));
  f->FixParameter(6,f->GetParameter(6));
  if(sigmax[s]>=9) f->FixParameter(9,f->GetParameter(9));
  if(sigmax[s]>=10) f->FixParameter(10,f->GetParameter(10));

  if(s==2) 
  {
	f->ReleaseParameter(7);
	f->SetParLimits(7,0,1);
  }
 
  if(s>0 && bkgmax[b]>=11) f->ReleaseParameter(11);
  if(s>0 && bkgmax[b]>=12) f->ReleaseParameter(12); 
  f->ReleaseParameter(3);
  f->SetParLimits(3,0,1000);
 
  h->Fit(Form("f%d",count),"q","",minhisto,maxhisto);
  h->Fit(Form("f%d",count),"q","",minhisto,maxhisto);
  f->ReleaseParameter(1);
  f->SetParLimits(1,5.27,5.29);
  h->Fit(Form("f%d",count),"L q","",minhisto,maxhisto);
  h->Fit(Form("f%d",count),"L q","",minhisto,maxhisto);
  h->Fit(Form("f%d",count),"L q","",minhisto,maxhisto);
  h->Fit(Form("f%d",count),"L m","",minhisto,maxhisto);
  
  if(b==0)
  {
	background = new TF1(Form("background%d",count),bkg_new[b].Data(),minhisto,maxhisto);
	background->SetParameter(0,f->GetParameter(sigmax[s]+1));
	background->SetParameter(1,f->GetParameter(sigmax[s]+2));
  }
  else
  {
	background = new TF1(Form("background%d",count),bkg_new[b].Data(),minhisto,maxhisto);
	background->SetParameter(0,f->GetParameter(9));
	background->SetParameter(1,f->GetParameter(10));
	if(bkgmax[b]>=11) background->SetParameter(2,f->GetParameter(11));
	if(bkgmax[b]>=12) background->SetParameter(3,f->GetParameter(12));
  }

  bkpi = new TF1(Form("bpki%d",count),bkgerf_new.Data(),minhisto,maxhisto);
  bkpi->SetParameter(0,f->GetParameter(3));
  bkpi->SetParameter(1,NPpar[0]);
  bkpi->SetParameter(2,NPpar[1]);

  mass = new TF1(Form("fmass%d",count),sig_new[s].Data(),minhisto,maxhisto);
  if(s==0 || s==3) mass->SetParameters(f->GetParameter(0),f->GetParameter(1),f->GetParameter(2),f->GetParameter(7),f->GetParameter(8),f->GetParameter(6));
  if(s==1) mass->SetParameters(f->GetParameter(0),f->GetParameter(1),f->GetParameter(2),f->GetParameter(7),f->GetParameter(8),f->GetParameter(6),f->GetParameter(9));
  if(s==2) mass->SetParameters(f->GetParameter(0),f->GetParameter(1),f->GetParameter(2),f->GetParameter(7),f->GetParameter(8),f->GetParameter(6),f->GetParameter(9),f->GetParameter(10));

  mass->SetParError(0,f->GetParError(0));
  mass->SetParError(1,f->GetParError(1));
  mass->SetParError(2,f->GetParError(2));
  mass->SetParError(3,f->GetParError(7));
  mass->SetParError(4,f->GetParError(8));
  mass->SetParError(5,f->GetParError(6));
  if(sigmax[s]>=9) mass->SetParError(6,f->GetParError(9));
  if(sigmax[s]>=10) mass->SetParError(7,f->GetParError(10));

   f->SetLineColor(kRed);
   f->SetLineWidth(2);

  background->SetLineColor(4);
  background->SetLineStyle(2);
  background->SetLineWidth(3);
  background->SetRange(minhisto,maxhisto);
  
  bkpi->SetFillColor(kGreen+4);
  bkpi->SetFillStyle(3005);
  bkpi->SetLineColor(kGreen+4);
  bkpi->SetLineWidth(3);

  mass->SetLineColor(kOrange-3);
  mass->SetLineStyle(2);
  mass->SetLineWidth(3);
  mass->SetFillColor(kOrange-3);
  mass->SetFillStyle(3002);

 h->SetXTitle("m_{#mu#muK} (GeV/c^{2})");
 h->SetYTitle("Entries / (5 MeV/c^{2})");
 h->GetXaxis()->CenterTitle();
 h->GetYaxis()->CenterTitle();
 h->SetAxisRange(0,h->GetMaximum()*1.4*1.2,"Y");
 h->GetXaxis()->SetTitleOffset(1.0);
 h->GetYaxis()->SetTitleOffset(1.5);
 h->GetXaxis()->SetLabelOffset(0.008);
 h->GetYaxis()->SetLabelOffset(0.008);
 h->GetXaxis()->SetTitleSize(0.060);
 h->GetYaxis()->SetTitleSize(0.060);
 h->GetXaxis()->SetTitleFont(42);
 h->GetYaxis()->SetTitleFont(42);
 h->GetXaxis()->SetLabelFont(42);
 h->GetYaxis()->SetLabelFont(42);
 h->GetXaxis()->SetLabelSize(0.06);
 h->GetYaxis()->SetLabelSize(0.06);
 h->Draw("e");
 
 double axisymin = -0.05;
 h->SetAxisRange(axisymin,h->GetMaximum()*1.2,"Y");
 h->GetXaxis()->SetNdivisions(-50205);
 int ci = TColor::GetColor("#000099");
 h->SetLineColor(ci);
 h->SetStats(0);
 
   h->SetMarkerStyle(20); // 24?
   h->SetMarkerSize(0.8);

  h->Draw("e");
  bkpi->Draw("same");
  background->Draw("same");  
  mass->SetRange(minhisto,maxhisto);
  mass->Draw("same");
  f->Draw("same");

  yield = mass->Integral(minhisto,maxhisto)/binwidthmass;
  yieldErr = mass->Integral(minhisto,maxhisto)/binwidthmass*mass->GetParError(0)/mass->GetParameter(0);

 TLegend* leg = new TLegend(0.55,0.45,0.875,0.76,NULL,"brNDC");
 leg->SetBorderSize(0);
 leg->SetTextSize(0.05);
 leg->SetTextFont(42);
 leg->SetFillStyle(0);
 leg->AddEntry(h,"Data","pl");
 leg->AddEntry(f,"Fit","l");
 leg->AddEntry(mass,"B^{+} Signal","f");
 leg->AddEntry(background,"Combinatorial","l");
 leg->AddEntry(bkpi,"B #rightarrow J/#psi X","f");
 leg->Draw("same");

 TLatex* texCms = new TLatex(0.225,0.87, "#scale[1.25]{CMS} Preliminary");
 texCms->SetNDC();
 texCms->SetTextAlign(12);
 texCms->SetTextSize(0.04);
 texCms->SetTextFont(42);
 texCms->Draw();

 TLatex* texCol;
 if(collisionsystem=="pp"||collisionsystem=="PP") texCol= new TLatex(0.39,0.94, Form("25.8 pb^{-1} (%s #sqrt{s_{NN}} = 5.02 TeV)","pp"));
 else texCol= new TLatex(0.35,0.94, Form("345 #mub^{-1} (%s #sqrt{s_{NN}} = 5.02 TeV)","PbPb"));
 texCol->SetNDC();
 texCol->SetTextSize(0.05);
 texCol->SetLineWidth(2);
 texCol->SetTextFont(42);
 texCol->Draw();

 TLatex* tex;
 
 tex = new TLatex(0.53,0.85,Form("%.1f < p_{T} < %.1f GeV/c",ptmin,ptmax));
 tex->SetNDC();
 tex->SetTextFont(42);
 tex->SetTextSize(0.05);
 tex->SetLineWidth(2);
 tex->Draw();
 
 if(centmax>0){
 TString texper="%";
 tex = new TLatex(0.225,0.78,Form("Centrality %.0f-%.0f%s",centmin,centmax,texper.Data()));//0.2612903,0.8425793
 tex->SetNDC();
 tex->SetTextColor(1);
 tex->SetTextFont(42);
 tex->SetTextSize(0.05);
 tex->SetLineWidth(2);
 tex->Draw();
 }

 tex = new TLatex(0.77,0.78,"|y_{lab}| < 2.4");
 tex->SetNDC();
 tex->SetTextFont(42);
 tex->SetTextSize(0.05);
 tex->SetLineWidth(2);
 tex->Draw();

 tex = new TLatex(0.30,0.54,"B^{+}");
 tex->SetNDC();
 tex->SetTextFont(42);
 tex->SetTextSize(0.06);
 tex->SetLineWidth(2);
 tex->Draw();

  if(widVar==0) 
   c->SaveAs(Form("SystPDF/%s_%s_%s_%.0f_%.0f.pdf",collisionsystem.Data(),signame[s].Data(),bkgname[b].Data(),ptmin,ptmax));
  else
   c->SaveAs(Form("SystPDF/%s_%s_%.0f_%.0f.pdf",collisionsystem.Data(),"widvar",ptmin,ptmax));

  return mass;
}
Example #3
0
// Called once for each event in the main event loop
// Return non-zero to indicate a problem and terminate the event loop
int TemplateCreator::ProcessEntry(TGlobalData* gData, const TSetupData* setup){

 // Prepare a few variables
 std::string bankname, detname;
 PulseIslandList thePulseIslands;
 StringPulseIslandMap::const_iterator it;

 // Loop over each detector
 for(it = gData->fPulseIslandToChannelMap.begin(); it != gData->fPulseIslandToChannelMap.end(); ++it){

  // Get the bank and detector names for this detector
  bankname = it->first;
  detname = setup->GetDetectorName(bankname);

  // See if we already have a converged template for this detector
  if (fConvergedStatuses[detname] == true) {
   continue;
  }

  // Create the pulse candidate finder for this detector
  PulseCandidateFinder* pulse_candidate_finder = new PulseCandidateFinder(detname, fOpts);

  // Create the TemplateFitter that we will use for this channel
  fTemplateFitter = new TemplateFitter(detname, fRefineFactor);

  // Get the TPIs
  thePulseIslands = it->second;
  if (thePulseIslands.size() == 0) continue; // no pulses here..

  // Try and get the template (it may have been created in a previous event)
  std::string template_name = "hTemplate_" + detname;
  TH1D* hTemplate = NULL;
  if (fTemplates.find(detname) != fTemplates.end()) {
   hTemplate = fTemplates[detname];
  }

  // Store a couple of numbers to get an idea of how many successful fits there are
  int& n_fit_attempts = fNFitAttempts[detname]; // number of pulses we try to fit to
  int& n_successful_fits = fNSuccessfulFits[detname];
  int& n_pulses_in_template = fNPulsesInTemplate[detname];

  // Loop through all the pulses
  for (PulseIslandList::iterator pulseIter = thePulseIslands.begin(); pulseIter != thePulseIslands.end(); ++pulseIter) {

   // First we will see how many candidate pulses there are on the TPI
   pulse_candidate_finder->FindPulseCandidates(*pulseIter);
   int n_pulse_candidates = pulse_candidate_finder->GetNPulseCandidates();

   // only continue if there is one pulse candidate on the TPI
   if (n_pulse_candidates == 1) {

	TPulseIsland* pulse = *pulseIter;

    // Add the first pulse directly to the template (although we may try and choose a random pulse to start with)
	if (hTemplate == NULL) {
	 std::string histname = "hTemplate_" + detname;
	 std::string histtitle = "Template Histogram for the " + detname + " channel";

	 int pulse_length = pulse->GetSamples().size();
	 if (pulse->GetPeakSample() >= pulse_length - pulse_length/5.0) {
	  if (Debug()) {
	   std::cout << "TemplateCreator: Pulse #" << pulseIter - thePulseIslands.begin() << " is too close to one end of the island and so won't be used as the first pulse in the template." << std::endl;
	  }
	  continue;
	 }
	 hTemplate = CreateRefinedPulseHistogram(pulse, histname.c_str(), histtitle.c_str(), true);
	 ++n_pulses_in_template;

	 if (Debug()) {
	  std::cout << "TemplateCreator: Adding " << detname << " Pulse #" << pulseIter - thePulseIslands.begin() << " directly to the template" << std::endl;
	 }
	 fTemplates[detname] = hTemplate;
	 continue;
	}

	// Get the samples so we can check for digitiser overflow
	const std::vector<int>& theSamples = (pulse)->GetSamples();
	int n_samples = theSamples.size();

	// Calculate the maximum ADC value for this digitiser
	int n_bits = TSetupData::Instance()->GetNBits(bankname);
	double max_adc_value = std::pow(2, n_bits);

	// Loop through the samples and check for digitizer overflow
	bool overflowed = false;
	for (int i = 0; i < n_samples; ++i) {
	 int sample_value = theSamples.at(i);
	 if (sample_value >= max_adc_value-1 && sample_value <= max_adc_value+1) {
	  if (Debug()) {
	   std::cout << "TemplateCreator: Pulse #" << pulseIter - thePulseIslands.begin() << " has overflowed the digitizer and won't be added to the template" << std::endl;
	  }
	  overflowed = true;
	  break;
	 }
	 else if (sample_value == 0) {
	  if (Debug()) {
	   std::cout << "TemplateCreator: Pulse #" << pulseIter - thePulseIslands.begin() << " has underflowed the digitizer and won't be added to the template" << std::endl;
	  }
	  overflowed = true;
	  break;
	 }
	}
	if (overflowed) {
	 continue; // skip this pulse
	}

	// Create the refined pulse waveform
	TH1D* hPulseToFit = CreateRefinedPulseHistogram(pulse, "hPulseToFit", "hPulseToFit", false);

	// Create some histograms that monitor the progression of the template
	if (fErrorVsPulseAddedHistograms.find(detname) == fErrorVsPulseAddedHistograms.end()) {
	 std::string error_histname = "hErrorVsPulseAdded_" + detname;
	 std::string error_histtitle = "Plot of the Error as each new Pulse is added to the template for the " + detname + " channel";
	 int n_bins = 10000;
	 TH1D* error_hist = new TH1D(error_histname.c_str(), error_histtitle.c_str(), n_bins,0,n_bins);
	 fErrorVsPulseAddedHistograms[detname] = error_hist;
	}

	// all the other pulses will be fitted to the template and then added to it
	// Get some initial estimates for the fitter
	double template_pedestal = hTemplate->GetBinContent(1);
	double template_amplitude;
	double template_time;

	double pulse_pedestal = hPulseToFit->GetBinContent(1);
	double pulse_amplitude;
	double pulse_time;

	double pedestal_offset_estimate = pulse_pedestal; // now we're dealing with actual pulses since we subtract the template_pedestal in the transformation
	double amplitude_scale_factor_estimate;
	double time_offset_estimate;
	if (TSetupData::Instance()->GetTriggerPolarity(bankname) == 1) { 
	 template_amplitude = (hTemplate->GetMaximum() - template_pedestal);
	 template_time = hTemplate->GetMaximumBin() - 1; // go from bin numbering (1, n_samples) to clock ticks (0, n_samples-1)

	 pulse_amplitude = (hPulseToFit->GetMaximum() - pulse_pedestal);
	 pulse_time = hPulseToFit->GetMaximumBin() - 1;

	 amplitude_scale_factor_estimate = pulse_amplitude / template_amplitude; // estimated scale factor
	 time_offset_estimate = pulse_time - template_time;
	}
	else if (TSetupData::Instance()->GetTriggerPolarity(bankname) == -1) {
	 template_amplitude = (template_pedestal - hTemplate->GetMinimum());
	 template_time = hTemplate->GetMinimumBin() - 1; // go from bin numbering (1, n_samples) to clock ticks (0, n_samples-1)

	 pulse_amplitude = (pulse_pedestal - hPulseToFit->GetMinimum());
	 pulse_time = hPulseToFit->GetMinimumBin() - 1; // go from bin numbering (1, n_samples) to clock ticks (0, n_samples-1)

	 amplitude_scale_factor_estimate = pulse_amplitude / template_amplitude; // estimated scale factor
	 time_offset_estimate = pulse_time - template_time;
	}

	fTemplateFitter->SetInitialParameterEstimates(pedestal_offset_estimate, amplitude_scale_factor_estimate, time_offset_estimate);
	
	if (Debug()) {
	 std::cout << "TemplateCreator: " << detname << "(" << bankname << "): Pulse #" << pulseIter - thePulseIslands.begin() << ": " << std::endl
		  << "TemplateCreator: Template: pedestal = " << template_pedestal << ", amplitude = " << template_amplitude << ", time = " << template_time << std::endl
		  << "TemplateCreator: Pulse: pedestal = " << pulse_pedestal << ", amplitude = " << pulse_amplitude << ", time = " << pulse_time << std::endl
		  << "TemplateCreator: Initial Estimates: pedestal = " << pedestal_offset_estimate << ", amplitude = " << amplitude_scale_factor_estimate 
		  << ", time = " << time_offset_estimate << std::endl;
	}

	int fit_status = fTemplateFitter->FitPulseToTemplate(hTemplate, hPulseToFit, bankname);
	++n_fit_attempts;
	if (fit_status != 0) {
	 if (Debug()) {
	  std::cout << "TemplateCreator: Problem with fit (status = " << fit_status << ")" << std::endl;
	 }
	 delete hPulseToFit; // delete this here since it is no longer needed
	 continue;
	}
	++n_successful_fits;

	if (Debug()) {
	 std::cout << "Template Creator: Fitted Parameters: PedOffset = " << fTemplateFitter->GetPedestalOffset() << ", AmpScaleFactor = " << fTemplateFitter->GetAmplitudeScaleFactor()
	      << ", TimeOffset = " << fTemplateFitter->GetTimeOffset() << ", Chi2 = " << fTemplateFitter->GetChi2() << ", NDoF = " << fTemplateFitter->GetNDoF() 
		  << ", Prob = " << TMath::Prob(fTemplateFitter->GetChi2(), fTemplateFitter->GetNDoF()) << std::endl << std::endl;
	}

	if (fPulseDebug) {
	 // Print out some templates as we go along
	 if (n_pulses_in_template <= 10 || 
	   (n_pulses_in_template <= 100 && n_pulses_in_template%10 == 0) ||
	   (n_pulses_in_template%100 == 0) ) {
	  std::stringstream newhistname;
	  newhistname << "hTemplate_" << n_pulses_in_template << "Pulses_" << detname;
	  TH1D* new_template = (TH1D*) hTemplate->Clone(newhistname.str().c_str());
	 }
	}

	// Add the pulse to the template (we'll do correct the sample values there)
	AddPulseToTemplate(hTemplate, hPulseToFit, bankname);
	++n_pulses_in_template;
	

	if (fPulseDebug) {
	 // Print out the uncorrected and corrected pulse that has been added to the template

	 // Create the histograms that we will use to plot the corrected and uncorrected pulses
	 std::stringstream histname;
	 histname << template_name << "_Event" << EventNavigator::Instance().EntryNo() << "_Pulse" << pulseIter - thePulseIslands.begin() << "_" << n_pulses_in_template << "Added";
	 TH1D* hUncorrectedPulse = (TH1D*) hPulseToFit->Clone(histname.str().c_str());
	 histname << "_Corrected";
	 TH1D* hCorrectedPulse = (TH1D*) hPulseToFit->Clone(histname.str().c_str());
	 hCorrectedPulse->SetEntries(0); // set entries back to 0
	 
	 double pedestal_error = SetupNavigator::Instance()->GetNoise(bankname);

	 // Loop through the bins of the uncorrected pulse and set the values in the corrected pulse histogram
	 for (int iPulseBin = 1; iPulseBin <= hPulseToFit->GetNbinsX(); ++iPulseBin) {
	  
	  double uncorrected_value = hPulseToFit->GetBinContent(iPulseBin);
	  double corrected_value = CorrectSampleValue(uncorrected_value, template_pedestal);
	  
	  hCorrectedPulse->SetBinContent(iPulseBin +0.5 - fTemplateFitter->GetTimeOffset(), corrected_value); 
	  hCorrectedPulse->SetBinError(iPulseBin +0.5 - fTemplateFitter->GetTimeOffset(), pedestal_error);
	 }
	}

	delete hPulseToFit;

	// we keep on adding pulses until adding pulses has no effect on the template
	bool converged = CheckConvergence(hTemplate, bankname);
	if (converged) {
	 fConvergedStatuses[detname] = true;
	 std::cout << "TemplateCreator: " << detname << " template terminated at iteration " << n_pulses_in_template << std::endl;
	 break; // break from the for loop
	}
   } // end if only one pulse candidate
  } //end for loop through channels
 }

 return 0;
}